Katedra Nawigacji
Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni
Publikacje pracowników katedry

2018

Blokus-Roszkowska A., Dziula P., Kołowrocki K., Safety and resilience of Global Baltic Network of Critical Infrastructure Networks related to cascading effects, Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars, 9, 2, 79-86, 2018
Czaplewski K., Weintrit A., The identification of possible applications of the e-Loran system, Annual of Navigation, 25, 165-186, 2018
Dziula P., Kołowrocki K., Optimization of operation and safety of Global Baltic Network of Critical Infrastructure Networks (GBNCIN) with considering climate-weather change process (C-WCP) influence – maximizing GBNCIN lifetime in the set of safety states not worse than a cri, Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars, 9, 1, 17-25, 2018
Dziula P., Kołowrocki K., Optimization of operation and safety of Global Baltic Network of Critical Infrastructure Networks (GBNCIN) with considering climate-weather change process (C-WCP) influence – minimizing GBNCIN operation cost, Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars, 9, 1, 53-60, 2018
Dziula P., Pas J., Low frequency electromagnetic interferences impact on transport security systems used in wide transport areas, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 12, 2, 251-258, 2018
Formela K., Comparison of the calculated wind loads to the power generated by the main propulsion and thrusters of the ship with the results of simulation tests, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 12, 2, 315-319, 2018
Januszewski J., Installed base of GNSS devices and total revenue of GNSS device sales in different modes of transport, Archives of Transport System Telematics, 11, 3, 19-23, 2018
Januszewski J., GNSS frequencies, signals, receiver capabilities and applications, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 54 (126), 57-62, 2018
Jurdziński M., Informacje manewrowe statku w planowaniu nawigacji w rejonach ograniczonych, Ship manoeuvring information for navigation planning in restricted waters, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, 33, 43728, 2018
Jurdziński M., Changing the model of maritime navigation, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 12, 1, 35-41, 2018
Kerbrat A., Traffic rules and environmental conditions in Kattegat and the Sound regarding changes planned for 2020, Kattegat i Sund – obowiązujące przepisy i uwarunkowania środowiskowe w odniesieniu do zmian planowanych na rok 2020, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 107, 59-71, 2018
Kopacz P., A note on time-optimal paths on perturbed spheroid, Journal of Geometric Mechanics, 10, 2, 139-172, 2018
Krata P., Szłapczyńska J., Szłapczyński R., A ship domain-based method of determining action distances for evasive manoeuvres in stand-on situations, JOURNAL OF ADVANCED TRANSPORTATION, 1-19, 2018
Krata P., Szłapczyńska J., Ship weather routing optimization with dynamic constraints based on reliable synchronous roll prediction, OCEAN ENGINEERING, 150, 124-137, 2018
Krata P., Szłapczyńska J., Szłapczyński R., Ship domain applied to determining distances for collision avoidance manoeuvres in give-way situations, OCEAN ENGINEERING, 165, 43-54, 2018
Łącki M., Ship course-keeping with neuroevolutionary algorithms, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 54 (126), 70-74, 2018
Neumann T., Perspektywy wykorzystania pojazdów autonomicznych w transporcie drogowym w Polsce, Perspectives of using autonomous vehicles in road transport in Poland, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 19, 12 (226), 787-794, 2018
Neumann T., The importance of telematics in the transport system, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 12, 3, 617-623, 2018
Neumann T., Telematic support in improving safety of maritime transport, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 12, 2, 231-235, 2018
Neumann T., Telematics support to calculate the vessel route in restricted area, Transport Means 2018 : proceedings of the 22nd International Scientific Conference. Part III, October 03 – 05, 2018 Trakai, Lithuania, 22, 1409-1414, 2018
Pastusiak T., Assessment of safety and economy of navigation in ice on the Northern Sea Route, Ocena bezpieczeństwa i ekonomiki żeglugi w lodach na Północnej Drodze Morskiej, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 19, 6 (220), 193-197, 2018
Pastusiak T., Ice conditions affecting passage of Polish vessels convoy though the NSR in 1956. Long-term ice forecasts and passage strategies, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 12, 1, 101-106, 2018
Pastusiak T., Evaluation criteria and approach to voyage planning in ice. Verification on the example of German ship activity during the Second World War, Annual of Navigation, 25, 43611, 2018
Specht C., Specht M., Makar A., Availability of the GNSS geodetic networks position during the hydrographic surveys in the ports, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 12, 4, 657-661, 2018
Wawruch R., Rozwój komponentu STCW Systemu Kontrolno-Informacyjnego dla Portów Polskich (PHICS), Development of the STCW component of the Polish Harbours Information and Control System (PHICS), Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 19, 6 (220), 271-275, 2018
Wawruch R., Rozwój Systemu Kontrolno-Informacyjnego dla Portów Polskich (PHICS), Development of the Polish Harbours Information and Control System, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 19, 6 (220), 276-282, 2018
Weintrit A., Clarification, systematization and general classification of electronic chart systems and electronic navigational charts used in marine navigation. Part 1 - electronic chart systems, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 12, 3, 471-482, 2018
Weintrit A., Reliability of navigational charts and confidence in the bathymetric data presented, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 54 (126), 84-92, 2018
Weintrit A., Accuracy of bathymetric data in electronic navigational charts, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 55 (127), 60-69, 2018
Weintrit A., Clarification, systematization and general classification of electronic chart systems and electronic navigational charts used in marine navigation. Part 2 - electronic navigational charts, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 12, 4, 769-780, 2018
Weintrit A., Guidelines on the display of navigation-related information received by communication equipment at sea, Archives of Transport System Telematics, 11, 3, 57-62, 2018
Wróbel K., Montewka J., Kujala P., Towards the development of a system-theoretic model for safety assessment of autonomous merchant vessels, RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY, 178, 209-224, 2018
Wróbel K., Montewka J., Kujala P., System-theoretic approach to safety of remotely-controlled merchant vessel, OCEAN ENGINEERING, 152, 334-345, 2018
Wróbel K., Montewka J., A method for uncertainty assessment and communication in safety-driven design - a case study of unmanned merchant vessel, International Journal of Safety Science, 2, 1, 104-114, 2018
Wróbel K., Wantuła O., Wantuła S., The entrants’ view on collision avoidance, Zapobieganie zderzeniom na morzu z perspektywy adeptów, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 107, 116-125, 2018

2017

Dziula P., Kołowrocki K., Integrated impact model on Global Baltic Network of Critical Infrastructure Networks safety related to its operation process, Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars, 8, 4, 103-112, 2017
Dziula P., Kołowrocki K., EU-CIRCLE: A pan-European framework for strengthening critical infrastructure resilience to climate change. Project taxonomy and methodology – critical infrastructure terminology and methodology, Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars, 8, 1, 203-216, 2017
Dziula P., Kołowrocki K., Modelling safety of Global Baltic Network of Critical Infrastructure Networks, Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars, 8, 3, 73-98, 2017
Filipowicz Wł., A logical device for processing nautical data, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 52 (124), 65-73, 2017
Filipowicz Wł., A logical device for processing nautical data, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 52 (124), 65-73, 2017
Guze S., Neumann T., Wilczyński P., Multi-criteria optimisation of liquid cargo transport according to linguistic approach to the route selection task, Polish Maritime Research, 24, S1 (93), 89-96, 2017
Januszewski J., Europejski satelitarny system wspomagający EGNOS i jego serwisy, EGNOS satellite based augmentation system and its services, Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, 10, 1126-1131, 2017
Januszewski J., Wpływ nawigacyjnych systemów satelitarnych na efektywność inteligentnych systemów transportowych, The impact of satellite navigation systems on effectiveness of intelligent transportation systems, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 74, 187-197, 2017
Januszewski J., Sources of error in satellite navigation positioning, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 11, 3, 419-423, 2017
Jurdziński M., Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) w procesie globalizacji żeglugi morskiej, The globalization process in shipping by International Maritime Organization (IMO), Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, 32, 21-27, 2017
Jurdziński M., Causes of ships groundings in terms of integrated navigation model, Annual of Navigation, 24, 119-135, 2017
Jurdziński M., Domena statku w nawigacji morskiej, Ship domain in marine navigation, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, 32, 43728, 2017
Kopacz P., Application of planar Randers geodesics with river-type perturbation in search models, APPLIED MATHEMATICAL MODELLING, 49, 531-553, 2017
Kopacz P., Aldea N., Generalized Zermelo navigation on Hermitian manifolds with a critical wind, Results in Mathematics, 72, 4, 2165-2180, 2017
Kopacz P., Aldea N., Generalized Zermelo navigation on Hermitian manifolds under mild wind, DIFFERENTIAL GEOMETRY AND ITS APPLICATIONS, 54, part A, 325-343, 2017
Kopacz P., A note on generalization of Zermelo navigation problem on Riemannian manifolds with strong perturbation, Analele Stiintifice ale Universitatii Ovidius Constanta-Seria Matematica, 25, 3, 107-123, 2017
Lenart A., Approach parameters in marine navigation – graphical interpretations, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 11, 3, 521-529, 2017
Lenart A., Orthodromes and loxodromes in marine navigation, JOURNAL OF NAVIGATION, 70, 2, 432-439, 2017
Lenart A., Sphere - to - spheroid comparison - numerical analysis, Polish Maritime Research, 24, 4 (96), 43564, 2017
Łącki M., Kontrola trajektorii ruchu statku za pomocą metod neuroewolucyjnych, Ship trajectory control with neuroevolutionary method, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 18, 12 (214), 588-591, 2017
Neumann T., Wykorzystanie systemów telematyki na przykładzie wybranych przedsiębiorstw transportu drogowego, Use of telematics systems in selected transport companies – the case study, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 18, 12 (214), 605-610, 2017
Neumann T., Koncepcja zastosowania technologii RFID w transporcie drogowym, Analysis of application possibilities of RFID technology in road transport, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 102, 44-60, 2017
Pawelski J., Microwave reference systems, Mikrofalowe systemy referencyjne, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 18, 6 (208), 1020-1023, 2017
Specht C., Weintrit A., Specht M., Dąbrowski P., Determination of the territorial sea baseline – measurement aspect, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 95, art.no. 032011, 10 s, 2017
Specht C., Specht M., Świtalski E., Application of an autonomous/unmanned survey vessel (ASV/USV) in bathymetric measurements, Polish Maritime Research, 24, 3 (95), 36-44, 2017
Stupak T., Wąż M., Naus K., Multidimensional radar display, Wielowymiarowy obraz radarowy, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 18, 12 (214), 1399-1404, 2017
Stupak T., Wąż M., Porównanie parametrów ruchu statków na podstawie obserwacji ARPA i AIS, Ship movement parameters compare based on ARPA and AIS observation, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 18, 12 (214), 438-441, 2017
Stupak T., Wąż M., Grządziel A., Nowak D., Detection of weak echoes from the radar video signal, Wykrywanie słabych ech z radarowego sygnału wizyjnego, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 18, 12 (214), 477-480, 2017
Stupak T., Młotkowski J., Koncepcja rozwoju e-nawigacji w Polsce, E-navigation conception development in Poland, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 18, 12 (214), 297-301, 2017
Stupak T., Pałka W., Analiza przyczyn awarii oznakowania nawigacyjnego, Causes damage of navigational marks analysis, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 18, 6 (208), 1008-1012, 2017
Szłapczyńska J., Pietraszkiewicz J., Zastosowanie szerokopasmowego Internetu dla potrzeb e-nawigacji na przykładzie usługi pogodowego planowania trasy statku, Broadband internet applied to e-navigation exemplified by a ship weather routing example, Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, 4, 107-109, 2017
Szłapczyńska J., Szłapczyński R., A method of determining and visualizing safe motion parameters of a ship navigating in restricted waters, OCEAN ENGINEERING, 363-373, 2017
Szłapczyńska J., Szłapczyński R., Heuristic method of safe manoeuvre selection based on collision threat parameters areas, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 11, 4, 591-596, 2017
Szłapczyńska J., Szłapczyński R., Review of ship safety domains: models and applications, OCEAN ENGINEERING, 145, 277-289, 2017
Ungert A., Wpływ prądów morskich na bezpieczną realizację planu podróży w rejonie trudnym nawigacyjnie, Sea influence on safe realisation of passage plan in navigationally difficult area, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 102, 111-123, 2017
Ungert A., Zintegrowany system nawigacji w świetle przepisów Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), Integrated navigation system in a light of International Maritime Organization regulations, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 18, 12 (214), 1375-1380, 2017
Wawruch R., Ocena przydatności wskazań AIS i ARPA do planowania manewru antykolizyjnego, Assessment of the usefulness of AIS and ARPA indications for planning collision avoiding manoeuvre, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 18, 6 (208), 1112-1115, 2017
Wawruch R., Badania modelowe wpływu zakłóceń od powierzchni morza na możliwości wykrywcze statkowego radaru nawigacyjnego, Modeling of the influence of sea clutters on the detection capabilities of the ship's navigational radar, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 18, 12 (214), 1392-1398, 2017
Wawruch R., Ability to test shipboard automatic identification system instability and inaccuracy on simulation devices, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 52 (124), 128-134, 2017
Wawruch R., Wyposażenie ratunkowe współczesnych statków pasażerskich, Life-saving appliances of modern passenger ships, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 18, 9 (211), 132-138, 2017
Weintrit A., The concept of time in navigation, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 11, 2, 209-219, 2017
Wróbel K., Montewka J., Kujala P., Towards the assessment of potential impact of unmanned vessels on maritime transportation safety, RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY, 165, 155-169, 2017

