Katedra Nawigacji
Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni
Prace magisterskie

2015

Dryła Barbara , Perspektywy przewozu skroplonego CO2 na morskie pola naftowe w celu sekwestracji i wspomagania wydobycia węglowodorów, MGR. Promotor: dr inż. kpt. ż.w. Jan Pawelski, prof. UMG, 1/KN/2015
Gajowniczek Agata Katarzyna, Modelowanie procesów transportowych w oparciu o transport kolejowy i śródlądowy, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 7/KN/2015
Parzych Michał, Terminal LNG w Świnoujściu, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 5/KN/2015

2014

Gaul Katarzyna , Analiza porównawcza śledzenia statków za pomocą radaru pasma X i S, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 59/KN/2014
Głośkiewicz Marcin, Wielofunkcyjne jednostki obsługi morskich pól wydobywczych, MGR. Promotor: dr inż. kpt. ż.w. Jan Pawelski, prof. UMG, 9/KN/2014
Gmachowski Piotr, Metody holowania platform wiertniczych, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 20/KN/2014
Hołubowicz Agnieszka, Możliwości wykorzystania podmorskich złóż hydratów metanu jako źródła gazu ziemnego, MGR. Promotor: dr inż. kpt. ż.w. Jan Pawelski, prof. UMG, 57/KN/2014
Janicki Michał, Analiza dokładności radarowego śledzenia statków na Zatoce Gdańskiej, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 31/KN/2014
Kaczmarczyk Robert, Farmy morskie - przyszłość energetyki wiatrowej, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 18/KN/2014
Kunz Agnieszka, Analiza zmian przebiegu pasu nadbrzeżnego na przykładzie Gminy Władysławowo, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 49/KN/2014
Mokwa Katarzyna, Matematyczna teoria ewidencji w rozpoznawaniu obrazów, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. UMG, 33/KN/2014
Ogórkiewicz Jakub, Analiza porównawcza systemów referencyjnych stosowanych w dynamicznym pozycjonowaniu, MGR. Promotor: dr inż. kpt. ż.w. Jan Pawelski, prof. UMG, 55/KN/2014
Urbaniak Łukasz, Eksploatacjia zbiornikowców dozowanych na morskich polach naftowych, MGR. Promotor: dr inż. kpt. ż.w. Jan Pawelski, prof. UMG, 26/KN/2014
Waszkiewicz Jedrzej, Analiza przebiegu morskich granic Polski, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 48/KN/2014
Wyrzykowski Karolina , Organizacja bezpieczeństwa w sektorze offshorowym, MGR. Promotor: dr inż. kpt. ż.w. Jan Pawelski, prof. UMG, 6/KN/2014
Zieńko Magdalena , Matematyczna Teoria Ewidencji w określaniu pozycji statku i analizie jej dokładności, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. UMG, 46/KN/2014

2013

Kołodziej Wioleta, Analiza przyczyn powstawania awarii nawigacyjnych na podstawie źródeł w internecie, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 36/KN/2013
Markowska Iwona, Analiza możliwości wykorzystania urządzeń AIS, SART i AIS PLB do lokalizacji rozbitka, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 38/KN/2013
Rudak Piotr, Analiza awarii statków zaopatrzeniowych platformy wiertnicze w różnych rejonach wydobywczych, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 10/KN/2013
Walasek Piotr, Zasady eksploatacji statków wiertniczych , MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 34/KN/2013

2012

Chołda Maciej, Nawigacyjna analiza wariantów żeglugi pomiędzy Bałtykiem a portami Ameryki Północnej w zależności od pór roku., MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 42/KN/2012
Jacob Karol, Wykorzystanie echosondy., MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 19/KN/2012
Jóźwik Marzena , Nawigacyjna analiza wariantów żeglugi z Barcelony do Brisbane w warunkach monsunu zimowego i letniego., MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 8/KN/2012
Koper Piotr, Zabezpieczenie nawigacyjne oraz eksploatacja jednostek wiertniczych off-shore szóstej generacji., MGR. Promotor: dr inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski, 10/KN/2012
Maj Marcin , Systemy zabezpieczeń na statkach do przewozu gazu skroplonego., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 17/KN/2012
Mitrofaniuk Mariusz, Loksodroma i ortodroma w nawigacji morskiej - zamiana dotychczasowych ról., MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 2/KN/2012
Ożoga Bartosz, Morskie pomoce nawigacyjne - inwentaryzacja i aktualizacja, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 54/KN/2012
Panasiuk Jacek, Wpływ danych wejściowych na dokładność pozycji określanej w odbiorniku systemu GPS., MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 5/KN/2012

2011

Backiel Artur, Wykorzystanie AIS w świetle wymagań konwencji COLREG i SOLAS., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 22/KN/2011
Barzowski Arkadiusz, Określanie pozycji za pomocą dwu i więcej odbiorników systemu GPS., MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 75/KN/2011
Biedrzycka Tamara, Analiza wpływu prądów powierzchniowych na ruch statku w wybranych cieśninach., MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 76/KN/2011
Bobko Bartłomiej , Metody holowania statków w różnych fazach żeglugi, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 23/KN/2011
Borowski Bartosz, Analiza detekcji i FMCW w funkcji parametrów filtrów MTD i MTI, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 34/KN/2011
Fulczyk Adam, Rola zintegrowanych systemów IBS/INS oraz ECDIS w koncepcji e-Navigation, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 60/KN/2011
Gołębiewski Mateusz, Multimedialna instrukcja programu Navi-Sailor 4000 firmy Transas, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 39/KN/2011
Hadryś Rafał, Porównanie standardu IHO S-57 wymiany danych elektronicznych map nawigacyjnych ENC z formatem map wektorowych TX-97 firmy Transas Marine oraz CM-93 firmy C-Map/Jeppessen., MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 16/KN/2011
Hetko Sylwester, Analiza zasięgu wykrycia obiektów za pomocą radaru morskiego., MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 32/KN/2011
Jakubowski Jakub, Dokładność wyznaczania kierunku w odbiorniku GPS., MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 24/KN/2011
Jakułowski Sebastian, Analiza bezpiecznej żeglugi statków z ładunkami niebezpiecznymi do portu Gdynia., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 54/KN/2011
Jereczek Mateusz, Analiza porównawcza wyników oceny ryzyka nawigacyjnego na Południowym Bałtyku., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 26/KN/2011
Kałużny Waldemar, Satelity nawigacyjnych systemów satelitarnych i wspomagających, obecnie i w przyszłości., MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 29/KN/2011
Kamiński Piotr, Analiza możliwości wykorzystania integracji systemu map elektronicznych ECS/ECDIS z urządzeniami nawigacyjnymi: GPS/GNSS; RADAR/ARPA oraz AIS do podwyższenia poziomu bezpieczeństwa żeglugi na promie "Stena Baltica", MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 3/KN/2011
Klepka Marcin , Analiza porównawcza dokładności wskazań radarów impulsowych i FMCW., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 19/KN/2011
Kobylski Andrzej, Wpływ jonosfery na funkcjonowanie nawigacyjnych systemów i systemów je wspomagających., MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 82/KN/2011
Konieczny Paweł Tomasz, Serwisy nawigacyjnych systemów satelitarnych, obecnie i w przyszłości., MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 50/KN/2011
Kosowski Wojciech Oskar, Bezekranowe odbiorniki i moduły systemy GPS., MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 28/KN/2011
Koszucki Marcin , Analiza wykorzystania radaru w rejonach w żegludze w lodach., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 20/KN/2011
Krasuski Artur, Analiza porównawcza zaleceń IMO, IEC i ISO na temat integracji urządzeń nawigacyjnych., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 4/KN/2011
Kubicki Michał, Analiza porównawcza systemu AIS na "Darze Młodzieży" i "Horyzoncie II" w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa w czasie żeglugi., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 21/KN/2011
Kuncio Mateusz, Problemy eksploatacyjne odmiany różnicowej systemu GPS., MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 83/KN/2011
Kuropieska Krzysztof , Analiza zgodności zasad badania wypadków morskich w Polsce z przepisami EU i zaleceniami IMO, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 66/KN/2011
Łagocki Paweł, Projekt systemu bazodanowego dla firmy transportowej., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. UMG, 89/KN/2011
Łęszczak Arkadiusz, Bezpieczeństwo danych w firmie transportowej., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. UMG, 78/KN/2011
Milewski Maciej Gabriel, Projekt zintegrowanego mostka nawigacyjnego jednostek w żegludze morsko-rzecznej., MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 87/KN/2011
Ogonowski Krystian, Analiza morskich map nawigacyjnych w serii INT (International)., MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 88/KN/2011
Pacholczyk Filip, Nawigacyjne planowanie podróży dużych statków w fazie pilotażu na przykładzie wejścia statku do portu Southampton., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 58/KN/2011
Pawlaczyk Marcin , Analiza metod określania charakterystyk manewrowych statku w rejonach płytkowodzia, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 41/KN/2011
Pawłowski Patryk , Wykorzystanie danych z "czarnej skrzynki" (VDR) do zwiększenia efektywności procesów nawigacyjnych., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 59/KN/2011
Poleniewicz Maciej, Analiza bezpiecznej żeglugi statków z ładunkami niebezpiecznymi do portu Gdańsk., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 27/KN/2011
Rekowski Jacek , Bezpieczeństwo sieci w firmie transportowej., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. UMG, 74/KN/2011
Roczniak Robert, Analiza porównawcza dokładności obserwacji radarowych., MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 13/KN/2011
Rywacka Monika Marzena, Elektroniczne mapy nawigacyjne w żegludze śródlądowej., MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 44/KN/2011
Sadowski Oskar , Analiza dokładności względnej pozycji statku w systemie AIS., MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 73/KN/2011
Sawko Michał, Analiza obserwacji radarowej farm wiatrowych., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 30/KN/2011
Skorupski Paweł, Metody określania charakterystyk prędkościowych statków morskich., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 53/KN/2011
Sobolewska Katarzyna , Analiza działań Europejskiego Centrum Wymiany Danych LRIT w świetle wymagań międzynarodowych., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 2/KN/2011
Sobolewska Katarzyna, Wpływ systemów informacyjnych bezpieczeństwa żeglugi na bezpieczeństwo statków., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 55/KN/2011
Starczak Krzysztof , Depesza nawigacyjna systemów satelitarnych i wspomagajacych., MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 47/KN/2011
Stawecki Jacek , Analiza istniejących charakterystyk prędkościowych statku w lodach., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 33/KN/2011
Sylwestrzak Artur, Analiza porównawcza odporności na zakłócenia radarów impulsowych i FMCW, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 25/KN/2011
Tantała Marcin , Analiza poprawki do zanurzenia statku w zależności od parametrów falowania., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 37/KN/2011
Ungert Agnieszka, Planowanie podróży w rejonach trudnych nawigacyjnie z uwzględnieniem prądów., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 70/KN/2011
Wienczorek Piotr , Analiza możliwości detekcyjnych radaru FMCW w funkcji parametrów filtru SPFA, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 36/KN/2011
Wilczyński Mateusz, Aproksymacja trajektorii statku., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 42/KN/2011
Włodarczak Michał , Określanie krzywej dewiacji przy wykorzystaniu odbiornika GPS., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 46/KN/2011
Wróblewski Michał, Analiza porównawcza możliwości wykrywczych radarów impulsowych i radarów FM-CW., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 18/KN/2011
Wysocki Bartosz, Analiza zmian i modyfikacji oznakowania nawigacyjnego i organizacji i ruchu w Kanale La Manche (English Channel), MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 45/KN/2011
Zamiara Wojciech, Segment naziemny nawigacyjnych systemów satelitarnych oraz wspomagających., MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 49/KN/2011

