Katedra Nawigacji
Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni
dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG
pokój N-305
telefon 058 55 86 112
konsultacje
piątek - 07:15:08:15

Publikacje

Wawruch R., Rozwój komponentu STCW Systemu Kontrolno-Informacyjnego dla Portów Polskich (PHICS), Development of the STCW component of the Polish Harbours Information and Control System (PHICS), Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 19, 6 (220), 271-275, 2018
Wawruch R., Rozwój Systemu Kontrolno-Informacyjnego dla Portów Polskich (PHICS), Development of the Polish Harbours Information and Control System, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 19, 6 (220), 276-282, 2018
Wawruch R., Ocena przydatności wskazań AIS i ARPA do planowania manewru antykolizyjnego, Assessment of the usefulness of AIS and ARPA indications for planning collision avoiding manoeuvre, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 18, 6 (208), 1112-1115, 2017
Wawruch R., Badania modelowe wpływu zakłóceń od powierzchni morza na możliwości wykrywcze statkowego radaru nawigacyjnego, Modeling of the influence of sea clutters on the detection capabilities of the ship's navigational radar, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 18, 12 (214), 1392-1398, 2017
Wawruch R., Wyposażenie ratunkowe współczesnych statków pasażerskich, Life-saving appliances of modern passenger ships, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 18, 9 (211), 132-138, 2017
Wawruch R., Ability to test shipboard automatic identification system instability and inaccuracy on simulation devices, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 52 (124), 128-134, 2017
Królikowski A., Wawruch R., Zmiany strukturalne transportu multimodalnego – potrzeby wykorzystania śródlądowego transportu wodnego, Structural changes in the multimodal transport - the need to use inland water transport, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 17, 6, 1409-1414, 2016
Królikowski A., Wawruch R., Implementation of the Polish National Maritime Safety System - stage I and II, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 45 (117), 126-133, 2016
Stupak T., Wawruch R., Telecommunication infrastructure of the polish national maritime safety system, Archives of Transport System Telematics, 9, 4, 27-31, 2016
Wawruch R., Królikowski A., Implementation in Poland of the EU legislation on VTMIS and reporting formalities for ships operating to or from ports of the EU Member States, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 10, 1, 133-141, 2016
Wawruch R., Królikowski A., Polish National Maritime Safety System – objectives of the establishment, structures and tasks, Journal of Maritime Research, 13, 2, 29-38, 2016
Wawruch R., Krajowy system bezpieczeństwa morskiego (KSBM) jako infrastruktura techniczna narodowego systemu SafeSeaNet, National Maritime Safety System (KSBM) as technical infrastructure of the national SafeSeaNet system, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 97, 156-167, 2016
Wawruch R., Remarks on the further development of an Integrated Navigation System (INS), Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 48 (120), 105-113, 2016
Wawruch R., Study reliability of the information about the CPA and TCPA indicated by the ship's AIS, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 10, 3, 417-424, 2016
Wawruch R., Badania jakościowe informacji o CPA i TCPA wskazywanej przez statkowy AIS, Qualitative research of information about the CPA and TCPA in dicated by the ship's AIS, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 17, 12, 1439-1445, 2016
Wawruch R., The Concept of a Single Window in e-Navigation and According to the EU Regulations, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 9, 4, 551-556, 2015
Wawruch R., Security of the maritime transport and supply chain to the ports, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 1 (39), 2014
Wawruch R., Wykorzystanie programu Carpet do określenia możliwości wykrywczych radaru w funkcji wysokości anteny radarowej i obiektu, TTS - Technika Transportu Szynowego, 10, 319-327, 2013
Wawruch R., Fuzja danych radarowych i AIS, TTS - Technika Transportu Szynowego, 10, 329-338, 2013
