Katedra Nawigacji
Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni
Prace inżynierskie

2015

Bugajski Marek, Dynamiczne systemy ustalania zapasu wody pod stępką w portach morskich, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 21/KN/2015
Cejko Marlena, Analiza porównawcza ruchu statków kontenerowych w porcie Gdynia i Gdańsk, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 3/KN/2015
Duszyński Hubert, Planowanie nawigacji statku z uwzględnieniem ochrony środowiska morskiego, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 13/KN/2015
Gobczyński Kamil, Planowanie nawigacji oceanicznej z uwzględnieniem kryterium oszczędności energii na podstawie zaleceń IMO, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 12/KN/2015
Gorlewicz Bartosz, Rozwój europejskiego systemu VTMIS, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 25/KN/2015
Grzymkowski Robert, Analiza statystyczna stosowanych metod określania pozycji statku w czasie praktyki morskiej, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 4/KN/2015
Kątny Piotr, Funkcje eksploatacyjne VTS Zatoka Gdańska w zakresie przepustowości portów, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 14/KN/2015
Kołacki Sebastian, Eksploatacyjne systemy pław przeładunkowych ładunków ropopochodnych, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 16/KN/2015
Kozieł Mateusz, Zalecenia IMO dotyczące planowania nawigacji morskiej, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 10/KN/2015
Kwieciński Jakub, Bariery drogowe - bezpieczeństwo czy zagrożenie?, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 20/KN/2015
Lemieszka Marta, Regionalny nawigacyjny system satelitarny QZSS, INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 2/KN/2015
Łytkowski Błażej, Analiza wykonania manewru antykolizyjnego w świetle prawidła 19 MPDM dla statków płynących z różną prędkością, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 24/KN/2015
Nowak Krzysztof , Fotoradary - zagrożenie czy bezpieczeństwo?, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 23/KN/2015
Plaga Daniel Wojciech, Integralność nawigacyjnych systemów satelitarnych, INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 8/KN/2015
Sargiewicz Krystian, Początkowa zdolność operacyjna systemu Galileo, INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 15/KN/2015
Sikora Wojciech, Analiza stanu infrastruktury transportu śródlądowego w Europie, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 6/KN/2015
Syldatk Patryk , Zabezpieczenie komputera osobistego, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. UMG, 22/KN/2015
Szurek Bogumił, Zintegrowane odbiorniki nawigacyjnych systemów satelitarnych i satelitarnych systemów wspomagających, INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 9/KN/2015
Wajda Katarzyna , Wybór trasy klimatycznej (na podstawie materiałów na mapach typu Pilot Charts) dla żaglowca, na przykładzie statku szkolnego DAR MŁODZIEŻY , INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 11/KN/2015
Wąsak Jakub, Przegląd informacji o nawigacyjnych systemach satelitarnych dostępnych na stronach internetowych różnych instytucji i organizacji, INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 17/KN/2015
Wilkowska Joanna Katarzyna, Dokładność prowadzenia nawigacji na akwenach ograniczonych, INZ. Promotor: dr inż. Jerzy Demczuk, 26/KN/2015
Zonenberg Tomasz , Wyposażenie terenów MOP (miejsce obsługi podróżnych), INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 18/KN/2015
Żurawska Edyta, Zasada wdrożenia systemu LRIT, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 19/KN/2015

2014

Adamski Dawid, Zintegrowany system nawigacyjny dla małych jednostek pływających Simrad, INZ. Promotor: dr inż. Andrzej Szklarski, 54/KN/2014
Bagiński Wojciech, Dokładność wskazań układów śledząch we wskaźniku radarowym, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 32/KN/2014
Bergel Magdalena , Procedury operacyjne służb VTS, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 58/KN/2014
Brandowski Mateusz, Analiza mostów drogowych i kolejowych oraz przepraw promowych na rzece Wiśle, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 39/KN/2014
Bryksy Jędrzej, Innowacyjna konstrukcja statków w zakresie zmniejszenia zużycia energii i emisji gazów według zaleceń IMO, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 52/KN/2014
Burek Mateusz, Planowanie podróży statków wycieczkowych na wody w rejonie bieguna południowego w okresie lata, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 67/KN/2014
Chlewicki Hubert, Stanisław, Analiza porównawcza wyznania wektora rucha statku za pomocą AIS i RADARU, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 70/KN/2014
Chrostowska Anna , Realizacja budowy autostrad w Polsce, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 15/KN/2014
Domański Michał, Realizacja łączności podczas podejścia do portu Gdynia, wraz ze sposobami zawiadomienia o problemach jednostki, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 69/KN/2014
Domeradzka Paula, Porównanie możliwości wykrycia małych jednostek pływających przez radary statku Horyzont II w opadach deszczu, INZ. Promotor: dr inż. Andrzej Szklarski, 68/KN/2014
Duraj Magdalena , Projekt budowy nowej drogi wodnej w rejonach cieśniny Bosfor, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 53/KN/2014
Dziubińska Agnirszka , Stan infrastruktury nawigacyjnej żeglugi nśródlądowej na rzece Odrze, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 16/KN/2014
Filip Jakub, Przydatność przenośnego odbiornika satelitarnych systemów nawigacyjnych w nawigacji morskiej, INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 23/KN/2014
Galej Małgorzata, Możliwości radarowego wykrycia oznakowania nawigacyjnego na Zatoce Gdańskiej przez statek Horyzont II w różnych stanach morza, INZ. Promotor: dr inż. Andrzej Szklarski, 66/KN/2014
Garlicki Adam, Ochrona środowiska w żegludze morskiej, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 3/KN/2014
Halicki Robert, Analiza mporównawcza dokładności śledzenia AIS i ARPA, INZ. Promotor: dr inż. Andrzej Szklarski, 29/KN/2014
Hofman Rafał, Wykrywalność radaru FMCW w funkcji parametrów oknowania, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 35/KN/2014
Jacaszek Robert, Oprogramowanie nawigacyjne przenosnych odbiorników satelitarnych, INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 27/KN/2014
Kamiński Marcin, Wykorzystanie VDR i elektronicznych dzienników okrętowych na statkach, INZ. Promotor: dr inż. Jerzy Demczuk, 43/KN/2014
Kawiński Łukasz, Planowanie nawigacji na północnej drodze z Europy na Daleki Wschód w okresie lata, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 4/KN/2014
Kubiak Kamil, Podpis cyfrowy i system identyfikacji, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. UMG, 22/KN/2014
Kupis Wojciech , Opracowanie skróconej instrukcji obsługi wskaźnika VTS produkcji Transas, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 21/KN/2014
Lange Krzysztof , Przyszłość nawigacyjnych systemów satelitarnych w planach rządowych wybranych państw i różnego rodzaju instytucji, INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 36/KN/2014
Łubkowski Robert , Badanie symulacyjne dla statków idących wprost na siebie w zależności czasu podejścia manewru antykolizyjnego od ich prędkości, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 42/KN/2014
Łupiński Bartłomiej, Elektroniczne mapy nawigacyjne w żegludze śródlądowej, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 63/KN/2014
Maciak Joanna , Charakterystyka i zastosowanie systemów referencyjnych stosowanych w DP, INZ. Promotor: dr inż. kpt. ż.w. Jan Pawelski, prof. UMG, 62/KN/2014
Mannusch Mariusz, Analiza podsystemu transmisji danych w krajowym systemie bezpieczeństwa morskiego, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 41/KN/2014
Mierzwa Daniel, Standard IHO S-10 i jego wpływ na koncepcję e-Navigation, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 50/KN/2014
Miklusz Bartłomiej , Standardy kwalifikacji i procedury szkolenia operatorów służb VTS, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 51/KN/2014
Myszkier Beata , Ocena zagrożenia bezpieczeństwa żeglugi w aspekcie aktów współczesnego piractwa morskiego, INZ. Promotor: dr inż. Jerzy Demczuk, 65/KN/2014
Olszonowicz Michał , Koncepcja rozbudowy i modernizacji Kanału Panamskiego, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 61/KN/2014
Ostrowski Mateusz, Wyznaczanie pozycji statku za pomocą Matematycznej Teorii Ewidencji, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. UMG, 7/KN/2014
Piskorz Anna Maria, System GLONASS po przywróceniu pełnej zdolności operacyjnej, INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 14/KN/2014
Piwowarski Dawid, Analiza planów zagospodarowania przestrzennego Zatoki Gdańskiej, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 71/KN/2014
Połynko Piotr, Ocena możliwości wykrycia obiektów pływających, przy użyciu matematycznej teorii ewidencji , INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. UMG, 13/KN/2014
Przyborowski Mateusz, Analiza dokładności pomiarów głębokości w różnych rodzajach dna, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 37/KN/2014
Rogowski Krzysztof , Wpływ czynników zewnętrznych zakłóceń określania zapasu wody pod stępką, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 19/KN/2014
Sikorski Wojciech , Badanie dokładności śledzenia jednostek o małej prędkości, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 10/KN/2014
Skowrońska Natalia , Latarnie morskie w basenie Morza Śródziemnego, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 11/KN/2014
Suchomska Anna , Analiza map nawigacyjnych w serii INT (International), INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 47/KN/2014
Sznajdrowski Dorian Maciej, Porównanie informacji sygnalizowanych na ekranie stacjonarnego i przenośnego odbiornika nawigacyjnych systemów satelitarnych, INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 38/KN/2014
Szostakiewicz Karol, System bezpieczeństwa morskiego na wodach polskich., INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 1/KN/2014
Szwistenberg Mateusz, Mapy typu PILOT CHART "Routeing Chart" jako publikacje wspomagające planowanie podróży, INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 17/KN/2014
Śliwowski Wojciech, Drogowe bariery ochronne - podział, klasyfikacja i zastosowanie, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 24/KN/2014
Śmiech Igor , Kryptografia na usługach bezpiecznych transakcji internetowych, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. UMG, 28/KN/2014
Świderski Konrad, Kryteria doboru nawigacyjnego odbiornika systemu satelitarnego dla różnych kategorii użytkowników, INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 5/KN/2014
Truchanowicz Piotr, Analiza kolizji statków spowodowanych błędną komunikacją UKF, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 34/KN/2014
Tymek Leszek, Zastosowanie nawigacyjnych systemów satelitarnych i systemów wspomagających w transporcie morskim, INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 30/KN/2014
Wach Maksymilian, Układy odniesienia w odbiornikach nawigacyjnych systemów satelitarnych, INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 60/KN/2014
Wacławik Eliza , Wykorzystanie cyfrowych trójwymiarowych map 3 DNC (Three Dimensional Nautical Charts) w nawigacji morskiej, INZ. Promotor: dr inż. Jerzy Demczuk, 64/KN/2014
Wiśniewski Jakub, Charakterystyka sygnałów nawigacyjnych systemów satelitarnych, INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 40/KN/2014
Woś Wojciech, Analiza jachtowych systemów nawigacyjnych., INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 12/KN/2014
Zart Michał, Identyfikacja ech radarowych za pomocą kamery termowizyjnej, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 2/KN/2014
Zawada Mateusz, Segment kosmiczny nawigacyjnych i wspomagających systemów satelitarnych, INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 56/KN/2014
Zimny Kamil, AVCS - serwis elektronicznych map nawigacyjnych UKHO, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 44/KN/2014
Ziółkowski Michał , Analiza systemu AIS-PL oraz perspektywa jego rozwoju w ramach Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 8/KN/2014
Żbikowski Michał, Rola i miejsce systemów brzegowych w koncepcji e - Navigation., INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 45/KN/2014
Żendarski Damian, Systemy wspomagania i podejmowania decyzji w warunkach wielokryterialności i niepewności , INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. UMG, 25/KN/2014