2010

Antosiak Karolina, Analiza wypadków spowodowanych niewłaściwym wykorzystaniem systemu ECDIS., MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 1/KN/2010
Błaszkiewicz Bartłomiej, Modernizacja naziemnego systemu radionawigacyjnego Loran-C., MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 39/KN/2010
Bojarski Wojciech, Ocena i charakterystyka eksploatacyjna różnych typów operacji realizowanych z wykorzystaniem statków z dynamiczną stabilizacją pozycji., MGR. Promotor: J. Cydejko, 19/KN/2010
Chwiałkowski Marcin , Wpływ troposfery na funkcjonowanie systemów satelitarnych i systemów je wspomagających., MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 27/KN/2010
Faliński Łukasz, Koncepcja systemu zarządzania alarmami na mostku nawigacyjnym., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 40/KN/2010
Gołębiowski Piotr, Planowanie żeglugi w rejonach występowania cyklonów tropikalnych., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 18/KN/2010
Goździk Piotr , Analiza metod optymalizacji drogi statku w żegludze oceanicznej., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 10/KN/2010
Grocholewski Andrzej, Linia geodezyjna w nawigacji., MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 24/KN/2010
Hołubowicz Sylwia, Segment kosmiczny nawigacyjnych systemów satelitarnych - dobór parametrów orbit., MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 29/KN/2010
Kawka Łukasz , Rola czynnika ludzkiego w kształtowaniu bezpieczeństwa w transporcie morskim w świetle orzecznictwa Izb Morskich., MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 25/KN/2010
Konefał Krzysztof , Kompatybilność i międzyoperacyjność nawigacyjnych systemów satelitarnych i systemów je wspomagających., MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 38/KN/2010
Kreft Wojciech, Przydatność danych zarejestrowanych w VDR i S-VDR dla potrzeb dochodzeń powypadkowych, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 21/KN/2010
Krzywania Miłosz, Znaczenie systemu LRIT dla bezpieczeństwa żeglugi i środowiska naturalnego oraz ochrony bezpieczeństwa statków i portów., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 12/KN/2010
Kuklis Marcin , Ocena eksploatacyjna układów radarowych w ECDIS, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 23/KN/2010
Leśniczak Kamil, Problem wyznaczania zera mapy (Chart Datum)., MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 11/KN/2010
Ludian Iwona, Analiza czynników warunkujących bezpieczeństwo żeglugi na podejściowych torach wodnych i w portach., MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 31/KN/2010
Machulec Piotr , Manewrowanie w kanałach statkiem statkiem o maksymalnych parametrach geometrycznych., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 43/KN/2010
Maciąg Justyna, Planowanie podróży zespołu holowniczego w obszarach objętych lodem., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 42/KN/2010
Majda Arkadiusz, Charakterystyka prędkości statku w procesie eksploatacji na wybranej jednostce., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 6/KN/2010
Mazurkiewicz Maciej , Porównanie symulatorów nawigacyjnych Navi Trainer 3000 i 5000 firmy Transas, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 9/KN/2010
Niedźwiedź Sebastian, Analiza dokładności pomiarów w wybranych systemach nawigacyjnych., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 17/KN/2010
Pawłowski Michał, Interfejs i format danych w odbiornikach nawigacyjnych systemów satelitarnych i systemów je wspomagających., MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 20/KN/2010
Pieciukiewicz Tomasz , Struktura systemu mostka zintegrowanego IBS (Integrated bridge system), MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 16/KN/2010
Piotrowski Łukasz, Analiza informacji potrzebnych do planowania nawigacji morskiej w rejonach polarnych na przykładzie Antarktyki, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 34/KN/2010
Prechitko Adam, Badanie zasięgu radaru pracującego impulsowo i na fali ciągłej., MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 32/KN/2010
Raczkowski Paweł , Analiza porównawcza morskich map nawigacyjnych polskiego wybrzeża przez BHMW oraz inne biura hydrograficzne. , MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 15/KN/2010
Sawicki Cezary Paweł, Różne rodzaje zobrazowania radarowego do celów antykolizyjnych., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 7/KN/2010
Sozwa Adrian, Analiza wpływu dokładności i konfiguracji pozycyjnych systemów referencyjnych na skuteczność procesu dynamicznego pozycjonowania statku w oparciu o symulator, MGR. Promotor: J. Cydejko, 37/KN/2010
Szuliński Radosław Zdzisław , Analiza zmian i modyfikacji systemu organizacji ruchu statków oraz oznakowania nawigacyjnego w Kanale La Manche (English Channel)., MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 14/KN/2010
Szypulewski Łukasz, Mechanizmy systemów baz danych w zastosowaniu do wspomagania decyzji za - i wyładunkowych., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. UMG, 33/KN/2010
Taudul Krzysztof , Analiza porównawcza katalogu map UKHO Admiralty Chart Catalogue, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 36/KN/2010
Turowicz Paweł, Ocena dokładności pozycji bieżącej., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 30/KN/2010
Wendt Robert, Analiza czynników wpływających na wybór rejonu lub portu schronienia dla statków dotkniętych awarią., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 8/KN/2010
Zamkowska Izabela, Nadzór towarzystw klasyfikacyjnych nad wyposażeniem nawigacyjnym statków na przykładzie Det Norske Veritas., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 13/KN/2010
Zieliński Damian, Analiza porównawcza dostępnych na rynku samochodowych systemów nawigacji satelitarnej, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 28/KN/2010

2009

Baniewicz Paulus, Porównanie możliwości wykrycia małych jednostek pływających przez radar pracujący w paśmie X i w paśmie S, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 51/KN/2009
Borowska Justyna , Analiza efektywności kontroli wyposażenia statków morskich., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 66/KN/2009
Bulman Magdalena , Analiza porównawcza wyposażenia technicznego służb kontroli ruchu statków., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 24/KN/2009
Chmiel Justyna , Logistyka systemów monitorowania ruchu morskiego., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 17/KN/2009
Chodakiewicz Marcin , Statek szybkobieżny - analiza porównawcza przepisów koncepcji SOLAS, MPDM oraz przepisów Wspólnoty Europejskiej., MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 80/KN/2009
Czapiewska Magdalena , Analiza zadań Port State Control (PSXC) w świetle przepisów Unii Europejskiej., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 75/KN/2009
Czapiewski Błażej, Światowy system monitorowania statków., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 42/KN/2009
Czapiewski Kamil, Nawigacyjne systemy satelitarne w bliższej i dalszej przyszłości., MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 55/KN/2009
Czeberkus Jakub, Wpływ miejsca instalacji anten statkowych urządzeń nawigacyjnych na poprawność ich pracy., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 88/KN/2009
Drozdowski Michał, Możliwości operacyjne zintegrowania systemu nawigacyjnego na przykładzie statku badawczo - szkoleniowego Horyzont II, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 69/KN/2009
Filipkowski Damian, Założenia nawigacji elektronicznej., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 74/KN/2009
Finkieklan Dagmara, Analiza Bałtyckiego Systemu Monitorowania Statków według przepisów IMO i Unii Europejskiej., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 85/KN/2009
Foryś Paweł, Możliwość wykrycia małych jednostek pływających przez radar pracujący., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 45/KN/2009
Gawrysiak Hubert, Analiza możliwości wykrywczych współczesnych urządzeń radarowych., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 35/KN/2009
Gawryś Magdalena , Ocena bezpieczeństwa statków pasażerskich na wodach UE w świetle przepisów międzynarodowych., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 11/KN/2009
Gref Kamil, Analiza porównawcza wyposażenia nawigacyjnego statków i jednostek szybkich., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 36/KN/2009
Grzech Piotr, Charakterystyka sygnałów emitowanych przez satelity systemów nawigacyjnych, dziś i w przyszłości, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 38/KN/2009
Iwaniuk Krzysztof , Metody nawigacyjne oceny parametrów manewrowych statku w warunkach zakłóceń zewnętrznych., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 71/KN/2009
Karolin Krzysztof , Zintegrowane systemy nawigacyjne., MGR. Promotor: A. Banachowicz, 23/KN/2009
Kłubuszyński Maciej , Planowanie nawigacji zespołów holowniczych w żegludze oceanicznej., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 57/KN/2009
Kołakowski Paweł, Analiza aktualności danych nawigacyjnych., MGR. Promotor: A. Banachowicz, 27/KN/2009
Kończewicz Jakub, Analiza zmian natężenia ruchu statków w rejonie Zatoki Gdańskiej w aspekcie utworzenia nowego terminalu kontenerowego w porcie Gdańsk-Port Północny., MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 28/KN/2009
Kotarski Michał, Analiza granicznych warunków eksploatacyjnych wielozadaniowego statku DP z wykorzystaniem symulatora., MGR. Promotor: J. Cydejko, 31/KN/2009
Kowalska Joanna , Planowanie procesów nawigacyjnych w rejonach działania cyklonów tropikalnych., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 50/KN/2009
Kwiatkowski Tomasz , Odbiorniki zintegrowane satelitarnych i naziemnych systemów radionawigacyjnych., MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 54/KN/2009
Legieć Wojciech, Koncepcja wykorzystania międzynarodowych standardów techniczno-eksploatacyjnych IMO dotyczących systemów i urządzeń nawigacji morskiej do standaryzacji i systemów nawigacji lądowej., MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 64/KN/2009
Lewczuk Łukasz , Analiza przydatności danych AIS do celów VTS i VTMS., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 58/KN/2009
Mądry Marcin , Infrastruktura Klucza Publicznego., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. UMG, 22/KN/2009
Miśkowiec Piotr, Ocena eksploatacyjna układów radarowych w ECDIS., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 43/KN/2009
Murawski Błażej, Regionalne systemy monitorowania statków oraz przewożonych nimi pasażerów i ładunków., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 41/KN/2009
Niemc Paweł, Analiza błędów nawigacyjnych we wszystkich fazach drogi morskiej statku morskiego ze szczególnym opisem fazy pilotowania., MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 63/KN/2009
Opalińska Katarzyna Maria, Analiza możliwości wprowadzenia Kodeksu ISPS na statkach niekonwencyjnych., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 14/KN/2009
Pawłowski Wojciech Jakub, Segment naziemny w nawigacyjnych systemach satelitarnych., MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 76/KN/2009
Piekarek Krzysztof , Analiza porównawcza współczesnych rozwiązań systemów nawigacji zintegrowanej., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 47/KN/2009
Przybylski Adam, Analiza porównawcza współczesnych rozwiązań systemów mostka zintegrowanego., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 49/KN/2009
Pytel Sylwia, Koncepcja utworzenia terminalu LNG w rejonie Zatoki Gdańskiej., MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 19/KN/2009
Rutka Paweł, Ochrona środowiska morskiego w procesie planowania podróży statku., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 33/KN/2009
Sidor Paweł, Zastosowanie urządzeń elektronicznych w systemie ochrony statku., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 34/KN/2009
Snarski Lech , Analiza porównawcza odbiorników satelitarnych systemów wspomagania SBAS, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 46/KN/2009
Sosnowska Aleksandra, Nowe możliwości zarządzania flotą statków w aspekcie rozwoju koncepcji e-Nawigation, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 18/KN/2009
Spyra Łukasz , Wyznaczanie składowej pionowej w nawigacyjnych systemach satelitarnych., MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 37/KN/2009
Stacherczak Karolina Teresa, Analiza porównawcza możliwości ochrony bezpieczeństwa portów morskich w funkcji ich wielkości., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 84/KN/2009
Szabłowicz Anna, Koncepcja przekopania kanału żeglownego przez Mierzeję Wiślaną i budowy w Zalewie Wiślanym toru wodnego do portu w Elblągu., MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 26/KN/2009
Szyczewski Tomasz , Naziemne systemy radionawigacyjne w pierwszej dekadzie trzeciego tysiąclecia., MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 59/KN/2009
Świeczkowski Łukasz , Organizacja bezpiecznego dostępu do systemów baz danych., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. UMG, 48/KN/2009
Tchórz Łukasz , Analiza błędów nawigacyjnych prowadzących do awarii wejścia statku na mieliznę na podstawie badań wypadków., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 40/KN/2009
Torłop Przemysław, Wykorzystanie baz danych w operacjach przeładunkowych na statkach., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 62/KN/2009
Tracewicz Radosław, Analiza Przejścia Północno Wschodniego (Northeast Passage) pod kątem nawigacyjnym., MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 29/KN/2009
Urbanowicz Aleksandra, Analiza porównawcza roli kontroli państwa bandery i portu w utrzymaniu standardów bezpieczeństwa żeglugi., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 53/KN/2009
Wasiak Tomasz , Nowe obowiązujące systemy i układy odniesienia oraz ich wzajemne relacje., MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 39/KN/2009
Wądołowski Adam, Koncepcja systemu nawigacji elektronicznej e-Navigation, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 79/KN/2009
Wiczanowski Adam, Analiza porównawcza nawigacyjnych odbiorników odmiany różnicowej systemu GPS., MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 30/KN/2009
Wieliki Marcin , Rozwój systemów Dynamcznego Pozycjonowania i ich rola w zwiększeniu bezpieczeństwa transportu morskiego., MGR. Promotor: dr inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski, 16/KN/2009
Wolniak Wojciech, Analiza proponowanych oraz przyjętych przez IMO zmian legislacyjnych w Cieśninie Torresa w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 25/KN/2009
Woźniak Anna , Wykorzystanie technologii GIS (Geographic Information Systems) w eksploatacji portów i floty., MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 73/KN/2009
Zgadzaj Krzysztof , Możliwość radiolokacyjnego wykrycia małych jednostek., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 44/KN/2009
Zyber Tomasz , Wykorzystanie radaru w procesach nawigacji pilotażowej., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 60/KN/2009

