Katedra Nawigacji
Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni
dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG
pokój N-211A
telefon 058 55 86 127
konsultacje
poniedziałek - 18:00:19:00

Publikacje

Stupak T., Pałka W., Analiza przyczyn awarii oznakowania nawigacyjnego, Causes damage of navigational marks analysis, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 18, 6 (208), 1008-1012, 2017
Stupak T., Wąż M., Naus K., Multidimensional radar display, Wielowymiarowy obraz radarowy, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 18, 12 (214), 1399-1404, 2017
Stupak T., Wąż M., Porównanie parametrów ruchu statków na podstawie obserwacji ARPA i AIS, Ship movement parameters compare based on ARPA and AIS observation, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 18, 12 (214), 438-441, 2017
Stupak T., Wąż M., Grządziel A., Nowak D., Detection of weak echoes from the radar video signal, Wykrywanie słabych ech z radarowego sygnału wizyjnego, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 18, 12 (214), 477-480, 2017
Stupak T., Młotkowski J., Koncepcja rozwoju e-nawigacji w Polsce, E-navigation conception development in Poland, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 18, 12 (214), 297-301, 2017
Stupak T., Wawruch R., Telecommunication infrastructure of the polish national maritime safety system, Archives of Transport System Telematics, 9, 4, 27-31, 2016
Świerczyński S., Wąż M., Stupak T., Mobilna platforma pomiarowa dla badania skutecznej powierzchni odbicia, TTS - Technika Transportu Szynowego, 10, 3497-3504, 2013
Wąż M., Stupak T., Analiza zobrazowania radarowego prezentowanego na symulatorach nawigacyjnych, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 3, 2277-2284, 2013
Dziewicki M., Ledóchowski M., Stupak T., Koncepcja monitorowania Krajowego Radionawigacyjnego Systemu DGPS/RTK z funkcją generowania poprawek przez stacje monitorujące, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 11, nr 11, 1652-1655, 2012
Dziewicki M., Ledóchowski M., Stupak T., Badanie zasięgu i dokładności Krajowego Systemu Radionawigacyjnego DGPS, TTS Technika Transportu Szynowego, wersja elektroniczna, 4165-4173, 2012
Stupak T., Accuracy tests of data about tracked objects received from shore based radar with ARPA function connected, Monography MARITIME TRANSPORT’12, Editors: Francesc Xavier Martínez de Osés, Marcel•la Castells i Sanabra, Universitat Politecnica de Catalu-nya, Department de Ciencia i Enginyeria Nautiques, Barcelo, 2012
Śniegocki H., Stupak T., Formela K., Ocena możliwości wejścia zestawów pchanych o długości 112 metrów do portu Elbląg, TTS Technika Transportu Szynowego, wersja elektroniczna, 45-413, 2012
Wawruch R., Stupak T., Popik J., Kwiatkowski M., An Integrated Vessel Traffic Control System and its Operational Tests, Monography MARITIME TRANSPORT’12, Editors: Francesc Xavier Martínez de Osés, Marcel•la Castells i Sanabra, Universitat Politecnica de Catalu-nya, Department de Ciencia i Enginyeria Nautiques, Barcelo, 1156-117, 2012
Król A., Stupak T., Badanie kompasu GPS w warunkach rzeczywistych, Logistyka, Nr 6, CD-ROM, 2011
Król A., Stupak T., Ćwiczenia laboratoryjne z urządzeń nawigacyjnych, część I, systemy nawigacyjne, 2011
Król A., Stupak T., Wawruch R., Kwiatkowski M., Paprocki P., Popik J., Performance Test of the Integrated Vessel Traffic Control System, IEEE Xplore Digital Library, 2011
Popik J., Paprocki P., Kwiatkowski M., Wawruch R., Stupak T., Król A., Fusion of Data Received from AIS and FMCW and Pulse Radar - Results of Performance Tests Conducted Using Hydrographical Vessels “Tukana” and “Zodiak”, ed. A. Weintrit: Navigational Systems and Simulators: Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 159-165, 2011
Stupak T., Wawruch R., Wąż M., Analiza porównawcza parametrów radarów statkowych, Logistyka, Nr 3, 2545-2558, 2011
Stupak T., Król A., Kwiatkowski M., Wawruch R., Paprocki P., Popik J., Performance Test of the Fusion of Data Received from Frequency Modulated Continuous Wave and Pulse Radars, IEEE Xplore Digital Library, 2011
Stupak T., Wawruch R., Analiza przydatności programu CARPET 2 do oceny prawdopodobieństwa wykrycia obiektów nawodnych radarem pasma S w różnych warunkach hydrometeorologicznych, Logistyka, Nr 6, 3553-356, 2011
Stupak T., Wawruch R., Analiza przydatności programu CARPET 2 do oceny prawdopodobieństwa wykrycia obiektów nawodnych radarem pasma X w różnych warunkach hydrometeorologicznych, Logistyka, Nr 6, 3561-357, 2011
Wawruch R., Stupak T., Modelling of Safety Distance Between Ships’ Route and Wind Farm, Archives of Transport, Vol. XXIII, No. 3, 413-42, 2011
Żurkiewicz S., Stupak T., Congested Area Detection and Projection – the User’s Requirements, ed. A. Weintrit: International Recent Issues about ECDIS, e-Navigation and Sefety at Sea. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 189-194, 2011
Stupak T., Król A., Dokładność rejestracji danych pozycyjnych statków w systemie nawigacji zintegrowanej, Logistyka, Nr 6, CD-ROM, 2010
Stupak T., Wawruch R., Modelowanie bezpiecznej odległości pomiędzy trasą przepływu statków i farmą elektrowni wiatrowych, Logistyka, Nr 6, CD-ROM, 2010
Stupak T., Wawruch R., Założenia algorytmu fuzji danych w radarowym systemie kontroli ruchu morskiego, Logistyka, Nr 4, CD-ROM, 2010