Wawruch R., Data integration in the Integrated Navigation System (INS) in Function of the Digital Processing Algorithms Used in the Frequency Modulated Continuous Wave (FM-CW) Radar, Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. Advances in Marine Navigation, Edited by Adam Weintrit, Taylor & Francis Group, London, UK, 247-251, 2013
Wawruch R., Single window for Maritime Safety Information, Communication in Computer and Information Science, Telematics in the Transport Environments, Activities of Transport Telematics, Nr 395, 476-485, 2013
Wawruch R., Experimental evaluation of the Constant False Alarm Rate (CFAR) algorithms used in maritime FM-CW radars, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Nr 36 (108), 177-181, 2013
Kwiatkowski M., Popik J., Buszka W., Wawruch R., Integrated Vessel Traffic Control System, TransNav - International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 6, No. 3, 323-327, 2012
Wawruch R., Możliwości modelowania trajektorii statku na urządzeniach symulacyjnych, Logistyka, 3/212, 2383-239, 2012
Wawruch R., System mostka zintegrowanego – problemy z integracją danych radarowych, TTS Technika Transportu Szynowego, wersja elektroniczna, 55-513, 2012
Wawruch R., Development of the Coastal and Global Ships Traffic Monitoring Systems, Communications in Computer and Information Science 329. Telematics in the Transport Environment. Monograph edited by J. Mikulski. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2012, 319-327, 2012
Wawruch R., Comparative Analysis of the Pulse and FMCW Radars Detection Possibilities, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Nr 29(11), 158-163, 2012
Wawruch R., Stupak T., Popik J., Kwiatkowski M., An Integrated Vessel Traffic Control System and its Operational Tests, Monography MARITIME TRANSPORT’12, Editors: Francesc Xavier Martínez de Osés, Marcel•la Castells i Sanabra, Universitat Politecnica de Catalu-nya, Department de Ciencia i Enginyeria Nautiques, Barcelo, 1156-117, 2012
Król A., Stupak T., Wawruch R., Kwiatkowski M., Paprocki P., Popik J., Performance Test of the Integrated Vessel Traffic Control System, IEEE Xplore Digital Library, 2011
Popik J., Paprocki P., Kwiatkowski M., Wawruch R., Stupak T., Król A., Fusion of Data Received from AIS and FMCW and Pulse Radar - Results of Performance Tests Conducted Using Hydrographical Vessels “Tukana” and “Zodiak”, ed. A. Weintrit: Navigational Systems and Simulators: Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 159-165, 2011
Stupak T., Wawruch R., Analiza przydatności programu CARPET 2 do oceny prawdopodobieństwa wykrycia obiektów nawodnych radarem pasma S w różnych warunkach hydrometeorologicznych, Logistyka, Nr 6, 3553-356, 2011
Stupak T., Wawruch R., Analiza przydatności programu CARPET 2 do oceny prawdopodobieństwa wykrycia obiektów nawodnych radarem pasma X w różnych warunkach hydrometeorologicznych, Logistyka, Nr 6, 3561-357, 2011
Stupak T., Wawruch R., Wąż M., Analiza porównawcza parametrów radarów statkowych, Logistyka, Nr 3, 2545-2558, 2011
Stupak T., Król A., Kwiatkowski M., Wawruch R., Paprocki P., Popik J., Performance Test of the Fusion of Data Received from Frequency Modulated Continuous Wave and Pulse Radars, IEEE Xplore Digital Library, 2011
Wawruch R., Rozwój i modernizacja europejskiego zintegrowanego systemu monitorowania ruchu statków i przekazywania informacji o statkach, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, Nr 7, 689-694, 2011
Wawruch R., Zintegrowany system Unii Europejskiej monitorowania ruchu statków i przekazywania informacji o statkach, Logistyka, Nr 5, 96-968, 2011
Wawruch R., Zakres nowelizacji konwencji i kodeksu STCW w 2010 roku, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 26, 97-116, 2011
Wawruch R., Rozwój i modernizacja europejskiego zintegrowanego systemu monitorowania ruchu statków i przekazywania informacji o statkach, Logistyka, Nr 3, 2921-293, 2011
Wawruch R., Buszka W., Popik J., Kwiatkowski M., Integrated Vessel Traffic Control System, IEEE Xplore Digital Library, 2011
Wawruch R., Popik J., Model of the Integrated Vessel Traffic Control System for Polish National Maritime Safety System, Communications in Computer and Information Science, 239, 354-361, 2011