2008

Bałdyga Henryk, Możliwość wykrywania i zapewnienia asysty nawigacyjnej małym jednostkom pływającym przez VTS Zatoka Gdańska., MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 62/KN/2008
Biegański Mateusz, Nawigacja pod wodą i pozycjonowanie pojazdów typu ROV i AUV w strukturach transportu podwodnego., MGR. Promotor: dr inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski, 35/KN/2008
Błaszczyk Tomasz , Wpływ układu odniesienia na dokładność pozycji określonej za pomocą odbiornika systemu GPS., MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 39/KN/2008
Borecka Karolina , Analiza porównawcza zadań służby VTS Zatoka Gdańska i służby dyżurnej kapitanatu portu., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 68/KN/2008
Bork Ireneusz, Analiza dokładności śledzenia małych jednostek., MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 75/KN/2008
Borowska Paulina , Przepisy prawne Unii Europejskiej a bezpieczeństwo przewozu pasażerów morzem., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 18/KN/2008
Brzóska Szymon, Wykorzystanie radiotelefonu VHF w zapobieganiu zderzeniom na morzu., MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 32/KN/2008
Chrzczonowicz Lech , Zastosowanie systemów map elektronicznych ECS/ECDIS w rejonach rzek i kanałów oraz w żegludze śródlądowej-Inland Electronic Chart Display and Information System (I-ECDIS), MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 31/KN/2008
Derlatka Przemysław, VTS Zatoka Gdańska w aspekcie wzmocnienia bezpieczeństwa i sprawności ruchu morskiego., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 29/KN/2008
Dębiec Radosław, Wymijanie się statków o różnej wielkości., MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 69/KN/2008
Drop Bartłomiej, Błędy graficznych metod prowadzenia nawigacji., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 12/KN/2008
Dziewit Marcin , Zarządzanie systemami alarmowymi na mostku nawigacyjnym., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 67/KN/2008
Frelke Łukasz , Analiza prawideł 15,16 oraz 17 COLREGS 72 przez statki różnej wielkości., MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 65/KN/2008
Gąsiorowski Damian, Analiza porównawcza wymagań konwencji STCW 1978/95 i COLREG 1972 ora SOLAS w zakresie zapobiegania zderzeniom statków na morzu., MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 66/KN/2008
Gutowski Kamil, Analiza "Wiadomości Żeglarskich" wydawanych przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej w latach 2000-2007., MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 49/KN/2008
Janiak Piotr, Analiza porównawcza nawigacyjnych odbiorników odmiany różniczkowej systemu GPS., MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 44/KN/2008
Janiszewski Wojciech, Nawigacyjne zastosowanie AIS., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 43/KN/2008
Jędrzejczyk Krzysztof , Algorytm planowania podróży w obszarach ograniczonych., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 37/KN/2008
Jozdowska Edyta, Podpis cyfrowy i jego wykorzystanie., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. UMG, 25/KN/2008
Józefowicz Katarzyna , Metoda oceny masy ładunków masowych na podstawie pomiarów zanurzenia statku., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 81/KN/2008
Kabzińska Aleksandra, Analiza porównawcza służb kontroli i nadzoru ruchu statków., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 26/KN/2008
Kamiński Adam, Analiza porównawcza ARPA i AIS, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 59/KN/2008
Kłos Łukasz , Analiza porównawcza przenośnych odbiorników systemu GPS., MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 64/KN/2008
Kniter Łukasz , Infrastruktura Klucza Publicznego., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. UMG, 50/KN/2008
Kolarczyk Michał, Współpraca radaru nawigacyjnego z systemem ECDIS., MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 58/KN/2008
Krawczyk Paweł, Ocena eksploatacyjna na współczesnych systemów nawigacji zintegrowanej., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 70/KN/2008
Lepczak Marcin , Oznakowanie nawigacyjne jako element systemu bezpieczeństwa nawigacyjnego., MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 5/KN/2008
Michał Kąkol, Analiza błędu zliczenia drogi w procesie nawigacji., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 22/KN/2008
Milanowski Paweł, Analiza strumienia prognostycznych informacji hydrometeorologicznych w planowaniu przejścia morzem., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 38/KN/2008
Musiński Michał, Satelitarne systemy wspomagające SBAS., MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 71/KN/2008
Nabożny Łukasz , Analiza zderzeń i "prawie zderzeń" statków naruszających prawidło 13 oraz 10 przepisów COLREG w Cieśninie Dover., MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 16/KN/2008
Nowak Tomasz , Analiza porównawcza wymagań IMO Unii Europejskiej i polskiej Admiralicji Morskiej dla technicznych systemów ochrony statków., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 42/KN/2008
Pałasińska Emilia, SAFETY SEA NET jako system wymiany informacji dotyczącej bezpieczeństwa morskiego, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 21/KN/2008
Pietryczuk Tomasz , Zasada stosowania prawidła 17 Konwencji Colregs 1972, MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 61/KN/2008
Pluta Maciej, Analiza wymagań dotyczących wyposażenia statków morskich w środki akustyczne oraz ich stosowania w zapobieganiu zderzeniom., MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 48/KN/2008
Podleś Hubert, Planowanie podróży oraz ocena ryzyka nawigacyjnego zbiornikowca VLCC na trasie przejścia Kattegat-Gdańsk Port Północny., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 52/KN/2008
Polański Jacek, Analiza porównawcza danych sygnalizowanych w odbiornikach stacjonarnych systemu GPS., MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 56/KN/2008
Polek Oskar , Problemy prezentacji, modyfikacji i generalizacji danych elektronicznej mapy nawigacyjnej ENC w formacie S-57 w systemie ECDIS, na przykładzie systemów Navi Sailor 2500 i Navi Sailor 3000 firmy Transas Marine., MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 54/KN/2008
Popławski Bartłomiej, Analiza zawartości i układu treści Admirality List of Radio Signals w latach 1997-2007, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 55/KN/2008
Rybczonek Mateusz, Analiza porównawcza systemów Dynamicznego Pozycjonowania DP standard oraz Green DP w aspekcie ich przydatności w strukturach transportu wodnego., MGR. Promotor: dr inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski, 34/KN/2008
Sierawski Mateusz, Analiza bezpieczeństwa żeglugi w akwenach ograniczonych na podstawie wybranych modeli domen statków i obiektów nawigacyjnych., MGR. Promotor: dr inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski, 9/KN/2008
Sikora Mieczysław , Analiza porównawcza statkowego AIS i ARPA., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 2/KN/2008
Śniegocki Marcin , Zobrazowanie informacji nawigacyjnie użytecznej na wskaźnikach statkowych., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 20/KN/2008
Teofilski Paweł, System monitorowania statków z wykorzystaniem techniki AIS., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 57/KN/2008
Waśko Tomasz , Rola systemu VTS w zapewnianiu bezpieczeństwa żeglugi., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 15/KN/2008
Wawrzyniak Marcin , Wpływ instalacji AIS na poprawę bezpieczeństwa żeglugi na obszarze działania VTS., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 41/KN/2008
Wegner Anna, Bezpieczeństwo żeglugi statków w żegludze krajowej., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 23/KN/2008
Weres Damian, Światowy system monitorowania statków., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 63/KN/2008
Wiosna Kamil, Nawigacja radarowa w rejonach polarnych., MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 40/KN/2008
Wiśniewski Kamil, Analiza bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Bałtyckim w aspekcie przyznania temu akwenowi przez IMO statusu morskiego obszaru szczególnie wrażliwego PSSA (Particularty Sensitive Sea Area), MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 53/KN/2008
Wolnomiejski Michał, Funkcjonowanie przenośnych odbiorników systemu GPS w różnych warunkach eksploatacyjnych., MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 76/KN/2008
Wydarty Emil, Analiza wyposażenia nawigacyjnego statków specjalistycznych klasy DP i ich rola w strukturach transportu wodnego., MGR. Promotor: dr inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski, 33/KN/2008
Zimnicki Piotr, Planowanie podróży w obszarach zlodzonych i niskich temperatur powietrza., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 51/KN/2008
Życzkowski Marcin , Baza danych w systemie ECDIS, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. UMG, 83/KN/2008

2007

Bartkowski Mariusz, Systemy monitoringu małych jednostek, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 59/KN/2007
Bielawski Wiktor, Ocena bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Bałtyckim w aspekcie przyznania temu akwenowi statusu morskiego obszaru szczególnie wrażliwego PSSA (Apartic Ularly Sensitive Sea Area), MGR. Promotor: , 30/KN/2007
Brennenstuhl Michał, Bezpieczny dostęp do systemów bazodanowych, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. UMG, 19/KN/2007
Budnik Adam, Optymalizacja wyposażenia nawigacyjnego mostka zbiornikowca, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 45/KN/2007
Buła Paweł, Analiza porównawcza stacjonarnych odbiorników AIS, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 54/KN/2007
Chrzanowski Jędrzej, Analiza porównawcza Wiadomości Żeglarskich wydawanych przez biura hydrograficzne różnych państw, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 70/KN/2007
Ciara Bartosz, Nawigacyjne zliczenie drogi w systemie ECDIS, MGR. Promotor: dr inż. Przemysław Dziula, 86/KN/2007
Domański Wiktor, System GLONASS, stan obecny i perspektywy, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 75/KN/2007
Drwęga Jakub, Analiza porównawcza nawigacyjnych systemów satelitarnych, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 52/KN/2007
Fiala Marta, Analiza porównawcza zasad ochrony statków i obiektów portowych, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 14/KN/2007
Fliss Marcin, Statki szybkobieżne w świetle prawa drogi morskiej, MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 50/KN/2007
Grzech Sebastian, Możliwości wykorzystywania AIS do ochrony bezpieczeństwa statków, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 51/KN/2007
Jasiński Sylwester, Zagadnienie morskich obszarów szczególnie wrażliwych (PSSA) i towarzyszących im środków ochronnych na przykładzie wód Europejskich, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 56/KN/2007
Karawajczyk Marek, Kontrola drogi statku w systemie *Navi Sailor 3000* firmy Transan Marine, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 77/KN/2007
Kaszubowski Jakub, Wykorzystanie przestrzennego modelu domeny do planowania podróży morskiej przez akwen ograniczony pod względem głebokości, MGR. Promotor: dr inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski, 42/KN/2007
Kisiel Kamila, Analiza przepisów dotyczących kwalifikacji marynarzy w aspekcie ich wpływu na bezpieczeństwo żeglugi, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 16/KN/2007
Klimkiewicz Łukasz, Analiza porównawcza różnych wersji odmiany różnicowej systemu GPS, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 74/KN/2007
Konkel Marcin, Analiza możliwości symulatora nawigacyjnego Navi Trainer Pro 3000 w zakresie realizacji ćwiczeń z Nawigacji - materiał drugiego roku studiów dziennych, MGR. Promotor: dr inż. Przemysław Dziula, 78/KN/2007
Kruk Paweł, Analiza nawigacyjna wariantów żeglugi z Bałtyku do portów Ameryki Południowej, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 61/KN/2007
Kubiński Łukasz, Analiza systemów referencyjnych statku typu shuttle Tanger w kontekście ich przydatności do realizacji dynamicznej stabilizacji pozycji w czasie operacji przeładunkowych na morzu, MGR. Promotor: J. Cydejko, 63/KN/2007
Kupidura Michał, Analiza wymagań dokładnościowych systemu VTS, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 72/KN/2007
Kuszczak Emilia, Bezpieczeństwo przewozu osób i ładunków niebezpiecznych statkami pasażerskimi i pasażersko-towarowymi według przepisów polskich i Unii Europejskiej, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 4/KN/2007
Lewandowska Sylwia, Normy bezpieczeństwa dla statków pasażerskich Unii Europejskiej, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 31/KN/2007
Malczewska Agnieszka, Ocena procedur działania centrum VIS Zatoka Gdańska w świetle aktualnie obowiązujących przepisów, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 6/KN/2007
Malec Daniel, Schematy podpisów cyfrowych i uwierzytelnianie w sieciach, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. UMG, 48/KN/2007
Małochleb Michał, Wykorzystanie programu SURFER do tworzenia numerycznego obrazu dna morskiego, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 34/KN/2007
Mania Mateusz, Analiza dokładności określenia kąta drogi nad dnem na wskaźnikach radarowych ARPA, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 55/KN/2007
Markowski Marcin, Planowanie i kontrola zwrotów dużych statków w rejonach ograniczonych z możliwością wykorzystania symulatora , MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 69/KN/2007
Masłowska Karolina, Analiza porównawcza zadań polskiej administracji morskiej i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 26/KN/2007
Maślak Kamil, Współpraca systemów AIS i VTS, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 36/KN/2007
Mądry Marcin, Planowanie nawigacji w ciasnych przejściach i pogłębionych torach wodnych ze szczególnym uwzględnieniem zapasu wody pod stępką oraz poprawki na całkowity znos, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 62/KN/2007
Miszczuk Tomasz, Analiza informacji korygująco-wspomagającej przesłanej do użytkownika w ramach systemu EGNOS, MGR. Promotor: J. Cydejko, 87/KN/2007
Niesteruk Marek, Możliwości wspierania akcji kryzysowych na polskich wodach terytorialnych, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 46/KN/2007
Nowakowski Maciej, Wzorce i skale czasu w systemach radionawigacyjnych radionawigacyjnych sieciach komputerowych, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 53/KN/2007
Ogrodnik Michał, Badanie błędów ARPA na symulatorze POLARIS, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 71/KN/2007
Pawłowski Mariusz, Baza danych w eksploatacji statków handlowych, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. UMG, 79/KN/2007
Pioch Bogdan, Analiza zderzeń statków rybackich ze statkami transportowymi, określenie przyczyn zderzeń, MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 49/KN/2007
Polak Tomasz, Pływy i prądy morskie jako zjawisko przestrzenno - czasowe, MGR. Promotor: A. Banachowicz, 85/KN/2007
Powaga Patryk, Opracowanie cyfrowego modelu statkowego systemu automatycznej identyfikacji, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. UMG, 94/KN/2007
Przesław Roman, Analiza infrastruktury nawigacyjnej portu i podejścia (na przykładzie Nowego Portu), MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 73/KN/2007
Sadecki Paweł, Analiza stosowanych systemów do zabezpieczenia nawigacyjnego jednostek specjalistycznych DP obsługujących prace podwodne, MGR. Promotor: dr inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski, 93/KN/2007
Schwarz Agnieszka, Zadania i zasady organizacji służb kontroli ruchu statków w funkcji regionu ich działania, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 8/KN/2007
Sikorski Paweł, Współpraca Systemu Kontroli Ruchu Statków (VTS) VIS Systemem Automatycznej Identyfikacji (AIS), MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 90/KN/2007
Smołko Grzegorz, Możliwości wprowadzenia systemu identyfikacji i śledzenia dalekiego zasięgu, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 39/KN/2007
Soliwoda Mariusz, Integracja informacji z AIS i ARPA, MGR. Promotor: A. Banachowicz, 84/KN/2007
Staszewski Tomasz, Nawigacyjne wykorzystanie AIS, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 60/KN/2007
Stencel Grzegorz, Wiarygodność dostępnej w internecie informacji o systemie GPS i jego odbiornikach, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 81/KN/2007
Szulc Tomasz , Analiza istniejących torów podejściowych do portów wschodniego wybrzeża Polski pod względem zgodniości przedstawiania oznakowania nawigacyjnego na elektronicznych mapach nawigacyjnych ENC, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 68/KN/2007
Szybiak Rafał , Nawigacyjne planowanie podróży w systemie Navi - Sailor 3000 firmy Transas Marine, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 41/KN/2007
Ślepowroński Maciej, Określanie tabelki dewiacji przy pomocy satelitarnego systemy GPS, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 82/KN/2007
Tebin Robert, Czynniki wpływające na poprawność danych transmitowanych przez statkowy AIS, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 40/KN/2007
Traskiewicz Katarzyna, Analiza porównawcza zadań i zasad działania służb monitorowania i konsoli ruchu statków, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 67/KN/2007
Węgier Łukasz, Możliwość eksploatacyjna rejestratora AIS Track Lite 1.1 i symulatora AIS Sim. w aspekcie ich aplikacji dydaktycznych, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 47/KN/2007
Wierzbicki Błażej, Analiza przypadków naruszeń stref rozgraniczenia ruchu na przykładnie Cieśniny Dover, MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 43/KN/2007
Wójcik Adam, Mapy wektorowe firmy C-Map w systemie dkart Navigator firmy Morintech Navigator w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 64/KN/2007
Zakrzewski Łukasz, Bezpieczeństwo małych jednostek na morzu, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 80/KN/2007
Zęgota Tomasz, Bałtycki system monitorowania ruchu statków, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 44/KN/2007
Zieliński Maciej, Wykorzystanie statkowego AIS do unikania zderzeń na morzu, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 35/KN/2007
Zieliński Artur, Analiza układu i zawartości locji morskich wydanych przez UKHO (Admiralicję Brytyjską), MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 57/KN/2007
Ziębacz Adrian, Współczesne echosondy statkowe, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 88/KN/2007