Wawruch R., Stupak T., Królikowski A., Zasady oceny ryzyka stawarzanego przez farmy elektrowni wiatrowych na morzu, Logistyka, Nr 6, CD-ROM, 2010
Wawruch R., Stupak T., Wpływ zakłóceń generowanych przez farmy wiatrowe na pracę radarów statkowych i układów śledzenia ARPA, Logistyka, Nr 6, CD-ROM, 2010
Wawruch R., Stupak T., Analiza możliwości detekcji radaru CW-FM i impulsowego, Logistyka, Nr 6, CD-ROM, 2010
Wawruch R., Stupak T., Zasady monitorowania morskich obiektów o małych prędkościach, Logistyka, Nr 4, CD-ROM, 2010
Wawruch R., Stupak T., Logistic base for wind farm built at sea, Logistyka, Nr 2, 377-387, 2010
Królikowski A., Stupak T., Wawruch R., Development of the marine transport safety, Logistyka, nr 3, CD-ROM, 2009
Stupak T., Modernizacja systemu SART, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 1, 3-32, 2009
Stupak T., Wawruch R., Data transmission, integration and presentation in Vessel Traffic Management System (VTMS), monografia Advances in Transport Systems Telematics, redakcja: Jerzy Mikulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 267-276, 2009
Stupak T., Król A., Badanie statku na kotwicy za pomocą systemu AIS, Logistyka, nr 6, CD-ROM, 2009
Stupak T., Wawruch R., Badanie wpływu urządzeń AIS klasy B na sieć AIS, Prace Wydziału Nawigacyjnego AM Gdynia, nr 23, 94-11, 2009
Stupak T., Wawruch R., The influence of AIS class B on AIS net investigation, Logistyka, nr 6, CD-ROM, 2009
Stupak T., Wawruch R., Badanie właściwości detekcyjnych radaru pracującego na fali ciągłej, Prace Wydziału Nawigacyjnego AM Gdynia, nr 23, 86-93, 2009
Wawruch R., Stupak T., AIS transponders for search and rescue and on aids to navigation – operational assessment, monografia Advances in Transport Systems Telematics, redakcja: Jerzy Mikulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 291-33, 2009
Wawruch R., Stupak T., Detection Possibilities of Pulse and FMCW Radars – Comparative Analysis, Proceedings of International radar Symposium „IRS 2009”, German Institute of Navigation (DGON), Technical University of Hamburg, Hamburg, 131-134, 2009
Królikowski A., Stupak T., Wawruch R., Krajowy system bezpieczeństwa morskiego, Logistyka, nr 2, CD-ROM, 2008
Królikowski A., Stupak T., Wawruch R., Krajowy system bezpieczeństwa morskiego, Prace Naukowe „Transport”, nr 1/26/2008, 11, 2008
Stupak T., Wawruch R., Utilisation of the databases for marine safety control, Archives of Tranport System Telematics, Vol. 1, Issue 1, 73-76, 2008
Stupak T., Królikowski A., Maritime transport safety, monografia Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering, redakcja: Elżbieta Szychta, Kazimierz Pulaski Technical University of Radom, Radom, nr 122, 335 – 34, 2008
Stupak T., Wawruch R., Extension and modernisation of the Polish Sea Traffic Monitoring System, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 175A, 197-24, 2008
Stupak T., Wawruch R., Extension and modernization of the Polish Sea Traffic Monitoring System, Proceedings of the XVI-th International Scientific and Technical Conference “The Role of Navigation in Support of Human Activity on the Sea” Gdynia, Poland October 22-24, 2008
Stupak T., Analiza parametrów radarowego równania zasięgu, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 22, 92-99, 2008
Stupak T., Wawruch R., Rozbudowa polskiego systemu monitorowania ruchu morskiego, Logistyka, nr 2, CD-ROM, 2008
Stupak T., Wawruch R., Rozbudowa polskiego systemu monitorowania ruchu morskiego, Prace Naukowe „Transport”, nr 1/26/2008, 142, 2008
Wawruch R., Stupak T., Radar derection and tracking of small yachts at sea, monografia Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering, redakcja: Elżbieta Szychta, Kazimierz Pulaski Technical University of Radom, Radom, nr 121, 283-295, 2008
Wawruch R., Stupak T., Królikowski A., The evaluation of government exchange information systems usage possibilities for sailing safety data sending, monografia Advances in Transport Systems Telematics, redakcja: Jerzy Mikulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 343- 35, 2008
Wawruch R., Stupak T., Duda D., Amendments to the STCW Convention and Codes as result of technical development, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17, no 5A, 14-18, 2008
Wawruch R., Stupak T., Charakterystyka radaru na falę ciągłą, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 21, 12-13, 2008
Wawruch R., Stupak T., Duda D., Amendments to the STCW Convention and Codes as result of technological development, XI Konferencja Morska “ Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem - MarCon 2008”, Dowództwo Marynarki Wojennej RP, Gdynia, 2008
Wawruch R., Stupak T., Królikowski A., Technical specification for communication in the LRIT system, TST, Transport Systems Telematics, Organizator: Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Komitet Transportu, Katowice - Ustroń, Polska, 2007
Wawruch R., Stupak T., System monitorowania statków i przewożonych nimi pasażerów i ładunków, LogiTrans 2007, IV Konferencja Naukowo-Techniczna Logistyka, Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, Polska, 2007
Wawruch R., Stupak T., Utility of AIS and radar information for collision avoidance – comparative analysis, ICMTIR'2007, 5th International Congress on Marine Technological Innovations and Research, Barcelona, Spain, 2007