2016

Bogalecka M., Dziula P., Kołowrocki K., Blokus-Roszkowska A., Gas pipelines critical infrastructure network, Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars, 7, 2, 43470, 2016
Bogalecka M., Dziula P., Kołowrocki K., Blokus-Roszkowska A., Methodology for gas pipelines critical infrastructure network safety and resilience to climate change analysis, Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars, 7, 2, 83-91, 2016
Dąbrowski P., Specht C., Specht M., Chrostowski P., Dera M., Koc W., Szmagliński J., Skóra M., Mobilne pomiary satelitarne na liniach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, Mobile satellite measurements on the Pomeranian Metropolitan Railway, Przegląd Komunikacyjny, 71, 5, 43724, 2016
Dziula P., Kołowrocki K., Identification of climate related hazards, the Global Baltic Network of critical infrastructure metworks, is exposed to, Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars, 7, 1, 43-52, 2016
Dziula P., Kołowrocki K., Modelling operation process of Global Baltic Network of critical infrastructure networks, Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars, 7, 3, 15-20, 2016
Filipowicz Wł., On the mathematical theory of evidence in navigation, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 45 (117), 159-167, 2016
Formela K., Wilczyński P., Gil M., Determination of the tankers’ drift during STS operation - simulation study, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 10, 4, 619-623, 2016
Formela K., Wilczyński P., Śniegocki H., Gil M., Determination of the wind speed limits causing the break away of the vessel from Jetty P in Naftoport- simulation study, Journal of KONES, 23, 4, 99-108, 2016
Formela K., Muszyńska K., Possibilities for providing of professional practices on the training vessel Dar Młodzieży, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 10, 1, 35-40, 2016
Guze S., Smolarek L., Weintrit A., The area-dynamic approach to the assessment of the risks of ship collision in the restricted water, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, (45) 117, 88–93, 2016
Januszewski J., Nowy regionalny satelitarny system wspomagający QZSS powstaje w Japonii, New regional satellite system augmentation under construction in Japan, Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, 4, 106-111, 2016
Januszewski J., NAVIC I GAGAN dwa indyjskie systemy satelitarne wchodzą na światowy rynek, NAVIC and GAGAN, two indian satellite systems come into world market, Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, 10, 1237-1241, 2016
Januszewski J., Applications of global navigation satellite systems in maritime navigation, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 47 (119), 74-79, 2016
Januszewski J., Global satellite navigation systems at high latitudes, visibility and geometry, Annual of Navigation, 23, 89-102, 2016
Januszewski J., BeiDou and Galileo, two global satellite navigation systems in final phase of the construction, visibility and geometry, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 10, 3, 381-387, 2016
Joszczuk-Januszewska J., The Cloud Computing Technology For Future Digital Transport in Europe, Technologia chmury obliczeniowej dla przyszłego cyfrowego transportu w Europie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki, 2 (34), 127-134, 2016
Jurdziński M., Planowanie podróży morskiej z uwzględnieniem ryzyka nawigacji morskiej w rejonach ograniczonych, Passage planning of sea navigation including risk assessing in restricted waters, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 97, 72-86, 2016
Jurdziński M., Planowanie zmiany kursu statku w rejonach ograniczonych, Planning of ship turning in restricted waters, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, 31, 57-68, 2016
Jurdziński M., Passage planning for ships involved in an incident and seeking a place of refuge, Planowanie podróży uszkodzonych statków szukających miejsca schronienia, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 57, 2 (205), 29-44, 2016
Jurdziński M., Fale fenomenalne w żegludze morskiej, Freak waves in maritime navigation, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 97, 55-71, 2016
Kaizer A., Wróbel K., Podwodne statki transportowe – historyczne rozwiązanie problemu transportu węglowodorów z Arktyki, Submarine cargo vessels – historical solution to Arctic hydrocarbons transportation, Inżynieria Morska i Geotechnika, 37, 2, 106-111, 2016
Królikowski A., Wawruch R., Implementation of the Polish National Maritime Safety System - stage I and II, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 45 (117), 126-133, 2016
Królikowski A., Wawruch R., Zmiany strukturalne transportu multimodalnego – potrzeby wykorzystania śródlądowego transportu wodnego, Structural changes in the multimodal transport - the need to use inland water transport, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 17, 6, 1409-1414, 2016
Łącki M., Intelligent Prediction of Ship Maneuvering, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 10, 3, 511-516, 2016
Neumann T., Vessels route planning problem with uncertain data, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 10, 3, 459-464, 2016
Neumann T., Wybór trasy w warunkach rozmytych, Fuzzy approach to route selection, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 17, 12, 704-707, 2016
Neumann T., Routing planning as an application of graph theory with fuzzy logic, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 10, 4, 661-664, 2016
Neumann T., The shortest path problem with uncertain information in maritime transport routing, JOURNAL OF MARINE TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT, 2, 35-38, 2016
Pastusiak T., The time window for vessels without ice strengthening on the Northern Sea Route, Annual of Navigation, 23, 103-120, 2016
Pastusiak T., Principles of vessel route planning in ice on the Northern Sea Route, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 10, 4, 587-592, 2016
Pastusiak T., Consistency of data presented on modern maps of ice cover in the Arctic, Polish Cartographical Review, 48, 2, 55-66, 2016
Pastusiak T., Nautical electronic maps of S-411 standard and their suitability in navigation for assessment of ice cover condition of the Arctic Ocean, Polish Cartographical Review, 48, 1, 17-28, 2016
Pastusiak T., Functionality of sea ice data sources on the NSR, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 10, 3, 441-450, 2016
Pastusiak T., Accuracy of sea ice data from remote sensing methods, its impact on safe speed determination and planning of voyage in ice-covered areas, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 10, 2, 229-248, 2016
Specht C., Specht M., Weintrit A., Determination of the territorial sea baseline – aspect of using unmanned hydrographic vessels, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 10, 4, 649-654, 2016
Specht M., Weintrit A., Wyznaczanie linii podstawowej morza terytorialnego – aspekt prawny, Determination of the territorial sea baseline – legal aspect, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 97, 177-184, 2016
Specht C., Specht M., Weintrit A., A history of maritime radio-navigation positioning systems used in Poland, JOURNAL OF NAVIGATION, 69, 3, 468–480, 2016
Specht M., Weintrit A., Dąbrowski P., Specht C., Wyznaczanie linii podstawowej i zewnętrznej granicy morza terytorialnego – aspekt metodyczny, Determination of the baseline and outer limit of the territorial sea – methodical aspect, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 97, 185-200, 2016
Stupak T., Wawruch R., Telecommunication infrastructure of the polish national maritime safety system, Archives of Transport System Telematics, 9, 4, 27-31, 2016
Szłapczyńska J., Szłapczyński R., An analysis of domain-based ship collision risk parameters, OCEAN ENGINEERING, 47-56, 2016
Wawruch R., Study reliability of the information about the CPA and TCPA indicated by the ship's AIS, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 10, 3, 417-424, 2016
Wawruch R., Królikowski A., Implementation in Poland of the EU legislation on VTMIS and reporting formalities for ships operating to or from ports of the EU Member States, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 10, 1, 133-141, 2016
Wawruch R., Badania jakościowe informacji o CPA i TCPA wskazywanej przez statkowy AIS, Qualitative research of information about the CPA and TCPA in dicated by the ship's AIS, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 17, 12, 1439-1445, 2016
Wawruch R., Krajowy system bezpieczeństwa morskiego (KSBM) jako infrastruktura techniczna narodowego systemu SafeSeaNet, National Maritime Safety System (KSBM) as technical infrastructure of the national SafeSeaNet system, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 97, 156-167, 2016
Wawruch R., Remarks on the further development of an Integrated Navigation System (INS), Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 48 (120), 105-113, 2016
Wawruch R., Królikowski A., Polish National Maritime Safety System – objectives of the establishment, structures and tasks, Journal of Maritime Research, 13, 2, 29-38, 2016
Weintrit A., e-Nav, is it enough?, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 10, 4, 567-574, 2016
Wróbel K., Krata P., Montewka J., Hinz T., Towards the development of a risk model for unmanned vessels design and operations, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 10, 2, 267-274, 2016
Wróbel K., Frankowski J., Fall and rise of Polish shipbuilding industry, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 10, 1, 151-156, 2016

2015

Filipowicz Wł., On nautical observation errors evaluation, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 9, 4, 545-550, 2015
Januszewski J., Integralność nawigacyjnych systemów satelitarnych, globalnych i wspomagających, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, 5, 573-579, 2015
Lenart A., Analysis of collision threat parameters and criteria, JOURNAL OF NAVIGATION, 68, 5, 887-896, 2015
Neumann T., Parameters in the software’s model to choose a better route in the marine traffic, International Journal of Machine Intelligence, 2, 454-457, 2015
Neumann T., Lingwistyczne podejście do zadania wyboru trasy, TTS Technika Transportu Szynowego, 1100-1103, 2015
Neumann T., Wybór alternatywnych tras w transporcie morskim, Logistyka, 0, 2015
Neumann T., Method of choosing a better route in shipping, JOURNAL OF MARINE TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT, 57-61, 2015
Neumann T., Wykorzystanie teorii Dempstera-Shafera do wyznaczania lokalizacji stacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Logistyka, 0, 8044-8053, 2015
Szłapczyńska J., Szłapczyński R., A Simulative Comparison of Ship Domains and Their Polygonal Approximations, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 9, 1, 135-141, 2015
Szłapczyńska J., Szłapczyński R., A target information display for visualising collision avoidance manoeuvres in various visibility conditions, JOURNAL OF NAVIGATION, 68, 6, 1041-1055, 2015
Szłapczyńska J., Multi-objective weather routing with customised criteria and constraints, JOURNAL OF NAVIGATION, 68, 2, 338-354, 2015
Szłapczyńska J., Data Acquisition in a Manoeuver Auto-negotiation System, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 9, 3, 343-348, 2015
Śniegocki H., Formela K., Gil M., Comparison of the efficiency of Williamson and Anderson Turn manoeuvre, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 9, 4, 565-569, 2015
Wawruch R., The Concept of a Single Window in e-Navigation and According to the EU Regulations, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 9, 4, 551-556, 2015
Weintrit A., Rogowski J., Specht C., Leszczyński W., Evaluation of Positioning Functionality in ASG EUPOS for Hydrography and Off-shore Navigation, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 9, 2, 221-227, 2015

2014

Neumann T., Algorytm wyznaczania najkrótszej ścieżki w grafie skierowanym w zbiorze liczb rozmytych, Logistyka, 7782-7787, 2014
Neumann T., Method of Path Selection in the Graph - Case Study, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 4, 557-662, 2014
Neumann T., Planowanie trasy statku. Trasa najkrótsza, najszybsza czy może najlepsza?, Logistyka, 2014
Neumann T., Problem wyboru trasy w sieci telekomunikacyjnej z opisem połączeń za pomocą liczb rozmytych, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, 1393-1395, 2014
Neumann T., The Shortest Not Necessarily the Best. Other Path on the Basis of the Optimal Path, INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 10, 322-326, 2014
Wawruch R., Security of the maritime transport and supply chain to the ports, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 1 (39), 2014

2013

Blokus-Roszkowska A., Jurdziński M., Application of Satellite Navigation Techniques for Vessel’s Drift Determination in Piloting Areas, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 7, No. 3, 389-392, 2013
Dziula P., Kołowrocki K., Soszyńska-Budny J., Maritime Transportation System Safety – Modeling and Identification, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 7, No. 2, 169-175, 2013
Filipkowski D., Przykłady struktury transmisji danych dla systemu e-Nawigacji, TTS - Technika Transportu Szynowego, 10, 49-57, 2013
Filipkowski D., Visual to Virtual and Analog to Digital - Transformations Leading to Introduction of e-Navigation, Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. Advances in Marine Navigation, Edited by Adam Weintrit, Taylor & Francis Group, London, UK, 79-84, 2013
Filipkowski D., Data transmission system architecture for e-Navigation, Communication in Computer and Information Science, Telematics in the Transport Environments, Activities of Transport Telematics, Nr 395, 32-41, 2013
Filipkowski D., See More - Analysis of Possibilities of Implementation AR Solutions During Bridge Watchkeeping, Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. Advances in Marine Navigation, Edited by Adam Weintrit, Taylor & Francis Group, London, UK, 255-260, 2013
Filipowicz Wł., Overview of the Mathematical Theory of Evidence and its Application on Navigation, Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. Advances in Marine Navigation, Edited by Adam Weintrit, Taylor & Francis Group, London, UK, 319-326, 2013
Filipowicz Wł., Position Fixing and its Accuracy Evaluation, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Nr 36 (108), 42-48, 2013
Formela K., Kaizer A., The Concept of Modernization Works Related to the Capability of Handling E Class Container Vessels in the Port Gdynia, Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. Maritime Transport & Shipping, Edited by Adam Weintrit & Tomasz Neumann Taylor & Francis Group, London, UK, 201-205, 2013
Gackowska A., Gackowski P., Identification of Hazards that Affect the Safety of LNG Carrier During Port Entry, Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. Maritime Transport & Shipping, Edited by Adam Weintrit & Tomasz Neumann Taylor & Francis Group, London, UK, 91-95, 2013
Januszewski J., Accuracy of the GPS Position Indicated by Different Maritime Receivers, Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. Advances in Marine Navigation, Edited by Adam Weintrit, Taylor & Francis Group, London, UK, 171-178, 2013
Januszewski J., How the Troposphere Affects Positioning Solution Using Satellite Navigation Systems, Communication in Computer and Information Science, Telematics in the Transport Environments, Activities of Transport Telematics, Nr 395, 275-283, 2013
Januszewski J., Satellite navigation systems applications, the main utilization limits for maritime users, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Nr 36 (108), 70-75, 2013
Januszewski J., Compatibility and Interoperability of Satellite Navigation Systems in Different Modes of Transport, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 95, 199-208, 2013
Jędrzejowicz P., Skakovski A., Population Learning with Differential Evolution for the Discrete-Continuous Scheduling with Continuous Resource Discretisation, 2013 IEEE International Conference on Cybernetics (CYBCONF), 92 - 97, 2013
Jędrzejowicz P., Skakovski A., Structure vs. Efficiency of the Cross-Entropy Based Population Learning Algorithm for Discrete-Continuous Scheduling with Continuous Resource Discretisation, Agent-Based Optimization, 2013
Joszczuk-Januszewska J., Importance of Cloud-Based Maritime Fleet Management Software, Communication in Computer and Information Science, Telematics in the Transport Environments, Activities of Transport Telematics, Nr 395, 450-458, 2013
Jurdziński M., Technologiczne i eksploatacyjne metody zmniejszenia oporów kadłuba, w celu obniżenia zużycia energii na statkach morskich, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 82, 23-37, 2013
Jurdziński M., Systemy dynamicznego ustalania wartości zapasu wody pod stepką na płytkowodziu, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 82, 15-22, 2013
Kopacz P., Simulation of zermelo Navigation on Riemannian Manifolds for dim(RxM)=3, Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. Advances in Marine Navigation, Edited by Adam Weintrit, Taylor & Francis Group, London, UK, 333-337, 2013
Kopacz P., Proposal on a Riemannian Approach to Path Modeling in a Navigational Decision Support System, Communication in Computer and Information Science, Telematics in the Transport Environments, Activities of Transport Telematics, Nr 395, 294-302, 2013
Lenart A., Solutions of Inverse Geodetic Problem in Navigational Applications, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 7, No. 2, 253-257, 2013
Lisowski J., Szklarski A., The fluctuational model of small floating objects identification by means of passive radar reflectors, Solid State Phenomena, Vol. 196, 88-94, 2013
Łącki M., Ship Handling in Wind and Current with Neuroevolutionary Decision Support System, Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. Advances in Marine Navigation, Edited by Adam Weintrit, Taylor & Francis Group, London, UK, 71-77, 2013
Mindykowski J., Charchalis A., Przybyłowski P., Weintrit A., Maritime Education and Research to Face the XXI-st Century Challenges in Gdynia Maritime University’s Experience Part II – Gdynia Maritime University of Experience the 21st Century Challenges, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 7, No. 4, 581-586, 2013
Mindykowski J., Charchalis A., Przybyłowski P., Weintrit A., Maritime Education and Research to Face the XXI-st Century Challenges in Gdynia Maritime University’s Experience Part I – Maritime Universities Facing Today and Tomorrow’s Challenges, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 7, No. 4, 575-579, 2013
Neumann T., Algorytmiczne podejście do problemu wyznaczania lokalizacji brzegowych stacji obserwacyjnych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 82, 52-61, 2013
Pastusiak T., Styszyńska A., Intensywny dryf lodu w rejonie wyspy Wrangla, zjawiska z nim związane i konsekwencje dla bezpieczeństwa żeglugi, Problemy Klimatologii Polarnej, 23, 191-218, 2013
Pawelski J., Natural Gas as Alternative Fuel for Vessels Sailing in European Waters, Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. Maritime Transport & Shipping, Edited by Adam Weintrit & Tomasz Neumann Taylor & Francis Group, London, UK, 103-107, 2013
Pawelski J., Metody redukcji emisji tlenków siarki stosowane na statkach w celu spełnienia przyszłych wymagań aneksu VI konwencji MARPOL, wchodzących w życie 1 stycznia 2015 roku, TTS - Technika Transportu Szynowego, 10, 3375-3384, 2013
Pawelski J., Zastosowanie sztucznych hydratów gazu ziemnego w transporcie, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 3, 2235-2245, 2013
Rutkowski G., Eksploatacja statków dynamicznie pozycjonowanych, Wydawnictwo Trademar, Gdynia 2013, Wydanie I, Numer ISBN 978-83-62227-44-0, Monografia autorska - 448 stron, 2013
Siergiejczyk M., Dziula P., Katalog zagrożeń systemów transportowych, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 95, 379-386, 2013
Siergiejczyk M., Dziula P., Selected aspects of acts of law concerning crisis management and critical infrastructure protection, Journal of KONBiN, Vol. 2, No. 26, 79-88, 2013
Siergiejczyk M., Dziula P., Threats to transport systems catalogue, Journal of KONBiN, Vol. 3, No. 27, 23-30, 2013
Smolarek L., Śniegocki H., Risk Modelling for Passages in Approach Channel, Mathematical Problems in Engineering, 597243, 8 pages, 2013
Szłapczyńska J., Multicriteria Evolutionary Weather Routing Algorithm in Practice, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 7, No. 1, 61-65, 2013
Śniegocki H., Badanie Możliwości Zawinięcia Maksymalnego Statku Kontenerowego do Portu Gdańsk, TTS - Technika Transportu Szynowego, 10, 2941-2951, 2013
Śniegocki H., The Requirements for Safe Traffic and Maneuvering in Approaches to the Port of Świnoujście and the Outer Port od Świnoujście with Particular Emphases on LNG Vessels, Journal of KONES, Vol. 20, No. 4, 419-423, 2013
Świerczyński S., Wąż M., Stupak T., Mobilna platforma pomiarowa dla badania skutecznej powierzchni odbicia, TTS - Technika Transportu Szynowego, 10, 3497-3504, 2013
Wawruch R., Single window for Maritime Safety Information, Communication in Computer and Information Science, Telematics in the Transport Environments, Activities of Transport Telematics, Nr 395, 476-485, 2013
Wawruch R., Wykorzystanie programu Carpet do określenia możliwości wykrywczych radaru w funkcji wysokości anteny radarowej i obiektu, TTS - Technika Transportu Szynowego, 10, 319-327, 2013
Wawruch R., Experimental evaluation of the Constant False Alarm Rate (CFAR) algorithms used in maritime FM-CW radars, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Nr 36 (108), 177-181, 2013
Wawruch R., Fuzja danych radarowych i AIS, TTS - Technika Transportu Szynowego, 10, 329-338, 2013
Wawruch R., Data integration in the Integrated Navigation System (INS) in Function of the Digital Processing Algorithms Used in the Frequency Modulated Continuous Wave (FM-CW) Radar, Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. Advances in Marine Navigation, Edited by Adam Weintrit, Taylor & Francis Group, London, UK, 247-251, 2013
Wąż M., Stupak T., Analiza zobrazowania radarowego prezentowanego na symulatorach nawigacyjnych, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 3, 2277-2284, 2013
Weintrit A., Technical Infrastructure to Support Seamless Information Exchange in e-Navigation, Communication in Computer and Information Science, Telematics in the Transport Environments, Activities of Transport Telematics, Nr 395, 188-199, 2013
Weintrit A., Operational Requirements for Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS), Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 82, 103-115, 2013
Weintrit A., redakcja monografii pt.: Advances in Marine Navigation. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2013
Weintrit A., So, What is Actually the Distance from the Equator to the Pole? – Overview of the Meridian Distance Approximations, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 7, No. 2, 259-272, 2013
Weintrit A., redakcja monografii pt.: Navigational Problems. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2013
Weintrit A., Prioritized Main Potential Solutions for the e-Navigation Concept, TransNav, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 7, No. 1, 27-38, 2013
Weintrit A., Neumann T., redakcja monografii pt.: Maritime Transport & Shipping. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2013
Weintrit A., Advances in e-Navigation Concept – Risk Control Options, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 95, 493-506, 2013
Weintrit A., Neumann T., redakcja monografii pt.: STCW, Maritime Education and Training (MET), Human Resources and Crew Manning, Maritime Policy, Logistics and Economic Matters. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2013
Wróbel K., Stan obecny i perspektywy rozwoju systemów rzeczywistości rozszerzonej w zastosowaniach przemysłowych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 82, 129-136, 2013
Wróbel K., Automatic system for bathymetrical AUVs' navigation - basic concept, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 82, 116-128, 2013

