Katedra Nawigacji
Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni
dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. UMG

Publikacje

Czaplewski K., Weintrit A., The identification of possible applications of the e-Loran system, Annual of Navigation, 25, 165-186, 2018