2013

Bera Łukasz, Ratownictwo życia na morzu w świetle obowiązujacych przepisów prawnych, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 13/KN/2013
Brymora Dawid Jacek, Ocena redukcji zużycia paliwa na statkach oraz emisji gazów CO2 wg zaleceń IMO, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 27/KN/2013
Chajewski Mateusz, Stan infrastruktury transportu śródlądowego w Polsce, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 12/KN/2013
Czerniak Paweł, Przeglądy klasyfikacyjne FPSO w systemie UWILD (underwater inspection in lieu off drydocking), INZ. Promotor: dr inż. kpt. ż.w. Jan Pawelski, prof. UMG, 20/KN/2013
Czerniawski Piotr, Prędkość statku jako jeden z podstawowych czynników przy planowaniu i realizacji podróży morskiej , INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 6/KN/2013
Dembski Tomasz, Metody prowadzenia pomiarów batymetrycznych w rejonach płytkowodzia, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 51/KN/2013
Dobrzyniak Kamil, Badania eksperymentalne odporności na zakłócenia hydrometeorologiczne , INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 31/KN/2013
Domżalski Tomasz, Komercyjne i konwencyjne systemy monitorowania ruchu statków, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 48/KN/2013
Doroś Ireneusz, Analiza charakterystyk manewrowych statku za względu na ich wpływ na bezpieczeństwo żeglugi na akwenach trudnych nawigacyjnie, INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 5/KN/2013
Dziewic Anna, Analiza porównawcza współczesnych ośrodków szkoleniowych dla operatorów DP oraz symulatorów manewrowych jednostek dynamicznie pozycjonowanych, INZ. Promotor: dr inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski, 19/KN/2013
Furmaniak Mikołaj, Badanie wektora ruchu statku, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 43/KN/2013
Gniba Radosław, Kryptografia a bezpieczeństwo transmisja danych, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. UMG, 53/KN/2013
Gostkowska Joanna, Monitoring satelitarny AIS, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 7/KN/2013
Grzeszczak Bartosz, Informacje sygnalizowane prze ekranowy odbiornik stacjonarny nawigacyjnego systemu satelitarnego, INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 46/KN/2013
Jakubowski Jacek, Analiza metod określania pozycji statku w rejonach ograniczonych. Methods of determing ship's position in restricted areas-analysis, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 37/KN/2013
Janiszewski Mateusz, Wiarygodność dostępnej w internecie informacji o odbiornikach nawigacyjnych systemów satelitarnych, INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 11/KN/2013
Jaszewski Michał, Wydawnictwa nawigacyjno-hydrograficzne UKHO w wersji cyfrowej i internetowej, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 32/KN/2013
Kędziera Kamil, Analiza systemu oznakowania nawigacyjnego IALA na Morzu Śródziemnym , INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 4/KN/2013
Kiedrowski Grzegorz Kazimierz, Planowanie nawigacji na płytkowodziu z uwzględnieniem prędkości pod wpływem zakłóceń zewnętrznych, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 24/KN/2013
Kołnierzak Rafał, Określanie charakterystyki prędkościowej statku na wybranym statku w okresie praktyk, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 28/KN/2013
Konarzewski Zbigniew, Eksploatacja i zasady działania układów radarowych VTS produkcji Transas, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 1/KN/2013
Kuniewicz Mateusz, Analiza nawigacyjna torów wodnych do portów: Gdynia, Gdańsk, Port Północny, Gdańsk Nowy Port oraz Świnoujście, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 40/KN/2013
Kupryś Krzysztof, Analiza porównawcza parametrów techniczno - eksploatacyjnych odbiorników nawigacyjnych systemów satelitarnych., INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 2/KN/2013
Lambert Wojciech, Zastosowanie nawigacyjne AIS, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 30/KN/2013
Leszczyński Marcin, Wykorzystanie map w odwzorowaniu gnomonicznym do prowadzenia nawigacji morskiej, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 22/KN/2013
Łuciów Marcin Dominik, Studium oznakowania nawigacyjnego przy budowie terminalu LNG w Świnoujściu, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 3/KN/2013
Marciniak Marek, Analiza metod rezerwowych przydatnych w procesie prowadzenia nawigacji, INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 9/KN/2013
Milewski Wojciech, Europejski system nadzoru morskiego, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 18/KN/2013
Najda Zbigniew, Porównanie procesów nawigacyjnych w Kanałach Panamskim i Sueskim w aspekcie bezpieczeństwa, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 14/KN/2013
Niedziałkowski Mateusz, Rodzaje kotowisk w żegludze morskiej, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 17/KN/2013
Nowak Karol Aleksander, Loksodroma i ortodroma w nawigacji morskiej - zamiana dotychczasowych ról., INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 44/KN/2013
Pawłowski Łukasz, Arkusz kalkulacyjny jako środowisko implementacji systemów wspomagania decyzji ładunkowych, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. UMG, 52/KN/2013
Pilacki Kamil, Wpływ holowników na proces cumowania statków w porcie, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 16/KN/2013
Pospieszyński Jacek Tomasz, Planowanie nawigacji przy kotwiczeniu dużych statków na głębokościach powyżej 50 metrów, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 35/KN/2013
Pruszyński Szymon, Analiza możliwości śledzenia jednostek w systemie bezpieczeństwa morskiego na wodach polskich, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 47/KN/2013
Sawiuk Mateusz, Analiza zastosowań AIS do celów antykolizyjnych w świetle przepisów MPDM , INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 33/KN/2013
Sempołowicz Wioleta, Problemy bezpieczeństwa w przemyśle off-shore, INZ. Promotor: dr inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski, 15/KN/2013
Serafinowicz Michał, Analiza treści 'Brown's Nautical Almanac' jako źródła informacji dla oficerów (na tle treści Tablic Nawigacyjnych wydanych przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 54/KN/2013
Sokołowski Maciej, Wpływ poszczególnych faz rozwoju pomorskiego pola węglowodorów na środowisko morskie, INZ. Promotor: dr inż. kpt. ż.w. Jan Pawelski, prof. UMG, 21/KN/2013
Stępień Michał, Zero mapy i jego znaczenie w procesie planowania i realizacji , INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 8/KN/2013
Szczesiul Tomasz, Różne rozwiązania konstrukcyjne VDR w świetle przepisów międzynarodowych, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 41/KN/2013
Szcześniak Joanna, Planowanie nawigacji na akwenach zalodzonych na podstawie wód kanadyjskich, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 39/KN/2013
Szewczuk Anna, Ocena dokładności pomiaru prędkości w warunkach zakłóceń zewnętrznych, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 42/KN/2013
Szydłowski Szymon, Analiza parametrów eksploatacyjnych ECDIS FURUNO FEA 2x07, INZ. Promotor: dr inż. Przemysław Dziula, 23/KN/2013
Tokarski Bartosz, Możliwości realizacji ćwiczeń i pełnienia , INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 29/KN/2013
Truchanowicz Michał, Analiza dokładności śledzenia statków na Zatoce Gdańskiej, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 50/KN/2013
Urbaniak Paweł, Wykorzystanie symulatora POLARIS do realizacji szkolenia pełnienia wachty nawigacyjnej, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 49/KN/2013
Wajs Łukasz Mariusz, Problem granic morskich w konwencji UNCLOS, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 26/KN/2013
Waszak Krystian, Analiza i badanie dokładności wyznaczania wektora ruchu statku za pomoc a radaru statkowego i brzegowego, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 45/KN/2013