2012

Dziewicki M., Ledóchowski M., Stupak T., Badanie zasięgu i dokładności Krajowego Systemu Radionawigacyjnego DGPS, TTS Technika Transportu Szynowego, wersja elektroniczna, 4165-4173, 2012
Dziewicki M., Ledóchowski M., Stupak T., Koncepcja monitorowania Krajowego Radionawigacyjnego Systemu DGPS/RTK z funkcją generowania poprawek przez stacje monitorujące, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 11, nr 11, 1652-1655, 2012
Filipkowski D., Analisys of possible use of solutions defined as Augmented Reality in marine navigation and sea transportation, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, Nr 4 (191), 33-4, 2012
Filipkowski D., Możliwości wykorzystania rozwiązań rzeczywistości w systemie e-nawigacji, Logistyka, 3/212, 2012
Filipkowski D., Analiza możliwości zapobiegania wypadkom morskim, a w szczególności kolizjom i wejściom na mielizny poprzez wprowadzenie systemu e-Nawigacji wraz z rozwiązaniami rozszerzonej rzeczywistości, TTS Technika Transportu Szynowego, wersja elektroniczna, 187-196, 2012
Filipowicz Wł., Evidence Representations in Position Fixing,, Przegląd Elektrotechniczny, 10b, Warszawa, 256-26, 2012
Filipowicz Wł., Compass Made Good Correction with MTE, Springer – Verlag, Berlin – Heidelberg,, Communications in Computer and Information Science 329. Telematics in the Transport Environment. Monograph edited by J. Mikulski. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2012, 69-78, 2012
Filipowicz Wł., Fuzzy Evidence Reasoning and Position Fixing, IOS Press, Amsterdam, Berlin, Tokyo, Washington, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications - Knowledge-Based Intelligent Engineering Systems, 1181-119, 2012
Formela K., Śniegocki H., Symulator Transas Navi-Trainier Professional 5000 (NTPRO 5000). Możliwości wykorzystania do celów szkoleniowych, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 11, 1648-1649, 2012
Formela K., Neumann T., Weintrit A., Morskie farmy wiatorwe w Polsce, TTS Technika Transportu Szynowego, wersja elektroniczna, 425-438, 2012
Januszewski J., Wpływ nawigacyjnych systemów satelitarnych na rozwój wszystkich gałęzi transportu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 743, Problemy Transportu i Logistyki, nr 2, 57-69, 2012
Januszewski J., Propagacja fal radiowych w naziemnych i satelitarnych systemach nawigacyjnych, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 1, 3-1, 2012
Januszewski J., How the Ionosphere Affects Positioning Solution Using Terrestrial and Satellite Navigation Systems ?, Communications in Computer and Information Science 329. Telematics in the Transport Environment. Monograph edited by J. Mikulski. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2012, 2012
Januszewski J., Nowe depesze nawigacyjne systemu satelitarnego GPS oraz budowanych systemów Galileo i QZSS, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 10, nr 1, 1624-1628, 2012
Januszewski J., Visibility and Geometry of Galileo Satellites Constellation, Annual of Navigation, 19/212 - part 1, 79-9, 2012
Januszewski J., System EGNOS i inne satelitarne systemy wspomagające, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 11, nr 11, 1641-1648, 2012
Januszewski J., Satellite navigation systems in coastal navigation, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Nr 29 (11), 45-52, 2012
Januszewski J., New satellite navigation systems and modernization of current systems, why and for whom ?, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Nr 32-2 (14), 58-64, 2012
Joszczuk-Januszewska J., Możliwości wykorzystania technologii chmury obliczeniowej w inteligentnych systemach transportowych dla ochrony środowiska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 743, Problemy Transportu i Logistyki, nr 2, 71-82, 2012
Joszczuk-Januszewska J., The Benefits of Cloud Computing In the Maritime Transport, Communications in Computer and Information Science 329. Telematics in the Transport Environment. Monograph edited by J. Mikulski. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2012, 258-366, 2012
Jurdziński M., Innowacje technologiczne na statkach morskich w celu redukcji zużycia energii i emisji CO2, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 77, 16-26, 2012
Jurdziński M., Eksploatacja statków morskich w rejonach polarnych, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 27, 5-34, 2012
Kemp J., Bechley M., Cockcroft N., Jurdziński M., Thirslund S., Collision Avoidance at Sea in the Mid-20th Century, Journal of Navigation, Vol. 65, issue 2, 191 -25, 2012
Kopacz P., On geometric properties of spherical conics and generalization of pi in navigation and mapping, Geodesy and Cartography, Vol. 38, Issue 4, 141-151, Organizator: Taylor & Francis, 2012
Krata P., Szpytko J., Weintrit A., Computing of momentary ship’s deck elevation for the purpose of gantry control during cargo handling operations in sea ports., Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Nr 29 (11), 81-87, 2012
Krata P., Szłapczyńska J., Weather Hazard Avoidance in Modeling Safety of Motor-Driven Ship for Multicriteria Weather Routing, TransNav - International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 6, No. 1, 71-78, 2012
Król A., Majewska K., Mieloszyk M., Murawski L., Ostachowicz W., Weintrit A., Fibre Bragg Grating Sensor Grids for Structural Health Monitoring of the Foremast of STS Dar Mlodziezy., Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part C – Journal of Mechanical Engineering Science, November 9, DOI: 1.1177/954462124662, 1-, 2012
Królikowski A., Młynarczyk J., Weintrit A., Testament RMS „Titanic” – 100 lat po tragedii, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia 2012, 278, 2012
Kwiatkowski M., Popik J., Buszka W., Wawruch R., Integrated Vessel Traffic Control System, TransNav - International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 6, No. 3, 323-327, 2012
Lisowski J., Szklarski A., Fluktuacyjny model identyfikacji małych statków za pomocą reflektorów radarowych, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 11, nr 11, 166-1663, 2012
Łącki M., Real-time training algorithms in neuroevolutionary navigational decision support system, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, Nr 4 (191), 93-14, 2012
Łącki M., Neuroevolutionary Ship Handling System in a Windy Environment, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 6, No. 4, 453-458, 2012
Mindykowski J., Charchalis A., Przybyłowski P., Weintrit A., Maritime Education and Research to Face The XXI-st Century Challenges in Gdynia Maritime University Experience., BIT’s Annual World Congress of Ocean, WCO 2012, Dalian, China, September 20-23, 2012, 2012
Moskalik M., Pastusiak T., Tegowski J., Multibeam Bathymetry and Slope Stability of Isvika Bay, Murchisonfjorden, Nordaustlandet, Marine Geodesy, Vol. 35, Issue 4, 389-398, 2012
Murawski L., Opoka S., Majewska K., Mieloszyk M., Ostachowicz W., Weintrit A., Investigations of Marine Safety Improvements by Structural Health Monitoring Systems, TransNav - International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 6, No. 2, 223-23, 2012
Neumann T., Weintrit A., Expert Systems Based on Dempster-Shafer Theory of Evidence in Maritime – Characteristic and Applications, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Nr 32(14) zeszyt 2, 141-147, 2012
Neumann T., Systemy monitorowania obszarów transportu morskiego, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 11, nr 11, 1652-1655, 2012
Pastusiak T., Ship’s Navigational Safety in the Arctic Unsurveyed Regions, TransNav - International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 6, No. 2, 29-214, 2012
Pawelski J., Porównanie właściwości morskich radarów nawigacyjnych z radarami na fali ciągłej, TTS Technika Transportu Szynowego, wersja elektroniczna, 4139-4146, 2012
Rutkowski G., Ocena bezpieczeństwa nawigacyjnego kontenerowców klasy PS podczas manewrów podejściowych do terminalu DTC w Gdańsku — na przykładzie m/s Emma Maersk, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, Nr 1 (188), 115-13, 2012
Rutkowski G., Wykorzystanie przestrzennego modelu domeny do oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego kontenerowców oceanicznych klasy ps, takich jak „Emma Maersk”, podczas manewrów podchodzenia do terminalu dtc Gdańsk Port Północny, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, Nr 2 (189), 123-14, 2012
Rutkowski G., Analiza regulacji prawnych dotyczących szkoleń, kwalifikacji morskich oraz wiedzy, kompetencji i doświadczenia wymaganych dla personelu DP, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 27, 35-51, 2012
Rutkowski G., Analiza różnych metod pozycjonowania jednostek morskich w sektorze off-shore z uwzględnieniem metody dynamicznego pozycjonowania stosowanej na terminalach przeładunkowych hi-load, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 27, 52-61, 2012
Rutkowski G., Ocena głębokości północnego toru podejściowego do portu Świnoujście od pozycji gazociągu Nord Stream do terminalu LNG w aspekcie obsługi jednostek o maksymalnych gabarytach – metody uproszczone, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 77, 49-62, 2012
Rutkowski G., Ocena głębokości północnego toru podejściowego do portu Świnoujście od pozycji gazociągu Nord Stream do terminalu LNG w aspekcie obsługi jednostek o maksymalnych gabarytach – metoda rozbudowana, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 77, 63-77, 2012
Stupak T., Accuracy tests of data about tracked objects received from shore based radar with ARPA function connected, Monography MARITIME TRANSPORT’12, Editors: Francesc Xavier Martínez de Osés, Marcel•la Castells i Sanabra, Universitat Politecnica de Catalu-nya, Department de Ciencia i Enginyeria Nautiques, Barcelo, 2012
Szcześniak J., Weintrit A., Europejskie systemy kontroli i śledzenia ruchu statków - geneza, zasady funkcjonowania oraz perspektywy rozwoju, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 77, 78-92, 2012
Szklarski A., Mośliwość osłony radiolokacyjnej platformy wiertniczej Baltic Beta, XV Jubileuszowe Sympozjum Podstawowe problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i mechatroniki, PPEEm pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN, Gliwice 11-13 grudnia 2012 r., 2012
Szłapczyński R., Szłapczyńska J., Evolutionary Sets of Safe Ship Trajectories: Evaluation of Individuals, TransNav - International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 6, No. 3, 345-353, 2012
Szłapczyński R., Szłapczyńska J., On evolutionary computing in multi-ship trajectory planning, Applied Intelligence, September 2012, Volume 37, Issue 2, 155-174, 2012
Szłapczyński R., Szłapczyńska J., Customized crossover in evolutionary sets of safe ship trajectories, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2012, Vol. 22, No. 4, 999–19, 2012
Śniegocki H., Stupak T., Formela K., Ocena możliwości wejścia zestawów pchanych o długości 112 metrów do portu Elbląg, TTS Technika Transportu Szynowego, wersja elektroniczna, 45-413, 2012
Śniegocki H., Bezpieczeństwo tankowców LNG podczas podejścia do portu ze szczególnym uwzględnieniem zmian istniejącego oznakowania nawigacyjnego na przykładzie Portu Zewnętrznego i Terminala Gazowego LNG w Świnoujściu, XV Jubileuszowe Sympozjum Podstawowe problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i mechatroniki, PPEEm pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN, Gliwice 11-13 grudnia 2012 r., 2012
Wawruch R., Możliwości modelowania trajektorii statku na urządzeniach symulacyjnych, Logistyka, 3/212, 2383-239, 2012
Wawruch R., System mostka zintegrowanego – problemy z integracją danych radarowych, TTS Technika Transportu Szynowego, wersja elektroniczna, 55-513, 2012
Wawruch R., Stupak T., Popik J., Kwiatkowski M., An Integrated Vessel Traffic Control System and its Operational Tests, Monography MARITIME TRANSPORT’12, Editors: Francesc Xavier Martínez de Osés, Marcel•la Castells i Sanabra, Universitat Politecnica de Catalu-nya, Department de Ciencia i Enginyeria Nautiques, Barcelo, 1156-117, 2012
Wawruch R., Development of the Coastal and Global Ships Traffic Monitoring Systems, Communications in Computer and Information Science 329. Telematics in the Transport Environment. Monograph edited by J. Mikulski. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2012, 319-327, 2012
Wawruch R., Comparative Analysis of the Pulse and FMCW Radars Detection Possibilities, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Nr 29(11), 158-163, 2012
Weintrit A., Marine and Offshore Telematics Systems., Communications in Computer and Information Science 329. Telematics in the Transport Environment. Monograph edited by J. Mikulski. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2012, 334-348, 2012
Weintrit A., TransNav - International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 6, No. 1 - 4, 2012, TransNav - International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 6, No. 1 - 4, 212, 2012
Weintrit A., Morskie pomoce nawigacyjne – definicja, podział i klasyfikacja, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 11, nr 11, 1656-166, 2012
Weintrit A., Aspekt nawigacyjny. Morskie mapy na początku XX wieku (w czasach „Titanica”) i dzisiaj., Rozdział 7 [w:] red. A. Królikowski, J. Młynarczyk, A. Weintrit: Testament RMS „Titanic” – 100 lat po tragedii. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia 2012, 111-129, 2012
Weintrit A., Some Problems of the Offshore Wind Farms in Poland, TransNav - International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 6, No. 4, 459-465, 2012
Weintrit A., Kopacz P., On Computational Algorithms Implemented in Marine Navigational Software Used in Marine Navigation Electronic Devices and Systems., Annual of Navigation, 19/212 - part 2, 171-184, 2012
Weintrit A., Kopacz P., Computational Algorithms Implemented in Marine Navigation Electronic Systems., Communications in Computer and Information Science 329. Telematics in the Transport Environment. Monograph edited by J. Mikulski. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2012, 148-158, 2012
Weintrit A., Kopacz P., Bąk A., Uriasz J., Naus K., Polish Approach to the IMO Model Course 1.27 On Operational Use of ECDIS., Annual of Navigation, 19/212 - part 2, 155-17, 2012

