Katedra Nawigacji
Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni
mgr Andrzej Bomba
pokój N-303
telefon 058 55 86 170

Publikacje

Królikowski A., Rutkowski G., Bomba A., Galor W., Nawigacyjna analiza akwenów śródlądowych w Polsce wykorzystywanych do żeglugi, Rozdział 2 [w:] A. Weintrit (red.), Nawigacyjno-hydrograficzne aspekty żeglugi morsko-rzecznej w Polsce, 51-119, 2010
Weintrit A., Filipkowski D., Bomba A., Kopacz P., Badania laboratoryjne i eksperymentalne poszczególnych elementów zintegrowanego mostka nawigacyjnego IBS, Rozdział 8 [w:] A. Weintrit (red.), Nawigacyjno-hydrograficzne aspekty żeglugi morsko-rzecznej w Polsce, 339-375, 2010