Katedra Nawigacji
Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni
prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit
pokój N-304
telefon 058 55 86 135
konsultacje
wtorek - 18:00:19:00 (N-304)

Publikacje

Czaplewski K., Weintrit A., The identification of possible applications of the e-Loran system, Annual of Navigation, 25, 165-186, 2018
Weintrit A., Accuracy of bathymetric data in electronic navigational charts, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 55 (127), 60-69, 2018
Weintrit A., Guidelines on the display of navigation-related information received by communication equipment at sea, Archives of Transport System Telematics, 11, 3, 57-62, 2018
Weintrit A., Clarification, systematization and general classification of electronic chart systems and electronic navigational charts used in marine navigation. Part 1 - electronic chart systems, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 12, 3, 471-482, 2018
Weintrit A., Clarification, systematization and general classification of electronic chart systems and electronic navigational charts used in marine navigation. Part 2 - electronic navigational charts, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 12, 4, 769-780, 2018
Weintrit A., Reliability of navigational charts and confidence in the bathymetric data presented, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 54 (126), 84-92, 2018
Specht C., Weintrit A., Specht M., Dąbrowski P., Determination of the territorial sea baseline – measurement aspect, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 95, art.no. 032011, 10 s, 2017
Weintrit A., The concept of time in navigation, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 11, 2, 209-219, 2017
Guze S., Smolarek L., Weintrit A., The area-dynamic approach to the assessment of the risks of ship collision in the restricted water, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, (45) 117, 88–93, 2016
Specht C., Specht M., Weintrit A., A history of maritime radio-navigation positioning systems used in Poland, JOURNAL OF NAVIGATION, 69, 3, 468–480, 2016
Specht M., Weintrit A., Wyznaczanie linii podstawowej morza terytorialnego – aspekt prawny, Determination of the territorial sea baseline – legal aspect, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 97, 177-184, 2016
Specht C., Specht M., Weintrit A., Determination of the territorial sea baseline – aspect of using unmanned hydrographic vessels, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 10, 4, 649-654, 2016
Specht M., Weintrit A., Dąbrowski P., Specht C., Wyznaczanie linii podstawowej i zewnętrznej granicy morza terytorialnego – aspekt metodyczny, Determination of the baseline and outer limit of the territorial sea – methodical aspect, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 97, 185-200, 2016
Weintrit A., e-Nav, is it enough?, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 10, 4, 567-574, 2016
Weintrit A., Rogowski J., Specht C., Leszczyński W., Evaluation of Positioning Functionality in ASG EUPOS for Hydrography and Off-shore Navigation, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 9, 2, 221-227, 2015
Mindykowski J., Charchalis A., Przybyłowski P., Weintrit A., Maritime Education and Research to Face the XXI-st Century Challenges in Gdynia Maritime University’s Experience Part II – Gdynia Maritime University of Experience the 21st Century Challenges, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 7, No. 4, 581-586, 2013
Mindykowski J., Charchalis A., Przybyłowski P., Weintrit A., Maritime Education and Research to Face the XXI-st Century Challenges in Gdynia Maritime University’s Experience Part I – Maritime Universities Facing Today and Tomorrow’s Challenges, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 7, No. 4, 575-579, 2013
Weintrit A., Neumann T., redakcja monografii pt.: Maritime Transport & Shipping. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2013
Weintrit A., Neumann T., redakcja monografii pt.: STCW, Maritime Education and Training (MET), Human Resources and Crew Manning, Maritime Policy, Logistics and Economic Matters. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2013
Weintrit A., Operational Requirements for Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS), Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 82, 103-115, 2013
Weintrit A., Technical Infrastructure to Support Seamless Information Exchange in e-Navigation, Communication in Computer and Information Science, Telematics in the Transport Environments, Activities of Transport Telematics, Nr 395, 188-199, 2013
Weintrit A., Advances in e-Navigation Concept – Risk Control Options, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 95, 493-506, 2013
Weintrit A., Prioritized Main Potential Solutions for the e-Navigation Concept, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 7, No. 1, 27-38, 2013
Weintrit A., redakcja monografii pt.: Advances in Marine Navigation. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2013
Weintrit A., So, What is Actually the Distance from the Equator to the Pole? – Overview of the Meridian Distance Approximations, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 7, No. 2, 259-272, 2013
Weintrit A., redakcja monografii pt.: Navigational Problems. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2013
Formela K., Neumann T., Weintrit A., Morskie farmy wiatorwe w Polsce, TTS Technika Transportu Szynowego, wersja elektroniczna, 425-438, 2012