2011

Dziula P., Navigation systems’ classification, their functional range and information flows within them, Archives of Transport System Telematics, Vol. 4, Issue 1, 31-36, 2011
Filipkowski D., e-Report – Information Presentation Form Consistent with Recommendations for e-Navigation System, Archives of Transport System Telematics, ??, 2011
Filipkowski D., Informatyczne elementy systemu e-Nawigacji, Logistyka, Nr 6, CD-ROM, 2011
Filipowicz Wł., Fuzzy Evidence in Terrestrial Navigation, ed. A. Weintrit: Navigational Systems and Simulators: Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 65-73, 2011
Filipowicz Wł., Evidence Representation and Reasoning in Selected Applications, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 251-26, 2011
Filipowicz Wł., Uncertainty Management in Maritime Applications, Communications in Computer and Information Science, 239, 17-27, 2011
Formela K., Marsz A.A., Zmienność liczby dni ze sztormem nad Bałtykiem (1971-2009), Prace i Studia Geograficzne, 47, 189-196, 2011
Gackowska A., Śniegocki H., System AIS w rejonie Zatoki Pomorskiej, Podstawowe problemy energoelektroniki, elektromechaniki i mechatroniki PPEEm 2011; Materiały XIV Sympozjum; Wisła 9-12 grudnia, 2011
Januszewski J., Satellite Navigation Systems, Data Messages, Data Transfer and Formats, Communications in Computer and Information Science, 239, 338-345, 2011
Januszewski J., A look at the Development of GNSS Capabilities Over the Next 10 Years, ed. A. Weintrit: Navigational Systems and Simulators: Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 13-18, 2011
Januszewski J., Anteny nadawcze i odbiorcze naziemnych i satelitarnych systemów nawigacyjnych, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, Nr 7, 683-688, 2011
Joszczuk-Januszewska J., The Advantages of the Use of Cloud Computing in Intelligent Transport Systems, Communications in Computer and Information Science, 239, 143-15, 2011
Jurdziński M., Ocena metod i możliwości zużycia paliwa oraz emisji gazów na statkach morskich, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 26, 19-32, 2011
Kopacz P., Weintrit A., A Novel Approach to Loxodrome (Rhumb Line), Orthodrome (Great Circle) and Geodesic Line in ECDIS and Navigation in General, ed. A. Weintrit, T. Neumann: Methods and Algorithms in Navigation: Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 123-132, 2011
Kopacz P., Weintrit A., On geodesic based trajectories in navigation, Coordinates, The Monthly Magazine of Positioning, Navigation and Beyond, Center of Geoinformation Technology, Vol. VII, Issue 5, 27-31, 2011
Kopacz P., Weintrit A., Geodesic based trajectories in navigation, Coordinates, The Monthly Magazine of Positioning, Navigation and Beyond, Center of Geoinformation Technology, Vol. VII, Issue 6, 32-35, 2011
Krata P., Szłapczyńska J., Weather Hazard Avoidance in Modeling Safety of Motor-driven Ship for Muticriteria Weather Routing, ed. A. Weintrit, T. Neumann: Methods and Algorithms in Navigation: Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 165-172, 2011
Król A., Stupak T., Wawruch R., Kwiatkowski M., Paprocki P., Popik J., Performance Test of the Integrated Vessel Traffic Control System, IEEE Xplore Digital Library, 2011
Król A., Stupak T., Badanie kompasu GPS w warunkach rzeczywistych, Logistyka, Nr 6, CD-ROM, 2011
Król A., Stupak T., Ćwiczenia laboratoryjne z urządzeń nawigacyjnych, część I, systemy nawigacyjne, 2011
Lenart A., Solutions of Direct Geodetic Problem in Navigational Applications, TransNav - International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 5, No. 4, 527-532, 2011
Lenart A., Solution of Direct Geodetic Problem for Navigational Applications, ed. A. Weintrit, T. Neumann: Methods and Algorithms in Navigation: Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 141-146, 2011
Łącki M., Multirole Population of Automated Helmsmen in Neuroevolutionary Ship Handling, ed. A. Weintrit: Navigational Systems and Simulators: Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 181-186, 2011
Moore J.C., Kankaanpää P., Pastusiak T., Pohjola V.A., The International Polar Year project “KINNVIKA” – Arctic warming and impact research at 80° N, Geografiska Annaler Series A - Physical Geography, Vol. 93, Nr 4, 21-28, 2011
Neumann T., A Simulation Environment for Modelling and Analysis of the Distribution of Shore Observatory Stations - Preliminary Results, ed. A. Weintrit, T. Neumann: Transport Systems and Processes: Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 171-176, 2011
Neumann T., Weintrit A., redakcja monografii pt.: Transport Systems and Processes. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2011
Neumann T., Matematyczna teoria ewidencji w lokalizacji stacji nadawczo-odbiorczych na obszarach objętych monitorowaniem ruchu morskiego, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, Nr 7, 2011
Neumann T., An Application of the Mathematical Theory of Evidence in Evaluating of the Possibility of Object Detection by Monitoring Stations, 14th International Scientific and Technical Conference on Marine Traffic Engineering MTE 2011, organized by the Faculty of Navigation, Maritime University of Szczecin. Świnoujście, 2011
Pastusiak T., Ship’s Navigational Safety in the Arctic Unsurveyed Regions, Maritime Navigation and Safety at Sea Transportation, ed. A. Weintrit, T. Neumann: Miscellaneous Problems in Maritime Navigation: Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 59-64, 2011
Pastusiak T., Wybrane przypadki powstawania awarii statków morskich w rejonach polarnych w aspekcie niedostatecznego zabezpieczenia transportu morskiego, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 26, 43-6, 2011
Pastusiak T., Echosonda wielowiązkowa jako urządzenie zapewniające bezpieczeństwo nawigacji w rejonach niezbadanych, Inżynieria Morska i Geotechnika, Nr 4, 271-275, 2011
Popik J., Paprocki P., Kwiatkowski M., Wawruch R., Stupak T., Król A., Fusion of Data Received from AIS and FMCW and Pulse Radar - Results of Performance Tests Conducted Using Hydrographical Vessels “Tukana” and “Zodiak”, ed. A. Weintrit: Navigational Systems and Simulators: Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 159-165, 2011
Rutkowski G., Problemy bezpieczeństwa w przemyśle off-shore, ed. Jerzy Puchalski, Statki i technologie off-shore w zarysie, Tom 7, 367-46, 2011
Rutkowski G., Zastosowanie systemów dynamicznego pozycjonowania, ed. Jerzy Puchalski, Statki i technologie off-shore w zarysie, Tom 7, 47-45, 2011
Rutkowski G., Ocena głębokości północnego toru podejściowego do portu Świnoujście od pozycji gazociągu Nord Stream do terminalu LNG w aspekcie obsługi jednostek o maksymalnych gabarytach – metody uproszczone, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, 2011
Rutkowski G., Podsystemy nawigacyjne i pomiarowe systemów DP, ed. Jerzy Puchalski, Statki i technologie off-shore w zarysie, Tom 7, 451-54, 2011
Rutkowski G., Wykorzystanie przestrzennego modelu domeny do oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego kontenerowców oceanicznych klasy PS takich jak „Emma Maersk” i/lub „Eleonora Maersk”podczas manewrów podchodzenia do terminalu DTC Gdańsk Port Północny, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, 2011
Rutkowski G., Problemy bezpieczeństwa w przemyśle offshore Część 1. Rozlewy olejowe oraz inne rodzaje zagrożeń rejestrowane w sektorze off-shore, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 26, 61-77, 2011
Rutkowski G., Problemy bezpieczeństwa w przemyśle offshore Część 2. Zagrożenia dla ludzi i zwierząt, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 26, 78-96, 2011
Rutkowski G., Metoda ogólna oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego kontenerowców oceanicznych klasy PS takich jak „Emma Maersk” podczas manewrów podchodzenia do terminalu DTC Gdańsk Port Północny, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, 2011
Rutkowski G., Ocena głębokości północnego toru podejściowego do portu Świnoujście od pozycji gazociągu Nord Stream do terminalu LNG w aspekcie obsługi jednostek o maksymalnych gabarytach – metoda rozbudowana, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, 2011
Stupak T., Wawruch R., Analiza przydatności programu CARPET 2 do oceny prawdopodobieństwa wykrycia obiektów nawodnych radarem pasma S w różnych warunkach hydrometeorologicznych, Logistyka, Nr 6, 3553-356, 2011
Stupak T., Wawruch R., Analiza przydatności programu CARPET 2 do oceny prawdopodobieństwa wykrycia obiektów nawodnych radarem pasma X w różnych warunkach hydrometeorologicznych, Logistyka, Nr 6, 3561-357, 2011
Stupak T., Wawruch R., Wąż M., Analiza porównawcza parametrów radarów statkowych, Logistyka, Nr 3, 2545-2558, 2011
Stupak T., Król A., Kwiatkowski M., Wawruch R., Paprocki P., Popik J., Performance Test of the Fusion of Data Received from Frequency Modulated Continuous Wave and Pulse Radars, IEEE Xplore Digital Library, 2011
Szłapczyńska J., Szłapczyński R., Evolutionary Sets of Safe Ship Trajectories: problem-dedicated operators, Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI 6922, 221-23, 2011
Szłapczyńska J., Szłapczyński R., Evolutionary Sets of Safe Ship Trajectories: Evaluation of Individuals, ed. A. Weintrit, T. Neumann: Methods and Algorithms in Navigation: Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 173-18, 2011
Szłapczyński R., Szłapczyńska J., Evolutionary Sets of Cooperating Ship Trajectories: the methods development and selected research results, Archives of Transport, Vol. XXIII, No. 2, 223-238, 2011
Szłapczyński R., Szłapczyńska J., COLREGS compliance in Evolutionary Sets of Cooperating Ship Trajectories, Electronic Journal Reliability: Theory & Applications, Vol. 2, No. 1, 127-137, 2011
Śniegocki H., The use of simulators in increasing the effectiveness of training of merchant vessels officers, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, Nr 7, 2011
Śniegocki H., Wymogi organizacji międzynarodowych odnośnie do szerokości toru podejściowego dla największych gazowców LNG, Logistyka, Nr 6, CD-ROM, 2011
Śniegocki H., System pozycjonowania DGPS i RTK dla nowo wybudowanego terminalu gazowego LNG w Świnoujściu, Podstawowe problemy energoelektroniki, elektromechaniki i mechatroniki PPEEm 2011; Materiały XIV Sympozjum; Wisła 9-12 grudnia, 2011
Wawruch R., Zakres nowelizacji konwencji i kodeksu STCW w 2010 roku, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 26, 97-116, 2011
Wawruch R., Rozwój i modernizacja europejskiego zintegrowanego systemu monitorowania ruchu statków i przekazywania informacji o statkach, Logistyka, Nr 3, 2921-293, 2011
Wawruch R., Buszka W., Popik J., Kwiatkowski M., Integrated Vessel Traffic Control System, IEEE Xplore Digital Library, 2011
Wawruch R., Popik J., Model of the Integrated Vessel Traffic Control System for Polish National Maritime Safety System, Communications in Computer and Information Science, 239, 354-361, 2011
Wawruch R., Stupak T., Modelling of Safety Distance Between Ships’ Route and Wind Farm, Archives of Transport, Vol. XXIII, No. 3, 413-42, 2011
Wawruch R., Rozwój i modernizacja europejskiego zintegrowanego systemu monitorowania ruchu statków i przekazywania informacji o statkach, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, Nr 7, 689-694, 2011
Wawruch R., Buszka W., Popik J., Kwiatkowski M., Integrated Vessel Traffic Control System, ed. A. Weintrit, T. Neumann: Transport Systems and Processes: Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 183-187, 2011
Wawruch R., Zintegrowany system Unii Europejskiej monitorowania ruchu statków i przekazywania informacji o statkach, Logistyka, Nr 5, 96-968, 2011
Weintrit A., Development of the IHO Universal Hydrographic Data Model as Part of the Development of e-Navigation Strategy, Logistyka, Nr 6, CD-ROM, 2011
Weintrit A., Development of the IMO e-Navigation Concept – Common Maritime Data Structure, Communications in Computer and Information Science, 239, 151-163, 2011
Weintrit A., Ostachowicz W., Mieloszyk M., Majewska K., Opoka S., Murawski L., Investigations of Marine Safety Improvements by Structural Health Monitoring Systems, ed. A. Weintrit, T. Neumann: Miscellaneous Problems in Maritime Navigation: Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 83-89, 2011
Weintrit A., redakcja monografii pt.: International Recent Issues about ECDIS, E-Navigation and Safety at Sea. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2011
Weintrit A., redakcja monografii pt.: Navigational Systems and Simulators. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2011
Weintrit A., Neumann T., Review of the Expert Systems Based on Dempster-Shafer Theory of Evidence in Maritime and Off-Shore Applications, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2011
Weintrit A., Neumann T., redakcja monografii pt.: Human Resources and Crew Resource Maanagement. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2011
Weintrit A., Neumann T., redakcja monografii pt.: Methods and Algorithms in Navigation. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2011
Weintrit A., Neumann T., redakcja monografii pt.: Miscellaneous Problems in Maritime Navigation, Transport and Shipping. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2011
Żurkiewicz S., Stupak T., Congested Area Detection and Projection – the User’s Requirements, ed. A. Weintrit: International Recent Issues about ECDIS, e-Navigation and Sefety at Sea. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 189-194, 2011