Wawruch R., Stupak T., Modelling of Safety Distance Between Ships’ Route and Wind Farm, Archives of Transport, Vol. XXIII, No. 3, 413-42, 2011
Wawruch R., Buszka W., Popik J., Kwiatkowski M., Integrated Vessel Traffic Control System, ed. A. Weintrit, T. Neumann: Transport Systems and Processes: Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 183-187, 2011
Stupak T., Wawruch R., Założenia algorytmu fuzji danych w radarowym systemie kontroli ruchu morskiego, Logistyka, Nr 4, CD-ROM, 2010
Stupak T., Wawruch R., Modelowanie bezpiecznej odległości pomiędzy trasą przepływu statków i farmą elektrowni wiatrowych, Logistyka, Nr 6, CD-ROM, 2010
Wawruch R., Stupak T., Królikowski A., Zasady oceny ryzyka stawarzanego przez farmy elektrowni wiatrowych na morzu, Logistyka, Nr 6, CD-ROM, 2010
Wawruch R., Stupak T., Wpływ zakłóceń generowanych przez farmy wiatrowe na pracę radarów statkowych i układów śledzenia ARPA, Logistyka, Nr 6, CD-ROM, 2010
Wawruch R., Stupak T., Analiza możliwości detekcji radaru CW-FM i impulsowego, Logistyka, Nr 6, CD-ROM, 2010
Wawruch R., Conception of the integrated European ships’ monitoring and information system, Logistyka, Nr 2, CD-ROM, 2010
Wawruch R., Filipkowski D., Concept of “One window” data exchange system fulfilling the recommendation for e-navigation system, Communications in Computer and Information Science, 104, 85-95, 2010
Wawruch R., Usługi informacji rzecznej (RIS) na polskich śródlądowych drogach wodnych, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 24, 125-135, 2010
Wawruch R., Stupak T., Zasady monitorowania morskich obiektów o małych prędkościach, Logistyka, Nr 4, CD-ROM, 2010
Wawruch R., Stupak T., Logistic base for wind farm built at sea, Logistyka, Nr 2, 377-387, 2010
Wawruch R., Rozpatrywanie wniosków dotyczących budowy farm wiatrowych na morzu – propozycja zasad postępowania, Logistyka, Nr 6, CD-ROM, 2010
Weintrit A., Wawruch R., Wytyczne do zaprojektowania zintegrowanego mostka nawigacyjnego jednostek w żegludze morsko-rzecznej, Rozdział 9 [w:] A. Weintrit (red.), Nawigacyjno-hydrograficzne aspekty żeglugi morsko-rzecznej w Polsce, 376-42, 2010
Weintrit A., Wawruch R., Polityka wodna w Polsce a żegluga morsko-rzeczna – wnioski końcowe, Rozdział 10 [w:] A. Weintrit (red.), Nawigacyjno-hydrograficzne aspekty żeglugi morsko-rzecznej w Polsce, 43-412, 2010
Królikowski A., Stupak T., Wawruch R., Development of the marine transport safety, Logistyka, nr 3, CD-ROM, 2009
Plata S., Wawruch R., CRM-203 Type FMCW radar, Proceedings of International radar Symposium „IRS 2009”, German Institute of Navigation (DGON), Technical University of Hamburg, Hamburg, 643-647, 2009
Plata S., Wawruch R., CRM-203 type frequency modulated continuous wave (FM CW) Radar, monografia Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, redakcja: Adam Weintrit, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Boca Raton – London - New York - Leiden, 27-21, 2009
Stupak T., Wawruch R., Data transmission, integration and presentation in Vessel Traffic Management System (VTMS), monografia Advances in Transport Systems Telematics, redakcja: Jerzy Mikulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 267-276, 2009
Stupak T., Wawruch R., Badanie wpływu urządzeń AIS klasy B na sieć AIS, Prace Wydziału Nawigacyjnego AM Gdynia, nr 23, 94-11, 2009
Stupak T., Wawruch R., Badanie właściwości detekcyjnych radaru pracującego na fali ciągłej, Prace Wydziału Nawigacyjnego AM Gdynia, nr 23, 86-93, 2009
Stupak T., Wawruch R., The influence of AIS class B on AIS net investigation, Logistyka, nr 6, CD-ROM, 2009
Wawruch R., Światowy system identyfikacji i śledzenia statków, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 1, 16-23, 2009
Wawruch R., Possibility of assessment of ship’s radar detection parameters using AIS data, Logistyka, nr 6, CD-ROM, 2009
Wawruch R., Stupak T., AIS transponders for search and rescue and on aids to navigation – operational assessment, monografia Advances in Transport Systems Telematics, redakcja: Jerzy Mikulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 291-33, 2009
Wawruch R., Europejskie regionalne centrum danych LRIT – zasady ustanowienia i nierozwiązane kwestie, Logistyka, nr 3, CD-ROM, 2009