Krata P., Szpytko J., Weintrit A., Computing of momentary ship’s deck elevation for the purpose of gantry control during cargo handling operations in sea ports., Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Nr 29 (11), 81-87, 2012
Król A., Majewska K., Mieloszyk M., Murawski L., Ostachowicz W., Weintrit A., Fibre Bragg Grating Sensor Grids for Structural Health Monitoring of the Foremast of STS Dar Mlodziezy., Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part C – Journal of Mechanical Engineering Science, November 9, DOI: 1.1177/954462124662, 1-, 2012
Królikowski A., Młynarczyk J., Weintrit A., Testament RMS „Titanic” – 100 lat po tragedii, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia 2012, 278, 2012
Mindykowski J., Charchalis A., Przybyłowski P., Weintrit A., Maritime Education and Research to Face The XXI-st Century Challenges in Gdynia Maritime University Experience., BIT’s Annual World Congress of Ocean, WCO 2012, Dalian, China, September 20-23, 2012, 2012
Murawski L., Opoka S., Majewska K., Mieloszyk M., Ostachowicz W., Weintrit A., Investigations of Marine Safety Improvements by Structural Health Monitoring Systems, TransNav - International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 6, No. 2, 223-23, 2012
Neumann T., Weintrit A., Expert Systems Based on Dempster-Shafer Theory of Evidence in Maritime – Characteristic and Applications, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Nr 32(14) zeszyt 2, 141-147, 2012
Szcześniak J., Weintrit A., Europejskie systemy kontroli i śledzenia ruchu statków - geneza, zasady funkcjonowania oraz perspektywy rozwoju, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 77, 78-92, 2012
Weintrit A., Kopacz P., Bąk A., Uriasz J., Naus K., Polish Approach to the IMO Model Course 1.27 On Operational Use of ECDIS., Annual of Navigation, 19/212 - part 2, 155-17, 2012
Weintrit A., Some Problems of the Offshore Wind Farms in Poland, TransNav - International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 6, No. 4, 459-465, 2012
Weintrit A., TransNav - International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 6, No. 1 - 4, 2012, TransNav - International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 6, No. 1 - 4, 212, 2012
Weintrit A., Morskie pomoce nawigacyjne – definicja, podział i klasyfikacja, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 11, nr 11, 1656-166, 2012
Weintrit A., Aspekt nawigacyjny. Morskie mapy na początku XX wieku (w czasach „Titanica”) i dzisiaj., Rozdział 7 [w:] red. A. Królikowski, J. Młynarczyk, A. Weintrit: Testament RMS „Titanic” – 100 lat po tragedii. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia 2012, 111-129, 2012
Weintrit A., Kopacz P., Computational Algorithms Implemented in Marine Navigation Electronic Systems., Communications in Computer and Information Science 329. Telematics in the Transport Environment. Monograph edited by J. Mikulski. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2012, 148-158, 2012
Weintrit A., Kopacz P., On Computational Algorithms Implemented in Marine Navigational Software Used in Marine Navigation Electronic Devices and Systems., Annual of Navigation, 19/212 - part 2, 171-184, 2012
Weintrit A., Marine and Offshore Telematics Systems., Communications in Computer and Information Science 329. Telematics in the Transport Environment. Monograph edited by J. Mikulski. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2012, 334-348, 2012
Kopacz P., Weintrit A., On geodesic based trajectories in navigation, Coordinates, The Monthly Magazine of Positioning, Navigation and Beyond, Center of Geoinformation Technology, Vol. VII, Issue 5, 27-31, 2011
Kopacz P., Weintrit A., A Novel Approach to Loxodrome (Rhumb Line), Orthodrome (Great Circle) and Geodesic Line in ECDIS and Navigation in General, ed. A. Weintrit, T. Neumann: Methods and Algorithms in Navigation: Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 123-132, 2011
Kopacz P., Weintrit A., Geodesic based trajectories in navigation, Coordinates, The Monthly Magazine of Positioning, Navigation and Beyond, Center of Geoinformation Technology, Vol. VII, Issue 6, 32-35, 2011
Neumann T., Weintrit A., redakcja monografii pt.: Transport Systems and Processes. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2011
Weintrit A., Neumann T., Review of the Expert Systems Based on Dempster-Shafer Theory of Evidence in Maritime and Off-Shore Applications, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2011
Weintrit A., redakcja monografii pt.: International Recent Issues about ECDIS, E-Navigation and Safety at Sea. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2011
Weintrit A., Ostachowicz W., Mieloszyk M., Majewska K., Opoka S., Murawski L., Investigations of Marine Safety Improvements by Structural Health Monitoring Systems, ed. A. Weintrit, T. Neumann: Miscellaneous Problems in Maritime Navigation: Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 83-89, 2011
Weintrit A., redakcja monografii pt.: Navigational Systems and Simulators. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2011
Weintrit A., Neumann T., redakcja monografii pt.: Human Resources and Crew Resource Maanagement. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2011
Weintrit A., Neumann T., redakcja monografii pt.: Methods and Algorithms in Navigation. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2011
Weintrit A., Development of the IHO Universal Hydrographic Data Model as Part of the Development of e-Navigation Strategy, Logistyka, Nr 6, CD-ROM, 2011
Weintrit A., Neumann T., redakcja monografii pt.: Miscellaneous Problems in Maritime Navigation, Transport and Shipping. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2011
