Katedra Nawigacji
Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni
dr inż. Przemysław Dziula
pokój N-204
telefon 058 55 86 115; z-ca kierownika katedry ds. dydaktycznych
konsultacje
czwartek - 16:00:18:00

Publikacje

Blokus-Roszkowska A., Dziula P., Kołowrocki K., Safety and resilience of Global Baltic Network of Critical Infrastructure Networks related to cascading effects, Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars, 9, 2, 79-86, 2018
Dziula P., Kołowrocki K., Optimization of operation and safety of Global Baltic Network of Critical Infrastructure Networks (GBNCIN) with considering climate-weather change process (C-WCP) influence – minimizing GBNCIN operation cost, Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars, 9, 1, 53-60, 2018
Dziula P., Pas J., Low frequency electromagnetic interferences impact on transport security systems used in wide transport areas, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 12, 2, 251-258, 2018
Dziula P., Kołowrocki K., Optimization of operation and safety of Global Baltic Network of Critical Infrastructure Networks (GBNCIN) with considering climate-weather change process (C-WCP) influence – maximizing GBNCIN lifetime in the set of safety states not worse than a cri, Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars, 9, 1, 17-25, 2018
Dziula P., Kołowrocki K., EU-CIRCLE: A pan-European framework for strengthening critical infrastructure resilience to climate change. Project taxonomy and methodology – critical infrastructure terminology and methodology, Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars, 8, 1, 203-216, 2017
Dziula P., Kołowrocki K., Modelling safety of Global Baltic Network of Critical Infrastructure Networks, Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars, 8, 3, 73-98, 2017
Dziula P., Kołowrocki K., Integrated impact model on Global Baltic Network of Critical Infrastructure Networks safety related to its operation process, Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars, 8, 4, 103-112, 2017
Bogalecka M., Dziula P., Kołowrocki K., Blokus-Roszkowska A., Methodology for gas pipelines critical infrastructure network safety and resilience to climate change analysis, Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars, 7, 2, 83-91, 2016
Bogalecka M., Dziula P., Kołowrocki K., Blokus-Roszkowska A., Gas pipelines critical infrastructure network, Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars, 7, 2, 43470, 2016
Dziula P., Kołowrocki K., Modelling operation process of Global Baltic Network of critical infrastructure networks, Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars, 7, 3, 15-20, 2016
Dziula P., Kołowrocki K., Identification of climate related hazards, the Global Baltic Network of critical infrastructure metworks, is exposed to, Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars, 7, 1, 43-52, 2016
Dziula P., Kołowrocki K., Soszyńska-Budny J., Maritime Transportation System Safety – Modeling and Identification, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 7, No. 2, 169-175, 2013
Siergiejczyk M., Dziula P., Selected aspects of acts of law concerning crisis management and critical infrastructure protection, Journal of KONBiN, Vol. 2, No. 26, 79-88, 2013
Siergiejczyk M., Dziula P., Threats to transport systems catalogue, Journal of KONBiN, Vol. 3, No. 27, 23-30, 2013
Siergiejczyk M., Dziula P., Katalog zagrożeń systemów transportowych, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 95, 379-386, 2013
Dziula P., Navigation systems’ classification, their functional range and information flows within them, Archives of Transport System Telematics, Vol. 4, Issue 1, 31-36, 2011
Weintrit A., Dziula P., Wykorzystanie standardów techniczno-eksploatacyjnych dla morskich systemów nawigacyjnych do opracowania analogicznych norm na potrzeby transportu lądowego, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 1, 36-4, 2009
Dziula P., Jurdziński M., Kołowrocki K., Soszyńska-Budny J., Modelownie bezpieczeństwa morskich systemów i procesów transportowych, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 22, 17-26, 2008
Dziula P., Mikulski J., Telematics in crisis management within transport systems, TST, Transport Systems Telematics, Organizator: Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Komitet Transportu, Katowice - Ustroń, Polska, 2007
Jurdziński M., Dziula P., Kołowrocki K., Soszyńska-Budny J., On multi-state safety analysis in shipping, SSARS, Summer Safety and Reliability Seminars, Organizator: PSRA, Sopot, Polska, 2007
Jurdziński M., Dziula P., Kołowrocki K., Soszyńska-Budny J., On ship systems multi-state safety analysis, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
Jurdziński M., Dziula P., Kołowrocki K., Soszyńska-Budny J., On multi-state approach to ship systems safety analysis, IMAM 2007, 13-th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean, Varna, Bulgaria, 2007
Jurdziński M., Dziula P., Kołowrocki K., Soszyńska-Budny J., On safety of ship systems in variable operation conditions, IMAM 2007, 13-th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean, Varna, Bulgaria, 2007
Weintrit A., Dziula P., Koncepcja wykorzystania standardów techniczno-eksploatacyjnych wypracowanych dla morskich systemów nawigacyjnych do opracowania analogicznych norm międzynarodowych dla potrzeb transportu lądowego, a zwłaszcza dla samochodowych systemów nawigacyjnych, Transport XXI wieku, Międzynarodowej Konferencji Naukowej Transport XXI wieku, Organizator: Politechnika Warszawska Wydział Transportu, Polska Akademia Nauk Komitet Transportu, Stare Jabłonki, Polska, 2007
Weintrit A., Dziula P., Konieczność szkolenia oficerów nawigatorów w obsłudze i wykorzystaniu systemów map elektronicznych, III Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Wydział Nawigacyjny WSM w Gdyni, Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, ekcję Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu PAN, Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Gdynia, Polska, 1999