2006

Kus Krzysztof, Planowanie nawigacji w kanałach i wąskich przejściach, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 2/KN/2006
Bakierski Wojciech, Możliwości śledzenia ruchu statków w porcie Gdynia podczas ograniczonej widzialności, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 371/KNT/2006
Bańkowski Przemysław , Wymagania dokładnościowe w stosunku do informacji nawigacyjnej w bazie danych nawigacyjnych, MGR. Promotor: A. Banachowicz, 30/KN/2006
Baranowski Grzegorz, ISM i SMS w żegludze światowej, MGR. Promotor: dr inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski, 33/KN/2006
Baumgardt Sebastian, Rejestracja parametrów podróży w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi, MGR. Promotor: A. Banachowicz, 32/KN/2006
Biegaj Karol, Analityczne metody ujednolicenia wyników pomiarów pozycji terestrycznych , MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 15/KN/2006
Błędzki Jacek, Rola AIS w poprawie bezpieczeństwa żeglugi na obszarze działania VTS Zatoka Gdańska, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 368/KNT/2006
Boiński Łukasz, Analiza poprawy efektywności systemu „VTS Zatoka Gdańska” po wprowadzeniu informacji z systemu Automatycznej Identyfikacji Statków – AIS, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 366/KNT/2006
Bruzik Grzegorz, Opracowanie procedury operacyjnej dla centrum VTS „Zatoka Gdańska” w zakresie inicjowania i monitorowania akcji ratownictwa ekologicznego przy rozlewie oleju na Zatoce Gdańskiej, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 363/KNT/2006
Brzeski Michał , Problemy związane z prezentacją izobat w systemie ECDIS, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 26/KN/2006
Chlebicz Piotr, Bezpieczeństwo małych jednostek na morzu, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 373/KNT/2006
Czarnowski Krzysztof, Analiza porównawcza klasycznych systemów do określania pozycji z sytemem Satelitarnym GPS, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 24/KN/2006
Drosakis Nikos, Porównanie dokładności wskazań prędkości i kursu z AIS i ARPA, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 367/KNT/2006
Duniela Marta , Infrastruktura nawigacyjna a funkcjonowanie portu, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 21/KN/2006
Filochowicz Arkadiusz, Europejski System Bezpieczeństwa Żeglugi, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 381/KNT/2006
Fiuk Tomasz, Wykorzystanie czarnej skrzynki w nawigacji morskiej (VDR), MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 25/KN/2006
Goluch Marcin, Systemy monitorowania statków, ładunków i pasażerów, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 361/KNT/2006
Grzegorek Sławomir, Projekt informatora o pracy VTS Zatoka Gdańska, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 369/KNT/2006
Gwizdal Marcin, Współczesne rozwiązania konstrukcyjne mostków zintegrowanych, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 356/KNT/2006
Jaśkiewicz Michał, Oprogramowanie odbiorników przenośnych systemu GPS, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 378/KNT/2006
Kokorniak Michał, Analiza ruchu statków na wybrzeżu polskim w aspekcie pracy VTS zatoka, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 28/KN/2006
Korzycki Radosław , Współpraca regionalnych ośrodków koordynacyjnych RENC w tworzeniu ogólnoświatowej bazy danych elektronicznych map nawigacyjnych WEND, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 14/KN/2006
Kotuła Rafał, Porównanie dokładności wskazań pozycji AIS i ARPA, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 370/KNT/2006
Krakowski Robert, Niezawodność pracy systemu VTS Zatoka, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 376/KNT/2006
Królikowski Sebastian, Współpraca AIS i VTS, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 364/KNT/2006
Krzysztofik Jakub, Analiza przepisów portowych zespołu portowego Szczecin - Świnoujście w świetle wybranych Przepisów Międzynarodowych, MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 13/KN/2006
Langowski Remigiusz, Parametry wpływające na dokładność pozycji użytkowania określanej za pomocą nawigacyjnych systemów satelitarnych, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 385/KNT/2006
Lewandowski Jacek, Analiza statystyczna informacji aktualizacyjnych treści map publikowanych w ADMIRALTY NOTICES TO MARINERS* 2001- 2005, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 27/KN/2006
Lubasiński Paweł, Ocena bezpieczeństwa ruchu statków w rejonie Zatoki Gdańskiej, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 358/KNT/2006
Majorek Maciej, Określanie wektora prędkości w odbiornikach systemu GPS, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 379/KNT/2006
Malinowski Łukasz, Analiza dokładniości systemów referencyjnych w systemach dynamiczego pozycjonowania, MGR. Promotor: dr inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski, 12/KN/2006
Modzelewski Rafał, Współczesne rozwiązania konstrukcyjne impulsowych radarów nawigacyjnych, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 384/KNT/2006
Molenda Robert, Analiza możliwości określania pozycji w Zatoce Gdańskiej, MGR. Promotor: dr inż. of. Andrzej Niewiak, 35/KN/2006
Myśliński Marcin, Historia i rozwój międzynarodowego prawa drogi morskiej, MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 16/KN/2006
Nelke Marek, Zasady konfiguracji komputerowych wskaźników radiolokacyjnych, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 359/KNT/2006
Orzechowski Cezary , Analiza klasycznych technik nawigacyjnych zapewniających bezpieczeństwo żeglugi w akwenach trudnych i ograniczonych, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 31/KN/2006
Piechowiak Przemysław , Analiza zmian przyjętych przez IMO w systemie rozgraniczenia ruchu w pobliżu Przylądka Finisterre w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 38/KN/2006
Pieńkos Artur , Analiza bezpieczeństwa nawigacyjnego zbiornikowców dokonujących operacji przeładunkowych na pełnym morzu, MGR. Promotor: dr inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski, 36/KN/2006
Przygórzewski Włodzimierz, Analiza porównawcza dokładności zobrazowania i możliwości detekcji układów śledzących ARPA i ECDIS, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 375/KNT/2006
Rajewski Jerzy, Analiza funkcji w systemie mostka zintegrowanej nawigacji, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 34/KN/2006
Randak Maciej, Projektowanie modeli statków przy wykorzystaniu symulatorów nawigacyjno - manewrowych firmy TRANSAS MARINE, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 17/KN/2006
Rudnicki Krzysztof, Odporność zobrazowania radarowego na zakłócenia hydrometeorologiczne, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 374/KNT/2006
Sieczka Przemysław , Mozliwości automatyzacji pomiarów astronawigacyjnych wykonywanych na statkach, MGR. Promotor: A. Banachowicz, 20/KN/2006
Skorupiński Sebastian, Ocena dokładności prowadzenia nawigacji na akwenach ograniczonych, MGR. Promotor: dr inż. Jerzy Demczuk, 37/KN/2006
Sobczyk Łukasz, Analiza nawigacyjna tras żeglugowych z Morza Bałtyckiego do atlantyckich portów Ameryki Północnej, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 23/KN/2006
Soboń Damian, Widzialność satelitów systemu GPS, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 380/KNT/2006
Stolarz Przemysław, Analiza zaleceń międzynarodowych na temat integracji urządzeń mostka nawigacyjnego, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 360/KNT/2006
Straszewski Piotr, Żegluga podwodna i penetracja morskich głębin - historia, zastosowanie w gospodarce, przyszłość., MGR. Promotor: dr inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski, 9/KN/2006
Szarzyński Daniel, Bezpieczeństwo żeglugi - analiza elementów międzynarodowego systemu bezpieczeństwa , MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 18/KN/2006
Tokarczyk Mariusz, Obliczenia nawigacyjne w procesie planowania podróży , MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 19/KN/2006
Truskolawski Norbert, Monitoring małych jednostek, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 362/KNT/2006
Tusiński Aleksander, Współpraca odbiornika GPS z innymi urządzeniami mostka nawigacyjnego, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 382/KNT/2006
Wójcik Przemysław, Analiza porównawcza referencyjnych systemów pozycjonowania jednostek morskich, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 372/KNT/2006
Żurawel Paweł, Zastosowanie systemów ECDIS w żegludze Śródlądowej , MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 29/KN/2006

2005

Bołtruczuk Tomasz, Zapobieganie zderzeniom statków o bardzo dużej różnicy wielkości., MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 8/KN/2005
Byczkowski Adam, Analiza obciążenia pracą oficera wachtowego na mostku metodami ergonomicznymi., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 18/KN/2005
Ciesielski Karol, Nawigacyjna analiza akwenów i dróg wodnych Województwa Pomorskiego., MGR. Promotor: A. Banachowicz, 15/KN/2005
Durlik Marcin, Opis Hydrograficzny Zatoki Gdańskiej., MGR. Promotor: A. Banachowicz, 14/KN/2005
Gołębiewski Marcin, Badanie dokładności wskazań ARPA w symulatorze nawigacyjnym, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 330/KNT/2005
Goszczko Dawid, Analiza porównawcza informacji uzyskiwanej za pośrednictwem AIS i ARPA, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 326/KNT/2005
Hryniewski Łukasz, Wpływ rozszerzenia systemu VTS na Zalew Wiślany i wschodnie wybrzeże Polski, na poprawę bezpieczeństwa żeglugi, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, 333/KNT/2005
Jankowski Roman, Systemy satelitarne w bezpiecznej nawigacji morskiej, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 334/KNT/2005
Jedliński Przemysław, Opracowanie modelu systemu bezpieczeństwa nawigacji statku., MGR. Promotor: dr inż. Jerzy Demczuk, 7/KN/2005
Kalicki Karol, Współpraca Systemu Kontroli Ruchu Statków (VTS) z Systemem Automatycznej Identyfikacji (AIS), MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 329/KNT/2005
Karczewski Paweł, Analiza porównawcza systemów VTS, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 328/KNT/2005
Leicht Dariusz, Rozwiązania techniczne i możliwości operacyjne rejestratorów danych z podróży (VDR), MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 327/KNT/2005
Lemańczyk Robert, Zasady instalacji urządzeń radionawigacyjnych i radiowych na statkach, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 324/KNT/2005
Łukasik Daniel, Dokładność pozycji określanej za pomocą przenośnego odbiornika systemu GPS, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 335/KNT/2005
Milowicz Michał, Interaktywna, multimedialna instrukcja systemu Navi Sailor 3000 firmy Transas Marine., MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 9/KN/2005
Mroczkowski Łukasz, Analiza przydatności informacji zawartych w elektronicznej mapie nawigacyjnej przy planowaniu podróży na akwenach trudnych., MGR. Promotor: dr inż. Jerzy Demczuk, 25/KN/2005
Pałka Piotr, System kontroli ruchu statków na Zatoce Gdańskiej, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 323/KNT/2005
Pawłowicz Paweł, Opis i wykorzystanie okrętowych rejestratorów podróży na statkach handlowych., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 17/KN/2005
Pruszyński Tomasz, Planowanie żeglugi oceanicznej zespołów holowniczych., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 21/KN/2005
Redlin Daniel, Systemy rejestracji danych okrętowych (Voyage Data Recor Ling) – czarna skrzynka., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 23/KN/2005
Rogowski Krzysztof, Program zliczania drogi, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 340/KNT/2005
Rostowski Dariusz, zapobieganie zderzeniom w warunkach ograniczonej widzialności., MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 22/KN/2005
Selau Bartosz, Ogólnoświatowa Baza Danych Map Elektronicznych WEND, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 19/KN/2005
Silwanowicz Krzysztof, Wykorzystanie elektronicznej mapy nawigacyjnej w rybołówstwie, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 337/KNT/2005
Smyk Łukasz, Systemy informacji geograficznej w zastosowaniach nawigacji morskiej., MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 24/KN/2005
Sosiński Grzegorz, Opis Hydrograficzny Zalewu Wiślanego., MGR. Promotor: A. Banachowicz, 20/KN/2005
Sowicki Jacek, Analiza przyczyn zderzeń statków na podstawie orzecznictwa i statystyki., MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 12/KN/2005
Strach Przemysław, Bezpieczeństwo małych jednostek na morzu, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 331/KNT/2005
Sumiński Sebastian, Perspektywy eksploatacji systemu Galileo, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 341/KNT/2005
Torończak Konrad, Analiza tras żeglugowych Oceanu Indyjskiego., MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 26/KN/2005
Tylicki Edward, Rola i zadania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego w zapewnieniu bezpieczeństwa transportu morskiego na wodach europejskich, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 325/KNT/2005
Urbaniak Jakub, Metody określania pozycji w starożytności i wiekach średnich., MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 10/KN/2005
Wiechetek Piotr, Analiza przyczyn zderzeń statków o napędzie żaglowym ze statkami o napędzie mechanicznym na wodach otwartych i akwenach ograniczonych., MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 16/KN/2005
Więckowska Magdalena, Porty mórz pływowych i bezpływowych – specyfikacja i funkcjonowanie na wybranych przykładach., MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 6/KN/2005
Winikajtis Marcin, Rola czynnika ludzkiego w zapobieganiu zderzeniom na morzu., MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 13/KN/2005
Wrzaszcz Tomasz, Europejski system bezpieczeństwa żeglugi, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 332/KNT/2005
Zub Witold, Zadania radarowych służb kontroli ruchu VTS po wprowadzeniu systemu AIS monitorowania ruchu statków, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 336/KNT/2005