Weintrit A., Development of the IMO e-Navigation Concept – Common Maritime Data Structure, Communications in Computer and Information Science, 239, 151-163, 2011
Shi C., Weintrit A., Clustering analysis and identification of marine traffic congested zones at Wusongkou, Shanghai, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 67, 11-113, 2010
Weintrit A., Założenia projektowe zintegrowanego mostka nawigacyjnego jednostek w żegludze morsko-rzecznej, Logistyka, Nr 4, CD-ROM, 2010
Weintrit A., The World’s Webometrics Ranking of Maritime Universities, Logistyka, Nr 6, CD-ROM, 2010
Weintrit A., Określenie informacji wymaganych do zobrazowania sytuacji na podstawie systemu map elektronicznych Inland ECDIS, Rozdział 7 [w:] A. Weintrit (red.), Nawigacyjno-hydrograficzne aspekty żeglugi morsko-rzecznej w Polsce, 244-339, 2010
Weintrit A., (red.), Nawigacyjno-hydrograficzne aspekty żeglugi morsko-rzecznej w Polsce, 2010
Weintrit A., Telematic Approach to e-Navigation Architecture, Communications in Computer and Information Science, 104, 1-11, 2010
Weintrit A., Filipkowski D., Bomba A., Kopacz P., Badania laboratoryjne i eksperymentalne poszczególnych elementów zintegrowanego mostka nawigacyjnego IBS, Rozdział 8 [w:] A. Weintrit (red.), Nawigacyjno-hydrograficzne aspekty żeglugi morsko-rzecznej w Polsce, 339-375, 2010
Weintrit A., Jednostki miar wczoraj i dziś. Przegląd jednostek miar i wag na lądzie i morzu, 2010
Weintrit A., Wawruch R., Wytyczne do zaprojektowania zintegrowanego mostka nawigacyjnego jednostek w żegludze morsko-rzecznej, Rozdział 9 [w:] A. Weintrit (red.), Nawigacyjno-hydrograficzne aspekty żeglugi morsko-rzecznej w Polsce, 376-42, 2010
Weintrit A., The Concept of a Universal Maritime Data Model (UMDM) Essential for e-Navigation, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 17, No. 2, 1-11, 2010
Weintrit A., Wawruch R., Polityka wodna w Polsce a żegluga morsko-rzeczna – wnioski końcowe, Rozdział 10 [w:] A. Weintrit (red.), Nawigacyjno-hydrograficzne aspekty żeglugi morsko-rzecznej w Polsce, 43-412, 2010
Felski A., Weintrit A., Situation and Condition of Navigation in Poland, European Journal of Navigation, Vol. 7, No. 3, 33-39, 2009
Patraiko D., Wake P., Weintrit A., e-Navigation and the human element, monografia Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, redakcja: Adam Weintrit, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Boca Raton – London - New York - Leiden, 29-34, 2009
Weintrit A., Dziula P., Wykorzystanie standardów techniczno-eksploatacyjnych dla morskich systemów nawigacyjnych do opracowania analogicznych norm na potrzeby transportu lądowego, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 1, 36-4, 2009
Weintrit A., Six in one or one in six variants. electronic navigational charts for open sea, coastal, off-shore, harbour, sea-river and inland navigation, monografia Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, redakcja: Adam Weintrit, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Boca Raton – London - New York - Leiden, 393-44, 2009
Weintrit A., Electronic charts for Vessel Traffic Services purposes, monografia Advances in Transport Systems Telematics, redakcja: Jerzy Mikulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 35-312, 2009
Weintrit A., Electronic Navigational Charts for Sea-River and Inland Navigation, 22nd World Canals Conference WCC 2009, Novi Sad, Vojvodina, Serbia, 2009
Weintrit A., Bodak P., Transas Admiralty Data Service (TADS), Logistyka, nr 6, CD-ROM, 2009
Weintrit A., Podział i klasyfikacja morskich pomocy nawigacyjnych, Logistyka, nr 3, CD-ROM, 2009
Chrzczonowicz L., Weintrit A., Podstawowa terminologia oraz uwarunkowania związane z systemami Inland ECDIS (I-ECDIS) w żegludze morsko-rzecznej, Proceedings of the XVI-th International Scientific and Technical Conference “The Role of Navigation in Support of Human Activity on the Sea” Gdynia, Poland October 22-24, 2008
Kabziński P., Weintrit A., Zastosowanie aplikacji GIS w zagadnieniach wyznaczania granic morskich, Przegląd Hydrograficzny, nr 4, 86-12, 2008
Weintrit A., Nitner H., Mandatory carriage requirements for ECDIS, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 175A, 2008
Weintrit A., Chrzczonowicz L., Podstawowa terminologia oraz uwarunkowania związane z systemami INLAND ECDIS (I-ECDIS) w żegludze morsko-rzecznej, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 175A, 2008
Weintrit A., Stawicki K., Proper Action Checklists in ECDIS, monografia Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering, redakcja: Elżbieta Szychta, Kazimierz Pulaski Technical University of Radom, Radom, nr 121, 33-313, 2008
Weintrit A., Nitner H., Mandatory Carriage Requirements for ECDIS, Proceedings of the XVI-th International Scientific and Technical Conference “The Role of Navigation in Support of Human Activity on the Sea” Gdynia, Poland October 22-24, 2008
Weintrit A., Inland Electronic Navigational Charts, monografia Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering, redakcja: Elżbieta Szychta, Kazimierz Pulaski Technical University of Radom, Radom, nr 122, 585-59, 2008
Weintrit A., Development of e-Navigation Strategy, monografia Common Seas, Common Shores: The New Maritime Community, redakcja: D. Nincic, G. Benton, California Maritime Academy, San Francisco, California, 332-344, 2008
Weintrit A., Operational Requirements for Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS). Procedural and Organizational Considerations, Transport Problems, nr 2, vol. 3, 67-74, 2008