2012

Badziąg Piotr, Radarowy system kontroli ruchu morskiego, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 55/KN/2012
Baran Bartosz, Analiza oznakowania nawigacyjnego Systemu IALA na Morzu Bałtyckim, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 12/KN/2012
Bednarek Robert, Porównanie możliwości detekcyjnych radarów nawigacyjnych za wskaźnikiem analogowym i cyfrowym., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 11/KN/2012
Bemka Karol, Planowanie podróży morskiej w warunkach lodowych., INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 6/KN/2012
Borysewicz Mateusz Bogusław, Analiza porównawcza transponderów SART AIS i radarowego., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 18/KN/2012
Burzyński Piotr, Czynnik ludzki w wypadkach morskich - analiza błędów nawigacyjnych., INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 41/KN/2012
Choromańska Marta, Planowanie ruchu statków o skrajnym zanurzeniu w wodach trudnych nawigacyjnie., INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 44/KN/2012
Duszyński Dawid, Nawigacyjna analiza wariantów żeglugi z Barcelony do Brisbane w warunkach monsunu zimowego i letniego., INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 9/KN/2012
Elszkowski Paweł, Analiza funkcjonalna odbiorników satelitarnych systemów nawigacyjnych., INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 16/KN/2012
Fedorczuk Cezary, Analiza rynku oprogramowania statkowych, INZ. Promotor: dr hab. inż. Joanna Szłapczyńska, prof. UMG, 53/KN/2012
Fert Marcin , Informacja sygnalizowana przez ekranowy przenośny odbiornik nawigacyjnego systemu satelitarnego., INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 23/KN/2012
Formela Remigiusz, Zastosowanie prawidła "Wyprzedzanie" Międzynarodowego Prawa Drogi Morskiej na różnych akwenach., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 22/KN/2012
Gałecka Marta, Analiza metod cumowania dużych statków z wykorzystaniem holowników w warunkach zakłóceń zewnętrznych, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 7/KN/2012
Gmachowski Piotr, Analiza czynników zewnętrznych wpływających na ruch statku., INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 4/KN/2012
Gocki Arkadiusz, Miary dokładności pozycji określanej za pomocą nawigacyjnych systemów satelitarnych., INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 39/KN/2012
Goławska Katarzyna, Analiza porównawcza symboliki i kolorystyki standardowej i elektronicznej mapy nawigacyjnej., INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 37/KN/2012
Gorzała Tomasz, Wykorzystanie Systemów Dynamicznego Pozycjonowania do zabezpieczenia operacji ładunkowych na otwartym morzu., INZ. Promotor: dr inż. Jerzy Demczuk, 56/KN/2012
Jaworski Adrian, Dokładność pozycji użytkownika określonej za pomocą nawigacyjnych systemów., INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 40/KN/2012
Kalczyński Dawid, System GPS ze wspomaganiem A-GPS, zasada działania i wykorzystanie. , INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 15/KN/2012
Karwowska Anita, Wyposażenie nawigacyjne statków morskich w funkcji rejonu żeglugi., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 26/KN/2012
Kowalczyk Karol, Metody eksploatacyjne zmniejszania zużycia paliwa na statkach w procesie realizacji podróży statku., INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 38/KN/2012
Kozera Grzegorz, Wybór optymalnego wyposażenia radionawigacyjnego. , INZ. Promotor: dr inż. Andrzej Szklarski, 13/KN/2012
Kreft Daniel, Analiza publikacji Admiralicji Brytyjskiej pomocnych podczas planowania podróży, INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 51/KN/2012
Kuniewicz Bartosz, Analiza nawigacyjna sieci śródlądowych kanałów żeglugowych w Europie, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 49/KN/2012
Łągiewka Kamil, Wybrane elementy cumowania dużych statków w terminalach naftowych., INZ. Promotor: dr inż. kpt. ż.w. Jan Pawelski, prof. UMG, 43/KN/2012
Malinowska Marta, Zastosowanie kompasów satelitarnych na małych jednostkach, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 45/KN/2012
Mielcarek Robert Piotr, Podstawy kryptografii i jej praktyczne zastosowania., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. UMG, 21/KN/2012
Miłakowski Maciej, Badanie dokładności śledzenia radarowego statków na Zatoce Gdańskiej., INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 24/KN/2012
Minicki Tomasz, Analiza ulepszeń konstrukcyjnych statków w celu zmniejszenia zużycia paliwa na statkach pełnomorskich, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 47/KN/2012
Niewiara Artur Tomasz, Analiza porównawcza wymagań techniczno-eksploatacyjnych dla AIS klasy A w funkcji daty ich produkcji., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 20/KN/2012
Okroj Tomasz , Wzorce czasu w nawigacyjnych systemach satelitarnych i ich odbiornikach., INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 1/KN/2012
Pituch Michał, Metody holowania w rejonach portowych., INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 27/KN/2012
Popowiak Iga, Analiza porównawcza roli Inspekcji Państwa Portu (PSC) i Inspekcji Państwa Bandery (FSC) w zapewnieniu standardów bezpieczeństwa., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 33/KN/2012
Pregiel Tomasz, Analiza przepisów IMO i ich wykorzystanie przy budowie i eksploatacji zintegrowanych mostów nawigacyjnych., INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 48/KN/2012
Rechnio Damian, Możliwości prezentacji danych AIS na statkowych wskaźnikach nawigacyjnych., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 34/KN/2012
Reinke Marcin, Planowanie podróży na pogłębionych torach wodnych przy podejściu do portu., INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 46/KN/2012
Skrok Gabriel Marcin, Analiza porównawcza AIS klasy A i AIS klasy B., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 30/KN/2012
Smalczewski Filip, Odwzorowanie kartograficzne elektronicznych map nawigacyjnych ANC, tworzonych w ośrodku RENC PRIMAR., INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 29/KN/2012
Spigarski Adam, Badanie dokładności śledzenia statków za pomocą radarów statkowych i VTS, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 52/KN/2012
Szumlas Mariusz, Analiza przyczyn awarii statków, wejścia na mieliznę i zderzeń w różnych fazach żeglugi na podstawia informacji zawartych w internecie, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 36/KN/2012
Szymkowiak Arkadiusz, Zapas wody pod stępką, a straty prędkości statku na płytkowodziu., INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 35/KN/2012
Tomaszewski Przemysław, Analiza porównawcza systemów wspomagania SBAS., INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 3/KN/2012
Undro Piotr, Statki zabezpieczenia logistycznego platform wiertniczych Lotos Petrobaltic oraz ich udział w zwalczaniu rozlewów olejowych na Morzu Bałtyckim., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 25/KN/2012
Warszycki Wojciech, Analiza statystyczna prędkości statków w rejonie rozgraniczenia ruchu do Portu Gdynia., INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 32/KN/2012
Wieczorek Michał, Analiza statystyczna wartości zapasu wody pod stępką statków wchodzących do portu Gdynia., INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 31/KN/2012
Zajko Bartłomiej , Wpływ segmentu kosmicznego systemu satelitarnego na dokładność określonej pozycji., INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 14/KN/2012
Zamościk Wojciech, Koncepcja antykolizyjnego systemu manewru ostatniej chwili opartego na współpracy systemu ECDIS, GNSS oraz AIS, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 28/KN/2012
Zawierucha Michał, Stan infrastruktury żeglugi śródlądowej w Polsce i możliwości rozwoju, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 50/KN/2012