2004

Adamski Łukasz, Nawigacyjne systemy satelitarne i ich odbiorniki w normach, przepisach, rezolucjach oraz planach krajowych i międzynarodowych, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 301/KNT/2004
Andrzej Turowski, Efektywność systemów nawigacyjnych., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 18/KN/2004
Aubrecht Prondziński Piotr, Analiza ryzyka nawigacyjnego podczas przejścia przez kanał Kiloński., MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 17/KN/2004
Bojęć Jan, Wprowadzenie służb VTS Zatoka Gdańska, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 303/KNT/2004
Brasel Łukasz, System kontroli ruchu statków na Zatoce Gdańskiej, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 291/KNT/2004
Czerwionka Radosław, Trasy klimatyczne, kryteria wyboru, analiza, metodyka planowania na przykładzie Oceanu Indyjskiego., MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 19/KN/2004
Dziedzic Bartłomiej, Analiza materiałów archiwalnych i prognostycznych do planowania optymalnych tras oceanicznych., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 14/KN/2004
Dziedziejko Łukasz, Funkcje sygnalizacyjno - ostrzegawcze w systemie ECDIS., MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 15/KN/2004
Fontański Łukasz, Rola systemu AIS w poprawieniu bezpieczeństwa żeglugi i ochronie środowiska morskiego, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 286/KNT/2004
Formela Roman, Analiza i interpretacja praw i obowiązków statków żeglugowych w świetle przepisów MPDM., MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 10/KN/2004
Gomułka Paweł, Analiza optymalnych prędkości w różnych fazach żeglugi portowej; przybrzeżnej i oceanicznej., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 9/KN/2004
Harasim Marcin, System przepływu informacji na mostku nawigacyjnym - model mostka, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 8/KN/2004
Heidinger Marcin, Ochrona statku w świetle Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statku i Wyposażenia Portowego ISPS, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 279/KNT/2004
Kien Tran, Uncover Potential of ECDIS During the Berthing Progress. Seaway Navigator – Pilot Portable Unit., MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 11/KN/2004
Kiepas Bartosz, Segment kosmiczny w nawigacyjnych systemach satelitarnych-liczba orbit,satelitów i ich rozmieszczenie, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 296/KNT/2004
Kołodziej Paweł, Monitorowanie ruchu statków morskich na wodach UE, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 287/KNT/2004
Kołodziej Krzysztof, Wyznaczanie składowej wysokościowej w systemie GPS, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 297/KNT/2004
Kostępski Marek, Morskie zastosowania geograficznych systemów informacyjnych GIS, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 2/KN/2004
Koter Zbigniew, Aktualizacja morskich map nawigacyjnych Admiralicji Brytyjskiej z wykorzystaniem internetu., MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 6/KN/2004
Lewkowicz Łukasz, Analiza infrastruktury nawigacyjnej w systemach przeładunku ropy naftowej na otwartym morzu na przykładzie rozwiązań stosowanych na brazylijskim polu naftowym Campos BASIN, MGR. Promotor: dr inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski, 20/KN/2004
Michalski Piotr, Tymczasowe wytyczne dla płatowców wykorzystujących efekt ekranowy, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 307/KNT/2004
Mickholz Jacek, Satelitarne i naziemne systemy nawigacyjne w bliższej i dalszej przyszłości, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 309/KNT/2004
Mikołajczak Szymon, Aktualizacja elektronicznych map nawigacyjnych drogą radiową., MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 3/KN/2004
Miszke Jan, Analiza porównawcza VTS pracujących na wodach polskich, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 288/KNT/2004
Pacholec Artur, Oprogramowanie odbiorników stacjonarnych systemu GPS, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 294/KNT/2004
Polański Stefan, Wpływ warunków meteorologicznych na funkcjonowanie odmiany różnicowej systemu GPS, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 295/KNT/2004
Przybylski Wojciech, Porównanie systemów zgłoszeniowych z systemem AMVER, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 302/KNT/2004
Różański Rafał, Urządzenia do sygnalizacji świetlnej i akustycznej w świetle wymagań przepisów MPDM i PRS, MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 7/KN/2004
Szczepański Łukasz, Autopiloty w układach stabilizacji kursu i trajektorii, MGR. Promotor: J. Lisowski, 292/KNT/2004
Szczepański Arkadiusz, Stery strumieniowe w układach precyzyjnego pozycjonowania statkiem, MGR. Promotor: J. Lisowski, 293/KNT/2004
Szymański Dariusz, Ocena porównawcza ARP, ATA i EPA w odniesieniu do znowelizowanych norm techniczno-eksploatacyjnych dotyczących radaru, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 285/KNT/2004
Winkowski Tomasz, Wykorzystanie AIS w obszarach VTS, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 283/KNT/2004
Wróblewski Artur, Hydroakustyczne systemy nawigacji podwodnej., MGR. Promotor: dr inż. of. Andrzej Niewiak, 16/KN/2004
Wrzaszcz Wojciech, Zasady prowadzenia nawigacji na statkach z jednoosobową obsadą mostka., MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 13/KN/2004
Zonenberg Celina, Porównawcza ocena metod wyboru i optymalizacji tras oceanicznych., MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 12/KN/2004

2003

Ambrożewicz Artur, Rodzaje pilotażu w żegludze morskiej, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 8/KN/2003
Antczak Łukasz, Widzialność satelitów systemu GPS w akwenach ograniczonych, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 255/KNT/2003
Arkusiński Cezary, Analiza formalnych i rzeczywistych warunków bezpieczeństwa żeglugi, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 9/KN/2003
Baszanowski Miłosz, Nawigacyjne planowanie podróży w pakiecie *Navi-Sailor* 2500 firmy *Transas Marine*, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 11/KN/2003
Borowicki Grzegorz, Ocena metod prezentacji i dokładności zobrazowania radarowego i informacji antykolizyjnej na wskaźnikach klasycznych i komputerowych, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 263/KNT/2003
Borys Przemysław, Systemy aktualizacji klasycznych i elektronicznych map nawigacyjnych, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 14/KN/2003
Brzozowski Krystian, Satelitarne systemy wspomagajace nawigacje morska, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 269/KNT/2003
Chmielewski Piotr, Izobata bezpieczeństwa statku, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 13/KN/2003
Chmieliński Paweł, Perspektywy wykorzystania systemu Galileo, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 256/KNT/2003
Cydejko Krzysztof, Wpływ parametrów obróbki cyfrowej sygnału wizyjnego na przydatność eksploatacyjną zobrazowania radarowego prezentowanego na ECDIS, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 247/KNT/2003
Dobek Ernest, Charakterystyka emisji sygnału satelitarnego współczesnych nawigacyjnych systemów satelitarnych, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 261/KNT/2003
Gałka Przemysław, Segment naziemny systemu Galileo, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 262/KNT/2003
Garbacewicz Przemysław, Analiza porównawcza systemów nawigacji satelitarnej GPS i Galileo, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 250/KNT/2003
Gieroliński Tomasz, Analiza dokładnościowa elementów meldunku radarowego, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 265/KNT/2003
Gmerek Bartłomiej, Podział i klasyfikacja systemów VTS, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 19/KN/2003
Gryczon Bogusław, Optymalizacja doboru odbiornika systemu GPS i jego parametrów wejściowych dla danego rodzaju użytkownika, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 258/KNT/2003
Jaroszewski Krzysztof, Możliwość wykorzystania AIS do wymiany informacji w relacji statek-służba kontroli ruchu, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 248/KNT/2003
Jurczak Michał, Analiza modeli VTS w/g dostępnych wydawnictw, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 3/KN/2003
Kędziora Karol, Kontrola drogi statku w systemie ECDIS *Navi-Sailor* 2500 firmy *Transas Marine*, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 7/KN/2003
Lewszuk Wojciech, Ocena eksploatacyjna przepisów i zaleceń międzynarodowych dotyczących zasad projektowania i wyposażenia mostka nawigacyjnego, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 257/KNT/2003
Makarewicz Monika, Dynamiczne pozycjonowanie na statkach DP - zadania i analiza systemu, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 20/KN/2003
Merdas Dariusz, Układ mostka zintegrowanego - wymagania użytkowe i techniczne, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 246/KNT/2003
Moczylo Tomasz, Integracja systemów GPS, EGNOS i Galileo, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 268/KNT/2003
Oleksiak Mariusz, Analiza ukladów automatycznej kompensacji przechylów bocznych statku i opracowanie programu Matlab/Simulink, MGR. Promotor: J. Lisowski, 270/KNT/2003
Pietrawski Tomasz, Generalizacja danych mapy elektronicznej , MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 6/KN/2003
Piwowarski Sebastian, Ocena, zastosowanie nowoczesnych środków łączności w zapobieganiu zderzeniom na morzu, MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 17/KN/2003
Prokopowicz Michał, Naziemne systemy wspomagania nawigacji w akwenach ograniczonych /VTS/, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 18/KN/2003
Radoliński Tytus, Segment kosmiczny systemu Galileo, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 260/KNT/2003
Robaczewski Tomasz, Przydatność eksploatacyjna radiolatarń radarowych, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 249/KNT/2003
Rzodkiewicz Cezary, Wpływ liczby i konfiguracji satelitów systemu GPS na dokładność określanej pozycji, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 241/KNT/2003
Smagliński Tomasz, Możliwość wykrycia manewru na wskaźnikach radarowych i ARPA, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 266/KNT/2003
Tumidajewicz Marcin, Wpływ stosowania sygnałów akustycznych na skuteczność zapobiegania zderzeniom na morzu, MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 10/KN/2003
Waligóra Marcin, Wpływ organizacji wacht na skuteczne zapobieganie zderzeniom na morzu, MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 5/KN/2003
Waliszewski Mariusz, Analiza wymagań dotyczących interpretacji i stosowań szybkości bezpiecznej na morzu, MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 16/KN/2003
Wieczorek Rafał, Parametry techniczne i rozmieszczenie świateł nawigacyjnych, MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 22/KN/2003
Wielgus Marek, Wpływ wprowadzenia AIS na bezpieczeństwo żeglugi, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 251/KNT/2003
Witbrot Marek, Ocena i minimalizacja ryzyka nawigacyjnego statków manewrujących w akwenach ograniczonych, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 23/KN/2003
Wróbel Rafał, Trójwymiarowe cyfrowe mapy morskie, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 12/KN/2003
Wróblewski Patryk, Wpływ zmęczenia nawigatora na bezpieczeństwo żeglugi, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 21/KN/2003

