Katedra Nawigacji
Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni
Kadra

Profesorowie i doktorzy habilitowani

pokój N-310
telefon 058 55 86 127
konsultacje
poniedziałek - 16:00 - 17:00 (N-310/N-211A)
pokój N-205
telefon 058 55 86 126
konsultacje
środa - 16:45 - 17:45 (do 25.04.2018)
pokój N-310
telefon 058 55 86 127
konsultacje
wtorek - 17:00 - 19:00
pokój N-305
telefon 058 55 86 112
konsultacje
piątek - 13:00 - 14:00 zal. praktyk
czwartek - 18:30 - 19:30
pokój N-304
telefon 058 55 86 135
konsultacje
wtorek - 18:00 - 19:00

Adiunkci

pokój N-204
telefon 058 55 86 115
konsultacje
wtorek - 17:00 - 19:00
pokój F-217
telefon 058 55 86 574
konsultacje
środa - 13:00 - 15:00 (F-215)
pokój F-217
telefon 058 55 86 574
konsultacje
poniedziałek - 17:00 - 18:00 (N-113)
środa - 18:00 - 19:30
pokój N-302
telefon 058 55 86 128
konsultacje
piątek - 12:30 - 14:30
pokój F-210
telefon 058 55 86 396
konsultacje
środa - 18:40 - 20:40 (F-212)
pokój F-218
telefon 058 55 86 309
konsultacje
wtorek - 10:00 - 11:00 (F-216)
środa - 13:30 - 14:30

Starsi wykładowcy

pokój N-302
telefon 058 55 86 128
konsultacje
poniedziałek - 19:00 - 20:00
czwartek - 12:00 - 13:00
pokój N-302
telefon 058 55 86 128
konsultacje
poniedziałek - 16:00 - 18:00 (N-206)
pokój N-204
telefon 058 55 86 115
pokój N-204
telefon 058 55 86 115
konsultacje
środa - 14:00 - 16:00 (N-204/N-314)
pokój N-205
telefon 058 55 86 126
konsultacje
czwartek - 17:00 - 19:00
pokój Planetarium
telefon 058 55 86 113
konsultacje
wtorek - 18:00 - 19:00 (P-102)
środa - 19:00 - 20:00

Asystenci

pokój N-302
telefon 058 55 86 128
email:
pokój N-302
telefon 058 55 86 128
pokój N-305
telefon 058 55 86 112
pokój N-204
telefon 058 55 86 115
konsultacje
poniedziałek - 17:00 - 19:00

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

pokój N-303
telefon 058 55 86 170; z-ca kierownika katedry ds. technicznych
pokój N-317
telefon 058 55 86 155
pokój N-211A
telefon 058 55 86 129; 058 620 10 25
pokój N-211A
telefon 058 55 86 136; 058 620 10 25
pokój N-317
telefon 058 55 86 155