Katedra Nawigacji
Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni
O Katedrze Nawigacji

Historia

Katedra Nawigacji w obecnym kształcie powstała w 2006 roku w wyniku reorganizacji struktury Wydziału Nawigacyjnego z połączenia trzech katedr: Katedry Nawigacji kierowanej przez prof. Adama Weintrita, Katedry Nawigacji Technicznej kierowanej przez prof. Jacka Januszewskiego oraz Katedry Podstaw Informatyki i Sieci Komputerowych kierowanej przez prof. Włodzimierza Filipowicza. W latach 2006-2017 kierownikiem Katedry Nawigacji był prof. Adam Weintrit, a od 2017 roku do chwili obecnej jest prof. Jacek Januszewski. Poprzednia reorganizacja Wydziału miała miejsce w roku 1991 kiedy to doszło do podziału Instytutu Nawigacji Morskiej na dwie katedry: Katedrę Nawigacji, której kolejnymi kierownikami byli: dr Klemens Tymański (1991-1994), prof. Michał Holec (1994-2003) i prof. Adam Weintrit (2003-2006) oraz Katedry Nawigacji Technicznej, której kolejnymi kierownikami byli: prof. Ryszard Wawruch (1991-1994), dr Tadeusz Stupak (1994-1997) i prof. Jacek Januszewski (1997-2006).
Katedra Nawigacji jest w prostej linii spadkobierczynią Instytutu Nawigacji Morskiej kierowanego kolejno przez doc. Bohdana Borowskiego (do 1978), prof. Mirosława Jurdzińskiego (1978-1984 oraz 1987-1991) i prof. Józefa Urbańskiego (1984-1987)

Profil

Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Nawigacyjnego, Elektrycznego i Mechanicznego oraz prowadzi prace naukowo-badawcze związane z szeroko rozumianą nawigacją morską.
Do głównych zadań Katedry należy szkolenie, kierowanie praktykami oraz prowadzenie badań w zakresie:
 • nawigacji morskiej i bezpieczeństwa żeglugi (kartograficzno-geodezyjne podstawy nawigacji morskiej, obliczenia nawigacyjne, planowanie podróży, optymalizacja tras, zwłaszcza na akwenach ograniczonych, prezentacja informacji nawigacyjnej, wykorzystanie systemów map elektronicznych ECS oraz ECDIS, integracja systemów nawigacyjnych INS, IBS, standaryzacja terminologii nawigacyjnej)
 • urządzeń i systemów nawigacyjnych
 • astronawigacji (pomiary astronawigacyjne na morzu, obliczenia astronawigacyjne, określanie pozycji metodami astronawigacyjnymi)
 • międzynarodowego prawa drogi morskiej
 • podstaw elektroniki
 • podstaw informatyki i sieci komputerowych

Dydaktyka

Na kierunku Nawigacja, specjalność Transport Morski Katedra Nawigacji prowadzi zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów:
 • Nawigacja
 • Astronawigacja
 • Międzynarodowe Prawo Drogi Morskiej
 • Urządzenia Nawigacyjne
 • Elementy Elektroniki
 • Informatyka
 • Technologie Informatyczne
 • Systemy Informacji Przestrzennej
Na kierunku Transport, specjalność Eksploatacja Portów i Floty Katedra Nawigacji prowadzi zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów:
 • Podstawy Nautyki
 • Informatyka i Technologie Informatyczne
 • Elementy Elektroniki

Pracownie specjalistyczne

Specyfiką Katedry Nawigacji jest duża liczba wysoce specjalistycznego sprzętu, służącego zarówno do realizacji zajęć dydaktycznych, jak i prowadzenia działalności naukowo-badawczej. W ramach Katedry funkcjonuje 17 pracowni specjalistycznych, laboratoriów i symulatorów:
 • laboratorium radarowe,
 • laboratorium do automatycznego prowadzenia zakresów radarowych ARPA,
 • symulator nawigacyjno-radarowy,
 • laboratorium systemów radionawigacyjnych (naziemnych i satelitarnych),
 • laboratorium echosond nawigacyjnych,
 • laboratorium elementów elektronicznych,
 • laboratorium map elektronicznych i systemów ECDIS (s. N 202),
 • planetarium,
 • laboratorium MPDM (s. N 01A),
 • laboratorium kompasów magnetycznych i kompensacji dewiacji,
 • laboratorium językowe (komputerowe) (s. N 212),
 • laboratorium komputerowe (s. N 310),
 • laboratorium podstaw informatyki i sieci komputerowych (budynek F),
 • pracownie podstaw nawigacji i locji (s. N 206, N 210, N 211, N 306).