Katedra Nawigacji
Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni
dr hab. inż. Tomasz Neumann, prof. UMG
pokój F-217
telefon 058 55 86 574
konsultacje
środa - 18:00:19:00

Publikacje

Neumann T., Perspektywy wykorzystania pojazdów autonomicznych w transporcie drogowym w Polsce, Perspectives of using autonomous vehicles in road transport in Poland, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 19, 12 (226), 787-794, 2018
Neumann T., Telematic support in improving safety of maritime transport, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 12, 2, 231-235, 2018
Neumann T., Telematics support to calculate the vessel route in restricted area, Transport Means 2018 : proceedings of the 22nd International Scientific Conference. Part III, October 03 – 05, 2018 Trakai, Lithuania, 22, 1409-1414, 2018
Neumann T., The importance of telematics in the transport system, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 12, 3, 617-623, 2018
Guze S., Neumann T., Wilczyński P., Multi-criteria optimisation of liquid cargo transport according to linguistic approach to the route selection task, Polish Maritime Research, 24, S1 (93), 89-96, 2017
Neumann T., Wykorzystanie systemów telematyki na przykładzie wybranych przedsiębiorstw transportu drogowego, Use of telematics systems in selected transport companies – the case study, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 18, 12 (214), 605-610, 2017
Neumann T., Koncepcja zastosowania technologii RFID w transporcie drogowym, Analysis of application possibilities of RFID technology in road transport, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 102, 44-60, 2017
Neumann T., The shortest path problem with uncertain information in maritime transport routing, JOURNAL OF MARINE TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT, 2, 35-38, 2016
Neumann T., Vessels route planning problem with uncertain data, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 10, 3, 459-464, 2016
Neumann T., Routing planning as an application of graph theory with fuzzy logic, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 10, 4, 661-664, 2016
Neumann T., Wybór trasy w warunkach rozmytych, Fuzzy approach to route selection, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 17, 12, 704-707, 2016
Neumann T., Parameters in the software’s model to choose a better route in the marine traffic, International Journal of Machine Intelligence, 2, 454-457, 2015
Neumann T., Wykorzystanie teorii Dempstera-Shafera do wyznaczania lokalizacji stacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Logistyka, 0, 8044-8053, 2015
Neumann T., Lingwistyczne podejście do zadania wyboru trasy, TTS Technika Transportu Szynowego, 1100-1103, 2015
Neumann T., Method of choosing a better route in shipping, JOURNAL OF MARINE TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT, 57-61, 2015
Neumann T., Wybór alternatywnych tras w transporcie morskim, Logistyka, 0, 2015
Neumann T., Method of Path Selection in the Graph - Case Study, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 4, 557-662, 2014
Neumann T., Planowanie trasy statku. Trasa najkrótsza, najszybsza czy może najlepsza?, Logistyka, 2014
Neumann T., Problem wyboru trasy w sieci telekomunikacyjnej z opisem połączeń za pomocą liczb rozmytych, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, 1393-1395, 2014
Neumann T., Algorytm wyznaczania najkrótszej ścieżki w grafie skierowanym w zbiorze liczb rozmytych, Logistyka, 7782-7787, 2014
Neumann T., The Shortest Not Necessarily the Best. Other Path on the Basis of the Optimal Path, INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 10, 322-326, 2014
Neumann T., Algorytmiczne podejście do problemu wyznaczania lokalizacji brzegowych stacji obserwacyjnych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 82, 52-61, 2013
Weintrit A., Neumann T., redakcja monografii pt.: Maritime Transport & Shipping. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2013
Weintrit A., Neumann T., redakcja monografii pt.: STCW, Maritime Education and Training (MET), Human Resources and Crew Manning, Maritime Policy, Logistics and Economic Matters. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2013
Formela K., Neumann T., Weintrit A., Morskie farmy wiatorwe w Polsce, TTS Technika Transportu Szynowego, wersja elektroniczna, 425-438, 2012
Neumann T., Weintrit A., Expert Systems Based on Dempster-Shafer Theory of Evidence in Maritime – Characteristic and Applications, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Nr 32(14) zeszyt 2, 141-147, 2012
Neumann T., Systemy monitorowania obszarów transportu morskiego, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 11, nr 11, 1652-1655, 2012
Neumann T., Matematyczna teoria ewidencji w lokalizacji stacji nadawczo-odbiorczych na obszarach objętych monitorowaniem ruchu morskiego, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, Nr 7, 2011