2010

Banachowicz A., Niewiak A., Dokładność określania parametrów nawigacyjnych, Drogi, Nr 2, 71-75, 2010
Filipowicz Wł., New Approach towards Postion Fixing, Annual of Navigation, Vol. 16, 41-54, 2010
Filipowicz Wł., On Normalization of Belief Structures, Communications in Computer and Information Science, 104, 434-447, 2010
Filipowicz Wł., Fuzzy Reasoning Algorithms for Position Fixing, Pomiary Automatyka Kontrola, Nr 12, 1491-1495, 2010
Guze S., Jurdziński M., An Approach to Modelling the Ship Performance in Application to Ferry Stena Baltica, Annual of Navigation, No. 16, 55-66, 2010
Januszewski J., Assisted-GNSS, why, where and for whom ?, Communications in Computer and Information Science, 104, 142-151, 2010
Januszewski J., Satellite Navigation Systems in the Transport, Today and in the Future, Archives of Transport, Vol. 22, No. 2, 175-187, 2010
Januszewski J., Time, its scales and part in satellite navigation systems, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Nr 20(92), 52-59, 2010
Januszewski J., Ustalenia wymagań i ograniczeń w zastosowaniu systemów atelitarnych (GPS/GNSS, Galileo) do określania pozycji jednostki w żegludze morsko-rzecznej w Polsce, Rozdział 5 [w:] A. Weintrit (red.), Nawigacyjno-hydrograficzne aspekty żeglugi morsko-rzecznej w Polsce, 25-222, 2010
Januszewski J., Odbiorniki nawigacyjnych systemów satelitarnych, część I, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, Nr 7, 717-724, 2010
Januszewski J., Vertical Component of Satellites Navigation Systems, Artificial Satellites, vol.45, No.3, 129-141, 2010
Januszewski J., Nawigacyjny system satelitarny GPS, dzisiaj i w przyszłości, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 24, 17-29, 2010
Januszewski J., Odbiorniki nawigacyjnych systemów satelitarnych, część II, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, Nr 10, 1625-1631, 2010
Januszewski J., Stacje segmentu naziemnego systemów satelitarnych i systemów wspomagających, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 24, 5-18, 2010
Januszewski J., Systemy satelitarne w transporcie dzisiaj i w przyszłości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Transportu i Logistyki, Nr 600 (10), 75-86, 2010
Jędrzejowicz P., Skakovski A., A Cross-Entropy Based Population Learning Algorithm for Discrete-Continuous Scheduling with Continuous Resource Discretisation, Neurocomputing, Vol. 73, 655-66, 2010
Joszczuk-Januszewska J., Przetwarzanie siatkowe przy wykorzystywaniu bazy danych Oracle 11G, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 24, 31-38, 2010
Joszczuk-Januszewska J., Wykorzystanie technologii przetwarzania siatkowego w inteligentnych systemach transportowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Transportu i Logistyki, Nr 600 (10), 87-98, 2010
Joszczuk-Januszewska J., Development Trends in Intelligent Transport Systems in Respect to Environmental Protection, Communications in Computer and Information Science, 104, 183-193, 2010
Jurdziński M., Kemp J., Experiences with Compasses in the Mid 20th Century, Journal of Navigation, Vol. 63, No 3, pp. 545-568, 2010
Jurdziński M., Metody zmniejszania zużycia paliwa w procesie eksploatacji statku, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 67, 11-26, 2010
Kopacz P., Czy pi jest constans?, „Delta” - Matematyka - Fizyka – Astronomia – Informatyka, Instytut Matematyki, Uniwersytet Warszawsk, Nr 12 (439), 8-1, 2010
Koszka H., Rutkowski G., Królikowski A., Galor W., Analiza istniejących na świecie systemów nawigacyjnych jednostek w żegludze morsko-rzecznej, Rozdział 1 [w:] A. Weintrit (red.), Nawigacyjno-hydrograficzne aspekty żeglugi morsko-rzecznej w Polsce, 17-5, 2010
Królikowski A., Rutkowski G., Ocena głębokości toru podejściowego na południe od Ławicy Słupskiej w aspekcie obsługi jednostek o maksymalnych gabarytach – metoda rozbudowana, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Nr 1 (180), 81-96, 2010
Królikowski A., Rutkowski G., Bomba A., Galor W., Nawigacyjna analiza akwenów śródlądowych w Polsce wykorzystywanych do żeglugi, Rozdział 2 [w:] A. Weintrit (red.), Nawigacyjno-hydrograficzne aspekty żeglugi morsko-rzecznej w Polsce, 51-119, 2010
Lenart A., Approach Parameters in Marine Navigation. Theory and Applications, 2010
Łącki M., Wyznaczanie punktów trasy w neuroewolucyjnym sterowaniu statkiem, Logistyka, Nr 6, CD-ROM, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2010
Łącki M., Model środowiska wieloagentowego w neuroewolucyjnym sterowaniu statkiem, Zeszty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 67, 31-37, 2010
Neumann T., Komputerowe narzędzie wspomagające analizę lokalizacji stacji obserwacyjnych rejonów morskich, Logistyka, Nr 6, CD-ROM, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2010
Pastusiak T., Znak lodowy jako element bezpieczeństwa statków w rejonach polarnych, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 24, 61-7, 2010
Pastusiak T., Problemy pokrycia mapami elektronicznymi niezbadanych rejonów morskich, Logistyka, Nr 2, CD-ROM, 2010
Rutkowski G., Metoda ogólna oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego kontenerowca typu Post-Panamax „Axel Maersk” podczas manewrów podchodzenia do terminalu DTC Gdańsk Port Północny, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 24, 99-11, 2010
Rutkowski G., Wykorzystanie przestrzennego modelu domeny do oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego kontenerowca typu Post-Panamax „Axel Maersk” podczas manewrów podchodzenia do terminalu DTC Gdańsk Port Północny, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 24, 111-124, 2010
Rutkowski G., Analiza infrastruktury nawigacyjnej w kontekście oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego w delcie Wisły i na Zalewie Wiślanym, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Nr 1 (180), 65-8, 2010
Shi C., Weintrit A., Clustering analysis and identification of marine traffic congested zones at Wusongkou, Shanghai, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 67, 11-113, 2010
Skakovski A., Jędrzejowicz P., A Cross-Entropy Based Population Learning Algorithm for Multi-mode Resource-Constrained Project Scheduling Problem with Minimum and Maximum Time Lags, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6421, 383-392, 2010
Stupak T., Wawruch R., Założenia algorytmu fuzji danych w radarowym systemie kontroli ruchu morskiego, Logistyka, Nr 4, CD-ROM, 2010
Stupak T., Król A., Dokładność rejestracji danych pozycyjnych statków w systemie nawigacji zintegrowanej, Logistyka, Nr 6, CD-ROM, 2010
Stupak T., Wawruch R., Modelowanie bezpiecznej odległości pomiędzy trasą przepływu statków i farmą elektrowni wiatrowych, Logistyka, Nr 6, CD-ROM, 2010
Szklarski A., Lisowski J., Model fluktuacyjny wykrycia małego obiektu pływającego z biernym reflektorem radarowym, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Nr 180A, 147-155, 2010
Szłapczyńska J., Multicriteria Weather Routing: Motor Driven vs Hybrid Propulsion Ship Model, Logistyka, Nr 6, CD-ROM, 2010
Szłapczyńska J., Szłapczyński R., Evolutionary Sets of Safe Ship Trajectories: Development of the Method, Logistyka, Nr 6, CD-ROM, 2010
Szłapczyński R., Szłapczyńska J., Evolutionary Sets of Safe Ship Trajectories: Simulation Results, Logistyka, Nr 6, CD-ROM, 2010
Szłapczyński R., Szłapczyńska J., Evolutionary Sets of Cooperating Ship Trajectories: COLREGS Compliance, Summer Safety and Reliability Seminars, vol. I, 231-237, 2010
Śniegocki H., Organization of the stream of the ships movementin the area of VTS, Logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie., CD-ROM, 2010
Śniegocki H., Assessment of correctness of information obtained form automatic identification of ship's system (AIS), Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 17, No. 3, 437-442, 2010
Śniegocki H., Simulators uses for training of merchant vessels officers, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 17, No. 3, 443-452, 2010
Śniegocki H., Navigational safety of shuttle tankers, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.17, No. 4, 513-52, 2010
Wawruch R., Stupak T., Analiza możliwości detekcji radaru CW-FM i impulsowego, Logistyka, Nr 6, CD-ROM, 2010
Wawruch R., Conception of the integrated European ships’ monitoring and information system, Logistyka, Nr 2, CD-ROM, 2010
Wawruch R., Stupak T., Logistic base for wind farm built at sea, Logistyka, Nr 2, 377-387, 2010
Wawruch R., Filipkowski D., Concept of “One window” data exchange system fulfilling the recommendation for e-navigation system, Communications in Computer and Information Science, 104, 85-95, 2010
Wawruch R., Usługi informacji rzecznej (RIS) na polskich śródlądowych drogach wodnych, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 24, 125-135, 2010
Wawruch R., Stupak T., Zasady monitorowania morskich obiektów o małych prędkościach, Logistyka, Nr 4, CD-ROM, 2010
Wawruch R., Rozpatrywanie wniosków dotyczących budowy farm wiatrowych na morzu – propozycja zasad postępowania, Logistyka, Nr 6, CD-ROM, 2010
Wawruch R., Stupak T., Królikowski A., Zasady oceny ryzyka stawarzanego przez farmy elektrowni wiatrowych na morzu, Logistyka, Nr 6, CD-ROM, 2010
Wawruch R., Stupak T., Wpływ zakłóceń generowanych przez farmy wiatrowe na pracę radarów statkowych i układów śledzenia ARPA, Logistyka, Nr 6, CD-ROM, 2010
Weintrit A., Filipkowski D., Bomba A., Kopacz P., Badania laboratoryjne i eksperymentalne poszczególnych elementów zintegrowanego mostka nawigacyjnego IBS, Rozdział 8 [w:] A. Weintrit (red.), Nawigacyjno-hydrograficzne aspekty żeglugi morsko-rzecznej w Polsce, 339-375, 2010
Weintrit A., The World’s Webometrics Ranking of Maritime Universities, Logistyka, Nr 6, CD-ROM, 2010
Weintrit A., Wawruch R., Wytyczne do zaprojektowania zintegrowanego mostka nawigacyjnego jednostek w żegludze morsko-rzecznej, Rozdział 9 [w:] A. Weintrit (red.), Nawigacyjno-hydrograficzne aspekty żeglugi morsko-rzecznej w Polsce, 376-42, 2010
Weintrit A., Założenia projektowe zintegrowanego mostka nawigacyjnego jednostek w żegludze morsko-rzecznej, Logistyka, Nr 4, CD-ROM, 2010
Weintrit A., Wawruch R., Polityka wodna w Polsce a żegluga morsko-rzeczna – wnioski końcowe, Rozdział 10 [w:] A. Weintrit (red.), Nawigacyjno-hydrograficzne aspekty żeglugi morsko-rzecznej w Polsce, 43-412, 2010
Weintrit A., Określenie informacji wymaganych do zobrazowania sytuacji na podstawie systemu map elektronicznych Inland ECDIS, Rozdział 7 [w:] A. Weintrit (red.), Nawigacyjno-hydrograficzne aspekty żeglugi morsko-rzecznej w Polsce, 244-339, 2010
Weintrit A., (red.), Nawigacyjno-hydrograficzne aspekty żeglugi morsko-rzecznej w Polsce, 2010
Weintrit A., Jednostki miar wczoraj i dziś. Przegląd jednostek miar i wag na lądzie i morzu, 2010
Weintrit A., The Concept of a Universal Maritime Data Model (UMDM) Essential for e-Navigation, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 17, No. 2, 1-11, 2010
Weintrit A., Telematic Approach to e-Navigation Architecture, Communications in Computer and Information Science, 104, 1-11, 2010
Wieliki M., Śniegocki H., Logistic conception of the distribution of LPG Gas in the off-shore area of Venezuela, Logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie, CD-ROM, 2010
Wieliki M., Śniegocki H., Possibility of integration of navigational information on electric chart, Archieves of Transport Systems Telematics, Vol. 3, Issue 2, 46-52, 2010

