Katedra Nawigacji
Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni
mgr inż. Anna Gackowska
email:
pokój N-302
telefon 058 55 86 128

Publikacje

Gackowska A., Gackowski P., Identification of Hazards that Affect the Safety of LNG Carrier During Port Entry, Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. Maritime Transport & Shipping, Edited by Adam Weintrit & Tomasz Neumann Taylor & Francis Group, London, UK, 91-95, 2013
Gackowska A., Śniegocki H., System AIS w rejonie Zatoki Pomorskiej, Podstawowe problemy energoelektroniki, elektromechaniki i mechatroniki PPEEm 2011; Materiały XIV Sympozjum; Wisła 9-12 grudnia, 2011