Wawruch R., Usługi informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych Unii Europejskiej i celowość ich wprowadzenia w Polsce, Logistyka, nr 3, CD-ROM, 2009
Wawruch R., Stupak T., Detection Possibilities of Pulse and FMCW Radars – Comparative Analysis, Proceedings of International radar Symposium „IRS 2009”, German Institute of Navigation (DGON), Technical University of Hamburg, Hamburg, 131-134, 2009
Wawruch R., Comparative assessment of the satellite and shore based ships monitoring systems, Annual of Navigation, nr 15, 19-116, 2009
Wyszkowski J., Mindykowski J., Wawruch R., Novelties in the development of the qualification standards for electro-technical officers under STCW convention requirements, monografia Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, redakcja: Adam Weintrit, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Boca Raton – London - New York - Leiden, 761-77, 2009
Wyszkowski J., Mindykowski J., Wawruch R., Działania zmierzające do zmiany STCW i jej kodeksów A i B w celu ustanowienia międzynarodowych wymagań kwalifikacyjnych dla oficerów elektryków okrętowych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 62, 245-259, 2009
Czarny W., Wawruch R., Międzynarodowa Organizacja Morska – zadania, struktura organizacyjna, metody pracy, osiągnięcia i aktualne zadania, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 21, 16-34, 2008
Czarny W., Wawruch R., Międzynarodowa Organizacja Morska – zadania, struktura organizacyjna i metody pracy, Przegląd Hydrograficzny, nr 4, 129-14, 2008
Królikowski A., Stupak T., Wawruch R., Krajowy system bezpieczeństwa morskiego, Prace Naukowe „Transport”, nr 1/26/2008, 11, 2008
Królikowski A., Stupak T., Wawruch R., Krajowy system bezpieczeństwa morskiego, Logistyka, nr 2, CD-ROM, 2008
Stupak T., Wawruch R., Utilisation of the databases for marine safety control, Archives of Tranport System Telematics, Vol. 1, Issue 1, 73-76, 2008
Stupak T., Wawruch R., Extension and modernization of the Polish Sea Traffic Monitoring System, Proceedings of the XVI-th International Scientific and Technical Conference “The Role of Navigation in Support of Human Activity on the Sea” Gdynia, Poland October 22-24, 2008
Stupak T., Wawruch R., Extension and modernisation of the Polish Sea Traffic Monitoring System, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 175A, 197-24, 2008
Stupak T., Wawruch R., Rozbudowa polskiego systemu monitorowania ruchu morskiego, Prace Naukowe „Transport”, nr 1/26/2008, 142, 2008
Stupak T., Wawruch R., Rozbudowa polskiego systemu monitorowania ruchu morskiego, Logistyka, nr 2, CD-ROM, 2008
Wawruch R., Accuracy of information about ships received from AIS and radar tracking equipment, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17, no 5A, 94-98, 2008
Wawruch R., Global ships monitoring system – basic requirements and possibility of establishment, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17, no 5A, 99-13, 2008
Wawruch R., Znowelizowane wymagania techniczno-eksploatacyjne dla radarowych urządzeń statkowych. Część 2 – Wymagania dotyczące układów śledzących, zasad prezentacji informacji z AIS i map elektronicznych oraz wymaganej dokumentacji producenta, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 21, 131-144, 2008
Wawruch R., Global ships monitgoring system – basic requirements and possibility of establishment, XI Konferencja Morska “ Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem - MarCon 2008”, Dowództwo Marynarki Wojennej RP, Gdynia, 2008
Wawruch R., European LRIT Data Centre – questions connected with its establishing and organization,, Logistyka, nr 2, CD-ROM, 2008
Wawruch R., Stupak T., Duda D., Amendments to the STCW Convention and Codes as result of technical development, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17, no 5A, 14-18, 2008
Wawruch R., Stupak T., Charakterystyka radaru na falę ciągłą, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 21, 12-13, 2008
Wawruch R., International long-range identification and tracking data exchange, monografia Advances in Transport Systems Telematics, redakcja: Jerzy Mikulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 335- 342, 2008
