Katedra Nawigacji
Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni
mgr inż. Mateusz Gil
pokój F-215
telefon 058 55 86 574
konsultacje
poniedziałek - 16:00:18:00

Publikacje

Formela K., Comparison of the calculated wind loads to the power generated by the main propulsion and thrusters of the ship with the results of simulation tests, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 12, 2, 315-319, 2018
Formela K., Wilczyński P., Śniegocki H., Gil M., Determination of the wind speed limits causing the break away of the vessel from Jetty P in Naftoport- simulation study, Journal of KONES, 23, 4, 99-108, 2016
Formela K., Muszyńska K., Possibilities for providing of professional practices on the training vessel Dar Młodzieży, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 10, 1, 35-40, 2016
Formela K., Wilczyński P., Gil M., Determination of the tankers’ drift during STS operation - simulation study, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 10, 4, 619-623, 2016
Śniegocki H., Formela K., Gil M., Comparison of the efficiency of Williamson and Anderson Turn manoeuvre, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 9, 4, 565-569, 2015
Formela K., Kaizer A., The Concept of Modernization Works Related to the Capability of Handling E Class Container Vessels in the Port Gdynia, Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. Maritime Transport & Shipping, Edited by Adam Weintrit & Tomasz Neumann Taylor & Francis Group, London, UK, 201-205, 2013
Formela K., Śniegocki H., Symulator Transas Navi-Trainier Professional 5000 (NTPRO 5000). Możliwości wykorzystania do celów szkoleniowych, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 11, 1648-1649, 2012
Formela K., Neumann T., Weintrit A., Morskie farmy wiatorwe w Polsce, TTS Technika Transportu Szynowego, wersja elektroniczna, 425-438, 2012
Śniegocki H., Stupak T., Formela K., Ocena możliwości wejścia zestawów pchanych o długości 112 metrów do portu Elbląg, TTS Technika Transportu Szynowego, wersja elektroniczna, 45-413, 2012
Formela K., Marsz A.A., Zmienność liczby dni ze sztormem nad Bałtykiem (1971-2009), Prace i Studia Geograficzne, 47, 189-196, 2011