Katedra Nawigacji
Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni
inż. Janusz Sawka
pokój N-317
telefon 058 55 86 155