Weintrit A., Radar Image Overlay in ECDIS Display versus Electronic Navigational Chart Overlay on Radar Screen, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 22, 122-136, 2008
Weintrit A., Electronic Chart Display and Safety System for Inland Navigation (Inland ECDIS), monografia Advances in Transport Systems Telematics, redakcja: Jerzy Mikulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 351-358, 2008
Weintrit A., Stawicki K., Operational Requirements for Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS). Risk of Overreliance on ECDIS, Transport Problems, nr 2, vol. 3, 75-82, 2008
Weintrit A., Kopacz P., False Interpretation of ECDIS Data, monografia Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering, redakcja: Elżbieta Szychta, Kazimierz Pulaski Technical University of Radom, Radom, nr 121, 2008
Jurdziński M., Weintrit A., Koncepcja przebudowy systemu organizacji ruchu statków w Zatoce Gdańskiej w kontekście budowy terminalu kontenerowego w porcie Gdańsk - Port Połnocny oraz planów lokalizacji stanowiska obsługi statkow LNG, TRANSCOMP 2007, XI Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Zakopane, Polska, 2007
Wawruch R., Weintrit A., Gucma L., Pietrzykowski Z., Specht C., Polish approach to e-navigation concept, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
Weintrit A., Stawicki K., Proper Action Checklists in Alarm Situation in ECDIS, TRANSCOMP 2007, XI Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Zakopane, Polska, 2007
Weintrit A., Ding J., Shi C., An Important Waypoint on Passage of Navigation History: Zheng He’s Sailing to West Ocean, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
Weintrit A., Dziula P., Koncepcja wykorzystania standardów techniczno-eksploatacyjnych wypracowanych dla morskich systemów nawigacyjnych do opracowania analogicznych norm międzynarodowych dla potrzeb transportu lądowego, a zwłaszcza dla samochodowych systemów nawigacyjnych, Transport XXI wieku, Międzynarodowej Konferencji Naukowej Transport XXI wieku, Organizator: Politechnika Warszawska Wydział Transportu, Polska Akademia Nauk Komitet Transportu, Stare Jabłonki, Polska, 2007
Weintrit A., Maratos A., The IHO Supporting Maritime Demands. Report on the Occasion of Celebrating the World Hydrography Day with theme for this year: Electronic Navigational Charts (ENCs); an Essential Element of Safety at Sea and Efficient Maritime Operations, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
Weintrit A., Wykorzystanie symulatora nawigacyjno-manewrowego do analizy operacji manewrowych w nieznanym porcie, MTE, 12th International Scientific —Technical Conference Marine Traffic Engineering, Świnoujście, Polska, 2007
Weintrit A., Development of e-navigation strategy, TST, Transport Systems Telematics, Organizator: Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Komitet Transportu, Katowice - Ustroń, Polska, 2007
Weintrit A., Kabziński P., Wykorzystanie technologii GIS do wyznaczania granic morskich, MTE, 12th International Scientific —Technical Conference Marine Traffic Engineering, Świnoujście, Polska, 2007
Weintrit A., Kopacz P., Interpretation Errors of ECDIS Data, TRANSCOMP 2007, XI Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Zakopane, Polska, 2007
Weintrit A., Holec M., TransNav’2007 - The 7th International Symposium on Navigation. Advances in Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. Introduction., TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
Weintrit A., Stawicki K., Proper Action Checklists to Avoid Alarm Situation in ECDIS, TRANSCOMP 2007, XI Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Zakopane, Polska, 2007
Weintrit A., Navitronics and Nautomatics - New Challenges for Navigation, 12th International Association of Institutes of Navigation (IAIN) World Congress Navigation in IT Era, Organizator: Korean Institute of Navigation, Jeju, Korea, 2006
Weintrit A., The Baltic Sea PSSA and Navigational Associated Protected Measures - New Challenge for Navigation Education, 7th Annual General Assembly and Conference: Globalization and MET, Organizator: Dalian Maritime University, Dalian, China, 2006
Weintrit A., Wawruch R., Revised Version of IMO Performance Standards for ECDIS (Electronic Chart Display and Information Systems), TransComp, X Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2006
Weintrit A., New Model Course on Operational Use of ECDIS, 12th International Association of Institutes of Navigation (IAIN) World Congress Navigation in IT Era, Organizator: Korean Institute of Navigation, Jeju, Korea, 2006
Weintrit A., Koncepcja przebudowy systemu organizacji ruchu statków w Zatoce Gdanskiej w kontekscie budowy terminalu kontenerowego w porcie Gdansk - Port Północny oraz nowego stanowiska obsługi statków LNG, XVth International Scientific and Technical Conference, The Role of Navigation Support of Human Activity on the Sea, Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, Polska, 2006
Weintrit A., Navitronics and Nautomatics, TST, VI Międzynarodowa Konferencja, Organizator: Zespół Automatyki w Transporcie, Katedra Transportu Szynowego, Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polską Akademię Nauk, Komitet Transportu, Katowice-Ustroń, Polska, 2006
Weintrit A., Analiza poprawek do map nawigacyjnych zawartych w Admiralty Notices to Mariners w latach 2001-2005, XVth International Scientific and Technical Conference, The Role of Navigation Support of Human Activity on the Sea, Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, Polska, 2006