2002

Bibik Łukasz, Ocena ergonomiczna mostków nawigacyjnych, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 2/KN/2002
Chodacki Remigiusz, Wpływ jonosfery na funkcjonowanie GPS, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 221/KNT/2002
Ciura Michał, System GPS jak źródło czasu, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 233/KNT/2002
Dulewicz Dominik, Implementacja nauczania przez Internet na Wydziale Nawigacyjnym, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 218/KNT/2002
Grodzki Paweł, Wzmacniacze liniowe i logarytmiczne w ARPA, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 210/KNT/2002
Idryan Paweł, Ocena dokładności pozycji w sieciowej metodzie DGPS realizowanej z wykorzystaniem morskich stacji referencyjnych, MGR. Promotor: J. Cydejko, 222/KNT/2002
Jachimowicz Radosław, Wpływ układu odniesienia na dokładność pozycji określanej za pomocą odbiornika systemu GPS, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 225/KNT/2002
Janik Norman, Manewrowanie zbiornikowcem typu VLCC we współpracy z holownikami, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 1/KN/2002
Jarosiński Jakub, Holowanie morskie platform wiertniczych, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 14/KN/2002
Kaczmarek Rafał, Nawigacyjna analiza prądów morskich w wybranych cieśninach, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 12/KN/2002
Karpiński Roland, Segment kosmiczny satelitarnych systemów nawigacyjnych, obecnie istniejących i przyszłościowych, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 215/KNT/2002
Kasianiuk Paweł, Współpraca odbiornika systemu GPS z innymi urządzeniami mostka nawigacyjnego, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 226/KNT/2002
Kostyszyn Krystian, Nawigacyjno-hydrograficzna analiza nabieżników na wodach polskich, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 15/KN/2002
Kowal Konrad, Nawigacyjny system satelitarny Galileo, analiza założeń wstępnych, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 216/KNT/2002
Kowalewski Karol, Analiza zachowań statku mającego pierwszeństwo drogi, MGR. Promotor: S. Górski, 3/KN/2002
Kowalski Paweł, Modernizacja nawigacyjnych systemów satelitarnych, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 234/KNT/2002
Kurpiński Konrad, Analiza zachowania się statku w warunkach ograniczonej widzialności, po usłyszeniu sygnałów mgłowych, lub po wystąpieniu sytuacji nadmiernego zbliżenia, MGR. Promotor: S. Górski, 8/KN/2002
Macieboch Jakub, Analiza bazy danych systemu kontroli ruchu statków, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 224/KNT/2002
Maćków Adam, Dokładność pozycji określonej za pomocą jednoczesnych obserwacji z dwu i więcej odbiorników systemu DGPS, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 217/KNT/2002
Malczewski Artur, Analiza wzajemnych zachowań statków w zależności od stopnia ich uprzywilejowania, MGR. Promotor: S. Górski, 9/KN/2002
Marsz Jędrzej, Radionamierzanie w paśmie UKF, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 214/KNT/2002
Matwiejczyk Jacek, Poziomy odniesienia głębokości i wysokości we współczesnych wydawnictwach nawigacyjnych, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 5/KN/2002
Mróz Jarosław, Manewrowanie statków w ograniczonej widzialności, MGR. Promotor: S. Górski, 7/KN/2002
Nartowicz Marek, Urządzenia przyłączeniowe ECDIS - wymagania operacyjne, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 220/KNT/2002
Piskulak Piotr, Budowa i analiza projektów bazy danych VTS Zatoki Gdańskiej, MGR. Promotor: dr inż. Jerzy Demczuk, 18/KN/2002
Sawiński Piotr, Analiza standardów IMO dotyczących pomiarów głębokości, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 11/KN/2002
Sowa Jarosław, Wyposażenie nawigacyjne jednostek szybkich, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 213/KNT/2002
Szybka Mateusz, Przydatność przenośnych odbiorników systemu GPS w nawigacji morskiej, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 232/KNT/2002
Śmigielski Jan, Manewrowanie kontenerowcem przy użyciu holowników na wizyjnym symulatorze manewrowym, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 4/KN/2002
Witaszewski Sławomir, Analiza systemów pozycjonowania statku z uwzględnieniem optymalnego sterowania pozycyjnego, MGR. Promotor: J. Lisowski, 10/KN/2002
Zygadło Tomasz, Analiza porównawcza polskich i rosyjskich tablic nawigacyjnych, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 16/KN/2002

2001

Bańkowski Tomasz, Wpływ lokalizacji anteny odbiornika DGPS na przydatność jego wyjściowej wiadomości nawigacyjnej, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 192/KNT/2001
Brzozowski Marcin, System aktualizacji elektronicznych map nawigacyjnych, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 10/KN/2001
Budziszewski Wojciech, Przepisy portowe w świetle MPDM jako lokalna organizacja systemu bezpieczeństwa żeglugi na przykładzie Gdyni, MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 5/KN/2001
Burciu Dariusz, Planowanie i realizacja zaplanowanej drogi statku badawczo-szkolnego *Horyzont II* na trasie Gdynia-Hamburg przy pomocy systemu map elektronicznych *Navi Sailer 2500* firmy Transas Marine, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 13/KN/2001
Dados Dominik, Szkolenie personelu VTS, w funkcji zadań stawianych przed tym systemem, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 188/KNT/2001
Demianiuk Jarosław, Żegluga do portów kanadyjskich wybrzeża wschodniego w warunkach lodowych, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 8/KN/2001
Franeman Michał, Analiza stałego i pływającego oznakowania nawigacyjnego (ze względu na dokładność prowadzenia nawigacji), MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 20/KN/2001
Gajewski Paweł, Zasada działania i zastosowanie EUROFIX, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 189/KNT/2001
Hajdukiewicz Adam, Analiza przydatności statystycznych źródeł informacji nawigacyjnych do planowania podróży., MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 22/KN/2001
Haligowski Grzegorz, Wymiana informacji statek ląd, statek w żegludze pilotażowej, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 12/KN/2001
Hamerszmit Tomasz, Dokładność pozycji określonej za pomocą jednoczesnych obserwacji z dwu odbiorników systemu DGPS, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 199/KNT/2001
Jaworski Mariusz, Zasada działania i zastosowanie AIS, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 187/KNT/2001
Jaworski Szymon, Możliwość wykrycia zmiany parametrów ruchu na podstawie obserwacji wzrokowej wskaźnika ARPA, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 198/KNT/2001
Klaman Grzegorz, Wykorzystanie współczesnych środków łączności w zapobieganiu zderzeniom na morzu., MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 21/KN/2001
Klamann Szymon, Przegląd i ocena stosowanych metod planowania żeglugi w warunkach lodowych, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 19/KN/2001
Koperski Piotr, Lokalizacja uszkodzeń w morskich radarach nawigacyjnych, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 190/KNT/2001
Kosmal Rafał, Procesy nawigacji w lodach., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 23/KN/2001
Książek Marcin, Realizacja żeglugi mieszanej., MGR. Promotor: dr inż. of. Andrzej Niewiak, 26/KN/2001
Labudda Tomasz, Funkcjonowanie łańcucha systemu LORAN w razie awarii stacji podrzędnej, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 178/KNT/2001
Luwański Łukasz, Globalne nawigacyjne systemy satelitarne GNSS stan obecny i perspektywy rozwoju, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 180/KNT/2001
Łaszcz Grzegorz, Rozwój radarowych systemów VTS na przykładzie służb polskich, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 205/KNT/2001
Marszałkowski Marcin, Analiza strefy rozgraniczenia ruchu w rejonie Przylądka Finisterre w aspekcie możliwości określania pozycji statku, MGR. Promotor: S. Górski, 3/KN/2001
Masiak Jarosław, Analiza przepisów portowych zespołu portowego Szczecin-Świnoujście w świetle przepisów MPDM, MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 14/KN/2001
Miszewski Tomasz, Próba określenia wpływu urządzeń nawigacyjnych na szybkość bezpieczną statku., MGR. Promotor: S. Górski, 24/KN/2001
Niedziela Marek, Odmiany różnicowe nawigacyjnych systemów satelitarnych, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 208/KNT/2001
Obrzut Wojciech, Wykorzystanie elementów nawigacji taktycznej w eksploatacji statku handlowego, MGR. Promotor: dr inż. of. Andrzej Niewiak, 7/KN/2001
Ostaszewski Robert, Architektura mostka zintegrowanego, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 200/KNT/2001
Paprocki Przemysław, Analiza porównawcza informacji nawigacyjnej i hydrometeorologicznej dopływającej na statek., MGR. Promotor: S. Górski, 25/KN/2001
Pasiowiec Katarzyna, Planowanie nawigacji w lodach z wykorzystaniem parametrów manewrowych do ochrony kadłuba przed uszkodzeniami, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 11/KN/2001
Piastowski Dawid, Realizacja wzorów poszukiwań SAR z uwzględnieniem specyfiki polskiej strefy brzegowej, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 16/KN/2001
Rogaczewski Grzegorz, Tendencje rozwoju wyposażenia statków morskich na przykładzie systemu COMMAN, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 184/KNT/2001
Romanowski Tomasz, Warunki nawigacyjne na północnym Morzu Bałtyckim w okresie zimowym, MGR. Promotor: S. Górski, 15/KN/2001
Ruszczyński Grzegorz, Standardy dokładności w nawigacji morskiej, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 4/KN/2001
Stanisławski Marcin, Zasady zapobiegania zderzeniom dla statków szybkobieżnych, MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 1/KN/2001
Sulikowski Andrzej, Przydatność eksploatacyjna reflektorów radarowych, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 185/KNT/2001
Szpański Przemysław, Planowanie podróży z przejściem Kanału Panamskiego, MGR. Promotor: S. Górski, 6/KN/2001
Tomczuk Mariusz, Nawigacja pilotowa w wąskich kanałach i na rzekach, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 17/KN/2001
Wasak Tomasz, Analiza porównawcza odbiorników systemu DGPS, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 197/KNT/2001
Wechterowicz Piotr, Analiza porównawcza przepisów portowych Gdańska w świetle przepisów MPDM, MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 18/KN/2001
Wolski Adam, Projekt europejskiego systemu EGNOS, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 201/KNT/2001
Ziółkowski Krzysztof, Model decyzyjny VTS w funkcji zadań i wyposażenia technicznego, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 203/KNT/2001
Życzewski Marek, Analiza statystyczna informacji aktualizujących publikowanych w *Admirality Notices to Mariners* w latach 1996-2000, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 9/KN/2001

2000

Adamkiewicz Maciej, Analiza przydatności radarów brzegowych do kontroli ruchu w obszarze działania DGPS do kontroli warunków hydrometeorologicznych, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 171/KNT/2000
Banach Marcin, Dokładność pozycji określonej za pomocą systemu DGPS, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 168/KNT/2000
Bielan Marcin, Zarys historii sztuki nawigacji morskiej, MGR. Promotor: A. Banachowicz, 20/KN/2000
Bulczak Dariusz, Systemy dynamicznego pozycjonowania, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 170/KNT/2000
Bulczak Dariusz, Systemy dynamicznego pozycjonowania, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 170/KNT/2000
Ciechanowicz Rafał, Wpływ troposfery na działanie systemu GPS, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 177/KNT/2000
Dylak Dariusz, Analiza przepisów portowych Gdyni w świetle MPDM, MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 12/KN/2000
Dzięgielewski Sebastian, Algorytmizacja zadania dynamicznego określania bezpiecznej izobaty w akwenach trudnych nawigacyjnie, MGR. Promotor: dr inż. Jerzy Demczuk, 5/KN/2000
Guzowski Łukasz, Nawigacyjne i hydrometeorologiczne aspekty poszukiwania obiektów w ramach akcji SAR, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 15/KN/2000
Idczak Marcin, Analiza statystyczna informacji aktualizujących mapy morskie, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 7/KN/2000
Janowicz Tomasz, Infrastruktura nawigacyjna akwenów żeglugowych w świetle aktualnych wymagań co do dokładności prowadzenia nawigacji, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 14/KN/2000
Kaczorowski Seweryn, Analiza przepisów portowych Gdańska w świetle przepisów MPDM-u., MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 13/KN/2000
Kiżewski Karol, Integracja mapy elektronicznej z innymi urządzeniami na mostku nawigacyjnym, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 8/KN/2000
Kopacz Piotr, Integracja systemów GPS i Loran C, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 172/KNT/2000
Kowalski Dawid, Projekt służb kontroli ruchu statków w polskiej strefie odpowiedzialności, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 169/KNT/2000
Łukawski Mirosław, System nadzoru i kontroli ruchu statków na Zatoce Gdańskiej, historia powstania, aktualnie funkcjonujący model organizacyjny perspektywy i możliwości rozbudowy, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 174/KNT/2000
Malinowski Cezary, Metody prowadzenia nawigacji w rejonach podejścia do portów, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 19/KN/2000
Moniak Jacek, Planowanie ruchu na podejściach do portów i w portach o różnej charakterystyce pływowej, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 17/KN/2000
Nowak Paweł, Czynnik ludzki w ogólnym modelu nawigacji, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 3/KN/2000
Piasek Norbert, Architektura i wyposażenie mostka nawigacyjnego spełniającego wymagania dla jednoosobowej wachty nawigacyjnej, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 167/KNT/2000
Pilip Wojciech, Planowanie nawigacji na wodach ograniczonych na podstawie wydawnictwa *Guide to Port Entry*, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 2/KN/2000
Piskorz Karol, Nowe techniki w nawigacji morskiej, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 18/KN/2000
Radomski Artur, Analiza porównawcza odbiorników nawigacyjnych systemu GPS, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 173/KNT/2000
Rembisz Tomasz, Wyposażenie nawigacyjne na kutrach rybackich w polskiej strefie ekonomicznej, MGR. Promotor: dr inż. Jerzy Demczuk, 4/KN/2000
Sitek Dawid, Zasady bezpiecznej nawigacji na podstawie V rozdziału nowej konwencji SOLAS (marginesy bezpieczeństwa), MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 9/KN/2000
Słoma Przemysław, Analiza przebiegów i długości ortodrom i loksodrom na kuli i elipsoidzie w odniesieniu do metody Ivice Tijardovica, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 1/KN/2000
Szala Andrzej, Analiza wzorów poszukiwań obiektów według MERSAR, MGR. Promotor: dr inż. Jerzy Demczuk, 6/KN/2000
Szaliński Marcin, Projekt symulatora mostka zintegrowanego dla potrzeb szkolnictwa, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 176/KNT/2000
Sztukowski Kamil, Analiza porównawcza treści map drogowych i ich przydatność do planowania podróży, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 16/KN/2000
Szukalski Tomasz, Zasada działania i przydatność eksploatacyjna układu tłumienia zakłóceń hydrologiczno-meteorologicznych w radarach ze wskaźnikiem syntetycznym, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 175/KNT/2000
Warcholiński Marcin, Analiza przepisów portowych Szczecin-Świnoujście w świetle MPDM, MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 11/KN/2000
Zwoliński Piotr, System aktualizacji map elektronicznych Admiralicji Brytyjskiej ARCS (Admirality Raster Chart Service) - charakterystyka ogólna, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 10/KN/2000

