Katedra Nawigacji
Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni
inż. Hanna Niechciał
pokój N-211A
telefon 058 55 86 129; 058 620 10 25