2011

Bursiewicz Robert, Koncepcja trójwymiarowych morskich map nawigacyjnych w standardzie IHO S-100., INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 64/KN/2011
Dębczyński Jacek, Badanie zasięgu pracy radaru morskiego., INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 68/KN/2011
Dołhinko Mateusz, Model systemu bezpieczeństwa nawigacji statku., INZ. Promotor: dr inż. Jerzy Demczuk, 62/KN/2011
Dryła Barbara , Możliwości eksploatacyjne systemów radarowych w ECDIS., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 81/KN/2011
Dziewic Anna , Europejska baza danych LRIT w świetle wymagań międzynarodowych, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 48/KN/2011
Janduła Michał , Porównanie charakterystyk dokładnościowych stosowanych referencyjnych systemów DP., INZ. Promotor: dr inż. Jerzy Demczuk, 63/KN/2011
Jankowski Łukasz, Źródła zasilania satelitów systemów nawigacyjnych i systemów je wspomagających., INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 1/KN/2011
Jarosiński Piotr, Statkowa, lokalna sieć komputerowa, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. UMG, 67/KN/2011
Jędrzejczak Mateusz, Żywotność satelitarnych systemów nawigacyjnych., INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 85/KN/2011
Kępa Oskar , Analiza błędów nawigacyjnych prowadzących do powstania awarii statku., INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 71/KN/2011
Kluka Karol, Bezpieczeństwo statków w żegludze Kabotażowej, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 17/KN/2011
Kowalczyk Kamil , Systemy wspomagania nawigacji na wodach ograniczonych i akwenach otwartych w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi., INZ. Promotor: dr inż. Jerzy Demczuk, 61/KN/2011
Kudarewko Łukasz , Zasady integracji wyposażenia mostka nawigacyjnego., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 35/KN/2011
Kwiatkowski Adam, Budowa satelity systemów nawigacyjnych., INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 12/KN/2011
Łangowski Karol, Perspektywy wykorzystania systemu Galileo w nawigacji morskiej, INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 86/KN/2011
Mielko Maciej, Badanie dewiacji kompasu magnetycznego oraz elektromagnetycznego w zależności od kąta zbrasowania rei na statku s/v Dar Młodzieży., INZ. Promotor: A. Król, 6/KN/2011
Mielko Maciej, Badanie dewiacji kompasu magnetycznego oraz elektromagnetycznego w zależności od kąta zbrasowania rei na statku s/v Dar Młodzieży., INZ. Promotor: A. Król, 10/KN/2011
Ochociński Maciej , Badanie systemu AIS w warunkach eksploatacyjnych., INZ. Promotor: A. Król, 7/KN/2011
Ochociński Maciej , Badanie systemu AIS w warunkach eksploatacyjnych., INZ. Promotor: A. Król, 9/KN/2011
Osmólski Karol, Ocean Passages for the World - analiza treści i ocena przydatności do planowania podróży wobec współczesnego dostępu do informacji., INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 91/KN/2011
Ossowski Krzysztof , Analiza sylwetki kandydatów, studentów oraz absolwentów Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni na kierunku Nawigacja w latach 2003-2008, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 40/KN/2011
Ożoga Bartosz, Morskie stacje referencyjne DGPS i DG LONASS, INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 51/KN/2011
Piecha Adrian, Prędkość statku jako parametr w procesie planowania podróży., INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 84/KN/2011
Podhajny Dawid, Przegląd informacji sygnalizowanych przez odbiorniki nawigacyjnych systemów satelitarnych., INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 77/KN/2011
Popowiak Iga , Rola administracji morskiej w utrzymaniu standardów bezpieczeństwa żeglugi krajowej., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 8/KN/2011
Popowiak Iga , Rola administracji morskiej w utrzymaniu standardów bezpieczeństwa żeglugi krajowej., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 11/KN/2011
Rudak Piotr, Analiza treści zasady wykorzystania i ocena przydatności map (poradników) nrnr 5500, 5501, 5501 w procesie planowania podróży, INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 65/KN/2011
Sawicki Dominik, Porównanie możliwości eksploatacyjnych radarów impulsowych przeznaczonych do instalacji na statkach handlowych i na jednostkach niekonwencyjnych., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 79/KN/2011
Serwa Tomasz , Współpraca odbiornika systemu GPS z innymi urządzeniami., INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 56/KN/2011
Sieńko Daniel , Ocena porównawcza charakterystyk operacyjno-eksploatacyjnych z dynamiczną stabilizacją pozycji., INZ. Promotor: dr inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski, 5/KN/2011
Ślusewski Grzegorz, Badanie dokładności wyznaczania wektora ruchu statków na Zatoce Gdańskiej, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 90/KN/2011
Świeży Piotr, Stan obecny i rozwój infrastruktury nawigacyjnej na Zalewie Wiślanym, INZ. Promotor: dr inż. Jerzy Demczuk, 38/KN/2011
Trzeciak Przemysław, Planowanie podróży statku z Antwerpii do Szanghaju., INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 14/KN/2011
Warzecha Michał, Urządzenia nawigacyjne instalowane na mostku służące jako pomoc w podejmowaniu decyzji oficera podczas pełnienia wachty nawigacyjnej., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 72/KN/2011
Wenta Karol, Planowanie podróży przez kanał Panamski dla statków o maksymalnych parametrach geometrycznych., INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 15/KN/2011
Wierzbicka Martyna , Kryteria optymalizacji podróży morskiej statku na podstawie źródeł literatury., INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 52/KN/2011
Wróbel Krzysztof , Koncepcja rozbudowy i modernizacji Kanału Panamskiego, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 43/KN/2011
Wyrzykowski Karolina , Bezpieczeństwo żeglugi w polskich obszarach morskich w świetle przepisów międzynarodowych., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 57/KN/2011
Zając Katarzyna, Projekt planu podróży - Valparaiso do Luandy., INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 31/KN/2011
Żołna Jakub, Współdziałanie systemu ECDIS oraz AIS w ramach VTS, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 69/KN/2011
Żuchowski Mateusz, Układy nawigacyjne radarów na statkach morskich., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 80/KN/2011

2010

Artichowicz Paulina , Zarządzanie portem morskim (na przykładzie Gdyni) podejścia, organizacja ruchu, kotwicowiska, pilotaż, dostarczanie statkom informacji nawigacyjnych, zaopatrzenie w morskie informacje nawigacyjne., INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 2/KN/2010
Gaul Katarzyna, Wykrywalność jednostek za pomocą radaru w paśmie X i S., INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 35/KN/2010
Krupa Karol, Zasady eksploatacji radarów FMCW, INZ . Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 44/KN/2010
Kwidzińska Agnieszka, Systemy przeładunkowe na statki morskie ładunków płynnych., INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 3/KN/2010
Markowska Iwona, Sposoby modulacji i kodowania sygnałów w nawigacyjnych systemach satelitarnych., INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 41/KN/2010
Pietrzela Krzysztof , Projekt elektronicznej mapy nawigacyjnej dla jednostek typu WIG., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 26/KN/2010
Smolik Dominika, Modele systemów VTS i ich funkcje w żegludze morskiej., INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 4/KN/2010
Szmytka Karol, Porty Zalewu Wiślanego, perspektywy rozwoju gospodarczego, turystycznego itp., INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 5/KN/2010
Wolny Paweł, Badanie dokładności śledzenia , INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 45/KN/2010
Zwolak Karol, Analiza porównawcza parametrów techniczno-eksploatacyjnych anten nawigacyjnych odbiorników systemów satelitarnych., INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 22/KN/2010

