Katedra Nawigacji
Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni
Dorota Rajmańska
pokój N-211A
telefon 058 55 86 136; 058 620 10 25