1999

Ankowski Sebastian, Projekt nawigacyjnej podróży *Daru Młodzieży* do portów Australii i z powrotem, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 15/KN/1999
Baranowski Marcin, Określanie parametrów ruchu statku za pomocą systemu GPS, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 160/KNT/1999
Buda Dariusz, Nowe tendencje rozwoju regulacji ruchu statków i stosowania MPDM, MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 6/KN/1999
Czyżewski Mikołaj, Program komputerowy do oceny bezpiecznego zapasu wody pod stępką w rejonie pływów, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 7/KN/1999
Dolaciński Przemysław, Analiza dokładności pozycji stacjonarnego odbiornika satelitarnego systemu GPS-Navstar, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 162/KNT/1999
Gawryś Tomasz, Analiza dokładności określania parametrów manewrowych statków i poprawek nawigacyjnych urządzeń statkowych, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 10/KN/1999
Głowacki Radosław, Analiza zastosowania łączności VHF w zapobieganiu zderzeniom., MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 8/KN/1999
Kabziński Piotr, Badanie parametrów statku w przeciętnych warunkach zakłóceń, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 13/KN/1999
Kołowrocki Rafał, Analiza danych dostępnych w sieci Internet na temat nawigacyjnych systemów satelitarnych, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 164/KNT/1999
Kopczyński Marek, Analiza istniejących systemów do rejestracji danych /black box/, MGR. Promotor: A. Banachowicz, 11/KN/1999
Koroński Tadeusz, Analiza dryfu wiatrowego statku morskiego w różnych warunkach., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 17/KN/1999
Kramin Dariusz, Opracowanie koncepcji budowy bazy danych nawigacyjnych akwenów trudnych, MGR. Promotor: dr inż. Jerzy Demczuk, 2/KN/1999
Lubański Grzegorz, Analiza treści /z punktu widzenia wartości informacyjnej/ map typu Routeing Charts i Pilot Charts, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 16/KN/1999
Michalski Marek, Wpływ konfiguracji satelitów na dokładność określenia pozycji w systemie GPS, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 158/KNT/1999
Okuniewski Dawid, Analiza przydatności systemu Loran C na przełomie wieków, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 159/KNT/1999
Olszewski Piotr, Analiza przepisów Kanału Panamskiego w świetle przepisów konwencji COLREGS 1972, MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 4/KN/1999
Siwiec Maciej, Analiza możliwości wykorzystania ECDIS w nawigacji morskiej., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 12/KN/1999
Stefaniak Robert, Wyznaczanie wysokości w systemie satelitarnym GPS-Navstar, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 161/KNT/1999
Szalla Wojciech, Analiza porównawcza przepisów Kanału Kilońskiego w świetle międzynarodowych przepisów prawa drogi, MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 5/KN/1999
Wawrzyniak Sławomir, Identyfikacja błędów systematycznych w pomiarach nawigacyjnych, MGR. Promotor: A. Banachowicz, 9/KN/1999
Zabłocki Maciej, Organizacja Systemu DGPS, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 163/KNT/1999
Zacharczyk Witold, Wykorzystanie trójwymiarowej domeny statku do oceny bezpieczeństwa nawigacji w akwenach trudnych, MGR. Promotor: dr inż. Jerzy Demczuk, 3/KN/1999
Żaworonek Tomasz, Pomiar prędkości statku w różnorodnych warunkach hydrometeorologicznych., MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 14/KN/1999

1998

Bobkiewicz Piotr, Mierzenie wysokości ciał niebieskich w trudnych warunkach obserwacyjnych i dokładności astronomicznej linii pozycyjnej, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 10/KN/1998
Borowiecki Arkadiusz, Analiza wpływu materiału na powierzchnię skuteczną odbicia, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 151/KNT/1998
Brzuzy Adrian, Analiza warunków żeglugowych i potrzeb informacyjnych dla statków *ograniczonych swym zanurzeniem*, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 22/KN/1998
Chodorowski Tomasz, Koncepcja globalnego satelitarnego systemu nawigacyjnego - GNSS, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 145/KNT/1998
Dąbrowski Andrzej, Zasady współpracy z systemami nadzoru ruchu statków (Vessel Traffic Service), MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 153/KNT/1998
Dzięcielak Tomasz, Symulacja manewru antykolizyjnego, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 143/KNT/1998
Glaz Wojciech, Segment naziemny nawigacyjnych systemów satelitarnych, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 149/KNT/1998
Józefczuk Jarosław, Czynnik ludzki w awariach nawigacyjnych, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 14/KN/1998
Kamiński Tomasz, Segment kosmiczny nawigacyjnych systemów satelitarnych, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 144/KNT/1998
Kapłan Rafał, Porównanie dokładności identyfikacji planet metodami klasycznymi i numerycznymi, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 9/KN/1998
Kąkol Waldemar, Analiza lądowych systemów wspomagania nawigacji, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 20/KN/1998
Kłopecki Mariusz, Nawigacyjne i hydrometeorologiczne aspekty SAR w polskiej strefie odpowiedzialności., MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 19/KN/1998
Kokot Radosław, Automatyczna aktualizacja elektronicznej mapy nawigacyjnej, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 6/KN/1998
Kozyra Jarosław, Zasady ustanawiania systemów rozgraniczenia ruchu oraz kryteria ich zatwierdzania przez IMO., MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 8/KN/1998
Krulich Josef, Błędy astronomicznej linii pozycyjnej przy pomiarach prowadzonych w okolicy pełni księżyca, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 21/KN/1998
Lechicki Dariusz, System radarowej kontroli wybrzeża, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 147/KNT/1998
Leszczyński Cezary, Założenia, zasada działania i funkcjonowanie systemu WADGPS, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 152/KNT/1998
Maro Oskar, Analityczna metoda obliczania współrzędnych pozycji geograficznej na podstawie obserwacji ciał niebieskich, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 24/KN/1998
Mędrala Bartosz, Izochrony Bałtyku dla typowych pól falowania, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 17/KN/1998
Michalski Remigiusz, Obliczanie pozycji astronomicznej statku z wykorzystaniem komputera, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 23/KN/1998
Mirowski Mariusz, Planowanie tras przejść nawigacyjnych w obszarach pilotowania statków, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 12/KN/1998
Olszewski Przemysław, Prędkość statku jako czynnik warunkujący bezpieczeństwo i ekonomikę żeglugi, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 16/KN/1998
Orliński Krzysztof, Analiza treści map drogowych w świetle współczesnych wymagań planowania podróży, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 11/KN/1998
Otta Krzysztof, Problemy eksploatacyjne odbiorników systemu zintegrowanego GPS i Glonass, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 146/KNT/1998
Rogal Marek, Jednoosobowy mostek wachtowy na statkach pełnomorskich, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 5/KN/1998
Sierżant Michał, Zintegrowane systemy nawigacyjne, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 157/KNT/1998
Surażyński Marek, Analiza dokładności pozycji satelitarnej w symulatorze nawigacyjno - radarowym, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 150/KNT/1998
Svoboda Karel, Analiza dostępności i wykorzystania planet w współczesnej astronawigacji, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 18/KN/1998
Woźniak Piotr, Analiza założeń do projektu kontroli ruchu w porcie Kołobrzeg, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 156/KNT/1998
Zajączkowski Robert, Model systemu VTS w Wielkim Bełcie, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 15/KN/1998
Zieleniewski Artur, Analiza dokładności pozycji systemu DECCA NAVIGATOR w symulatorze nawigacyjno - radarowym, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 154/KNT/1998
Żelazny Radosław, Analiza istniejących poradników dotyczących wyboru i planowania tras żeglugowych, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 13/KN/1998

1997

Bastian Zbigniew, Zmiany konwencji SOLAS*74 uwzględniające bezpieczeństwo nawigacji morskiej, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 12/KN/1997
Boryczka Sebastian, Analiza dokładności śledzenia parametrów wektora prędkości statku obcego w symulatorze nawigacyjno - radarowym, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 136/KNT/1997
Bryda Wojciech, Manewrowanie statkiem w warunkach ograniczonej widzialności, MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 15/KN/1997
Byczyński Zbigniew, Wykorzystanie technik symulacyjnych w szkoleniu nawigatorów, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 131/KNT/1997
Chilicki Tomasz, Czynnik ludzki a awarie nawigacyjne statków morskich, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 2/KN/1997
Chudziński Krzysztof, Analiza zasad zapobiegania zderzeniom ze statkami zajętymi połowem i sprzętem połowowym, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 13/KN/1997
Danis Kamil, Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do prostych obliczeń astronawigacyjnych, MGR. Promotor: K. Tymański, 10/KN/1997
Golat Krzysztof, Analiza porównawcza klasycznej i elektronicznej mapy nawigacyjnej, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 8/KN/1997
Kozłowski Robert, Charakterystyki cyrkulacji i inercji jako elementy planowania ruchu statku wypornościowego., MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 18/KN/1997
Kujal Tomas, Wyposażenie nawigacyjne statków bardzo dużych wyporności, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 140/KNT/1997
Kusyk Grzegorz, Zastosowanie systemów AIS oraz ECDIS dla celów VESSEL TRAFFIC SERVICE, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 133/KNT/1997
Marzec Tomasz, Analiza dryfu swobodnego jednostek i obiektów pozbawionych napędu w aspekcie planowania akcji SAR na Bałtyku Płd., MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 3/KN/1997
Matusiak Tomasz, Analiza możliwości działania zapobiegawczego zderzeniu zgodnie z wymogami prawidła 17 na przykładzie szybkiego katamaranu, MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 16/KN/1997
Matyjasik Marek, Wyposażenie nawigacyjne statku pasażerskiego, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 138/KNT/1997
Mazurek Marek, Domena statku jako miara warunków i dokładności na akwenie trudnym, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 19/KN/1997
Nodzak Marcin, Wyposażenie nawigacyjne statku z jednoosobową wachtą, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 137/KNT/1997
Pasikowski Mariusz, Optymalny dobór urządzeń nawigacyjnych dla promu w żegludze bałtyckiej, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 135/KNT/1997
Pepliński Mirosław, Systemy rozgraniczenia ruchu i trasy obowiązkowe jako element bezpieczeństwa w procesie nawigowania, MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 14/KN/1997
Piątkowski Bartosz, ECDIS - oczekiwania i obawy użytkownika, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 6/KN/1997
Puzdrowski Cezary, Analiza wypadków nawigacyjnych w aspekcie roli *czynników sprawczych*, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 20/KN/1997
Redmann Artur, Kompleksowa charakterystyka warunków nawigacji w akwenie trudnym, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 5/KN/1997
Robaszkiewicz Rafał, Prawidło 17 w zastosowaniu do dużych zbiornikowców, MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 17/KN/1997
Soćko Konrad, Aktualizacja map nawigacyjnych. Analiza statystyczna informacji przekazywanych we *Wiadomościach Żeglarskich*, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 7/KN/1997
Szpunar Maciej, Koncepcja projektu systemu VTS na Zalewie Wiślanym, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 134/KNT/1997
Tokarczyk Marek, Analiza prawdopodobnych przestojów statków na podejściu do portu w następstwie ograniczających ruch zjawisk meteorologicznych (hydrologcznych), MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 1/KN/1997
Tomaszewski Radosław, Budowa i zasada działania ARCS, MGR. Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, 9/KN/1997
Złotorowicz Michał, Prędkość statku w różnych warunkach hydrometeorologicznych jako kryterium bezpiecznej żeglugi, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 4/KN/1997

