Katedra Nawigacji
Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni
Kadra

Profesorowie i doktorzy habilitowani

pokój N-205
telefon 058 55 86 126
konsultacje
wtorek - 16:00 - 17:00 (e-mail/N205)
pokój N-304
telefon 058 55 86 135
konsultacje
wtorek - 18:00 - 19:00 (N-304)
pokój N-310
telefon 058 55 86 127
konsultacje
(e-mail)
pokój F-217
telefon 058 55 86 574
konsultacje
poniedziałek - 17:00 - 18:00 (N-108)
pokój N-19
telefon 058 55 86 148
konsultacje
czwartek - 19:00 - 21:00 (MS Teams)
pokój N-211A
telefon 058 55 86 127
konsultacje
(e-mail)
pokój F-214
telefon 058 55 86 570
konsultacje
poniedziałek - 18:45 - 19:45 (MS Teams)
pokój N-305
telefon 058 55 86 112
konsultacje
piątek - 07:15 - 08:15 (MS Teams)

Adiunkci

pokój N-204
telefon 058 55 86 115
konsultacje
czwartek - 16:00 - 18:00 (MS Teams)
pokój N-204
telefon 058 55 86 115
konsultacje
środa - 14:00 - 16:00 (N-204/N-306/e-mail)
pokój F-210
telefon 058 55 86 601
konsultacje
środa - 13:00 - 15:00 (MS Teams)
środa - 18:00 - 19:00
pokój N-211a
telefon 058 55 86 136
konsultacje
wtorek - 17:00 - 19:00 (MS Teams/e-mail)
pokój N-204
telefon 058 55 86 115
konsultacje
poniedziałek - 17:00 - 19:00 (MS Teams)

Starsi wykładowcy

pokój N-302
telefon 058 55 86 128
konsultacje
środa - 16:00 - 17:00 semestr IV studia niestacjonarne (MS Teams)
środa - 17:30 - 18:30 semestr VI studia niestacjonarne (MS Teams)
środa - 19:30 - 21:30 semestr IV studia stacjonarne (MS Teams)
pokój N-205
telefon 058 55 86 128
konsultacje
czwartek - 17:00 - 19:00 (N-211)
pokój N-204
telefon 058 55 86 115
konsultacje
piątek - 15:00 - 17:00 (MS Teams/e-mail)
pokój N-205
telefon 058 55 86 126
konsultacje
(e-mail)
pokój Planetarium
telefon 058 55 86 113
konsultacje
poniedziałek - 17:00 - 18:00 (P-102)
środa - 16:00 - 17:00

Asystenci

pokój N-20
telefon 058 55 86 136
konsultacje
czwartek - 11:45 - 12:15 (MS Teams)
pokój N-302
telefon 058 55 86 128
konsultacje
wtorek - 17:00 - 19:00 (MS Teams)
email:
pokój N-302
telefon 058 55 86 128
pokój F-210
telefon 058 55 86 574
konsultacje
poniedziałek - 16:00 - 18:00 (MS Teams)
pokój F-210
telefon 058 55 86 601
konsultacje
wtorek - 14:50 - 16:50 (MS Teams)
pokój N-305
telefon 058 55 86 112
konsultacje
czwartek - 12:00 - 14:00 (MS Teams)
pokój N-305
telefon 058 55 86 112
konsultacje
poniedziałek - 14:00 - 16:00 (MS Teams)

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

pokój N-303
telefon 058 55 86 170
pokój N-317
telefon 058 55 86 155
pokój N-211A
telefon 058 55 86 136
pokój N-211A
telefon 058 55 86 136
pokój N-210
telefon 058 55 86 153
pokój N-317
telefon 058 55 86 155