Katedra Nawigacji
Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni
dr hab. inż. kpt. ż.w. Tadeusz Pastusiak, prof. UMG
pokój N-19
telefon 058 55 86 148
konsultacje
czwartek - 19:00:21:00

Publikacje

Pastusiak T., Ice conditions affecting passage of Polish vessels convoy though the NSR in 1956. Long-term ice forecasts and passage strategies, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 12, 1, 101-106, 2018
Pastusiak T., Assessment of safety and economy of navigation in ice on the Northern Sea Route, Ocena bezpieczeństwa i ekonomiki żeglugi w lodach na Północnej Drodze Morskiej, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 19, 6 (220), 193-197, 2018
Pastusiak T., Evaluation criteria and approach to voyage planning in ice. Verification on the example of German ship activity during the Second World War, Annual of Navigation, 25, 43611, 2018
Pastusiak T., Nautical electronic maps of S-411 standard and their suitability in navigation for assessment of ice cover condition of the Arctic Ocean, Polish Cartographical Review, 48, 1, 17-28, 2016
Pastusiak T., The time window for vessels without ice strengthening on the Northern Sea Route, Annual of Navigation, 23, 103-120, 2016
Pastusiak T., Principles of vessel route planning in ice on the Northern Sea Route, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 10, 4, 587-592, 2016
Pastusiak T., Accuracy of sea ice data from remote sensing methods, its impact on safe speed determination and planning of voyage in ice-covered areas, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 10, 2, 229-248, 2016
Pastusiak T., Consistency of data presented on modern maps of ice cover in the Arctic, Polish Cartographical Review, 48, 2, 55-66, 2016
Pastusiak T., Functionality of sea ice data sources on the NSR, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 10, 3, 441-450, 2016
Pastusiak T., Styszyńska A., Intensywny dryf lodu w rejonie wyspy Wrangla, zjawiska z nim związane i konsekwencje dla bezpieczeństwa żeglugi, Problemy Klimatologii Polarnej, 23, 191-218, 2013
Moskalik M., Pastusiak T., Tegowski J., Multibeam Bathymetry and Slope Stability of Isvika Bay, Murchisonfjorden, Nordaustlandet, Marine Geodesy, Vol. 35, Issue 4, 389-398, 2012
Pastusiak T., Ship’s Navigational Safety in the Arctic Unsurveyed Regions, TransNav - International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 6, No. 2, 29-214, 2012
Moore J.C., Kankaanpää P., Pastusiak T., Pohjola V.A., The International Polar Year project “KINNVIKA” – Arctic warming and impact research at 80° N, Geografiska Annaler Series A - Physical Geography, Vol. 93, Nr 4, 21-28, 2011
Pastusiak T., Ship’s Navigational Safety in the Arctic Unsurveyed Regions, Maritime Navigation and Safety at Sea Transportation, ed. A. Weintrit, T. Neumann: Miscellaneous Problems in Maritime Navigation: Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 59-64, 2011
Pastusiak T., Wybrane przypadki powstawania awarii statków morskich w rejonach polarnych w aspekcie niedostatecznego zabezpieczenia transportu morskiego, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 26, 43-6, 2011
Pastusiak T., Echosonda wielowiązkowa jako urządzenie zapewniające bezpieczeństwo nawigacji w rejonach niezbadanych, Inżynieria Morska i Geotechnika, Nr 4, 271-275, 2011
Pastusiak T., Znak lodowy jako element bezpieczeństwa statków w rejonach polarnych, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 24, 61-7, 2010
Pastusiak T., Problemy pokrycia mapami elektronicznymi niezbadanych rejonów morskich, Logistyka, Nr 2, CD-ROM, 2010
Jurdziński M., Pastusiak T., E-nawigacja jako proces modelowania bezpieczeństwa nawigacji, Ekonomiczne, społeczne i prawne wyzwania państwa morskiego w Unii Europejskiej, redakcja: Stanisław Piocha, Tomasz Hesse, Środkowopomorska Rada NOT, Koszalin, 85-93, 2009
Jurdziński M., Pastusiak T., E–nawigacja jako proces modelowania bezpieczeństwa nawigacji, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo morskie i ochrona naturalnego środowiska morskiego”, Koszalin, 2009
Pastusiak T., Modelowanie ruchu statku podczas wchodzenia w główki falochronu portowego przy występowaniu silnego prądu poprzecznego, Logistyka, nr 6, CD-ROM, 2009