Katedra Nawigacji
Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni
mgr inż. Rafał Cichocki
pokój N-20
telefon 058 55 86 136