2009

Błażuk Kamil, Analiza porównawcza dokładności śledzenia AIS oraz ARPA., INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 52/KN/2009
Bodzak Joanna , Charakterystyka czynników kształtujących warunki żeglugi w ważniejszych cieśninach., INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 4/KN/2009
Bolda Dawid, Zastosowanie technologii GIS (Geographic Information System) w kartografii, hydrografii i nawigacji morskiej., INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 8/KN/2009
Chlebicz Marcin , Diagnostyka współczesnych urządzeń radarowych., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 77/KN/2009
Depta Daniel, Współpraca AIS z radarem., INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 13/KN/2009
Gembala Krzysztof , Możliwości wykorzystania wybranych laboratoriów nawigacyjnych Akademii Morskiej do realizacji szkoleń radar - ARPA., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 70/KN/2009
Gromulski Kamil, Analiza porównawcza ARPA i AIS., INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 82/KN/2009
Kamiński Jakub, Rozwój systemów ECS/ECDIS i ich rola w zwiększeniu bezpieczeństwa transportu morskiego., INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 72/KN/2009
Kepke Jarosław , Bezpieczeństwo żeglugi statku morskiego zgodnie z postanowieniami międzynarodowych aktów prawnych., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 78/KN/2009
Kiepas Łukasz , Systemy referencyjne wykorzystywane dla dynamicznego pozycjonowania statku., INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 68/KN/2009
Krajewski Krzysztof , Geneza powstania oraz funkcjonowanie systemów ochrony statków i obiektów portowych w świetle przepisów prawa międzynarodowego., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 32/KN/2009
Krasiński Mariusz, Analiza bazy i możliwości świadczenia usług portowych w polskich portach., INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 21/KN/2009
Krzelowski Łukasz , Analiza czynników wpływających na wybór rejonu lub portu schronienia dla statków dotkniętych awarią., INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 56/KN/2009
Łęszczak Arkadiusz, Certyfikaty cyfrowe i ich zastosowanie., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. UMG, 61/KN/2009
Margalski Krzysztof , Identyfikacja zagrożeń i obszarów niebezpiecznych dla żeglugi morskiej na Zalewie Wiślanym., INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 7/KN/2009
Nowak Rafał, Współczesne wymagania dla zintegrowanych systemów nawigacyjnych., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 1/KN/2009
Opieczonek Sławomir, Analiza bezpieczeństwa żeglugi w Zatoce Gdańskiej w kontekście rozbudowy Portu Północengo oraz budowy terminalu LNG. , INZ. Promotor: dr inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski, 2/KN/2009
Piasecki Bartosz, Badanie dokładności informacji transmitowanych przez statkowy system AIS., INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 6/KN/2009
Rekowski Jacek, Zapory sieciowe., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. UMG, 5/KN/2009
Sulewska Barbara , Wykorzystanie technologii GIS w eksploatacji dna morskiego na akwenie Zatoki Gdańskiej., INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 65/KN/2009
Szymul Paweł, Możliwości wykrywcze radaru na falę ciągłą., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 67/KN/2009
Świętochowski Radosław, Analiza bezpieczeństwa nawigacyjnego statków klasy DP operujących na polu naftowym Campos Basin w Brazylii., INZ. Promotor: dr inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski, 20/KN/2009
Techmański Paweł , Wpływ zakłóceń radarowych na zobrazowanie w ECDIS., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 83/KN/2009
Trybuszewski Maciej, Analiza porównawcza morskich i śródlądowych znaków nawigacyjnych., INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 87/KN/2009
Uljasz Małgorzata, Systemy telematyczne transportu morskiego., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 10/KN/2009
Wentlandt Piotr, Bezpieczeństwo i ochrona statku w drodze, na redzie i w porcie., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 86/KN/2009
Zaniewski Dariusz , Planowanie podróży na trasie Gdynia-Hong Kong., INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 12/KN/2009
Zawała Dariusz , Wymagania dla urządzeń AIS klasy B., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 15/KN/2009
Ząbek Martyna , Systemy monitorowania i kontroli ruchu morskiego., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 9/KN/2009
Zięba Tomasz , Oprogramowanie nawigacyjne odbiornika MAN Nr - N 100., INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 81/KN/2009
Zwara Sebastian, Analiza dokładności nabieżników na podstawie podejść do portów Gdynia i Gdańsk., INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 3/KN/2009

2008

Ananicz Maciej, Podstawy planowania trasy statku na przykładzie przejścia z Zatoki Meksykańskiej do Europortu., INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 19/KN/2008
Beruś Damian, Wymagania eksploatacyjne dla urządzeń radarowych na statkach niekonwencjonalnych., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 87/KN/2008
Borawska Justyna , Kontrola wyposażenia nawigacyjnego., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 8/KN/2008
Budny Tymoteusz, Niezawodność Podsystemu Radarów w Systemie VTS Zatoka., INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 4/KN/2008
Dąbrowski Jarosław , Identyfikacja zagrożeń i obszarów niebezpiecznych dla żeglugi morskiej na Zatoce Gdańskiej., INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 28/KN/2008
Dobas Anna , Detekcja sygnałów radarowych oznakowania nawigacyjnego., INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 79/KN/2008
Finkieklan Dagmara, Realizacja postanowień deklaracji Kopenhackiej przez kraje nadbałtyckie., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 14/KN/2008
Grabas Adam, Analiza dokładności nabieżników liniowych na torze wodnym Świnoujście-Szczecin., INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 72/KN/2008
Harasim Marcin , Analiza porównawcza działania wybranych służb VTS, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 80/KN/2008
Iglik Karolina , Analiza porównawcza współczesnych latarni morskich w rejonie Morza Bałtyckiego, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 10/KN/2008
Iracka Magdalena , Koncepcja systemu informacji geograficznej w porcie Gdynia., INZ. Promotor: A. Banachowicz, 13/KN/2008
Janiak Krzysztof , Zadania Kapitanatu Portu., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 36/KN/2008
Korzeniewski Damian, Wyposażenie nawigacyjne jednostek szybkich., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 85/KN/2008
Krzysica Marcin , Wykorzystanie technologii GIS (Geographic Information System) w wyznaczaniu granic morskich., INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 17/KN/2008
Krzywicki Dariusz Maria, Komputerowe wskaźniki radarowe - ograniczenia eksploatacyjne., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 86/KN/2008
Ligęza Anna, Zastosowanie AIS w nawigacji., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 88/KN/2008
Meger Łukasz, Elektroniczne pomoce nakresowe - wymagania techniczno-eksploatacyjne., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 90/KN/2008
Miazio Remigiusz, Ocena eksploatacyjna zintegrowanego systemu nawigacyjnego zainstalowanego na statku szkoleniowym s/v "Dar Młodzieży"., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 60/KN/2008
Ołtarzewski Łukasz , Zapory sieciowe i ich zastosowanie., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. UMG, 45/KN/2008
Piskorz Urszula, System rozgraniczenia ruchu i trasy przepływu do portów polskich., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 89/KN/2008
Rapa Robert, Wykorzystanie systemów satelitarnych w nawigacji morskiej., INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 77/KN/2008
Sacharczuk Łukasz , Projekt planu podróży z Rouen do Bostonu., INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 73/KN/2008
Sobolewska Katarzyna , Systemy informatyczne bezpieczeństwa żeglugi., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 30/KN/2008
Stacherczak Karolina , Ochrona łańcucha dostaw do portów morskich., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 6/KN/2008
Stępień Karol, Dokładność wskazań i odporność na zakłócenia urządzeń radarowych firmy Raytheon., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 78/KN/2008
Szczepara Magdalena , Analiza elementów wpływających na wybór rejonu lub portu schronienia statków dotkniętych awarią., INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 7/KN/2008
Szerfchen Magdalena , Rola kontroli państwa portu (PSC) w utrzymaniu standardów bezpieczeństwa morskiego., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 3/KN/2008
Śliwowski Marcin , Analiza dokładności śledzenia ech statków na Zatoce Gdańskiej, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 27/KN/2008
Wargocki Krzysztof , Nawigacyjne zastosowania systemu AIS, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 84/KN/2008
Wentlandt Paweł, Detekcja sygnału radarowego małych jednostek., INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 82/KN/2008
Wika-Czarnowski Łukasz , Modelowanie domeny statku na akwenach ograniczonych pod względem głębokości., INZ. Promotor: dr inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski, 1/KN/2008
Wilk Jadwiga Dominika, Rola towarzystw klasyfikacyjnych w utrzymaniu standardów bezpieczeństwa żeglugi., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 24/KN/2008
Wolski Przemysław, Radiolatarnie morskie., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 74/KN/2008
Woźniak Anna, Podział i klasyfikacja morskich pomocy nawigacyjnych., INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 11/KN/2008
Wroński Bartosz, Zintegrowane systemy nawigacyjne., INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 46/KN/2008
Zamkowska Izabela, Wyposażenie nawigacyjne statków morskich w świetle wymagań konwencyjnych., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 47/KN/2008

