Katedra Nawigacji
Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni
Kadra

Profesorowie i doktorzy habilitowani

pokój N-205
telefon 058 55 86 126
konsultacje
wtorek - 17:00 - 18:00
pokój N-304
telefon 058 55 86 135
konsultacje
wtorek - 18:00 - 19:00
pokój N-310
telefon 058 55 86 127
konsultacje
wtorek - 18:00 - 19:00
pokój F-217
telefon 058 55 86 574
konsultacje
środa - 18:00 - 19:00 (N-113)
pokój N-19
telefon 058 55 86 148
konsultacje
czwartek - 11:00 - 13:00
pokój N-211A
telefon 058 55 86 127
konsultacje
poniedziałek - 18:00 - 19:00 (N-310)
pokój F-214
telefon 058 55 86 570
konsultacje
poniedziałek - 08:15 - 09:00
środa - 16:45 - 18:00
pokój N-305
telefon 058 55 86 112
konsultacje
czwartek - 15:00 - 17:00

Adiunkci

pokój N-204
telefon 058 55 86 115; z-ca kierownika katedry ds. dydaktycznych
konsultacje
czwartek - 16:00 - 18:00 (N-204/N-012)
pokój N-204
telefon 058 55 86 115
konsultacje
środa - 14:00 - 16:00 (N-204/N-314)
pokój F-210
telefon 058 55 86 601
konsultacje
poniedziałek - 13:00 - 14:00
środa - 13:00 - 14:00
pokój N-204
telefon 058 55 86 115
konsultacje
wtorek - 16:00 - 18:00

Starsi wykładowcy

pokój N-302
telefon 058 55 86 128
konsultacje
(N-20)
pokój N-205
telefon 058 55 86 128
konsultacje
poniedziałek - 17:00 - 19:00 (N-206)
pokój N-204
telefon 058 55 86 115
konsultacje
poniedziałek - 13:00 - 15:00
pokój N-205
telefon 058 55 86 126
konsultacje
czwartek - 16:00 - 18:00
pokój Planetarium
telefon 058 55 86 113
konsultacje
wtorek - 17:00 - 18:00 (P-102)
środa - 17:00 - 18:00

Asystenci

pokój N-302
telefon 058 55 86 128
konsultacje
środa - 15:15 - 16:15 (N-20)
środa - 17:00 - 18:00
email:
pokój N-302
telefon 058 55 86 128
pokój F-215
telefon 058 55 86 574
konsultacje
poniedziałek - 16:00 - 18:00 (N-202)
pokój N-305
telefon 058 55 86 112
konsultacje
środa - 15:00 - 16:00
czwartek - 15:00 - 16:00

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

pokój N-303
telefon 058 55 86 170
pokój N-317
telefon 058 55 86 155
pokój N-211A
telefon 058 55 86 129; 058 620 10 25
pokój N-211A
telefon 058 55 86 136; 058 620 10 25
pokój N-317
telefon 058 55 86 155