2009

Banachowicz A., Niewiak A., Dokładność określania CPA, TCPA oraz bezpiecznego kąta drogi statku własnego w systemach antykolizyjnych, Logistyka, nr 6, CD-ROM, 2009
Bobkiewicz P., Equalization of the measurements of the altitude, the azimuth and the time from observation of passages of celestial bodies, monografia Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, redakcja: Adam Weintrit, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Boca Raton – London - New York - Leiden, 547-55, 2009
Brzóska S, Development of integrated bridge systems on polar research vessels, Logistyka, nr 6, CD-ROM, 2009
Brzóska S, Advantages of preservation of obligatory voice communication on the VHF radio channel 16, monografia Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, redakcja: Adam Weintrit, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Boca Raton – London - New York - Leiden, 313-316, 2009
Felski A., Weintrit A., Situation and Condition of Navigation in Poland, European Journal of Navigation, Vol. 7, No. 3, 33-39, 2009
Filipkowski D., Badania laboratoryjne i eksperymentalne poszczególnych elementów zintegrowanego mostka nawigacyjnego IBS w żegludze rzeczno-morskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 63, 5-13, 2009
Filipowicz Wł., On navigational situation evaluation under ambiguity and partial evidence, Annual of Navigation, nr 15, 25-33, 2009
Filipowicz Wł., Struktury przekonań i ich zastosowanie w nawigacji, Metody Informatyki Stosowanej, Vol. 3, 53-82, 2009
Filipowicz Wł., Normalization of belief structures, monografia Advances in Transport Systems Telematics, redakcja: Jerzy Mikulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 73-81, 2009
Filipowicz Wł., An application of mathematical theory of evidence in navigation, monografia Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, redakcja: Adam Weintrit, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Boca Raton – London - New York - Leiden, 523-531, 2009
Filipowicz Wł., Zastosowanie teorii ewidencji w nawigacji, monografia Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe, redakcja: A. Grzech, K. Juszczyszyn, H. Kwaśnicka, N. T. Nguyen, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 599-614, 2009
Filipowicz Wł., Mathematical Theory of Evidence in Maritime Traffic Engineering, Maritime Transport IV, Rodriguez-Martos Dauer (ed), Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona, 593-67, 2009
Januszewski J., Visibility and geometry of GLONASS constellation, Artificial Satellites, vol. 44, no 2, 53–65, 2009
Januszewski J., GPS w Internecie. Wiarygodność informacji dostępnej w sieci o systemie GPS, Drogi lądowe, powietrzne i wodne, nr 2, 6-69, 2009
Januszewski J., Time and Satellite Navigation Systems, Proceedings of XIII International Scientific and Technical Conference on Marine Traffic Engineering, Maritime University of Szczecin, 92-98, 2009
Januszewski J., Naziemne i satelitarne systemy radionawigacyjne, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 1, 11–15, 2009
Januszewski J., Charakterystyka sygnałów satelitarnych i radionawigacyjnych dziś oraz w przyszłości, Technika Transportu Szynowego, nr 1–2, 66–69 i 81, 2009
Januszewski J., Wpływ nawigacyjnych systemów satelitarnych na bezpieczeństwo transportu, Logistyka, nr 3, CD-ROM, 2009
Januszewski J., Satellite navigation systems integrity today and in the future, monografia Advances in Transport Systems Telematics, redakcja: Jerzy Mikulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 123–132, 2009
Januszewski J., Depesza nawigacyjna systemów satelitarnych obecnie i w przyszłości, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 10, 1938–1943, 2009
Januszewski J., Satellite and terrestrial radionavigation systems on european inland waterways, monografia Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, redakcja: Adam Weintrit, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Boca Raton – London - New York - Leiden, 373–382, 2009
Januszewski J., Czas i jego skale w nawigacyjnych systemach satelitarnych, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 12, 215–221, 2009
Januszewski J., Systemy satelitarne dzisiaj i w przyszłości, konferencja Euro–Trans 2009, Uniwersytet Szczeciński, Szkoła Główna Handlowa, 2009
Joszczuk-Januszewska J., The grid computing techniques supporting green computing, Proceedings of the 7th Conference “Computer Methods and Systems” CMS 2009, Kraków, 187-192, 2009
Joszczuk-Januszewska J., Technologia przetwarzania siatkowego jako innowacyjne rozwiązanie dla logistyki, Logistyka, nr 3, CD-ROM, 2009
Joszczuk-Januszewska J., Impact of grid computing technology on intelligent transport systems, monografia Advances in Transport Systems Telematics, redakcja: Jerzy Mikulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 133-14, 2009
Jurdziński M., Unikanie niebezpiecznych sytuacji w złych warunkach pogodowych w ruchu statku na fali nadążającej, Prace Wydziału Nawigacyjnego AM Gdynia, nr 23, 24-3, 2009
Jurdziński M., Pastusiak T., E–nawigacja jako proces modelowania bezpieczeństwa nawigacji, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo morskie i ochrona naturalnego środowiska morskiego”, Koszalin, 2009
Jurdziński M., Pastusiak T., E-nawigacja jako proces modelowania bezpieczeństwa nawigacji, Ekonomiczne, społeczne i prawne wyzwania państwa morskiego w Unii Europejskiej, redakcja: Stanisław Piocha, Tomasz Hesse, Środkowopomorska Rada NOT, Koszalin, 85-93, 2009
Jurdziński M., Guze S., Kamiński P., Time differences in operation stages on ferry “Stena Baltica” during passage the open water areas, Proceedings of 3rd Summer Safety and Reliability Seminars – SSARS 2009, Gdańsk-Sopot, Vol. 1, 171-178, 2009
Jurdziński M., Kołowrocki K., Kamiński P., Soszyńska-Budny J., Analiza oraz ocena bezpieczeństwa i ryzyka promu Stena Baltica w zmiennych warunkach eksploatacji, Prace Wydziału Nawigacyjnego AM Gdynia, nr 23, 31-47, 2009
Kopacz P., Odchylenie standardowe, Matematyka, nr 6, 351-361, 2009
Królikowski A., Stupak T., Wawruch R., Development of the marine transport safety, Logistyka, nr 3, CD-ROM, 2009
Lisowski J., Szklarski A., Prawdopodobieństwo wykrycia małego obiektu pływającego z biernym reflektorem radarowym, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 62, 19-198, 2009
Lisowski J., Szklarski A., Radiolokacyjny model fluktuacyjny dla małych jednostek pływających, XIII Sympozjum Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki PPEEm, Wisła, 2009
Łącki M., Speciation of population in neuroevolutionary ship handling, monografia Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, redakcja: Adam Weintrit, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Boca Raton – London - New York - Leiden, 541-545, 2009
Łącki M., Ewolucyjne sieci NEAT w sterowaniu statkiem, monografia Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe, redakcja: A. Grzech, K. Juszczyszyn, H. Kwaśnicka, N. T. Nguyen, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 535-544, 2009
Neumann T., Problemy wyznaczania lokalizacji brzegowych stacji obserwacyjnych, Logistyka, nr 6, CD-ROM, 2009
Pastusiak T., Modelowanie ruchu statku podczas wchodzenia w główki falochronu portowego przy występowaniu silnego prądu poprzecznego, Logistyka, nr 6, CD-ROM, 2009
Patraiko D., Wake P., Weintrit A., e-Navigation and the human element, monografia Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, redakcja: Adam Weintrit, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Boca Raton – London - New York - Leiden, 29-34, 2009
Plata S., Wawruch R., CRM-203 Type FMCW radar, Proceedings of International radar Symposium „IRS 2009”, German Institute of Navigation (DGON), Technical University of Hamburg, Hamburg, 643-647, 2009
Plata S., Wawruch R., CRM-203 type frequency modulated continuous wave (FM CW) Radar, monografia Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, redakcja: Adam Weintrit, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Boca Raton – London - New York - Leiden, 27-21, 2009
Rutkowski G., Królikowski A., Analiza istniejących na świecie systemów nawigacyjnych jednostek w żegludze morsko-rzecznej, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 63, 35-46, 2009
Rutkowski G., Królikowski A., Simplified method for estimating maximum ship’s draught when navigating in shallow water on the south of Stolpe bank in the aspect of the vessels with maximum dimensions and draught, monografia Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, redakcja: Adam Weintrit, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Boca Raton – London - New York - Leiden, 483-492, 2009
Rutkowski G., Królikowski A., Określenie ograniczeń bezpieczeństwa żeglugi w oparciu o badania eksperymentalne, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 63, 47-55, 2009
Rutkowski G., Królikowski A., Ocena głębokości toru podejściowego na południe od Ławicy Słupskiej w aspekcie obsługi jednostek o maksymalnych gabarytach – metody uproszczone, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, nr 4, 35-5, 2009
Stupak T., Wawruch R., Data transmission, integration and presentation in Vessel Traffic Management System (VTMS), monografia Advances in Transport Systems Telematics, redakcja: Jerzy Mikulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 267-276, 2009
Stupak T., Modernizacja systemu SART, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 1, 3-32, 2009
Stupak T., Wawruch R., Badanie wpływu urządzeń AIS klasy B na sieć AIS, Prace Wydziału Nawigacyjnego AM Gdynia, nr 23, 94-11, 2009
Stupak T., Wawruch R., Badanie właściwości detekcyjnych radaru pracującego na fali ciągłej, Prace Wydziału Nawigacyjnego AM Gdynia, nr 23, 86-93, 2009
Stupak T., Król A., Badanie statku na kotwicy za pomocą systemu AIS, Logistyka, nr 6, CD-ROM, 2009
Stupak T., Wawruch R., The influence of AIS class B on AIS net investigation, Logistyka, nr 6, CD-ROM, 2009
Szłapczyńska J., Śmierzchalski R., Multicriteria optimisation in weather routing, monografia Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, redakcja: Adam Weintrit, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Boca Raton – London - New York - Leiden, 423-43, 2009
Szłapczyńska J., Global multicriteria optimization in weather routing, Elektronika – Konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 11, 27-3, 2009
Szłapczyńska J., Wielokryterialna algorytmy ewolucyjne w planowaniu drogi morskiej, Prace Wydziału Nawigacyjnego AM Gdynia, nr 23, 12-117, 2009
Śniegocki H., VHF portable radio as a tool for preventing collisions at sea, Proceedings of 13th International Congress IMAM, Istambul, vol. III, 6, 2009
Śniegocki H., Radiotelefon VHF jako narzędzie do zapobiegania kolizjom na morzu, Logistyka, nr 3, CD-ROM, 2009
Śniegocki H., Technicznne możliwości wspomagania oficera wachtowego w podejmowaniu decyzji antykolizyjnej, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 1, 27-29, 2009
Wawruch R., Comparative assessment of the satellite and shore based ships monitoring systems, Annual of Navigation, nr 15, 19-116, 2009
Wawruch R., Stupak T., Detection Possibilities of Pulse and FMCW Radars – Comparative Analysis, Proceedings of International radar Symposium „IRS 2009”, German Institute of Navigation (DGON), Technical University of Hamburg, Hamburg, 131-134, 2009
Wawruch R., Possibility of assessment of ship’s radar detection parameters using AIS data, Logistyka, nr 6, CD-ROM, 2009
Wawruch R., Stupak T., AIS transponders for search and rescue and on aids to navigation – operational assessment, monografia Advances in Transport Systems Telematics, redakcja: Jerzy Mikulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 291-33, 2009
Wawruch R., Europejskie regionalne centrum danych LRIT – zasady ustanowienia i nierozwiązane kwestie, Logistyka, nr 3, CD-ROM, 2009
Wawruch R., Usługi informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych Unii Europejskiej i celowość ich wprowadzenia w Polsce, Logistyka, nr 3, CD-ROM, 2009
Wawruch R., Światowy system identyfikacji i śledzenia statków, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 1, 16-23, 2009
Weintrit A., Bodak P., Transas Admiralty Data Service (TADS), Logistyka, nr 6, CD-ROM, 2009
Weintrit A., Six in one or one in six variants. electronic navigational charts for open sea, coastal, off-shore, harbour, sea-river and inland navigation, monografia Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, redakcja: Adam Weintrit, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Boca Raton – London - New York - Leiden, 393-44, 2009
Weintrit A., Electronic Navigational Charts for Sea-River and Inland Navigation, 22nd World Canals Conference WCC 2009, Novi Sad, Vojvodina, Serbia, 2009
Weintrit A., Electronic charts for Vessel Traffic Services purposes, monografia Advances in Transport Systems Telematics, redakcja: Jerzy Mikulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 35-312, 2009
Weintrit A., Podział i klasyfikacja morskich pomocy nawigacyjnych, Logistyka, nr 3, CD-ROM, 2009
Weintrit A., Dziula P., Wykorzystanie standardów techniczno-eksploatacyjnych dla morskich systemów nawigacyjnych do opracowania analogicznych norm na potrzeby transportu lądowego, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 1, 36-4, 2009
Wyszkowski J., Mindykowski J., Wawruch R., Działania zmierzające do zmiany STCW i jej kodeksów A i B w celu ustanowienia międzynarodowych wymagań kwalifikacyjnych dla oficerów elektryków okrętowych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 62, 245-259, 2009
Wyszkowski J., Mindykowski J., Wawruch R., Novelties in the development of the qualification standards for electro-technical officers under STCW convention requirements, monografia Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, redakcja: Adam Weintrit, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Boca Raton – London - New York - Leiden, 761-77, 2009
Zuzelska M., Classification of European inland waterways, Logistyka, nr 6, CD-ROM, 2009