Wawruch R., Stupak T., Duda D., Amendments to the STCW Convention and Codes as result of technological development, XI Konferencja Morska “ Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem - MarCon 2008”, Dowództwo Marynarki Wojennej RP, Gdynia, 2008
Wawruch R., Global ships monitoring system – basic requirements and principle of introduction, Transport Problems, nr 2, vol. 3, 59-68, 2008
Wawruch R., Stupak T., Królikowski A., The evaluation of government exchange information systems usage possibilities for sailing safety data sending, monografia Advances in Transport Systems Telematics, redakcja: Jerzy Mikulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 343- 35, 2008
Wawruch R., Comparative assessment of the satellite and shore based ships monitoring systems, Proceedings of the XVI-th International Scientific and Technical Conference “The Role of Navigation in Support of Human Activity on the Sea” Gdynia, Poland October 22-24, 2008
Wawruch R., Stupak T., Radar derection and tracking of small yachts at sea, monografia Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering, redakcja: Elżbieta Szychta, Kazimierz Pulaski Technical University of Radom, Radom, nr 121, 283-295, 2008
Wawruch R., Global ships monitoring system – basic requirements and principle of introduction, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna “EXPLO-SHIP 2008” Kołobrzeg-Bornholm (Dania),, 2008
Wawruch R., European LRIT Data Centre – questions connected with its establishing and organization, Prace Naukowe „Transport”, nr 1/26/2008, 145, 2008
Wawruch R., Comparative analysis of ARPA tracking accuracy, monografia Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering, redakcja: Elżbieta Szychta, Kazimierz Pulaski Technical University of Radom, Radom, nr 122, 581-584, 2008
Wawruch R., Acuracy of information about ships received from AIS and radar tracking equipment, XI Konferencja Morska “ Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem - MarCon 2008”, Dowództwo Marynarki Wojennej RP, Gdynia, 2008
Wyszkowski J., Mindykowski J., Wawruch R., Development of the qualification standards for Electro-Technical Officers (ETO), XI Konferencja Morska “ Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem - MarCon 2008”, Dowództwo Marynarki Wojennej RP, Gdynia, 2008
Wawruch R., Stupak T., Utility of AIS and radar information for collision avoidance – comparative analysis, ICMTIR'2007, 5th International Congress on Marine Technological Innovations and Research, Barcelona, Spain, 2007
Wawruch R., Weintrit A., Gucma L., Pietrzykowski Z., Specht C., Polish approach to e-navigation concept, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
Wawruch R., Rojek B., Traffic Separation Schemes and Mandatory Ship Reporting System in the Baltic for the approaches to the Polish ports in the Gulf of Gdańsk, TST, Transport Systems Telematics, Organizator: Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Komitet Transportu, Katowice - Ustroń, Polska, 2007
Wawruch R., Stupak T., System monitorowania statków i przewożonych nimi pasażerów i ładunków, LogiTrans 2007, IV Konferencja Naukowo-Techniczna Logistyka, Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, Polska, 2007
Wawruch R., Utilization of the automatic identification system for collision avoidance and traffic monitoring, TST, Transport Systems Telematics, Organizator: Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Komitet Transportu, Katowice - Ustroń, Polska, 2007
Wawruch R., Analysis of the ships traffic along the Polish coast on the base of AIS and VTS data, ICMTIR'2007, 5th International Congress on Marine Technological Innovations and Research, Barcelona, Spain, 2007
Wawruch R., Bezpieczeństwo transportu jako problem społeczny, LogiTrans 2007, IV Konferencja Naukowo-Techniczna Logistyka, Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, Polska, 2007
Wawruch R., Stupak T., Królikowski A., Technical specification for communication in the LRIT system, TST, Transport Systems Telematics, Organizator: Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Komitet Transportu, Katowice - Ustroń, Polska, 2007
Weintrit A., Wawruch R., Adoption of amendments to the Performance Standards for ECDIS, XVth International Scientific and Technical Conference, The Role of Navigation Support of Human Activity on the Sea, Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, Polska, 2006