Weintrit A., Wawruch R., Adoption of amendments to the Performance Standards for ECDIS, XVth International Scientific and Technical Conference, The Role of Navigation Support of Human Activity on the Sea, Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, Polska, 2006
Weintrit A., Wawruch R., Revision of Performance Standards for Integrated Navigation Systems, XVth International Scientific and Technical Conference, The Role of Navigation Support of Human Activity on the Sea, Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, Polska, 2006
Weintrit A., Wawruch R., Future of Maritime Navigation, e-Navigation Concept, TransComp, X Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2006
Banachowicz A., Weintrit A., Banachowicz G., Koncepcja locji multimedialnej, Sympozjum, VI Międzynarodowe Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2005
Kostępski M., Wawruch R., Weintrit A., Analiza wykorzystania przez polskie ośrodki VTS systemu AIS do celów monitorowania statków oraz przewożonych ładunków, XI Konferencja Naukowo Techniczna Inżynieria Ruchu Morskiego, Organizator: Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie, Świnoujście, Polska, 2005
Weintrit A., Nawigacyjne i hydrometeorologiczne zabezpieczenie żeglugi oraz prac hydrograficznych w polskich obszarach morskich, Seminarium Bezpieczeństwo w transporcie morskim, Organizator: Akademia Morska, Gdynia, Polska, 2005
Weintrit A., Modification of the chart presented in ECDIS, IMAM 2005, 1th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean - Maritime Transportation and Exploitation of Ocean and Coastal Resources, Lisboa, Portugal, 2005
Weintrit A., Presentation of safety contours on electronic navigational charts, IMAM 2005, 1th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean - Maritime Transportation and Exploitation of Ocean and Coastal Resources, Lisboa, Portugal, 2005
Weintrit A., IAMU model course on ECDIS, 6th Annual General Assembly and Conference: Maritime Security and MET, Malmő, Sweden, 2005
Weintrit A., Wawruch R., Towards New Performance Standards for ECDIS (Electronic Chart Display and Information Systems. Expectations and Fears, Seminarium Bezpieczeństwo w transporcie morskim, Organizator: Akademia Morska, Gdynia, Polska, 2005
Weintrit A., Algorytmy rejestracji danych w systemach elektronicznych map nawigacyjnych, TransComp, IX Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2005
Weintrit A., Kopacz P., Kołowrocki K., New approach to safety contour of electronic navigational chart. Advances in Safety and Reliability, ESREL, European Safety and Reliability Conference, Organizator: European Safety and Reliability Association (ESRA), Polish Safety and Reliability Association (PSRA), Gdynia Maritime University, Department of Mathematics, Tri-City, Polska, 2005
Weintrit A., Introduction to IAMU Model Course on Operational Use of Electronic Chart Display and Information System (ECDIS), Sympozjum, VI Międzynarodowe Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2005
Banachowicz A., Weintrit A., Banachowicz G., Multimedial Sailing Directions in ECDIS - ePilots, XIVth International Scientific and Technical Conference, The Part of Navigation in Support of Human Activity on The Sea, Organizator: Institute of Navigation and Hydrography, University of Gdynia, Gdynia, Polska, 2004
Vagslid E., Wawruch R., Weintrit A., Towards New IMO Performance Standards for Shipborne Radar Equipment. Part II - Target Tracking, Display Functions, Cooperation with AIS and SENC, Documentation and Installation, 5th International Radar Symposium, IRS 2004, Organizator: Telecommunications Research Institute, German Institute of Navigation, Hamburg University of Technology, Warsaw University of Technology, Microwave & Radar Week, Warszawa, Polska, 2004
Vagslid E., Wawruch R., Weintrit A., Towards New IMO Performance Standards for Ship Borne Radar Equipment. Part I - Basic Requirements, XIVth International Scientific and Technical Conference, The Part of Navigation in Support of Human Activity on The Sea, Organizator: Institute of Navigation and Hydrography, University of Gdynia, Gdynia, Polska, 2004
Vagslid E., Wawruch R., Weintrit A., Towards New IMO Performance Standards for Shipborne Radar Equipment. Part II - Target Tracking, Display Functions and Cooperation with AIS and SENC, XIVth International Scientific and Technical Conference, The Part of Navigation in Support of Human Activity on The Sea, Organizator: Institute of Navigation and Hydrography, University of Gdynia, Gdynia, Polska, 2004
Vagslid E., Wawruch R., Weintrit A., Towards New IMO Performance Standards for Shipborne Radar Equipment. Part I - Basic Requirements, 5th International Radar Symposium, IRS 2004, Organizator: Telecommunications Research Institute, German Institute of Navigation, Hamburg University of Technology, Warsaw University of Technology, Microwave & Radar Week, Warszawa, Polska, 2004
Wawruch R., Weintrit A., New Performance Standards for the Presentation of Navigation-Related Information on Shipborne Navigational Displays, XIVth International Scientific and Technical Conference, The Part of Navigation in Support of Human Activity on The Sea, Organizator: Institute of Navigation and Hydrography, University of Gdynia, Gdynia, Polska, 2004
Wawruch R., Weintrit A., Towards New Performance Standards for the Presentation of Navigation-Related Information, XIVth International Scientific and Technical Conference, The Part of Navigation in Support of Human Activity on The Sea, Organizator: Institute of Navigation and Hydrography, University of Gdynia, Gdynia, Polska, 2004