2007

Borawski Grzegorz, Wykrywanie za pomocą radaru obiektów na tle zakłóceń hydrometeorologicznych, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 95/KN/2007
Bulman Magdalena, Wyposażenie techniczne służb kontroli ruchu statków, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 9/KN/2007
Chmiel Justyna, Hydrometeorologiczne ograniczenia ciągłości funkcjonowania portów Morza Bałtyckiego, INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 23/KN/2007
Dzierzęcki Paweł, Analiza funkcjonowania systemów bezpieczeństwa ruchu statków w porcie Gdańsk, INZ. Promotor: Wł. Rymarz, 7/KN/2007
Gabrańska Agnieszka, GIS (Geographic Infomation System) i jego wykorzystanie w zastosowaniach morskich przy wyznaczaniu granic morskich, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 25/KN/2007
Gawryś Magdalena, Zasady przewozu pasażerów morzem, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 5/KN/2007
Haczewska Katarzyna, Wyposażenie techniczne służb monitorowania ruchu morskiego, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 11/KN/2007
Hańczyk Andrzej, Szkolenia operatorów służb kontroli ruchu w świetle wymagań polskich i międzynarodowych, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 92/KN/2007
Jaskólski Tomasz, Sposoby określania całkowitej poprawki kompasu, INZ. Promotor: dr inż. of. Andrzej Niewiak, 89/KN/2007
Kopeć Tomasz, Wymagania stawiane statkowemu rejestrowi danych podróży, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 91/KN/2007
Krawczyk Marcin , Elektroniczne pomoce nakresowe - wymagania techniczno-eksploatacyjne., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 99/KN/2007
Kurzyk Agnieszka, Analiza dostepności portów środkowego wybrzeza (Ustka, Darłowo, Kołobrzeg) ze względu na ogranivczenia hydrograficzne i hydrometeorologiczne, INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 17/KN/2007
Lenartowicz Dominik, Motywacje i ocena wiedzy zawodowej studentów Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 3/KN/2007
Łochnicki Piotr, Zabezpieczenie nawigacyjne statków DP obsługujących platformy wiertnicze, INZ. Promotor: dr inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski, 33/KN/2007
Maciuk Robert, Analiza bezpieczeństwa żeglugi w rejonach pływania zagrożonych działalnością piratów., INZ. Promotor: dr inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski, 98/KN/2007
Mądry Marcin, Systemy wykrywania intruzów w sieciach komputerowych, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. UMG, 20/KN/2007
Młyniec Michał , Problemy bezpieczeństwa w komunikacji sieciowej , INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. UMG, 29/KN/2007
Nielek Maciej, Zastosowanie systemów rejestracji drogi w nawigacji statkiem., INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 97/KN/2007
Nosewicz Aleksandra, Zasady przewozu ładunków niebezpiecznych morzem, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 21/KN/2007
Nowaczyk Tomasz, Analiza porównawcza wybranych współczesnych statkowych systemów antykolizyjnych ARPA, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 1/KN/2007
Panas Iwona, Ochrona statków i obiektów portowych w świetle regulacji Międzynarodowej Organizacji Morskiej, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 32/KN/2007
Pytel Sylwia , Pogodowe aspekty funkcjonowania infrastruktury portowej, INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 13/KN/2007
Pytoń Katarzyna, System monitorowania statków, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 10/KN/2007
Siekierka Dominik, Analiza parametrów eksploatacyjnych odbiornika AIS „R4 Class A Transponder System”, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 76/KN/2007
Skrok Daniel, Analiza porównawcza dokładności śledzenia systemów AIS i ARPA, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 83/KN/2007
Sosnowska Aleksandra, Analiza układu i zawartości locji morskich Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 12/KN/2007
Spodzieja Adam , Wykorzystanie technologii GIS (Geographical Information Systems) do eksploracji dna morskiego., INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 2/KN/2007
Stangreciak Rafał, Systemy przeładunkowe dużych statków transportujących ładunki ropopochodnych, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 15/KN/2007
Stasak Łukasz, Analiza funkcjonowania systemów bezpieczeństwa ruchu statków w porcie Szczecin - Świnoujście , INZ. Promotor: Wł. Rymarz, 18/KN/2007
Szabłowicz Anna, Analiza zmian i modyfikacji systemu organizacji ruchu statków oraz oznakowania nawigacyjnego na Zatoce Gdańskiej w latach 1920 - 2007, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 24/KN/2007
Szczepański Sylwester, Bezpieczeństwo przybrzeżnej żeglugi pasażerskiej w rejonie Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej, INZ. Promotor: A. Banachowicz, 96/KN/2007
Szybiak Rafał, Analiza realizacji konwencji międzynarodowych odnoszących się do zarządzania zasobami ludzkimi w eksploatacji statku handlowego, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 66/KN/2007
Szymkowiak Łukasz, Budowa bezpiecznych połączeń sieciowych z wykorzystaniem wybranego systemu operacyjnego , INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. UMG, 27/KN/2007
Świeczkowski Łukasz, Filtry pakietów i ich praktyczne stosowanie., INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. UMG, 28/KN/2007
Węsierski Tomasz, Ocena eksploatacyjna urządzenia FURUNO UAIS TRANSPONDER model FA-100, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 38/KN/2007
Ziegert Paweł, Analiza dokładności śledzenia statków na podstawie jednoczesnych pomiarów urządzeniami: ARPA, ECDIS oraz AIS, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 65/KN/2007
Żelazny Rafał, Analiza funkcjonowania zapewnienia bezpieczeństwa ruchu statków w porcie Gdynia, INZ. Promotor: Wł. Rymarz, 22/KN/2007

2006

Białkowski Krzysztof, Monitorowanie ruchu statków sieciami krajowych stacji brzegowych AIS, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 383/KNT/2006
Dawidziuk Adrian, Analiza ruchu statków w porcie Gdynia, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 353/KNT/2006
Durzyńska Ewelina , Dostępność wybranych portów polskich pod względem czynników środowiska, INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 7/KN/2006
Dybciak Grzegorz, Analiza porównawcza wyposażenia nawigacyjnego statku konwencyjnego i nie konwencyjnego na podstawie holownika, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 388/KNT/2006
Hermaniuk Dominika , Analiza torów podejściowych do małych portów wschodniego wybrzeża polski pod względem oznakowania nawigacyjnego, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 4/KN/2006
Kocur Mariusz, Klasyczne systemy awigacyjne, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 11/KN/2006
Krupa Jakub, Wykorzystanie technologii GIS w zastosowaniach morskich i przybrzeżnych, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 8/KN/2006
Kulesza Dariusz, Serwis asysty nawigacyjnego w systemach VTS, INZ. Promotor: M Zuzelska, 1/KN/2006
Kurzawa Marzena, System monitorowania statków na Morzu Bałtyckim, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 352/KNT/2006
Leszczyński Dariusz, Analiza bezpieczeństwa żeglugi po wprowadzeniu międzynarodowego kodeksu o ochronie statku i portu (kodeks ISPS), INZ. Promotor: dr inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski, 22/KN/2006
Maciejewski Jarosław, Możliwości operacyjne symulatora wizyjnego „Polaris”, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 387/KNT/2006
Noskowicz Paweł, Ergonomia odbiornika automatycznej identyfikacji statku typu R4, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 365/KNT/2006
Olech Justyna, Zadania kapitanatu portu w zapewnieniu bezpieczeństwa statkom i urządzeniom portowym, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 354/KNT/2006
Ropel Roland, Analiza dokładności śledzenia statków, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 386/KNT/2006
Ustarbowska Katarzyna , Metody wykorzystania holowników i ich manewrów w procesach cumowania statków do nabrzeża, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 3/KN/2006
Walasek Piotr, Zastosowanie systemu GPS w lotnictwie sportowym, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 355/KNT/2006
Walczak Leszek, Działalność Kartograficzna biura hydrograficznego Marynarki Wojennej w latach1920 - 2005, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 6/KN/2006
Wałczyk Joanna, Działania w zakresie kodeksu ISPS przedsiębiorstwa portowego, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 351/KNT/2006
Witschling Agnieszka, Rodzaje nabrzeży i metody rozmieszczania punktów cumowniczych dla dużych statków, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 10/KN/2006
Wrede Piotr, Wykrywanie za pomocą radaru obiektów na tle zakłóceń hydrometeorologicznych, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 377/KNT/2006
Zieliński Wojciech , Porównanie funkcji nawigacyjnych systemów map elektronicznych Navi Sailor 2400 i 3000 firmy Transas Marine, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 5/KN/2006
Zięzio Paweł, Współczesne rozwiązania systemów mostka zintegrowanego, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 357/KNT/2006

