Katedra Nawigacji
Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni
dr inż. of. Andrzej Niewiak
pokój N-205
telefon 058 55 86 126
konsultacje
czwartek - 16:00:18:00

Publikacje

Banachowicz A., Niewiak A., Dokładność określania parametrów nawigacyjnych, Drogi, Nr 2, 71-75, 2010
Banachowicz A., Niewiak A., Dokładność określania CPA, TCPA oraz bezpiecznego kąta drogi statku własnego w systemach antykolizyjnych, Logistyka, nr 6, CD-ROM, 2009
Banachowicz A., Niewiak A., Wpływ układów współrzędnych i odniesienia na bezpieczeństwo żeglugi, IV Forum Morskie, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo morskie i ochrona naturalnego środowiska morskiego, Kołobrzeg, Polska, 2005
Banachowicz A., Niewiak A., Identyfikacja znosu, Sympozjum Nawigacyjne, VI Międzynarodowe Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2005
Banachowicz A., Niewiak A., Obciążenie oceny współrzędnych pozycji w przypadku wykorzystania minimalnej liczby linii pozycyjnych, XIVth International Scientific and Technical Conference, The Part of Navigation in Support of Human Activity on The Sea, Organizator: Institute of Navigation and Hydrography, University of Gdynia, Gdynia, Polska, 2004