Neumann T., An Application of the Mathematical Theory of Evidence in Evaluating of the Possibility of Object Detection by Monitoring Stations, 14th International Scientific and Technical Conference on Marine Traffic Engineering MTE 2011, organized by the Faculty of Navigation, Maritime University of Szczecin. Świnoujście, 2011
Neumann T., A Simulation Environment for Modelling and Analysis of the Distribution of Shore Observatory Stations - Preliminary Results, ed. A. Weintrit, T. Neumann: Transport Systems and Processes: Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 171-176, 2011
Neumann T., Weintrit A., redakcja monografii pt.: Transport Systems and Processes. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2011
Weintrit A., Neumann T., redakcja monografii pt.: Human Resources and Crew Resource Maanagement. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2011
Weintrit A., Neumann T., redakcja monografii pt.: Methods and Algorithms in Navigation. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2011
Weintrit A., Neumann T., redakcja monografii pt.: Miscellaneous Problems in Maritime Navigation, Transport and Shipping. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2011
Weintrit A., Neumann T., Review of the Expert Systems Based on Dempster-Shafer Theory of Evidence in Maritime and Off-Shore Applications, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2011
Neumann T., Komputerowe narzędzie wspomagające analizę lokalizacji stacji obserwacyjnych rejonów morskich, Logistyka, Nr 6, CD-ROM, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2010
Neumann T., Problemy wyznaczania lokalizacji brzegowych stacji obserwacyjnych, Logistyka, nr 6, CD-ROM, 2009
Filipowicz Wł., Neumann T., Maritime Object Detection Problem – Fuzzy Approach, monografia Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering, redakcja: Elżbieta Szychta, Kazimierz Pulaski Technical University of Radom, Radom, nr 122, 2008
Filipowicz Wł., Neumann T., Problem wykrycia i problem pokrycia, Zeszyty Naukowe. Akademia Morska w Szczecinie, nr 14 (86), 1-14, 2008
Neumann T., Wykorzystanie mechanizmów fuzji danych w transporcie morskim, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 22, 71-79, 2008
Neumann T., Multisensor Data Fusion in the Decision Process on the Bridge of the Vessel, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
Neumann T., FUZJA DANYCH W PROCESIE IDENTYFIKACJI OBIEKTÓW MORSKICH, TRANSCOMP 2007, XI Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Zakopane, Polska, 2007
Neumann T., INTERNET PROTOCOLS IMPLEMENTATION FOR MODELING EXCHANGE OF INFORMATION AMONG MOBILE OBJECTS AT SEA, TransComp, X Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2006
Neumann T., COMPUTER ENVIRONMENT TO MODEL EXCHANGE OF INFORMATION AMONG MOBILE OBJECTS, TST, VI Międzynarodowa Konferencja, Organizator: Zespół Automatyki w Transporcie, Katedra Transportu Szynowego, Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polską Akademię Nauk, Komitet Transportu, Katowice-Ustroń, Polska, 2006
Filipowicz Wł., Neumann T., REDUCING ENCOUNTERS NUMBERS IN VESSEL TRAFFIC SCHEMES, ESREL, European Safety and Reliability Conference, Organizator: European Safety and Reliability Association (ESRA), Polish Safety and Reliability Association (PSRA), Gdynia Maritime University, Department of Mathematics, Tri-City, Polska, 2005
Filipowicz Wł., Łącki M., Neumann T., MOŻLIWOSCI WYKORZYSTANIA BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ DO BUDOWY SYSTEMU AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI STATKÓW W REJONIE ZATOKI GDAŃSKIEJ, TransComp, IX Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2005
Filipowicz Wł., Łącki M., Neumann T., AUTOMATYCZNY SYSTEM IDENTYFIKACJI (ASI) - EFEKTYWNIEJSZE ROZWIĄZANIA BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI DANYCH, Sympozjum, VI Międzynarodowe Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2005
Filipowicz Wł., Neumann T., ŚRODOWISKO DO MODELOWANIA I SYMULACJI RUCHU STATKÓW W REJONACH OGRANICZONYCH, TransComp, VIII Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2004
Filipowicz Wł., Neumann T., INTEGRATED EVIRONMENT TO MODEL AND SIMULATE VESSELS TRAFFIC - FURTHER DEVELOPMENT, MMAR, 10th IEEE International Conference Methods and Models in Automation and Robotics, Organizator: Institute of Control Engineering, Szczecin University of Technology, Polish Academy of Sciences, Międzyzdroje, Polska, 2004
Filipowicz Wł., Neumann T., SIMULATION OF TRAFFIC WITHIN RESTRICTED AREAS - PRELIMINARY RESULTS, EXPLO-SHIP, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Organizator: Akademię Morską w Szczecinie, Świnoujście-Kopenhaga, Polska, 2004
Filipowicz Wł., Neumann T., INTEGRATED ENVIRONMENT TO MODEL AND SIMULATE VESSELS TRAFFIC WITHIN RESTRICTED AREAS, MMAR, 9th IEEE International Conference Methods and Models in Automation and Robotics, Organizator: Institute of Control Engineering, Szczecin University of Technology, Polish Academy of Sciences, Międzyzdroje, Polska, 2003