2005

Bielawski Wiktor, Wykorzystanie rozszerzonego wywołania grupowego (EGC) w eksploatacji floty morskiej., INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 5/KN/2005
Cylke Janusz, Optymalizacja wyposażenia radionawigacyjnego jachtu pełnomorskiego, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 346/KNT/2005
Dul Jacek, Warunki instalacji urządzeń radionawigacyjnych, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 350/KNT/2005
Ewa Sadowska Natalia, Ocena warunków żeglugowych Zalewu Wiślanego z punktu widzenia funkcjonowania portu w Elblągu., INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 3/KN/2005
Fiala Marta, Kodeks ochrony statku i jego wdrażanie w przedsiębiorstwie armatorskim, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 317/KNT/2005
Gdaniec Joanna, Kodeks ochrony portu – wymogi i zasady wdrażania w wybranym porcie, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 322/KNT/2005
Goławski Łukasz, Współpraca odbiornika systemu GPS z urządzeniami mostka nawigacyjnego, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 344/KNT/2005
Jaśkiewicz Agnieszka, Procedury działania wybranych służb kontroli ruchu statków (VTS), INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 316/KNT/2005
Koziński Oskar, Porównanie parametrów śledzenia urządzeń ARPA Raytheon Pathfinder Mk2, AIS, GPS Sperry Marine, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 342/KNT/2005
Lewandowska Sylwia, Krajowy system informacyjny o statkach, pasażerach i ładunkach, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 321/KNT/2005
Małochleb Michał, Zastosowanie geograficznych systemów informacyjnych GIS w obszarach przybrzeżnych., INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 11/KN/2005
Marucha Marcin, Ocena eksploatacji wielosystemowego odbiornika nawigacyjnego MAN NR-N100, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 314/KNT/2005
Masłowska Karolina, Zakres działania i zadania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego oraz możliwości ich impelentacji w Polsce, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 318/KNT/2005
Mathea Angelika, Analiza merytoryczna aktów prawnych Unii Europejskiej w aspekcie ich wpływu na bezpieczeństwo żeglugi, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 315/KNT/2005
Michna Jacek, Wizualizacja informacji nawigacyjnej w systemie zintegrowanego mostka nawigacyjnego IBS., INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 4/KN/2005
Miksa Marcin, Nawigacyjne aspekty żeglugi jednostek Białej Floty na trasie porty Zatoki gdańskie - Kaliningrad., INZ. Promotor: dr inż. Jerzy Demczuk, 27/KN/2005
Ogrodowicz Miranda, System informacyjny systemu bezpieczeństwa morskiego, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 347/KNT/2005
Pacholewicz Ewa, Analiza porównawcza przepisów portowych Gdyni w świetle wybranych konwencji międzynarodowych., INZ. Promotor: Wł. Rymarz, 2/KN/2005
Piekarski Karol, Współczesne echosondy statkowe, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 345/KNT/2005
Schwarz Agnieszka, Zadania i zasady organizacji służb kontroli ruchu statków - VTS, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 320/KNT/2005
Sowiński Michał, Perspektywy eksploatacji systemu Loran C, INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 343/KNT/2005
Stępień Paweł, System dynamicznego pozycjonowania na jednostkach specjalnego przeznaczenia, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 319/KNT/2005
Szczepaniuk Piotr, Analiza ruchu statków w Porcie Gdańsk w latach 2003-2005, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 348/KNT/2005
Tobolski Michał, Porównanie standartowych map nawigacyjnych (Standard Navigation Charts) z mapami przeznaczonymi dla małych jednostek ( smoll Craft Charts ) produkowanymi przez Admiralicję Brytyjską., INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 1/KN/2005
Trowski Przemysław, Współpraca AIS z radarem statkowym, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 339/KNT/2005
Weglowski Piotr , Metody walki z rozlewami substancji ropopochodnych w aspekcie potencjalnego zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego, INZ. Promotor: A. Banachowicz, 28/KN/2005
Wenta Maciej, Zasady instalacji urządzeń radiowych i radionawigacyjnych na statkach, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 338/KNT/2005
Żelewska Agnieszka, Rola VTS w utrzymaniu bezpieczeństwa morskiego na obszarze Zatoki Gdańskiej, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 349/KNT/2005

2004

Dawid Jarosław, Możliwości wykrycia jachtu za pomocą radaru statkowego, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 311/KNT/2004
Dubiela Marta, Elementy infrastruktury nawigacyjnej warunkujące bezpieczną żeglugę portową., INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 4/KN/2004
Foks Marcin, Analiza warunków żeglugowych na śródlądowej drodze Odra - Wisła, INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 1/KN/2004
Gdula Aleksandra, 0, INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 5/KN/2004
Kąkol Seweryn, Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla wyposażenia zintegrowanego mostka nawigacyjnego, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 306/KNT/2004
Kluszczyński Maciej, Architektura i wyposażenie mostka nawigacyjnego przy zastosowaniu zintegrowanych systemów nawigacyjnych, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 277/KNT/2004
Kopeć Artur, Zasady i zakres działania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 308/KNT/2004
Kurzak Jarosław, Wymagania eksploatacyjne dla układów mostka zintegrowanego, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 284/KNT/2004
Kwiatkowski Krzysztof, Morska mapa elektroniczna-współpraca z radarem oraz perspektywy rozwojowe, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 280/KNT/2004
Lisakowski Artur, Analiza podsystemów składowych systemu GMDSS, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 281/KNT/2004
Łazęcki Sebastian, Analiza dokładności śledzenia statków za pomocą ARPA S1690 Racal Decca i ECDIS Transas Navisailor 2500, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 290/KNT/2004
Mazur Krzysztof, Badanie sygnału radarowego na wskaźniku ECDIS, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 310/KNT/2004
Olesiejuk Sławomir, Stacje brzegowe w AIS, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 289/KNT/2004
Poczobutt Leszek, Współpraca systemów VTS i AIS, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 298/KNT/2004
Rybikowski Robert, AIS-jako źródło informacji nawigacyjnej na statku morskim, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 313/KNT/2004
Styba Marcin, Dokładność sledzenia obiektów na Zatoce Gdańskiej, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 299/KNT/2004
Szyszkowski Wojciech, Zorientowanie zobrazowania radarowego na mapie elektronicznej, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 304/KNT/2004
Świderski Robert, Zasady eksploatacji sejsmicznych statków holujących streamery, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 312/KNT/2004
Uljasz Ewa, Systemy monitorowania statków, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 278/KNT/2004
Urbaniak Michał, Ocena eksploatacyjna VDR, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 305/KNT/2004
Wojnarowicz Tomasz, Przesyłanie informacji nawigacyjnie użytecznej w systemach kontroli ruchu statków VTS, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 282/KNT/2004
Zieliński Krystian, Statkowy zestaw AIS, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 300/KNT/2004
Zimmerman Arkadiusz, Współczesne echosondy statkowe, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 276/KNT/2004

2003

Andruczyk Maciej, Nowelizacja zaleceń ITU-RM137 dotyczących Charakterystyk Technicznych Pokładowego Uniwersalnego Systemu Identyfikacyjnego AIS pracującego w paśmie morskim VHF, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 259/KNT/2003
Bogusz Michał, System zarządzania informacją i ruchem statków VTMIS, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 254/KNT/2003
Bykowski Tomasz, Zalecenia międzynarodowe dla systemów kontroli drogi (Track Control System), INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 253/KNT/2003
Bystrek Adam, Międzynarodowe wymagania techniczno-eksploatacyjne dotyczące radarów, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 252/KNT/2003
Czuryński Rafał, Analiza fluktuacji ech radarowych na różnych zakresach pracy radaru ARPA Raytheon Pathfinder MK2, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 264/KNT/2003
Fiksa Krzysztof, Przygotowanie radaru do pracy na przykładzie radaru Raytheon MK2, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 238/KNT/2003
Giedź Józef, Instrukcja obsługi odbiornika DGPS GP-36 firmy Furuno, INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 239/KNT/2003
Kozakiewicz Grzegorz, Porównanie parametrów sledzenia urzadzen ARPA Raytheon Pathfinder Mk2 i ECDIS Transas NaviSailor 2000, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 272/KNT/2003
Leszczynski Tomasz, Analiza fluktuacji ech radarowych zróznicowanych obiektów, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 271/KNT/2003
Lewandowski Dariusz, Wyposazenie srodków ratunkowych i lodzi ratowniczych w swietle przepisów miedzynarodowych, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 274/KNT/2003
Liszewski Daniel, Możliwość automatyzacji procesu decyzyjnego w służbach kontroli ruchu statków, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 245/KNT/2003
Małyszek Agnieszka, Rola administracji morskiej i przedsiębiorstw portowych w zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu i obsługi statków w porcie, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 243/KNT/2003
Markiewicz Aleksandra, Analiza zadań i zasad działania służb kontroli ruchu morskiego (VTS), INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 242/KNT/2003
Orłowska Magdalena, Analiza tras przepływu i natężenia ruchu statków do portu Gdynia w latach 1997-2001, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 244/KNT/2003
Pałubicka Dorota, Analiza procedur awaryjnych w przypadku awarii statku szukającego schronienia, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 4/KN/2003
Piasecki Marcin, Analiza wymagan technicznych radarów morskich, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 273/KNT/2003
Rutowicz Anna, Planowanie nawigacji w żegludze oceanicznej, INZ. Promotor: dr inż. Jerzy Demczuk, 1/KN/2003
Sadowski Sambor, Siec stacji brzegowych w uniwersalnym statkowym systemie automatycznej identyfikacji, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 275/KNT/2003
Stępski Jarosław, Wykorzystanie i eksploatacja systemu satelitarnego GLONASS, INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 240/KNT/2003
Wałach-Chodocka Joanna, Układy odniesienia morskich map nawigacyjnych, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 2/KN/2003
Zieliński Konrad, Wyposażenie nawigacyjne mostka promu w żegludze bałtyckiej, INZ. Promotor: dr inż. Jerzy Demczuk, 15/KN/2003