Wawruch R., Weintrit A., Towards New Performance Standards for The Presentation of Navigation-Related Information on The Computer Monitors. Part I. Basic Requirements, TransComp, VIII Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Komitet Transportu, Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2004
Wawruch R., Weintrit A., Towards New Performance Standards For The Presentation Of Navigation-Related Information On The Computer Monitors. Part II. Display of The Radar and ECDIS, TransComp, VIII Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Komitet Transportu, Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2004
Weintrit A., Kopacz P., Safety Contours on Electronic Navigational Charts, ISIS 2004, 5th International Symposium Information on Ships, Organizator: German Institute of Navigation, German Society for Maritime Technology, Hamburg, Germany, 2004
Weintrit A., Zuzelska M., Izobata bezpieczeństwa w systemie ECDIS, XXX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Organizator: Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Poznań, Polska, 2004
Weintrit A., Kopacz P., The Use of Distance Measurement to the Nearest Navigational Danger in Route Planning, Route Monitoring and Voyage Recording in ECDIS, XIVth International Scientific and Technical Conference, The Part of Navigation in Support of Human Activity on The Sea, Organizator: Institute of Navigation and Hydrography, University of Gdynia, Gdynia, Polska, 2004
Weintrit A., Wykorzystanie systemu GPS w systemach map elektronicznych, Sympozjum Problemy Eksploatacyjne Systemu GPS, Organizator: Katedrę Nawigacji Technicznej Akademii Morskiej, Gdynia, Polska, 2004
Weintrit A., Kopacz P., Safety Contours on Electronic Navigational Charts, ISIS 2004, 5th International Symposium Information on Ships, Organizator: German Institute of Navigation, German Society for Maritime Technology, Hamburg, Germany, 2004
Kołowrocki K., Weintrit A., Uogólniona koncepcja modułu ADMAR w systemie ECDIS, VI Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy automatyzacji w Geodezji Inżynieryjnej, Organizator: Sekcję Geodezji Inżynieryjnej Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Sekcję Geodezji Inżynieryjnej Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Warszawa-Białobrzegi, Polska, 2003
Kołowrocki K., Weintrit A., A New ADMAR Unit Conception in ECDIS, Saferelnet Workshop, Safety and Reliability in Waterborne Transport, Organizator: Ship Design and Research Centre, Gdańsk, Polska, 2003
Rymarz Wł., Weintrit A., Plany zmian w systemie rozgraniczenia ruchu Cape Finisterre, V Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej, Gdynia, Polska, 2003
Weintrit A., Konieczność uwzględnienia w zmianach programowych modułu szkolenia na symulatorach ECDIS oraz elektronicznych map nawigacyjnych, V Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej, Gdynia, Polska, 2003
Weintrit A., O potrzebie utworzenia Polskiego Instytutu Nawigacji (Polish Institute of Navigation) na wzór podobnych tego typu stowarzyszeń działających w krajach ościennych, X Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna Inżynieria Ruchu Morskiego, Organizator: Zespół Nawigacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego WSM w Szczecinie, Świnoujście, Polska, 2003
Weintrit A., IAMU model course on training in the operational use of the Electronic Chart Display and Information System (ECDIS). Presentation of results of IAMU Grant sponsored by Nippon Foundation, 4th General Assembly of International Association of Maritime Universities (IAMU), Organizator: Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport, Alexandria, Egypt, 2003
Weintrit A., Voyage recording in ECDIS. Shipborne simplified version of Voyage Data Recorders (VDRs) for existing cargo ships based on potential of ECDIS, 11th IAIN World Congress “Smart Navigation – Systems and Services, Organizator: German Institute of Navigation, International Association of Institutes of Navigation, Berlin, Germany, 2003
Weintrit A., Wykorzystanie systemów ECDIS do automatycznej rejestracji podróży statku, VI Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy automatyzacji w Geodezji Inżynieryjnej, Organizator: Sekcję Geodezji Inżynieryjnej Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Sekcję Geodezji Inżynieryjnej Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Warszawa-Białobrzegi, Polska, 2003
Weintrit A., Geographical Information System for Maritime Purposes - ECDIS, IMAM'02, 10th International Congress of The International Maritime Association of the Mediterranean, Rethymno, Crete, Hellas, 2002
Weintrit A., Automatyczny pomiar odległości do najbliższego niebezpieczeństwa nawigacyjnego w systemie ECDIS, XIII Konferencja Naukowo Techniczna pt. Rola Nawigacji w Zabezpieczaniu Działalności Ludzkiej na Morzu, Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Zespół Nawigacji Morskiej Komitetu Geodezji PAN, Nawigacji i Hydrografii Morskiej AMW, Gdynia, Polska, 2002
Weintrit A., Systemy GIS w nawigacji morskiej, IX edycja Konferencji GIS w Praktyce, Organizator: Centrum Promocji Informatyki pod patronatem prof. Bogdana Neya, Jachranka, Polska, 2002
Ferlas Z., Morgaś W., Najder M., Weintrit A., Opinia na temat projektu polskiej normy PrPN EN 61174 dotyczącej systemów ECDIS, IV Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny WSM, Nawigacji Komitetu Geodezji PAN, Sekcję Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu PAN, Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Gdynia, Polska, 2001