Weintrit A., Wawruch R., Revision of Performance Standards for Integrated Navigation Systems, XVth International Scientific and Technical Conference, The Role of Navigation Support of Human Activity on the Sea, Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, Polska, 2006
Weintrit A., Wawruch R., Future of Maritime Navigation, e-Navigation Concept, TransComp, X Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2006
Weintrit A., Wawruch R., Revised Version of IMO Performance Standards for ECDIS (Electronic Chart Display and Information Systems), TransComp, X Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2006
Kostępski M., Wawruch R., Weintrit A., Analiza wykorzystania przez polskie ośrodki VTS systemu AIS do celów monitorowania statków oraz przewożonych ładunków, XI Konferencja Naukowo Techniczna Inżynieria Ruchu Morskiego, Organizator: Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie, Świnoujście, Polska, 2005
Weintrit A., Wawruch R., Towards New Performance Standards for ECDIS (Electronic Chart Display and Information Systems. Expectations and Fears, Seminarium Bezpieczeństwo w transporcie morskim, Organizator: Akademia Morska, Gdynia, Polska, 2005
Vagslid E., Wawruch R., Weintrit A., Towards New IMO Performance Standards for Shipborne Radar Equipment. Part I - Basic Requirements, 5th International Radar Symposium, IRS 2004, Organizator: Telecommunications Research Institute, German Institute of Navigation, Hamburg University of Technology, Warsaw University of Technology, Microwave & Radar Week, Warszawa, Polska, 2004
Vagslid E., Wawruch R., Weintrit A., Towards New IMO Performance Standards for Shipborne Radar Equipment. Part II - Target Tracking, Display Functions, Cooperation with AIS and SENC, Documentation and Installation, 5th International Radar Symposium, IRS 2004, Organizator: Telecommunications Research Institute, German Institute of Navigation, Hamburg University of Technology, Warsaw University of Technology, Microwave & Radar Week, Warszawa, Polska, 2004
Vagslid E., Wawruch R., Weintrit A., Towards New IMO Performance Standards for Ship Borne Radar Equipment. Part I - Basic Requirements, XIVth International Scientific and Technical Conference, The Part of Navigation in Support of Human Activity on The Sea, Organizator: Institute of Navigation and Hydrography, University of Gdynia, Gdynia, Polska, 2004
Vagslid E., Wawruch R., Weintrit A., Towards New IMO Performance Standards for Shipborne Radar Equipment. Part II - Target Tracking, Display Functions and Cooperation with AIS and SENC, XIVth International Scientific and Technical Conference, The Part of Navigation in Support of Human Activity on The Sea, Organizator: Institute of Navigation and Hydrography, University of Gdynia, Gdynia, Polska, 2004
Wawruch R., Weintrit A., New Performance Standards for the Presentation of Navigation-Related Information on Shipborne Navigational Displays, XIVth International Scientific and Technical Conference, The Part of Navigation in Support of Human Activity on The Sea, Organizator: Institute of Navigation and Hydrography, University of Gdynia, Gdynia, Polska, 2004
Wawruch R., Weintrit A., Towards New Performance Standards for The Presentation of Navigation-Related Information on The Computer Monitors. Part I. Basic Requirements, TransComp, VIII Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Komitet Transportu, Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2004
Wawruch R., Weintrit A., Towards New Performance Standards For The Presentation Of Navigation-Related Information On The Computer Monitors. Part II. Display of The Radar and ECDIS, TransComp, VIII Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Komitet Transportu, Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2004
Wawruch R., Weintrit A., Towards New Performance Standards for the Presentation of Navigation-Related Information, XIVth International Scientific and Technical Conference, The Part of Navigation in Support of Human Activity on The Sea, Organizator: Institute of Navigation and Hydrography, University of Gdynia, Gdynia, Polska, 2004