Katedra Nawigacji
Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni
dr hab. inż. Joanna Szłapczyńska, prof. UMG
pokój F-214
telefon 058 55 86 570
konsultacje
poniedziałek - 18:45:19:45

Publikacje

Krata P., Szłapczyńska J., Szłapczyński R., A ship domain-based method of determining action distances for evasive manoeuvres in stand-on situations, JOURNAL OF ADVANCED TRANSPORTATION, 1-19, 2018
Krata P., Szłapczyńska J., Ship weather routing optimization with dynamic constraints based on reliable synchronous roll prediction, OCEAN ENGINEERING, 150, 124-137, 2018
Krata P., Szłapczyńska J., Szłapczyński R., Ship domain applied to determining distances for collision avoidance manoeuvres in give-way situations, OCEAN ENGINEERING, 165, 43-54, 2018
Szłapczyńska J., Pietraszkiewicz J., Zastosowanie szerokopasmowego Internetu dla potrzeb e-nawigacji na przykładzie usługi pogodowego planowania trasy statku, Broadband internet applied to e-navigation exemplified by a ship weather routing example, Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, 4, 107-109, 2017
Szłapczyńska J., Szłapczyński R., A method of determining and visualizing safe motion parameters of a ship navigating in restricted waters, OCEAN ENGINEERING, 363-373, 2017
Szłapczyńska J., Szłapczyński R., Review of ship safety domains: models and applications, OCEAN ENGINEERING, 145, 277-289, 2017
Szłapczyńska J., Szłapczyński R., Heuristic method of safe manoeuvre selection based on collision threat parameters areas, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 11, 4, 591-596, 2017
Szłapczyńska J., Szłapczyński R., An analysis of domain-based ship collision risk parameters, OCEAN ENGINEERING, 47-56, 2016
Szłapczyńska J., Szłapczyński R., A Simulative Comparison of Ship Domains and Their Polygonal Approximations, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 9, 1, 135-141, 2015
Szłapczyńska J., Szłapczyński R., A target information display for visualising collision avoidance manoeuvres in various visibility conditions, JOURNAL OF NAVIGATION, 68, 6, 1041-1055, 2015
Szłapczyńska J., Data Acquisition in a Manoeuver Auto-negotiation System, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 9, 3, 343-348, 2015
Szłapczyńska J., Multi-objective weather routing with customised criteria and constraints, JOURNAL OF NAVIGATION, 68, 2, 338-354, 2015
Szłapczyńska J., Multicriteria Evolutionary Weather Routing Algorithm in Practice, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 7, No. 1, 61-65, 2013
Krata P., Szłapczyńska J., Weather Hazard Avoidance in Modeling Safety of Motor-Driven Ship for Multicriteria Weather Routing, TransNav - International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 6, No. 1, 71-78, 2012
Szłapczyński R., Szłapczyńska J., On evolutionary computing in multi-ship trajectory planning, Applied Intelligence, September 2012, Volume 37, Issue 2, 155-174, 2012
Szłapczyński R., Szłapczyńska J., Customized crossover in evolutionary sets of safe ship trajectories, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2012, Vol. 22, No. 4, 999–19, 2012
Szłapczyński R., Szłapczyńska J., Evolutionary Sets of Safe Ship Trajectories: Evaluation of Individuals, TransNav - International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 6, No. 3, 345-353, 2012
Krata P., Szłapczyńska J., Weather Hazard Avoidance in Modeling Safety of Motor-driven Ship for Muticriteria Weather Routing, ed. A. Weintrit, T. Neumann: Methods and Algorithms in Navigation: Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 165-172, 2011
Szłapczyńska J., Szłapczyński R., Evolutionary Sets of Safe Ship Trajectories: Evaluation of Individuals, ed. A. Weintrit, T. Neumann: Methods and Algorithms in Navigation: Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 173-18, 2011
Szłapczyńska J., Szłapczyński R., Evolutionary Sets of Safe Ship Trajectories: problem-dedicated operators, Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI 6922, 221-23, 2011