Weintrit A., Do We Need The Official Ranking of Maritime Universities/Faculties Associated in IAMU?, 2nd General Assembly of International Association of Maritime Universities (IAMU), Organizator: Awaji Yumebutai International Conference Center, Kobe, Japan, 2001
Weintrit A., Współczesne formy korekty morskich map nawigacyjnych, IV Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny WSM, Nawigacji Komitetu Geodezji PAN, Sekcję Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu PAN, Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Gdynia, Polska, 2001
Weintrit A., ECDIS – a Marine Application of GIS, NAV'01, The International Conference of The Royal Institute of Navigation (RIN): Location and Navigation, London, UK, 2001
Weintrit A., Three dimensional (3D) computer map of sea bottom - the perfect tool for phenomena registration and research in the oceans and seas, 1st International Congress of Seas and Oceans, Organizator: West Pomeranian University, Szczecin-Międzyzdroje, Polska, 2001
Weintrit A., Zastosowanie systemów GIS na akwenach morskich - nawigacyjny system informacyjny ECDIS, Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacji: Geoinformacja Zintegrowanym Narzędziem Badań Przestrzennych, Organizator: Klub Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Teledetekcji Środowiska Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Kartografów Polskich, Wysowa, Polska, 2001
Weintrit A., Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) - A Maritime Application of Geographical Information System (GIS), GIS Polonia, Geographical Information Systems International Conference, Organizator: Warsaw Technical University, Warszawa, Polska, 2001
Weintrit A., Algorytm automatycznej rejestracji danych elektronicznej mapy nawigacyjnej do odtworzenia przebiegu procesu prowadzenia nawigacji statku, Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy automatyzacji w Geodezji Inżynieryjnej, Organizator: Sekcję Geodezji Inżynieryjnej Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Geodezji Inżynieryjnej Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Warszawa, Polska, 2001
Weintrit A., System aktualizacji morskich mapo nawigacyjnych i jego wpływ na bezpieczeństwo żeglugi, KONBiN, Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa i Niezawodności Safety and Reliability International Conference, Szczyrk, Polska, 2001
Weintrit A., Jurdziński M., Ferlas Z., Dacewicz M., Grzeszak J., Morgaś W., Grabiec D., Naus K., Polish comments to IMO model course (1.27) for the operational use of electronic chart display and information systems (ECDIS), II Sympozjum, Nawigacja zintegrowana, Organizator: Instytut Nawigacji Morskiej WSM w Szczecinie, Nawigacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Sekcję Nawigacji Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska, 2000
Śmierzchalski R., Weintrit A., Domeny obiektów nawigacyjnych jako pomoc w planowaniu trajektorii statku w sytuacji kolizyjnej na morzu, III Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Wydział Nawigacyjny WSM w Gdyni, Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, ekcję Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu PAN, Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Gdynia, Polska, 1999
Weintrit A., Podział i klasyfikacja systemów map elektronicznych, III Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Wydział Nawigacyjny WSM w Gdyni, Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, ekcję Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu PAN, Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Gdynia, Polska, 1999
Weintrit A., Koncepcja powołania Polskiego Towarzystwa Nawigacyjnego (Polskiego Instytutu Nawigacji) na wzór The Royal Institute of Navigation, III Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Wydział Nawigacyjny WSM w Gdyni, Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, ekcję Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu PAN, Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Gdynia, Polska, 1999
Weintrit A., Prace Podkomitetu STW Międzynarodowej Organizacji Morskiej nad modelowym programem kursu obsługi i wykorzystania systemów ECDIS, III Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Wydział Nawigacyjny WSM w Gdyni, Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, ekcję Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu PAN, Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Gdynia, Polska, 1999
Weintrit A., Dziula P., Konieczność szkolenia oficerów nawigatorów w obsłudze i wykorzystaniu systemów map elektronicznych, III Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Wydział Nawigacyjny WSM w Gdyni, Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, ekcję Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu PAN, Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Gdynia, Polska, 1999
Weintrit A., Planowanie drogi statku w systemie map elektronicznych Navi Sailor 2400 S firmy Transas Marine, IV Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy automatyzacji w Geodezji Inżynieryjnej, Organizator: Sekcję Geodezji Przemysłowej Komitetu Geodezji PAN, Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji - Kolegium Twórczości Technicznej Akademii Inżynierskiej w Polsce, Geodezji Inżynieryjnej Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Warszawa, Polska, 1999
Weintrit A., Mapy elektroniczne w świetle konwencji SOLAS i STCW, II Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Wydział Nawigacyjny WSM w Gdyni, Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji PAN, Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu PAN, Gdynia, Polska, 1997