2008

Banachowicz A., Banachowicz G., Bober R., Szewczuk T., Wolski A., Correlation Function of GPS/DGPS Position Coordinate Measurements, 15th Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems. Russia, St. Petersburg 26-28 May, 2008
Banachowicz A., Banachowicz G., Szewczuk T., Wolski A., Parallel operations of GPS receiver, Reports on Geodesy, 2008
Banachowicz A., Bober R., Grodzicki P., Kozłowski Z., Wolski A., Badanie wpływu geometrii systemu na dokładność określania pozycji za pomocą odbiornika, XII Konferencja Zakładów Geodezyjnych na Wydziałach Niegeodezyjnych „Kraków – GEO2008” – „Technologie geodezyjne w inżynierii i nawigacji”, Kraków 19-20 września, 2008
Banachowicz A., Banachowicz G., Bober R., Szewczuk T., Wolski A., Correlation functions of GPS/DGPS position coordinate measurements, Reports on Geodesy, 2008
Banachowicz A., Wołejsza P., Ocena dokładności obliczania parametrów spotkania CPA i TCPA w multiagentowym systemie antykolizyjnym, XII Konferencja Zakładów Geodezyjnych na Wydziałach Niegeodezyjnych „Kraków – GEO2008” – „Technologie geodezyjne w inżynierii i nawigacji”, Kraków 19-20 września, 2008
Banachowicz A., Bober R., Grodzicki P., Kozłowski Z., Wolski A., Badania dostępności systemu DGPS na Dolnej Odrze, Czasopismo Techniczne, nr 2-Ś/2008, 3-8, 2008
Banachowicz A., Wołejsza P., Calculation Accuracy of Safe Course Made Good in an Anticollision System, Transport Problems, nr 2, vol. 3, 89-94, 2008
Banachowicz A., Bober R., Szewczuk T., Wolski A., Parallel operations of GPS receivers, European Geosciences Union, General Assembly, Vienna, 13-18 April, 2008
Banachowicz A., Wołejsza P., Ocena dokładności obliczania parametrów spotkania CPA i TCPA w multiagentowym systemie antykolizyjnym, Czasopismo Techniczne, nr 2-Ś/2008, 9-14, 2008
Banachowicz A., Osłona nawigacyjna transportu morskiego, Prace Naukowe „Transport”, nr 1/26/2008, 17, 2008
Banachowicz A., Banachowicz G., Bober R., Szewczuk T., Wolski A., Correlation functions of GPS/DGPS position coordinate measurements, European Geosciences Union, General Assembly, Vienna, 13-18 April, 2008
Banachowicz A., Bober R., Szewczuk T., Wolski A., Badanie wpływu geometrii systemu na dokładność określania pozycji za pomocą odbiornika GPS, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 4, 15-24, 2008
Banachowicz A., Wołejsza P., Ocena dokładności obliczonego bezpiecznego kąta drogi w systemie antykolizyjnym, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna “EXPLO-SHIP 2008” Kołobrzeg-Bornholm (Dania),, 2008
Banachowicz A., Bober R., Szewczuk T., Wolski A., Badanie wpływu geometrii systemu na dokładność określania pozycji za pomocą odbiornika GPS, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, nr 4, 2008
Banachowicz A., Banachowicz G., Wolski A., Integration of the Short-Range Hyperbolic System JEMIOLUSZKA and DGPS, Journal of KONBiN, no 1(4)/2008, 2008
Banachowicz A., Osłona nawigacyjna transportu morskiego, Logistyka, nr 2, CD-ROM, 2008
Bobkiewicz P., Teoretyczne aspekty zastosowania monolitycznego analizatora obrazu do obserwacji gwiazd w wyznaczeniach astronomicznych, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 22, 5-16, 2008
Bobkiewicz P., Identyfikacja ciał niebieskich na podstawie odległości kątowych z analizatora obrazu, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 21, 5-15, 2008
Brzóska S, Consequences for the safety of navigation of the mistakes in the VHF communication, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 175A, 2008
Chrzczonowicz L., Weintrit A., Podstawowa terminologia oraz uwarunkowania związane z systemami Inland ECDIS (I-ECDIS) w żegludze morsko-rzecznej, Proceedings of the XVI-th International Scientific and Technical Conference “The Role of Navigation in Support of Human Activity on the Sea” Gdynia, Poland October 22-24, 2008
Czarny W., Wawruch R., Międzynarodowa Organizacja Morska – zadania, struktura organizacyjna i metody pracy, Przegląd Hydrograficzny, nr 4, 129-14, 2008
Czarny W., Wawruch R., Międzynarodowa Organizacja Morska – zadania, struktura organizacyjna, metody pracy, osiągnięcia i aktualne zadania, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 21, 16-34, 2008
Dziula P., Jurdziński M., Kołowrocki K., Soszyńska-Budny J., Modelownie bezpieczeństwa morskich systemów i procesów transportowych, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 22, 17-26, 2008
Filipowicz Wł., Mathematical Theory of Evidence and Navigational Situation Evaluation, monografia Advances in Transport Systems Telematics, redakcja: Jerzy Mikulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 81-92, 2008
Filipowicz Wł., Mathematical Theory of Evidence in Maritime Traffic Engineering, Journal of KONES Powertrain and Transport, nr 3, vol.15, 129-138, 2008
Filipowicz Wł., Neumann T., Problem wykrycia i problem pokrycia, Zeszyty Naukowe. Akademia Morska w Szczecinie, nr 14 (86), 1-14, 2008
Filipowicz Wł., Evaluation of Navigational Situation within Confined Area, Proceedings of the International Symposium Information on Ships ISIS 2008, Hamburg, September 18-19, 2008
Filipowicz Wł., On Navigational Situation Evaluation under Ambiguity and Partial Evidence, Proceedings of the XVI-th International Scientific and Technical Conference “The Role of Navigation in Support of Human Activity on the Sea” Gdynia, Poland October 22-24, 2008
Filipowicz Wł., Neumann T., Maritime Object Detection Problem – Fuzzy Approach, monografia Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering, redakcja: Elżbieta Szychta, Kazimierz Pulaski Technical University of Radom, Radom, nr 122, 2008
Januszewski J., Compatibility and Interoperability of Satellite Navigation Systems, Today and in the Future, monografia Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering, redakcja: Elżbieta Szychta, Kazimierz Pulaski Technical University of Radom, Radom, nr 121, 15-114, 2008
Januszewski J., The comparative analysis of satellite navigation systems receivers and theirs performance parameters, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 175A, 115-122, 2008
Januszewski J., Satellite and Radionavigation systems signals chracteristics, today and in the future, monografia Advances in Transport Systems Telematics, redakcja: Jerzy Mikulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 125-133, 2008
Januszewski J., Nawigacyjne systemy satelitarne na drogach wodnych, Drogi lądowe, powietrzne i wodne, nr 8, 64-75, 2008
Januszewski J., Problemy eksploatacyjne nawigacyjnych systemów satelitarnych, ich kompatybilność i międzyoperacyjność, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 22, 27-36, 2008
Januszewski J., Nawigacyjne systemy satelitarne, stan dzisiejszy i perspektywy, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 21, 54-68, 2008
Januszewski J., Charakterystyka sygnałów nawigacyjnych systemów satelitarnych dziś oraz w przyszłości, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 7, 871-877, 2008
Januszewski J., Nawigacyjne systemy satelitarne na drogach wodnych Europy, Drogi lądowe, powietrzne i wodne, nr 9, 87-99, 2008
Januszewski J., Król A., Comparison of Availability and Accuracy of Eurofix and DGPS, European Navigation Conference ENC-GNSS, Toulouse, 2008, 2008
Januszewski J., The Reliability of teh Accesible Information in the Internet about the GPS system, monografia Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering, redakcja: Elżbieta Szychta, Kazimierz Pulaski Technical University of Radom, Radom, nr 122, 23-28, 2008
Jędrzejowicz P., Skakovski A., A Cross-Entropy Based Population Learning Algorithm for Discrete-Continuous Scheduling with Continuous Resource Discretisation, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 22, 45-52, 2008
Joszczuk-Januszewska J., Bezpieczeństwo, wybrane technologie i zastosowania, Możliwości bazy danych Oracle 11g w przetwarzaniu siatkowym, monografia Bazy danych. Rozwój metod i technologii, redakcja: S. Kozielski, B. Małysiak, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 93-1, 2008
Joszczuk-Januszewska J., Implementation of grid computing technology in the enterprise, monografia Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering, redakcja: Elżbieta Szychta, Kazimierz Pulaski Technical University of Radom, Radom, nr 122, 229-234, 2008
Joszczuk-Januszewska J., Rola baz danych w przetwarzaniu siatkowym, V Krajowa Konferencja Naukowa INFOBAZY 2008 Systemy-Aplikacje-Usługi, Sopot, 2008
Joszczuk-Januszewska J., Analiza możliwości przetwarzania siatkowego i jego zastosowania w wybranych przedsiębiorstwach, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 22, 37-44, 2008
Jurdziński M., Kołowrocki K., Soszyńska-Budny J., An approach to ship operation analysis with primary application to “Stena Baltica” ferry operating at Baltic Sea, Proceedings of 2nd Summer Safety and Reliability Seminars – SSARS 2008, Gdańsk-Sopot, Vol. 2, 197-24, 2008
Kabziński P., Weintrit A., Zastosowanie aplikacji GIS w zagadnieniach wyznaczania granic morskich, Przegląd Hydrograficzny, nr 4, 86-12, 2008
Kabziński P., ECDIS tidal database of transas marine ‘NAVI-SAILOR 2500’ in relation to official data sources and ‘MK-10’ LEICA DGPS receiver, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 175A, 2008
Kabziński P., ECDIS tidal database of Transas Marine ‘Navi-Sailor 2500’ in relation to official data sources and ‘MK-10’ Leica DGPS receiver, Proceedings of the XVI-th International Scientific and Technical Conference “The Role of Navigation in Support of Human Activity on the Sea” Gdynia, Poland October 22-24, 2008
Kopacz P., On improper implementation of Formal Safety Assessment in practice, The 9th Annual General Assembly International Association of Maritime Universities, San Francisco, California, USA, October 19-22, 2008
Kopacz P., Navigation description basing on Riemann – Finsler geometry and topology, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 22, 53-61, 2008
Królikowski A., Stupak T., Wawruch R., Krajowy system bezpieczeństwa morskiego, Logistyka, nr 2, CD-ROM, 2008
Królikowski A., Stupak T., Wawruch R., Krajowy system bezpieczeństwa morskiego, Prace Naukowe „Transport”, nr 1/26/2008, 11, 2008
Łącki M., Wspomaganie sterowania statkiem za pomocą ewolucyjnych sieci neuronowych, Zeszyty Naukowe. Akademia Morska w Szczecinie, nr 14 (86), 34-37, 2008
Łącki M., Zastosowanie algorytmów uczenia się ze wzmocnieniem we wspomaganiu procesów podejmowania decyzji podczas manewrowania statkiem, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 22, 62-7, 2008
Łącki M., Neuroevolutionary approach towards ship handling, monografia Advances in Transport Systems Telematics, redakcja: Jerzy Mikulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 197-22, 2008
Neumann T., Wykorzystanie mechanizmów fuzji danych w transporcie morskim, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 22, 71-79, 2008
Rutkowski G., Safety of shipping – strategy from 2008 to 2012 with reference to global economic depression, International Seafarers Conference, December 16-20, Madrid, 2008
Skakovski A., Jędrzejowicz P., A Cross-Entropy Based Population Learning Algorithm for Discrete-Continuous Scheduling with Continuous Resource Discretisation, Lecture Notes in Computer Science, vol. 5177/2008, str.82–89, 2008
Skakovski A., Jędrzejowicz P., A Cross-Entropy Based Population Learning Algorithm for Discrete-Continuous Scheduling with Continuous Resource Discretisation, Proceedings of the 12th International Conference on Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems, KES 2008, Zagreb, Croatia, September 3-5, 2008
Stawicki K., Modelowanie manewru ostatniej chwili w sytuacji kolizyjnej na morzu, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 22, 8-91, 2008
Stupak T., Wawruch R., Extension and modernization of the Polish Sea Traffic Monitoring System, Proceedings of the XVI-th International Scientific and Technical Conference “The Role of Navigation in Support of Human Activity on the Sea” Gdynia, Poland October 22-24, 2008
Stupak T., Wawruch R., Rozbudowa polskiego systemu monitorowania ruchu morskiego, Prace Naukowe „Transport”, nr 1/26/2008, 142, 2008
Stupak T., Wawruch R., Extension and modernisation of the Polish Sea Traffic Monitoring System, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 175A, 197-24, 2008
Stupak T., Królikowski A., Maritime transport safety, monografia Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering, redakcja: Elżbieta Szychta, Kazimierz Pulaski Technical University of Radom, Radom, nr 122, 335 – 34, 2008
Stupak T., Wawruch R., Rozbudowa polskiego systemu monitorowania ruchu morskiego, Logistyka, nr 2, CD-ROM, 2008
Stupak T., Analiza parametrów radarowego równania zasięgu, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 22, 92-99, 2008
Stupak T., Wawruch R., Utilisation of the databases for marine safety control, Archives of Tranport System Telematics, Vol. 1, Issue 1, 73-76, 2008
Szklarski A., Pomiary rzeczywistych wartości skutecznej powierzchni odbicia biernych reflektorów radarowych na przykładzie reflektora Cyclops1, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 22, 1-113, 2008
Szłapczyńska J., Śmierzchalski R., Multiobjective Evolutionary Optimization with Constraints in Weather Routing, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17, no 4C, 144-147, 2008
Szłapczyńska J., Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w pogodowym prowadzeniu statków z napędem hybrydowym, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 22, 114-121, 2008
Szłapczyńska J., Wyniki badań charakterystyki prędkościowej modelu statku z napędem hybrydowym, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 21, 19-119, 2008
Szłapczyńska J., Śmierzchalski R., Strength Pareto Evolutionary Approach to Weather Routing – Preliminary Results, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej - Elektronika, nr 165, 221-228, 2008
Wawruch R., Znowelizowane wymagania techniczno-eksploatacyjne dla radarowych urządzeń statkowych. Część 2 – Wymagania dotyczące układów śledzących, zasad prezentacji informacji z AIS i map elektronicznych oraz wymaganej dokumentacji producenta, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 21, 131-144, 2008
Wawruch R., Comparative assessment of the satellite and shore based ships monitoring systems, Proceedings of the XVI-th International Scientific and Technical Conference “The Role of Navigation in Support of Human Activity on the Sea” Gdynia, Poland October 22-24, 2008
Wawruch R., European LRIT Data Centre – questions connected with its establishing and organization, Prace Naukowe „Transport”, nr 1/26/2008, 145, 2008
Wawruch R., Stupak T., Charakterystyka radaru na falę ciągłą, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 21, 12-13, 2008
Wawruch R., Acuracy of information about ships received from AIS and radar tracking equipment, XI Konferencja Morska “ Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem - MarCon 2008”, Dowództwo Marynarki Wojennej RP, Gdynia, 2008
Wawruch R., Stupak T., Radar derection and tracking of small yachts at sea, monografia Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering, redakcja: Elżbieta Szychta, Kazimierz Pulaski Technical University of Radom, Radom, nr 121, 283-295, 2008
Wawruch R., Global ships monitgoring system – basic requirements and possibility of establishment, XI Konferencja Morska “ Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem - MarCon 2008”, Dowództwo Marynarki Wojennej RP, Gdynia, 2008
Wawruch R., Accuracy of information about ships received from AIS and radar tracking equipment, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17, no 5A, 94-98, 2008
Wawruch R., Stupak T., Duda D., Amendments to the STCW Convention and Codes as result of technological development, XI Konferencja Morska “ Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem - MarCon 2008”, Dowództwo Marynarki Wojennej RP, Gdynia, 2008
Wawruch R., Comparative analysis of ARPA tracking accuracy, monografia Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering, redakcja: Elżbieta Szychta, Kazimierz Pulaski Technical University of Radom, Radom, nr 122, 581-584, 2008
Wawruch R., European LRIT Data Centre – questions connected with its establishing and organization,, Logistyka, nr 2, CD-ROM, 2008
Wawruch R., Global ships monitoring system – basic requirements and possibility of establishment, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17, no 5A, 99-13, 2008
Wawruch R., International long-range identification and tracking data exchange, monografia Advances in Transport Systems Telematics, redakcja: Jerzy Mikulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 335- 342, 2008
Wawruch R., Global ships monitoring system – basic requirements and principle of introduction, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna “EXPLO-SHIP 2008” Kołobrzeg-Bornholm (Dania),, 2008
Wawruch R., Global ships monitoring system – basic requirements and principle of introduction, Transport Problems, nr 2, vol. 3, 59-68, 2008
Wawruch R., Stupak T., Duda D., Amendments to the STCW Convention and Codes as result of technical development, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17, no 5A, 14-18, 2008
Wawruch R., Stupak T., Królikowski A., The evaluation of government exchange information systems usage possibilities for sailing safety data sending, monografia Advances in Transport Systems Telematics, redakcja: Jerzy Mikulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 343- 35, 2008
Weintrit A., Electronic Chart Display and Safety System for Inland Navigation (Inland ECDIS), monografia Advances in Transport Systems Telematics, redakcja: Jerzy Mikulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 351-358, 2008
Weintrit A., Stawicki K., Operational Requirements for Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS). Risk of Overreliance on ECDIS, Transport Problems, nr 2, vol. 3, 75-82, 2008
Weintrit A., Kopacz P., False Interpretation of ECDIS Data, monografia Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering, redakcja: Elżbieta Szychta, Kazimierz Pulaski Technical University of Radom, Radom, nr 121, 2008
Weintrit A., Nitner H., Mandatory Carriage Requirements for ECDIS, Proceedings of the XVI-th International Scientific and Technical Conference “The Role of Navigation in Support of Human Activity on the Sea” Gdynia, Poland October 22-24, 2008
Weintrit A., Radar Image Overlay in ECDIS Display versus Electronic Navigational Chart Overlay on Radar Screen, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 22, 122-136, 2008
Weintrit A., Chrzczonowicz L., Podstawowa terminologia oraz uwarunkowania związane z systemami INLAND ECDIS (I-ECDIS) w żegludze morsko-rzecznej, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 175A, 2008
Weintrit A., Stawicki K., Proper Action Checklists in ECDIS, monografia Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering, redakcja: Elżbieta Szychta, Kazimierz Pulaski Technical University of Radom, Radom, nr 121, 33-313, 2008
Weintrit A., Inland Electronic Navigational Charts, monografia Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering, redakcja: Elżbieta Szychta, Kazimierz Pulaski Technical University of Radom, Radom, nr 122, 585-59, 2008
Weintrit A., Nitner H., Mandatory carriage requirements for ECDIS, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 175A, 2008
Weintrit A., Development of e-Navigation Strategy, monografia Common Seas, Common Shores: The New Maritime Community, redakcja: D. Nincic, G. Benton, California Maritime Academy, San Francisco, California, 332-344, 2008
Weintrit A., Operational Requirements for Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS). Procedural and Organizational Considerations, Transport Problems, nr 2, vol. 3, 67-74, 2008
Wyszkowski J., Mindykowski J., Wawruch R., Development of the qualification standards for Electro-Technical Officers (ETO), XI Konferencja Morska “ Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem - MarCon 2008”, Dowództwo Marynarki Wojennej RP, Gdynia, 2008

