Katedra Nawigacji
Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni
dr inż. Mirosław Łącki
pokój F-210
telefon 058 55 86 601
konsultacje
poniedziałek - 13:00:14:00
środa - 13:00-14:00

Publikacje

Łącki M., Ship course-keeping with neuroevolutionary algorithms, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 54 (126), 70-74, 2018
Łącki M., Kontrola trajektorii ruchu statku za pomocą metod neuroewolucyjnych, Ship trajectory control with neuroevolutionary method, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 18, 12 (214), 588-591, 2017
Łącki M., Intelligent Prediction of Ship Maneuvering, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 10, 3, 511-516, 2016
Łącki M., Ship Handling in Wind and Current with Neuroevolutionary Decision Support System, Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. Advances in Marine Navigation, Edited by Adam Weintrit, Taylor & Francis Group, London, UK, 71-77, 2013
Łącki M., Neuroevolutionary Ship Handling System in a Windy Environment, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 6, No. 4, 453-458, 2012
Łącki M., Real-time training algorithms in neuroevolutionary navigational decision support system, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, Nr 4 (191), 93-14, 2012
Łącki M., Multirole Population of Automated Helmsmen in Neuroevolutionary Ship Handling, ed. A. Weintrit: Navigational Systems and Simulators: Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 181-186, 2011
Łącki M., Wyznaczanie punktów trasy w neuroewolucyjnym sterowaniu statkiem, Logistyka, Nr 6, CD-ROM, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2010
Łącki M., Model środowiska wieloagentowego w neuroewolucyjnym sterowaniu statkiem, Zeszty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 67, 31-37, 2010
Łącki M., Speciation of population in neuroevolutionary ship handling, monografia Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, redakcja: Adam Weintrit, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Boca Raton – London - New York - Leiden, 541-545, 2009
Łącki M., Ewolucyjne sieci NEAT w sterowaniu statkiem, monografia Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe, redakcja: A. Grzech, K. Juszczyszyn, H. Kwaśnicka, N. T. Nguyen, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 535-544, 2009
Łącki M., Neuroevolutionary approach towards ship handling, monografia Advances in Transport Systems Telematics, redakcja: Jerzy Mikulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 197-22, 2008
Łącki M., Zastosowanie algorytmów uczenia się ze wzmocnieniem we wspomaganiu procesów podejmowania decyzji podczas manewrowania statkiem, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 22, 62-7, 2008
Łącki M., Wspomaganie sterowania statkiem za pomocą ewolucyjnych sieci neuronowych, Zeszyty Naukowe. Akademia Morska w Szczecinie, nr 14 (86), 34-37, 2008
Łącki M., Reinforcement learning in ship handling, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
Łącki M., Machine learning algorithms in decision making support in ship handling, TST, Transport Systems Telematics, Organizator: Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Komitet Transportu, Katowice - Ustroń, Polska, 2007
Filipowicz Wł., Łącki M., Neumann T., AUTOMATYCZNY SYSTEM IDENTYFIKACJI (ASI) - EFEKTYWNIEJSZE ROZWIĄZANIA BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI DANYCH, Sympozjum, VI Międzynarodowe Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2005
Filipowicz Wł., Łącki M., Neumann T., MOŻLIWOSCI WYKORZYSTANIA BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ DO BUDOWY SYSTEMU AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI STATKÓW W REJONIE ZATOKI GDAŃSKIEJ, TransComp, IX Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2005
Filipowicz Wł., Łącki M., Szłapczyńska J., Multicriteria decision support for vessels routing, ESREL, European Safety and Reliability Conference, Organizator: European Safety and Reliability Association (ESRA), Polish Safety and Reliability Association (PSRA), Gdynia Maritime University, Department of Mathematics, Tri-City, Polska, 2005
Filipowicz Wł., Łącki M., Upgrading Multicriteria Hierarchy for Vessels Routes Selection, MMAR, 10th IEEE International Conference Methods and Models in Automation and Robotics, Organizator: Institute of Control Engineering, Szczecin University of Technology, Polish Academy of Sciences, Międzyzdroje, Polska, 2004