Weintrit A., Piątkowski B., Raport o stanie wiedzy na temat systemów map elektronicznych. Oczekiwania i obawy użytkowników, II Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Wydział Nawigacyjny WSM w Gdyni, Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji PAN, Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu PAN, Gdynia, Polska, 1997
Banachowicz A., Holec M., Weintrit A., Synergistic Approach to The Integrity of Navigational Systems, 3rd Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems, Saint Petersburg, Russia, 1996
Korcz K., Weintrit A., Koncepcja integracji systemów ECDIS, GPS (GNSS) oraz GMDSS - system C3I (Command, Control, Communication and Information System), Sympozjum: 100 Lat Radiokomunikacji Morskiej, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Katedra Radioelektroniki Morskiej, Gdynia, Polska, 1995
Rymarz Wł., Weintrit A., System rozgraniczenia ruchu Off Finisterre, I Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Wydział Nawigacyjny, Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Gdynia, Polska, 1995
Weintrit A., Ogólnoświatowa baza danych dla potrzeb systemu ECDIS, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Inżynieria Ruchu Morskiego, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji PAN, Instytut Nawigacji Morskiej WSM w Szczecinie, Szczecin, Polska, 1995
Weintrit A., Proces standaryzacji nawigacyjnych systemów informacyjnych ECDIS, I Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Wydział Nawigacyjny, Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Gdynia, Polska, 1995
Weintrit A., Why Should We Prefer ECDIS To ECS?, NAV'95, The International Conference of The Royal Institute of Navigation (RIN): Mapping And The Display of Navigation Information, London, UK, 1995
Weintrit A., Command, Control, Communication and Information (C3I) Systems in Maritime Shipping. Navigation Techniques of the 21st Century, Konferencja Naukowa, Inżynieria Systemów Transportowych, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska, 1995
Weintrit A., An Approach To Future Navigational Information Systems. Users' Expectations And Fears, NAV'94, The International Conference of The Royal Institute of Navigation (RIN) Transport 2000 Navigation, Command And Information Systems For The 21st Century, London, UK, 1994
Weintrit A., ECDIS Object Data Model, V Konferencja Naukowo Techniczna Inżynieria Ruchu Morskiego, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Zespół Nawigacji Morskiej Komitetu Geodezji PAN, Instytut Nawigacji Morskiej WSM, Szczecin, Polska, 1993
Weintrit A., Accuracy Standards for Navigation and ECDIS, NAV'93, he Inter-national Conference of The Royal Institute of Navigation (RIN) Practical Navigation The Application of Advanced Systems, London, UK, 1993
Weintrit A., Kierunki rozwoju terminologii nawigacji morskiej w dobie rewolucji informacyjno technologicznej, V Konferencja Naukowo Techniczna Inżynieria Ruchu Morskiego, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Zespół Nawigacji Morskiej Komitetu Geodezji PAN, Instytut Nawigacji Morskiej WSM, Szczecin, Polska, 1993
Weintrit A., DX90 Digital Data Exchange Standard For GIS & ECDIS Purposes, III Konferencja Naukowo Techniczna, Systemy Informacji Przestrzennej, Organizator: Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Kartograficzną Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Komitet Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska, 1993
Weintrit A., RADAR, ARPA, ECDIS, V Konferencja Naukowo Techniczna Inżynieria Ruchu Morskiego, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Zespół Nawigacji Morskiej Komitetu Geodezji PAN, Instytut Nawigacji Morskiej WSM, Szczecin, Polska, 1993
Weintrit A., Dynamizacja treści elektronicznej mapy nawigacyjnej, VIII Konferencja Naukowo Techniczna pt. Rola Nawigacji w Zabezpieczaniu Działalności Ludzkiej na Morzu, Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Zespół Nawigacji Morskiej Komitetu Geodezji PAN, Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej AMW, Gdynia, Polska, 1992
Weintrit A., Morski system nawigacyjny MNS 2000G firmy Racal Decca, VIII Konferencja Naukowo Techniczna pt. Rola Nawigacji w Zabezpieczaniu Działalności Ludzkiej na Morzu, Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Zespół Nawigacji Morskiej Komitetu Geodezji PAN, Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej AMW, Gdynia, Polska, 1992
Weintrit A., Items of Electronic Chart Navigation System and Evolutional Trees of That New Technology, 5th International Congress on Marine Technology, Organizator: Hellenic Institute of Marine Technology, Athens, Greece, 1990
Weintrit A., Niektóre aspekty planowania trajektorii statku w oparciu o elektroniczną mapę nawigacyjną, VII Konferencja Naukowo Techniczna pt. Rola Nawigacji w Zabezpieczaniu Działalności Ludzkiej na Morzu, Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Zespół Nawigacji Morskiej Komitetu Geodezji PAN, Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej AMW, Gdynia, Polska, 1990
Jurdziński M., Weintrit A., Elektroniczna mapa nawigacyjna w służbie VTS, Sympozjum Nawigacyjne pt. Systemy meldunkowe i nadzoru ruchu statków (Ships Reporting Systems and Vessel Traffic Services), Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Gdynia, Polska, 1989
Weintrit A., Propozycja nowych standardów dokładności dla potrzeb nawigacji morskiej. Próba rewizji rezolucji IMO, III Sympozjum Inżynierii Ruchu Morskiego, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska, 1988