2002

Delegacz Krzysztof, Analiza fluktuacji ech radarowych od dalekich obiektów, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 235/KNT/2002
Drohomirecki Tomasz, Międzynarodowe wymagania techniczno-eksploatacyjne dotyczące ARPA, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 227/KNT/2002
Duda Daniel, Symulator mostka nawigacyjnego, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 236/KNT/2002
Gałęziewski Piotr, Międzynarodowe wymagania eksploatacyjno-techniczne dotyczące EPA i ATA, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 231/KNT/2002
Gałka Artur, Własności manewrowe statku, a żegluga w akwenach trudnych, INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 17/KN/2002
Gawlik Radosław, Transponder radarowy SART. Wymagania eksploatacyjne, metody testowania i wymagane wyniki testów, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 237/KNT/2002
Kartaszow Krzysztof, Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla radarów nawigacyjnych jednostek szybkich (HSC), INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 229/KNT/2002
Kiryk Dariusz, Metody oceny uszkodzeń urządzenia ARPA w kontekście modelu IRC 8000, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 230/KNT/2002
Kopczyński Paweł, System POSEIDON. Założenia zintegrowanego europejskiego systemu VTS i interaktywnej sieci komputerowej środowiska morskiego, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 228/KNT/2002
Kowalczyk Jolanta, Generalizacja treści morskich map nawigacyjnych, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 6/KN/2002
Peek Sławomir, Analiza fluktuacji ech radarowych, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 223/KNT/2002
Seredyniecki Krzysztof, Ograniczenia nawigacyjne małych jednostek wynikające z ich oblodzenia, INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 13/KN/2002
Szczepańska Beata, Współczesne techniki hydrolokacji morskiej, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 211/KNT/2002
Szymczak Robert, Instrukcja obsługi odbiornika systemu DGPS model FX 412 firmy MLR, INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 219/KNT/2002
Tomacki Grzegorz, Analiza porównawcza parametrów techniczno-eksploatacyjnych odbiorników nawigacyjnych systemu GPS zamieszczonych w folderach i materiałach reklamowych, INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 267/KNT/2002
Wychocki Przemysław, Sposoby modulacji i kodowania sygnału w satelitarnych systemach radionawigacyjnych, INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 212/KNT/2002

2001

Barwicki Dariusz, Rejestrator danych podróży. Funkcje i zasady wykorzystania, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 204/KNT/2001
Bonkowski Piotr, Ocena eksploatacyjna zintegrowanej przystawki radarowej RIB produkcji Transas, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 195/KNT/2001
Figiel Mariusz, Określanie pozycji płynącej jednostki morskiej w razie awarii odbiornika systemu GPS, INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 181/KNT/2001
Gleba Dariusz, Analiza porównawcza anten systemu GPS, INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 179/KNT/2001
Klimkiewicz Tomasz, Zasady lokalizacji usterek w radarach na przykładzie radaru Nucleus firmy Kelvin Hughes, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 194/KNT/2001
Kołecki Robert, Możliwości diagnostyczne radaru RACAL-DECCA, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 196/KNT/2001
Kubiszewski Adam, Wykorzystanie funkcji ARPA w radarze RAYTHEON MK2, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 186/KNT/2001
Majerowicz Rafał, Przesyłanie informacji nawigacyjnie użytecznej w służbach kontroli statków (VTS), INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 207/KNT/2001
Milczek Piotr, Radionamierzanie w paśmie UKF, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 206/KNT/2001
Paczos Grzegorz, Ocena eksploatacyjna układów obróbki cyfrowej w przystawce RIB i w radarze nawigacyjnym, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 202/KNT/2001
Tałaj Krzysztof, Analiza dryfu statków pod wpływem wiatru pozbawionych napędu głównego, INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 2/KN/2001
Waczyński Jacek, Lokalizacja uszkodzeń w modelu ARPA firmy RACALL-DECCA, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 193/KNT/2001
Włóka Adam, Analiza porównawcza parametrów technicznych odbiorników nawigacyjnych systemu GPS, INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 182/KNT/2001

2000

Heidinger Marcin, Systemy wczesnego ostrzegania dla Morza Bałtyckiego, INZ. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 0/KNT/2000

1999

Demkowicz Jerzy, Wykorzystanie systemów wnioskujących i warstwowego modelu danych w procesie nawigacji morskiej, INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 1/KN/1999
Franckiewicz Jerzy, Oprogramowanie nawigacyjne wybranych odbiorników systemów GPS i DGPS, INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 166/KNT/1999
Machaj Adam, Instrukcja obsługi odbiornika GPS MX 2000 Professional, INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 165/KNT/1999

1998

Głogucki Kamil, Analiza dokładności wskazań parametrów wektora ruchu statku obcego w symulatorze nawigacyjno - radarowym NMS-90 Mk III, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 155/KNT/1998
Iwanicki Arkadiusz, Ocena marginesu bezpieczeństwa statku w nawigacji morskiej, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 3/KN/1998
Kamiński Piotr, Planowanie i realizacja zaplanowanej drogi promu Stena Europe na trasie Gdynia-Karlskrona przy pomocy systemu map elektronicznych *Navisailor 2400 S* firmy Transas Marine, INZ. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 7/KN/1998
Koper Piotr, Prognozowanie pływów z wykorzystaniem kalkulatora programowalnego., INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 1/KN/1998
Kotliński Ireneusz, Ocena przydatności radaru nawigacyjnego R20XX firmy RAYETHON dla małych jednostek, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 141/KNT/1998
Kubiak Krzysztof, Porównanie systemów nawigacyjnych klasycznych z systemami elektronicznymi, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 26/KN/1998
Moś Andrzej, Analiza lądowych systemów wspomagania nawigacji morskiej, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 4/KN/1998
Pluto-Prądzyński Gerard, Analiza założeń do projektu kontroli ruchu w porcie Darłowo, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 142/KNT/1998
Stefaniuk Krzysztof, Planowanie nawigacji w systemach rozgraniczania ruchu, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 25/KN/1998
Surmacz Aleksander, Eksperymentalne badania prędkości statku *Moniuszko* w funkcji zakłóceń falowych, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 2/KN/1998

1997

Blok Cezary, Analiza warunków ruchu statku w akwenie trudnym pod względem nawigacyjnym w oparciu o kompleksowy diagram drogowy., INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 21/KN/1997
Bury Zbigniew, Obliczenie i dobór głównych parametrów steru strumieniowego dla promu pasażersko-samochodowego, INZ. Promotor: K. Jackowski, 139/KNT/1997
Chwieśko Piotr, Infrakstruktura nawigacyjna wód polskich i jej ocena w świetle funkcjonowania technik GPS i DGPS., INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 22/KN/1997
Cirocki Piotr, Analiza możliwości bezpiecznego przejścia statku przez akweny ograniczone ze szczególnym uwzględnieniem płytkowodzia, INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 11/KN/1997
Szklarski Andrzej, Układ do badania sygnału wizyjnego we wskaźniku radaru SRN 700, INZ. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 132/KNT/1997

1996

Bielang Krzysztof, Analiza metod określania pozycji na wybranych akwenach, INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 2/KN/1996
Borowski Jarosław, Analiza istniejących systemów wyboru drogi morskiej statku., INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 36/KN/1996
Danielewski Krzysztof, Czynnik ludzki w awariach nawigacyjnych statków morskich., INZ. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 37/KN/1996
Kociołek Andrzej, Światła i znaki statków w przepisach o zapobieganiu zderzeniom na morzu. Ich geneza i rozwój, INZ. Promotor: Wł. Rymarz, 12/KN/1996
Lewkowicz Łukasz, Dyslokacja sił i środków systemu SAR w polskiej strefie odpowiedzialności za ratownictwo, INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 30/KN/1996
Nowojewski Maciej, Ocena eksploatacyjna odbiorników systemu GPS-Navstar w warunkach stacjonarnych, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 126/KNT/1996
Popielarski Janusz, Określenie sposobów wyznaczania właściwości manewrowych statku, INZ. Promotor: K. Jackowski, 129/KNT/1996
Szymański Maciej, Analiza okoliczności i czynników wpływających na zderzenia statków morskich, INZ. Promotor: Wł. Rymarz, 1/KN/1996
Śmiechowski Jacek, Nawigacyjne oprogramowanie odbiornika MX200 Navigator systemu GPS, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 130/KNT/1996
Wróblewski Paweł, Możliwości operacyjne urządzeń VTS (Vessel Trafic Service) zainstalowanych w Kapitanacie Portu Gdynia, INZ. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 125/KNT/1996

1995

Żółkoś Tomasz, Kompleksowe rozwiązywanie zadań astronawigacyjnych na kalkulatorze programowalnym, INZ. Promotor: K. Tymański, 1/KN/1995

1994

Bielik Tomasz, Problem optymalizacji drogi morskiej statku, INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 15/KN/1994
Deyna Jacek, Analiza dryfu wiatrowego i metody określania kąta dryfu, INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 11/KN/1994
Kondraciuk Jarek, Planowanie trasy dla oceanicznego holowania dużego obiektu., INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 16/KN/1994

1993

Czekaj Andrzej, Analiza bezpieczeństwa żeglugi na torach wodnych Zatoki Gdańskiej, INZ. Promotor: dr inż. Jerzy Demczuk, 6/KN/1993
Kamiński Artur, Nawigacyjna analiza warunków żeglugi na torach wodnych Cieśniny Sund, INZ. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 4/KN/1993

1992

Choma Jacek, Wykorzystanie wybranych wydawnictw nawigacyjnych na statkach transportowych, INZ. Promotor: A. Malecha, 9/KN/1992