Katedra Nawigacji
Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni
dr inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski
pokój N-211a
telefon 058 55 86 136
konsultacje
wtorek - 17:00:19:00

Publikacje

Rutkowski G., Eksploatacja statków dynamicznie pozycjonowanych, Wydawnictwo Trademar, Gdynia 2013, Wydanie I, Numer ISBN 978-83-62227-44-0, Monografia autorska - 448 stron, 2013
Rutkowski G., Ocena głębokości północnego toru podejściowego do portu Świnoujście od pozycji gazociągu Nord Stream do terminalu LNG w aspekcie obsługi jednostek o maksymalnych gabarytach – metoda rozbudowana, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 77, 63-77, 2012
Rutkowski G., Analiza regulacji prawnych dotyczących szkoleń, kwalifikacji morskich oraz wiedzy, kompetencji i doświadczenia wymaganych dla personelu DP, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 27, 35-51, 2012
Rutkowski G., Analiza różnych metod pozycjonowania jednostek morskich w sektorze off-shore z uwzględnieniem metody dynamicznego pozycjonowania stosowanej na terminalach przeładunkowych hi-load, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 27, 52-61, 2012
Rutkowski G., Ocena bezpieczeństwa nawigacyjnego kontenerowców klasy PS podczas manewrów podejściowych do terminalu DTC w Gdańsku — na przykładzie m/s Emma Maersk, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, Nr 1 (188), 115-13, 2012
Rutkowski G., Wykorzystanie przestrzennego modelu domeny do oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego kontenerowców oceanicznych klasy ps, takich jak „Emma Maersk”, podczas manewrów podchodzenia do terminalu dtc Gdańsk Port Północny, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, Nr 2 (189), 123-14, 2012
Rutkowski G., Ocena głębokości północnego toru podejściowego do portu Świnoujście od pozycji gazociągu Nord Stream do terminalu LNG w aspekcie obsługi jednostek o maksymalnych gabarytach – metody uproszczone, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 77, 49-62, 2012
Rutkowski G., Problemy bezpieczeństwa w przemyśle offshore Część 1. Rozlewy olejowe oraz inne rodzaje zagrożeń rejestrowane w sektorze off-shore, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 26, 61-77, 2011
Rutkowski G., Ocena głębokości północnego toru podejściowego do portu Świnoujście od pozycji gazociągu Nord Stream do terminalu LNG w aspekcie obsługi jednostek o maksymalnych gabarytach – metody uproszczone, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, 2011
Rutkowski G., Problemy bezpieczeństwa w przemyśle off-shore, ed. Jerzy Puchalski, Statki i technologie off-shore w zarysie, Tom 7, 367-46, 2011
Rutkowski G., Problemy bezpieczeństwa w przemyśle offshore Część 2. Zagrożenia dla ludzi i zwierząt, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 26, 78-96, 2011
Rutkowski G., Zastosowanie systemów dynamicznego pozycjonowania, ed. Jerzy Puchalski, Statki i technologie off-shore w zarysie, Tom 7, 47-45, 2011
Rutkowski G., Wykorzystanie przestrzennego modelu domeny do oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego kontenerowców oceanicznych klasy PS takich jak „Emma Maersk” i/lub „Eleonora Maersk”podczas manewrów podchodzenia do terminalu DTC Gdańsk Port Północny, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, 2011
Rutkowski G., Podsystemy nawigacyjne i pomiarowe systemów DP, ed. Jerzy Puchalski, Statki i technologie off-shore w zarysie, Tom 7, 451-54, 2011
Rutkowski G., Metoda ogólna oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego kontenerowców oceanicznych klasy PS takich jak „Emma Maersk” podczas manewrów podchodzenia do terminalu DTC Gdańsk Port Północny, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, 2011
Rutkowski G., Ocena głębokości północnego toru podejściowego do portu Świnoujście od pozycji gazociągu Nord Stream do terminalu LNG w aspekcie obsługi jednostek o maksymalnych gabarytach – metoda rozbudowana, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, 2011
Koszka H., Rutkowski G., Królikowski A., Galor W., Analiza istniejących na świecie systemów nawigacyjnych jednostek w żegludze morsko-rzecznej, Rozdział 1 [w:] A. Weintrit (red.), Nawigacyjno-hydrograficzne aspekty żeglugi morsko-rzecznej w Polsce, 17-5, 2010
Królikowski A., Rutkowski G., Ocena głębokości toru podejściowego na południe od Ławicy Słupskiej w aspekcie obsługi jednostek o maksymalnych gabarytach – metoda rozbudowana, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Nr 1 (180), 81-96, 2010
Królikowski A., Rutkowski G., Bomba A., Galor W., Nawigacyjna analiza akwenów śródlądowych w Polsce wykorzystywanych do żeglugi, Rozdział 2 [w:] A. Weintrit (red.), Nawigacyjno-hydrograficzne aspekty żeglugi morsko-rzecznej w Polsce, 51-119, 2010
Rutkowski G., Wykorzystanie przestrzennego modelu domeny do oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego kontenerowca typu Post-Panamax „Axel Maersk” podczas manewrów podchodzenia do terminalu DTC Gdańsk Port Północny, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 24, 111-124, 2010
Rutkowski G., Analiza infrastruktury nawigacyjnej w kontekście oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego w delcie Wisły i na Zalewie Wiślanym, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Nr 1 (180), 65-8, 2010
Rutkowski G., Metoda ogólna oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego kontenerowca typu Post-Panamax „Axel Maersk” podczas manewrów podchodzenia do terminalu DTC Gdańsk Port Północny, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 24, 99-11, 2010
Rutkowski G., Królikowski A., Ocena głębokości toru podejściowego na południe od Ławicy Słupskiej w aspekcie obsługi jednostek o maksymalnych gabarytach – metody uproszczone, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, nr 4, 35-5, 2009
Rutkowski G., Królikowski A., Simplified method for estimating maximum ship’s draught when navigating in shallow water on the south of Stolpe bank in the aspect of the vessels with maximum dimensions and draught, monografia Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, redakcja: Adam Weintrit, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Boca Raton – London - New York - Leiden, 483-492, 2009
Rutkowski G., Królikowski A., Analiza istniejących na świecie systemów nawigacyjnych jednostek w żegludze morsko-rzecznej, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 63, 35-46, 2009
Rutkowski G., Królikowski A., Określenie ograniczeń bezpieczeństwa żeglugi w oparciu o badania eksperymentalne, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 63, 47-55, 2009
Rutkowski G., Safety of shipping – strategy from 2008 to 2012 with reference to global economic depression, International Seafarers Conference, December 16-20, Madrid, 2008