1996

Bielecki Marcin, Wykorzystanie kalkulatora programowalnego CASIO 9700 do żeglugi po ortodromie., MGR. Promotor: dr inż. of. Andrzej Niewiak, 14/KN/1996
Bieniek Aleksander, Układ pozycji obserwowanych z dwóch namiarów przy błędnej identyfikacji jednego znaku nawigacyjnego, MGR. Promotor: dr inż. of. Andrzej Niewiak, 29/KN/1996
Browczuk Piotr, Wpływ właściwości manewrowych statku na stosowanie Prawidła 17a)::)MPDM, MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 16/KN/1996
Dober Wojciech, Analiza bezpieczeństwa nawigacyjnego polskich portów Władysławowo, Łeba, Ustka, Darłowo, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 31/KN/1996
Drejka Damian, Analiza czynników nawigacyjno-hydrograficznych warunkujących bezpieczeństwo żeglugi w rejonach ograniczonych, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 32/KN/1996
Dvorak Mirosłav, Analiza zasięgu naziemnych syatemów radionawigacyjnych, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 119/KNT/1996
Flakowski Artur, Długoterminowe roczniki astronomiczne i ich wykorzystanie, MGR. Promotor: K. Tymański, 21/KN/1996
Grabolus Piotr, Standardowy algorytm obliczeń astronawigacyjnych, MGR. Promotor: K. Tymański, 6/KN/1996
Hałabiś Jarosław, Zachowanie się statków w warunkach ograniczonej widzialności, MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 23/KN/1996
Janus Radosław, Nawigacyjne i hydrometeorologiczne aspekty działania jednostek PRO w akcjach SAR, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 19/KN/1996
Jaszczołt Michał, Analiza bezpieczeństwa nawigacyjnego wybrzeża polskich portów od portu Gdynia do portu Hel, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 26/KN/1996
Kątnik Grzegorz, Nawigacyjne kryteria planowania podróży na wodach przybrzeżnych., MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 33/KN/1996
Kępiński Maciej, Wpływ czynników hydrometeorologicznych na bezpieczeństwo żeglugi w akwenach ograniczonych, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 9/KN/1996
Klinowski Tomasz, Wpływ czynników hydrometeorologicznych na bezpieczeństwo żeglugi w akwenach ograniczonych., MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 10/KN/1996
Kondraciuk Andrzej, Program komputerowy do stosowania procedur awaryjnych na statkach pełnomorskich, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 3/KN/1996
Kopycki Paweł, Zasady współpracy statków z brzegowymi systemami regulacji ruchu w myśl prawideł i zasad MPDM, MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 13/KN/1996
Kusznierczuk Jarosław, Przedstawienie problemu żeglugi mieszanej przy wykorzystaniu kalkulatora programowalnego CASIO FX 9700 GE, MGR. Promotor: dr inż. of. Andrzej Niewiak, 22/KN/1996
Lisowski Eryk, Astronawigacyjne procedury obliczeniowe w oparciu o Floppy Almanac, MGR. Promotor: K. Tymański, 5/KN/1996
Ładogórski Michał, Układ pozycji obserwowanych z dwóch odległości przy błędnej identyfikacji jednego znaku nawigacyjnego, MGR. Promotor: dr inż. of. Andrzej Niewiak, 28/KN/1996
Matulewski Marcin, Szybkość bezpieczna, MGR. Promotor: Wł. Rymarz, 18/KN/1996
Michalski Mariusz, Wpływ świtu i zmierzchu na dokładność pozycji otrzymanej z naziemnych systemów radionawigacyjnych, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 123/KNT/1996
Michno Mariusz, Analiza porównawcza systemów dużych dokładności, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 128/KNT/1996
Mierzejewski Marcin, Analiza możliwości zastosowania komputeryzacji na statku morskim, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 7/KN/1996
ould Mohamdi Nedhirou, Analiza założeń do projektu systemu kontroli ruchu na wodach zatoki Levrier, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 114/KNT/1996
Pachecki Radosław, Warunki hydrometeorologiczne Oceanu Atlantyckiego /część północna./ oraz ich wpływ na planowanie podróży, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 34/KN/1996
Piotrowicz Sebastian, Analiza porównawczas odbiorników DGPS, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 121/KNT/1996
Podedworny Wojciech, Analiza porównawcza żeglugi mieszanej i metody A1 NA2 wg Ivicy Tijardovica, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 15/KN/1996
Powałka Dariusz, Analiza bezpieczeństwa nawigacji w Porcie Gdańskim, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 25/KN/1996
Rokicki Artur, Tendencje rozwojowe nawigacyjnych systemów satelitarnych, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 122/KNT/1996
Rybarczyk Adam, Systemowa analiza zakłóceń środowisko-statek, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 24/KN/1996
Sarnacki Grzegorz, Przepływ informacji na mostku w procesie wyboru optymalnej trajektorii statku, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 4/KN/1996
Stempczyński Robert, Szczególne sposoby obliczeń astronawigacyjnych, MGR. Promotor: K. Tymański, 17/KN/1996
Struck Marek, Wykorzystanie kalkulatora programowalnego TEXAS TI-85 do żeglugi po ortodromie, MGR. Promotor: dr inż. of. Andrzej Niewiak, 20/KN/1996
Sworczuk Marcin, Eliminacja błędów pozycji wyznaczonej z obserwacji astronomicznej, MGR. Promotor: K. Tymański, 35/KN/1996
Śniegocki Henryk, Model organizacji systemu nadzoru ruchu statków na Zatoce Gdańskiej i w portach Gdańsk i Gdynia, MGR. Promotor: dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, 113/KNT/1996
Świec Karol, Elementy systemu bezpieczeństwa nawigacji statku morskiego, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 11/KN/1996
Trólka Piotr, System informacji nawigacyjnych, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 27/KN/1996
Tuan Anh Nguyen, Analiza wpływu ograniczeń na funkcjonowanie systemu GPS-NAVSTAR, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 117/KNT/1996
Wesołowski Andrzej, Interpretacja danych otrzymywanych z odbiornika systemu satelitarnego GPS-Navstar, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 127/KNT/1996
Wróblewski Paweł, Wpływ zaniku napięcia na właściwości eksploatacyjne odbiorników systemów radionawigacyjnych i satelitarnych, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 118/KNT/1996
Zabój Przemysław, Program komputerowy do realizacji procedur wachtowych oficera pokładowego /metoda eksperta/, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 8/KN/1996
Zabrocki Tadeusz, Analiza potrzeb wyposażenia statku handlowego na trasie Europa-Afryka Północna, MGR. Promotor: dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG, 124/KNT/1996
Zając Maciej, Analiza porównawcza odbiorników drugiej generacji systemu Loran-C, MGR. Promotor: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG, 120/KNT/1996

1995

Blachowski Maciej, Żegluga w rejonach trudnych nawigacyjnie /na płytkowodziu/ z wykorzystaniem komputera, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 3/KN/1995
Brzózka Andrzej, Analiza rezerwy wody pod stępką ze szczególnym uwzględnieniem falowania wiatrowego, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 4/KN/1995
Grochowiak Maciej, Analiza wymagań Rezolucji IMO na temat bezpieczeństwa pozycji na akwenach trudnych nawigacyjnie na przykładzie Zatoki Gdańskiej, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 14/KN/1995
Gubała Marceli, Kompleksowa/nawigacyjno-hydrometeorologiczna/charakterystyka akwenów trudnych pod względem nawigacyjnym, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 18/KN/1995
Kończak Marcin, Kompleksowe rozwiązywanie zadań astronawigacyjnych na kalkulatorach programowalnych, MGR. Promotor: K. Tymański, 5/KN/1995
Korzuch Marek, Wpływ warunków hydrometeorologicznych na żeglugę w rejonach trudnych pod względem nawigacyjnym, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 10/KN/1995
Kozioł Grzegorz, Obliczanie efemeryd ciał niebieskich na podstawie Long-Terms Almanac, MGR. Promotor: K. Tymański, 11/KN/1995
Mencel Jacek, Wyznaczanie pozycji z trzech alp według uogólnionych wartości błędów obserwacji, MGR. Promotor: K. Tymański, 12/KN/1995
Miąskowski Czesław, Przegląd klasycznych metod wyznaczania drogi statku po ortodromie, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 7/KN/1995
Muchlado Tomasz, Pomiar czasu w astronawigacji, MGR. Promotor: K. Tymański, 13/KN/1995
Przybysławski Adam, Model mostka nawigacyjnego zapewniającego bezpieczeństwo we wszystkich warunkach żeglugowych, przy jednoosobowej obsadzie wachty morskiej, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 6/KN/1995
Puciłowski Robert, Czarna skrzynka w żegludze morskiej, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 2/KN/1995
Ratuszniak Rafał, Zastosowanie metody eksperta w programie komputerowym opisującym procedury awaryjne statku, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 9/KN/1995
Rutkowski Grzegorz, Analiza dokładności pozycji na akwenach trudnych pod względem nawigacyjnym, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 16/KN/1995
Senhoury Elhady, Budowa i sposoby korzystania z francuskich tablic pływów, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 20/KN/1995
Szulc Adam, Analiza czynników powodujących awarie nawigacyjne, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 8/KN/1995
Szymkowiak Arkadiusz, Identyfikacja zagrożeń statku w warunkach zewnętrznych zakłóceń hydrometeorologicznych, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 15/KN/1995
Treliński Maciej, Analiza zastosowań systemów ekspertowych we współczesnej żegludze międzynarodowej, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 17/KN/1995
Wysocki Paweł, Analiza rezerwy wody pod stępką ze szczególnym uwzględnieniem osiadania statku w ruchu, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 19/KN/1995

1994

Budnik-Zawilski Maciej, ECDIS - Electronic Chart Display and Information System. System Zobrazowania Elektronicznej Mapy i Informacji Nawigacyjnej - ogólna charakterystyka, MGR. Promotor: A. Malecha, 9/KN/1994
Gadomski Krzysztof, Próba klasyfikacji tras żeglugowych w aspekcie trudności nawigacyjnych, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 3/KN/1994
Gozdal Maciej, Zastosowanie kalkulatorów programowalnych do planowania trasy przejścia, MGR. Promotor: dr inż. of. Andrzej Niewiak, 12/KN/1994
Górecki Grzegorz, Parametry statku w aspekcie planowania podróży, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 6/KN/1994
Kondrat Radosław, Symulacja komputerowa prawideł MPDM - światła nawigacyjne, MGR. Promotor: A. Malecha, 10/KN/1994
Kruczkowski Maciej, Metody wyznaczania kąta dryfu i ocena ich dokładności, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 13/KN/1994
Łęgowski Aleksander, Narażanie kadłuba statku na fali w trakcie realizacji żeglugi oceanicznej, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 4/KN/1994
Mania Jan, Czynniki wpływające na efekty ekonomiczne optymalizacji trajektorii w żegludze oceanicznej, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 8/KN/1994
Skrzeszewski Sławomir, Prognostyczny model ruchu statku w planowaniu nawigacyjnym, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 7/KN/1994
Sobkowiak Jarosław, Ocena wykorzystania modeli charakterystyk prędkościowych do celów optymalizacji trajektorii oceanicznych, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 5/KN/1994
Wojciechowski Adam, Zestawienie wyników astronawigacyjnych określeń pozycji., MGR. Promotor: K. Tymański, 14/KN/1994
Wysocki Piotr, Analiza informacji archiwalnych i prognostycznych w planowaniu podróży oceanicznej, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 2/KN/1994
Żak Paweł, Współczesne tendencje rozwojowe w budowie, wyposażeniu i obsadzie mostka nawigacyjnego, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 1/KN/1994

1993

Damasiewicz Artur, Eksperymentalne określenie i minimalizacja błędów systematycznych w astronomicznej linii pozycyjnej, MGR. Promotor: K. Tymański, 9/KN/1993
Kaczmarek Robert, Komputerowa symulacja widoczności Księżyca, MGR. Promotor: K. Tymański, 2/KN/1993
Majchrzak Wojciech, Analiza porównawcza metod obliczania elementów ortodromy, MGR. Promotor: dr inż. of. Andrzej Niewiak, 10/KN/1993
Majerski Radosław, Realizacja żeglugi po ortodromie z wykorzystaniem map i nakresów w odwzorowaniu gnonomicznym, MGR. Promotor: dr inż. of. Andrzej Niewiak, 11/KN/1993
Roleder Maciej, Analiza wypadków nawigacyjnych polskich statków w świetle orzecznictwa Izb Morskich, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 1/KN/1993
Ryciak Arkadiusz, Analiza taktyki nawigacyjnej w sąsiedztwie cyklonów tropikalnych, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 3/KN/1993
Rycki Robert, Identyfikacja nawigacyjnych znaków brzegowych, MGR. Promotor: dr inż. of. Andrzej Niewiak, 7/KN/1993
Skwierawski Adam, Meteorologiczne i hydrometeorologiczne aspekty planowań przejścia przez rejon trudny pod względem nawigacyjnym, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 5/KN/1993
Woźny Robert, Separacja głównych błędów astronomicznej linii pozycyjnej na podstawie obserwacji stacjonarnych i pozycji z trzech alp, MGR. Promotor: K. Tymański, 8/KN/1993

1992

Banaszek Dariusz, Izochrony klimatyczne Atlantyku Północnego, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 4/KN/1992
Bieniek Artur, Analiza wpływu wiatru na ruch statku i prowadzenie nawigacji w Cieśninach Duńskich, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 5/KN/1992
Chruściński Artur, Tajfun jako niebezpieczeństwo nawigacyjne (charakterystyki i zasady manewrowania), MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 1/KN/1992
Dadacz Jarosław, Jednoosobowy model mostka nawigacyjnego w oparciu o standardy światowe, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 7/KN/1992
Hałaczkiewicz Robert, Analiza warunków prowadzenia nawigacji na wodach przybrzeżnych i ograniczonych, MGR. Promotor: A. Malecha, 6/KN/1992
Obrębski Mirosław, Wyznaczanie i analiza niezbędnego minimum informacji meteorologicznych i hydrologicznych dla potrzeb nawigacyjnego planowania podróży statku, MGR. Promotor: A. Malecha, 8/KN/1992
Woźniak Michał, Analiza wypadków utrat polskich jachtów morskich w latach powojennych, MGR. Promotor: dr hab. Michał Holec, prof. UMG, 2/KN/1992
Zapędowski Arkadiusz, Przepływ informacji w systemie GMDSS, MGR. Promotor: prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński, 3/KN/1992