Szłapczyński R., Szłapczyńska J., COLREGS compliance in Evolutionary Sets of Cooperating Ship Trajectories, Electronic Journal Reliability: Theory & Applications, Vol. 2, No. 1, 127-137, 2011
Szłapczyński R., Szłapczyńska J., Evolutionary Sets of Cooperating Ship Trajectories: the methods development and selected research results, Archives of Transport, Vol. XXIII, No. 2, 223-238, 2011
Szłapczyńska J., Multicriteria Weather Routing: Motor Driven vs Hybrid Propulsion Ship Model, Logistyka, Nr 6, CD-ROM, 2010
Szłapczyńska J., Szłapczyński R., Evolutionary Sets of Safe Ship Trajectories: Development of the Method, Logistyka, Nr 6, CD-ROM, 2010
Szłapczyński R., Szłapczyńska J., Evolutionary Sets of Safe Ship Trajectories: Simulation Results, Logistyka, Nr 6, CD-ROM, 2010
Szłapczyński R., Szłapczyńska J., Evolutionary Sets of Cooperating Ship Trajectories: COLREGS Compliance, Summer Safety and Reliability Seminars, vol. I, 231-237, 2010
Szłapczyńska J., Global multicriteria optimization in weather routing, Elektronika – Konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 11, 27-3, 2009
Szłapczyńska J., Śmierzchalski R., Multicriteria optimisation in weather routing, monografia Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, redakcja: Adam Weintrit, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Boca Raton – London - New York - Leiden, 423-43, 2009
Szłapczyńska J., Wielokryterialna algorytmy ewolucyjne w planowaniu drogi morskiej, Prace Wydziału Nawigacyjnego AM Gdynia, nr 23, 12-117, 2009
Szłapczyńska J., Śmierzchalski R., Multiobjective Evolutionary Optimization with Constraints in Weather Routing, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17, no 4C, 144-147, 2008
Szłapczyńska J., Śmierzchalski R., Strength Pareto Evolutionary Approach to Weather Routing – Preliminary Results, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej - Elektronika, nr 165, 221-228, 2008
Szłapczyńska J., Wyniki badań charakterystyki prędkościowej modelu statku z napędem hybrydowym, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 21, 19-119, 2008
Szłapczyńska J., Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w pogodowym prowadzeniu statków z napędem hybrydowym, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 22, 114-121, 2008
Szłapczyńska J., Śmierzchalski R., An Analysis of MultiObjective Evolutionary Techniques Applicable to Weather Routing, KAEiOG, Evolutionary Computation and Global Optimization, Organizator: Politechnika Warszawska, Będlewo, Polska, 2007
Szłapczyńska J., Śmierzchalski R., Multiobjective Evolutionary Approach to Weather Routing For Vessels with Hybrid Propulsion, ACS, Advanced Computer Systems, Organizator: Politechnika Szczecińska, Wydział Informatyki, Międzyzdroje, Polska, 2007
Szłapczyńska J., Śmierzchalski R., Adopted isochrone method improving ship safety in weather routing with evolutionary approach, SSARS, Summer Safety and Reliability Seminars, Organizator: PSRA, Sopot, Polska, 2007
Szłapczyńska J., Multiobjective Approach to Weather Routing, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
Filipowicz Wł., Łącki M., Szłapczyńska J., Multicriteria decision support for vessels routing, ESREL, European Safety and Reliability Conference, Organizator: European Safety and Reliability Association (ESRA), Polish Safety and Reliability Association (PSRA), Gdynia Maritime University, Department of Mathematics, Tri-City, Polska, 2005
Szłapczyńska J., Rozszerzona metoda Fuzzy TOPSIS – przypadki użycia w nawigacji morskiej, Sympozjum, VI Międzynarodowe Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2005
Szłapczyńska J., Proposal of multi criteria decision process of vessel route selection for the VTS system, TST, Transport System Telematics, Katowice-Ustroń, Polska, 2005
Grabowska A., Szłapczyńska J., Porównanie systemu ILIAS i Moodle-przypadek użycia, II Sympozjum e-learning, Kształcenie na odległość - metody i narzędzia, Organizator: Akademia Morska w Gdyni, Gdynia, Polska, 2004