Katedra Nawigacji
Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni
prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński
pokój N-205
telefon 058 55 86 126
konsultacje
wtorek - 16:00:17:00

Publikacje

Jurdziński M., Informacje manewrowe statku w planowaniu nawigacji w rejonach ograniczonych, Ship manoeuvring information for navigation planning in restricted waters, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, 33, 43728, 2018
Jurdziński M., Changing the model of maritime navigation, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 12, 1, 35-41, 2018
Jurdziński M., Causes of ships groundings in terms of integrated navigation model, Annual of Navigation, 24, 119-135, 2017
Jurdziński M., Domena statku w nawigacji morskiej, Ship domain in marine navigation, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, 32, 43728, 2017
Jurdziński M., Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) w procesie globalizacji żeglugi morskiej, The globalization process in shipping by International Maritime Organization (IMO), Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, 32, 21-27, 2017
Jurdziński M., Passage planning for ships involved in an incident and seeking a place of refuge, Planowanie podróży uszkodzonych statków szukających miejsca schronienia, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 57, 2 (205), 29-44, 2016
Jurdziński M., Fale fenomenalne w żegludze morskiej, Freak waves in maritime navigation, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 97, 55-71, 2016
Jurdziński M., Planowanie podróży morskiej z uwzględnieniem ryzyka nawigacji morskiej w rejonach ograniczonych, Passage planning of sea navigation including risk assessing in restricted waters, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 97, 72-86, 2016
Jurdziński M., Planowanie zmiany kursu statku w rejonach ograniczonych, Planning of ship turning in restricted waters, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, 31, 57-68, 2016
Blokus-Roszkowska A., Jurdziński M., Application of Satellite Navigation Techniques for Vessel’s Drift Determination in Piloting Areas, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 7, No. 3, 389-392, 2013
Jurdziński M., Technologiczne i eksploatacyjne metody zmniejszenia oporów kadłuba, w celu obniżenia zużycia energii na statkach morskich, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 82, 23-37, 2013
Jurdziński M., Systemy dynamicznego ustalania wartości zapasu wody pod stepką na płytkowodziu, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 82, 15-22, 2013
Jurdziński M., Innowacje technologiczne na statkach morskich w celu redukcji zużycia energii i emisji CO2, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 77, 16-26, 2012
Jurdziński M., Eksploatacja statków morskich w rejonach polarnych, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 27, 5-34, 2012
Kemp J., Bechley M., Cockcroft N., Jurdziński M., Thirslund S., Collision Avoidance at Sea in the Mid-20th Century, Journal of Navigation, Vol. 65, issue 2, 191 -25, 2012
Jurdziński M., Ocena metod i możliwości zużycia paliwa oraz emisji gazów na statkach morskich, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 26, 19-32, 2011
Guze S., Jurdziński M., An Approach to Modelling the Ship Performance in Application to Ferry Stena Baltica, Annual of Navigation, No. 16, 55-66, 2010
Jurdziński M., Metody zmniejszania zużycia paliwa w procesie eksploatacji statku, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 67, 11-26, 2010
Jurdziński M., Kemp J., Experiences with Compasses in the Mid 20th Century, Journal of Navigation, Vol. 63, No 3, pp. 545-568, 2010
Jurdziński M., Guze S., Kamiński P., Time differences in operation stages on ferry “Stena Baltica” during passage the open water areas, Proceedings of 3rd Summer Safety and Reliability Seminars – SSARS 2009, Gdańsk-Sopot, Vol. 1, 171-178, 2009
Jurdziński M., Pastusiak T., E–nawigacja jako proces modelowania bezpieczeństwa nawigacji, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo morskie i ochrona naturalnego środowiska morskiego”, Koszalin, 2009
Jurdziński M., Pastusiak T., E-nawigacja jako proces modelowania bezpieczeństwa nawigacji, Ekonomiczne, społeczne i prawne wyzwania państwa morskiego w Unii Europejskiej, redakcja: Stanisław Piocha, Tomasz Hesse, Środkowopomorska Rada NOT, Koszalin, 85-93, 2009
Jurdziński M., Unikanie niebezpiecznych sytuacji w złych warunkach pogodowych w ruchu statku na fali nadążającej, Prace Wydziału Nawigacyjnego AM Gdynia, nr 23, 24-3, 2009
Jurdziński M., Kołowrocki K., Kamiński P., Soszyńska-Budny J., Analiza oraz ocena bezpieczeństwa i ryzyka promu Stena Baltica w zmiennych warunkach eksploatacji, Prace Wydziału Nawigacyjnego AM Gdynia, nr 23, 31-47, 2009
Dziula P., Jurdziński M., Kołowrocki K., Soszyńska-Budny J., Modelownie bezpieczeństwa morskich systemów i procesów transportowych, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 22, 17-26, 2008
Jurdziński M., Kołowrocki K., Soszyńska-Budny J., An approach to ship operation analysis with primary application to “Stena Baltica” ferry operating at Baltic Sea, Proceedings of 2nd Summer Safety and Reliability Seminars – SSARS 2008, Gdańsk-Sopot, Vol. 2, 197-24, 2008
Jurdziński M., Weintrit A., Koncepcja przebudowy systemu organizacji ruchu statków w Zatoce Gdańskiej w kontekście budowy terminalu kontenerowego w porcie Gdańsk - Port Połnocny oraz planów lokalizacji stanowiska obsługi statkow LNG, TRANSCOMP 2007, XI Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Zakopane, Polska, 2007
Jurdziński M., Dziula P., Kołowrocki K., Soszyńska-Budny J., On multi-state safety analysis in shipping, SSARS, Summer Safety and Reliability Seminars, Organizator: PSRA, Sopot, Polska, 2007
Jurdziński M., Dziula P., Kołowrocki K., Soszyńska-Budny J., On ship systems multi-state safety analysis, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
Jurdziński M., Dziula P., Kołowrocki K., Soszyńska-Budny J., On multi-state approach to ship systems safety analysis, IMAM 2007, 13-th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean, Varna, Bulgaria, 2007
Jurdziński M., Dziula P., Kołowrocki K., Soszyńska-Budny J., On safety of ship systems in variable operation conditions, IMAM 2007, 13-th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean, Varna, Bulgaria, 2007
Szklarski A., Jurdziński M., Wąż M., Multidimensional presentation of radar image, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
Weintrit A., Jurdziński M., Ferlas Z., Dacewicz M., Grzeszak J., Morgaś W., Grabiec D., Naus K., Polish comments to IMO model course (1.27) for the operational use of electronic chart display and information systems (ECDIS), II Sympozjum, Nawigacja zintegrowana, Organizator: Instytut Nawigacji Morskiej WSM w Szczecinie, Nawigacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Sekcję Nawigacji Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska, 2000
Jurdziński M., Weintrit A., Elektroniczna mapa nawigacyjna w służbie VTS, Sympozjum Nawigacyjne pt. Systemy meldunkowe i nadzoru ruchu statków (Ships Reporting Systems and Vessel Traffic Services), Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Gdynia, Polska, 1989