2007

Banachowicz A., Banachowicz G., Wolski A., Estymacja z więzami współrzędnych pozycji na przykładzie pomiarów z wykorzystaniem dwóch odbiorników GPS/DGPS, Marcon, X Konferencja Morska „Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem”, Organizator: Dowództwo Marynarki Wojennej RP, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, Polska, 2007
Banachowicz A., Banachowicz G., Uriasz J., Wolski A., Relative Accuracy of Positions Determined by a DGPS System, Russia, 2007
Banachowicz A., Bober R., Banachowicz G., Wolski A., Dokładność pozycji statku elementem bezpieczeństwa nawigacji i ochrony środowiska na Zalewie Szczecińskim, INLAND SHIPPING 2007, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Szczecin, Polska, 2007
Banachowicz A., Banachowicz G., Wolski A., Calculation of the ship’s position coordinates and the accuracy assessment in dead reckoning navigation, EGU, European Geosciences Union, General Assembly, Vienna, Austria, 2007
Banachowicz A., Banachowicz G., Wolski A., Integration of the Short-Range Hyperbolic System JEMIOLUSZKA and DGPS, ICINS, The 14th Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems, St. Petersburg, Russia, 2007
Banachowicz A., Banachowicz G., Wolski A., Calculating vectors of the ship’s speed and acceleration by means of the GPS/DGPS measurements, EGU, European Geosciences Union, General Assembly, Vienna, Austria, 2007
Banachowicz A., Banachowicz G., The Use of Estimation of Position Coordinates with Constraints in Navigation, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
Banachowicz A., Bober R., Dołgopołow A., Kozłowski Z., Wolski A., The use of a DGPS system in examining changes in the batymetry of the Piastowski Canal (West Pomerania), EGU, European Geosciences Union, General Assembly, Vienna, Austria, 2007
Banachowicz A., Wołejsza P., The Analysis of Possibilities How the Collision Between m/v ‘Gdynia” and m/v ‘Fu Shan Hai’ Could Have Been Avoided, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
Banachowicz A., Rola układów współrzędnych i odniesienia w nawigacji, LogiTrans 2007, IV Konferencja Naukowo-Techniczna Logistyka, Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, Polska, 2007
Banachowicz A., Plany radionawigacji, Transport XXI wieku, Międzynarodowej Konferencji Naukowej Transport XXI wieku, Organizator: Politechnika Warszawska Wydział Transportu, Polska Akademia Nauk Komitet Transportu, Stare Jabłonki, Polska, 2007
Bobkiewicz P., Estimation of altitude accuracy of punctual celestial bodies measured with help of digital still camera, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
Cydejko J., EGNOS status and performance in the context of marine navigation requirements, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
Dziula P., Mikulski J., Telematics in crisis management within transport systems, TST, Transport Systems Telematics, Organizator: Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Komitet Transportu, Katowice - Ustroń, Polska, 2007
Filipowicz Wł., Intelligent VTS, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
Filipowicz Wł., Data Fusion in Maritime Traffic Engineering, TST, Transport Systems Telematics, Organizator: Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Komitet Transportu, Katowice - Ustroń, Polska, 2007
Filipowicz Wł., Forecast and Assessment of the Navigational Situation Within Restricted Areas, MTE, 12th International Scientific —Technical Conference Marine Traffic Engineering, Świnoujście, Polska, 2007
Januszewski J., Modernization of Satellite Navigation Systems and Theirs New Maritime Applications, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
Januszewski J., Messages transfer and data formats in satellite navigation systems, TST, Transport Systems Telematics, Organizator: Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Komitet Transportu, Katowice - Ustroń, Polska, 2007
Januszewski J., Visibility and Geometry of Combined Constellations GPS and Galileo, ION, Institute of Navigation, National Technical Meeting, San Diego, USA, 2007
Januszewski J., GLONASS Visibility and Position Accuracy, Today and in the Future, GNSS’2007, European Navigation Conference – Global Navigation Satellite System ENC, Geneve, Austria, 2007
Januszewski J., The Various Types of Augmentations to Satellite Navigation Systems, MTE, 12th International Scientific —Technical Conference Marine Traffic Engineering, Świnoujście, Polska, 2007
Joszczuk-Januszewska J., The approach to grid computing in the industries, CMS'07, Computer Methods and Systems, Kraków, Polska, 2007
Joszczuk-Januszewska J., Grid computing in the telecommunications industries, TRANSCOMP 2007, XI Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Zakopane, Polska, 2007
Jurdziński M., Weintrit A., Koncepcja przebudowy systemu organizacji ruchu statków w Zatoce Gdańskiej w kontekście budowy terminalu kontenerowego w porcie Gdańsk - Port Połnocny oraz planów lokalizacji stanowiska obsługi statkow LNG, TRANSCOMP 2007, XI Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Zakopane, Polska, 2007
Jurdziński M., Dziula P., Kołowrocki K., Soszyńska-Budny J., On multi-state safety analysis in shipping, SSARS, Summer Safety and Reliability Seminars, Organizator: PSRA, Sopot, Polska, 2007
Jurdziński M., Dziula P., Kołowrocki K., Soszyńska-Budny J., On ship systems multi-state safety analysis, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
Jurdziński M., Dziula P., Kołowrocki K., Soszyńska-Budny J., On multi-state approach to ship systems safety analysis, IMAM 2007, 13-th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean, Varna, Bulgaria, 2007
Jurdziński M., Dziula P., Kołowrocki K., Soszyńska-Budny J., On safety of ship systems in variable operation conditions, IMAM 2007, 13-th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean, Varna, Bulgaria, 2007
Kabziński P., Tidal level predictions in reference to their datum, based on particular, selective sources, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
Kabziński P., Credibility Assessment of Tidal Predictions generated by ‘Mk –10’ DGPS receiver made by ‘Leica’, MTE, 12th International Scientific —Technical Conference Marine Traffic Engineering, Świnoujście, Polska, 2007
Kopacz P., On Zermelo navigation in topological structures, Topology, 9th International Workshop for Young Mathematicians, Organizator: Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska, 2007
Król A., Vessel Data Recorder–Not Only Investigation Tool, TRANSCOMP 2007, XI Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Zakopane, Polska, 2007
Łącki M., Reinforcement learning in ship handling, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
Łącki M., Machine learning algorithms in decision making support in ship handling, TST, Transport Systems Telematics, Organizator: Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Komitet Transportu, Katowice - Ustroń, Polska, 2007
Neumann T., Multisensor Data Fusion in the Decision Process on the Bridge of the Vessel, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
Neumann T., FUZJA DANYCH W PROCESIE IDENTYFIKACJI OBIEKTÓW MORSKICH, TRANSCOMP 2007, XI Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Zakopane, Polska, 2007
Szklarski A., Prawdopodobieństwo wykrycia małych jednostek pokładowych za pomocą pokładowych urządzeń radiolokacyjnych, XXXV Zimowa Szkoła Niezawodności, Problemy Niezawodności Systemów, Szczyrk, Polska, 2007
Szklarski A., Jurdziński M., Wąż M., Multidimensional presentation of radar image, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
Szklarski A., Możliwość radiolokacyjnego zabezpieczenia platformy wiertniczej Baltic Beta, TRANSCOMP 2007, XI Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Zakopane, Polska, 2007
Szklarski A., Prawdopodobieństwo wykrycia małych obiektów pływających przez morskie radary nawigacyjne pracujące w paśmie X, PPEEm’2007, XII Sympozjum Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki, Wisła, Polska, 2007
Szłapczyńska J., Śmierzchalski R., Multiobjective Evolutionary Approach to Weather Routing For Vessels with Hybrid Propulsion, ACS, Advanced Computer Systems, Organizator: Politechnika Szczecińska, Wydział Informatyki, Międzyzdroje, Polska, 2007
Szłapczyńska J., Śmierzchalski R., Adopted isochrone method improving ship safety in weather routing with evolutionary approach, SSARS, Summer Safety and Reliability Seminars, Organizator: PSRA, Sopot, Polska, 2007
Szłapczyńska J., Multiobjective Approach to Weather Routing, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
Szłapczyńska J., Śmierzchalski R., An Analysis of MultiObjective Evolutionary Techniques Applicable to Weather Routing, KAEiOG, Evolutionary Computation and Global Optimization, Organizator: Politechnika Warszawska, Będlewo, Polska, 2007
Śniegocki H., Szklarski A., Zastosowanie symulatora mostka statku w szkoleniu studentów i kursantów, PPEEm’2007, XII Sympozjum Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki, Wisła, Polska, 2007
Śniegocki H., Szklarski A., Implementation of bridge simulator in students training, UICEE'2007, 10th UICEE Annual Conference on engineering Education, Shanghai, China, 2007
Wawruch R., Stupak T., Królikowski A., Technical specification for communication in the LRIT system, TST, Transport Systems Telematics, Organizator: Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Komitet Transportu, Katowice - Ustroń, Polska, 2007
Wawruch R., Stupak T., Utility of AIS and radar information for collision avoidance – comparative analysis, ICMTIR'2007, 5th International Congress on Marine Technological Innovations and Research, Barcelona, Spain, 2007
Wawruch R., Rojek B., Traffic Separation Schemes and Mandatory Ship Reporting System in the Baltic for the approaches to the Polish ports in the Gulf of Gdańsk, TST, Transport Systems Telematics, Organizator: Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Komitet Transportu, Katowice - Ustroń, Polska, 2007
Wawruch R., Weintrit A., Gucma L., Pietrzykowski Z., Specht C., Polish approach to e-navigation concept, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
Wawruch R., Stupak T., System monitorowania statków i przewożonych nimi pasażerów i ładunków, LogiTrans 2007, IV Konferencja Naukowo-Techniczna Logistyka, Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, Polska, 2007
Wawruch R., Utilization of the automatic identification system for collision avoidance and traffic monitoring, TST, Transport Systems Telematics, Organizator: Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Komitet Transportu, Katowice - Ustroń, Polska, 2007
Wawruch R., Analysis of the ships traffic along the Polish coast on the base of AIS and VTS data, ICMTIR'2007, 5th International Congress on Marine Technological Innovations and Research, Barcelona, Spain, 2007
Wawruch R., Bezpieczeństwo transportu jako problem społeczny, LogiTrans 2007, IV Konferencja Naukowo-Techniczna Logistyka, Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, Polska, 2007
Weintrit A., Kabziński P., Wykorzystanie technologii GIS do wyznaczania granic morskich, MTE, 12th International Scientific —Technical Conference Marine Traffic Engineering, Świnoujście, Polska, 2007
Weintrit A., Kopacz P., Interpretation Errors of ECDIS Data, TRANSCOMP 2007, XI Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Zakopane, Polska, 2007
Weintrit A., Holec M., TransNav’2007 - The 7th International Symposium on Navigation. Advances in Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. Introduction., TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
Weintrit A., Stawicki K., Proper Action Checklists to Avoid Alarm Situation in ECDIS, TRANSCOMP 2007, XI Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Zakopane, Polska, 2007
Weintrit A., Stawicki K., Proper Action Checklists in Alarm Situation in ECDIS, TRANSCOMP 2007, XI Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Zakopane, Polska, 2007
Weintrit A., Ding J., Shi C., An Important Waypoint on Passage of Navigation History: Zheng He’s Sailing to West Ocean, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
Weintrit A., Dziula P., Koncepcja wykorzystania standardów techniczno-eksploatacyjnych wypracowanych dla morskich systemów nawigacyjnych do opracowania analogicznych norm międzynarodowych dla potrzeb transportu lądowego, a zwłaszcza dla samochodowych systemów nawigacyjnych, Transport XXI wieku, Międzynarodowej Konferencji Naukowej Transport XXI wieku, Organizator: Politechnika Warszawska Wydział Transportu, Polska Akademia Nauk Komitet Transportu, Stare Jabłonki, Polska, 2007
Weintrit A., Maratos A., The IHO Supporting Maritime Demands. Report on the Occasion of Celebrating the World Hydrography Day with theme for this year: Electronic Navigational Charts (ENCs); an Essential Element of Safety at Sea and Efficient Maritime Operations, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
Weintrit A., Wykorzystanie symulatora nawigacyjno-manewrowego do analizy operacji manewrowych w nieznanym porcie, MTE, 12th International Scientific —Technical Conference Marine Traffic Engineering, Świnoujście, Polska, 2007
Weintrit A., Development of e-navigation strategy, TST, Transport Systems Telematics, Organizator: Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Komitet Transportu, Katowice - Ustroń, Polska, 2007

2006

Banachowicz A., Banachowicz G., Bober R., Wolski A., Research into GPS and DGPS Measurements in West Pomerania (Poland), 3th Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems, Saint Petersburg, Russia, 2006
Banachowicz A., Banachowicz G., Uriasz J., Assessment of Safety Distance with the Use of Buffer Zones of the Objects, 8th Bilateral Geodetic Meeting Poland-Italy, Wrocław, Polska, 2006
Banachowicz A., Banachowicz G., Wolski A., The Geometric Aspect of Ship Position Coordinates determination Accuracy, European Geosciences Union, General Assembly, Vienna, Austria, 2006
Banachowicz A., Banachowicz G., Uriasz J., Wolski A., A Comparison of GPS/DGPS Relative Accuracy, TST, VI Międzynarodowa Konferencja, Organizator: Zespół Automatyki w Transporcie, Katedra Transportu Szynowego, Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polską Akademię Nauk, Komitet Transportu, Katowice-Ustroń, Polska, 2006
Banachowicz A., Dołgopołow A., Kozłowski Z., Wolski A., The Application of the DGPS System In Offshore Depth Changes Survey, European Geosciences Union, General Assembly, Vienna, Austria, 2006
Banachowicz A., Bober R., Dołgopołow A., Kozłowski Z., Wolski A., Examination of Bottom Rubble Mounds Movements at the Entrance to Piastowski Canal After the Reconstruction, XVth International Scientific and Technical Conference, The Role of Navigation Support of Human Activity on the Sea, Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, Polska, 2006
Banachowicz A., Dołgopołow A., Kozłowski Z., Wolski A., Relative Accuracy of DGPS, European Navigation Conference, Manchester, UK, 2006
Banachowicz A., Generating the Buffer Zones of Cartographic Objects and Ships in ECDIS, TransComp, X Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2006
Banachowicz A., Banachowicz G., Bober R., Wolski A., Dokładność względna GPS/DGPS, Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji, Organizator: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Polska, 2006
Filipowicz Wł., Wybór trasy statku w warunkach rozmytych, Explo-Ship, Problemy eksploatacji obiektów plywających i urządzeń portowych, Organizator: Akademia Morska w Szczecinie, Świnoujście, Polska, 2006
Filipowicz Wł., New approach towards decision making in vessels routing, ISIS, International Symposium Information on Ships, Hamburg, Germany, 2006
Filipowicz Wł., Mechanizmy bezpieczeństwa protokołów sieciowych, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, Organizator: Akademia Morska w Gdyni, Jurata, Polska, 2006
Filipowicz Wł., Routes Selection and Fuzziness, TST, VI Międzynarodowa Konferencja, Organizator: Zespół Automatyki w Transporcie, Katedra Transportu Szynowego, Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polską Akademię Nauk, Komitet Transportu, Katowice-Ustroń, Polska, 2006
Januszewski J., Extensive modernization of satellite navigation systems and new technical development, TST, VI Międzynarodowa Konferencja, Organizator: Zespół Automatyki w Transporcie, Katedra Transportu Szynowego, Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polską Akademię Nauk, Komitet Transportu, Katowice-Ustroń, Polska, 2006
Januszewski J., Geometry of Combined Constellations GPS and Galileo, European Navigation Conference, Manchester, UK, 2006
Januszewski J., GLONASS Status and Accuracy, Today and in the Future, XVth International Scientific and Technical Conference, The Role of Navigation Support of Human Activity on the Sea, Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, Polska, 2006
Januszewski J., Satellite Navigation Systems, Today and in the Future, TransComp, X Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Komitet Transportu, Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2006
Neumann T., INTERNET PROTOCOLS IMPLEMENTATION FOR MODELING EXCHANGE OF INFORMATION AMONG MOBILE OBJECTS AT SEA, TransComp, X Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2006
Neumann T., COMPUTER ENVIRONMENT TO MODEL EXCHANGE OF INFORMATION AMONG MOBILE OBJECTS, TST, VI Międzynarodowa Konferencja, Organizator: Zespół Automatyki w Transporcie, Katedra Transportu Szynowego, Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polską Akademię Nauk, Komitet Transportu, Katowice-Ustroń, Polska, 2006
Weintrit A., Analiza poprawek do map nawigacyjnych zawartych w Admiralty Notices to Mariners w latach 2001-2005, XVth International Scientific and Technical Conference, The Role of Navigation Support of Human Activity on the Sea, Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, Polska, 2006
Weintrit A., Wawruch R., Adoption of amendments to the Performance Standards for ECDIS, XVth International Scientific and Technical Conference, The Role of Navigation Support of Human Activity on the Sea, Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, Polska, 2006
Weintrit A., Wawruch R., Revision of Performance Standards for Integrated Navigation Systems, XVth International Scientific and Technical Conference, The Role of Navigation Support of Human Activity on the Sea, Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, Polska, 2006
Weintrit A., The Baltic Sea PSSA and Navigational Associated Protected Measures - New Challenge for Navigation Education, 7th Annual General Assembly and Conference: Globalization and MET, Organizator: Dalian Maritime University, Dalian, China, 2006
Weintrit A., Wawruch R., Future of Maritime Navigation, e-Navigation Concept, TransComp, X Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2006
Weintrit A., Navitronics and Nautomatics - New Challenges for Navigation, 12th International Association of Institutes of Navigation (IAIN) World Congress Navigation in IT Era, Organizator: Korean Institute of Navigation, Jeju, Korea, 2006
Weintrit A., Wawruch R., Revised Version of IMO Performance Standards for ECDIS (Electronic Chart Display and Information Systems), TransComp, X Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2006
Weintrit A., New Model Course on Operational Use of ECDIS, 12th International Association of Institutes of Navigation (IAIN) World Congress Navigation in IT Era, Organizator: Korean Institute of Navigation, Jeju, Korea, 2006
Weintrit A., Koncepcja przebudowy systemu organizacji ruchu statków w Zatoce Gdanskiej w kontekscie budowy terminalu kontenerowego w porcie Gdansk - Port Północny oraz nowego stanowiska obsługi statków LNG, XVth International Scientific and Technical Conference, The Role of Navigation Support of Human Activity on the Sea, Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, Polska, 2006
Weintrit A., Navitronics and Nautomatics, TST, VI Międzynarodowa Konferencja, Organizator: Zespół Automatyki w Transporcie, Katedra Transportu Szynowego, Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polską Akademię Nauk, Komitet Transportu, Katowice-Ustroń, Polska, 2006

2005

Banachowicz A., Niewiak A., Wpływ układów współrzędnych i odniesienia na bezpieczeństwo żeglugi, IV Forum Morskie, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo morskie i ochrona naturalnego środowiska morskiego, Kołobrzeg, Polska, 2005
Banachowicz A., Określanie wektorów prędkości i przyspieszenia statku w systemie GPS/DGPS, Seminarium Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji, Poznań, Polska, 2005
Banachowicz A., Dokładność względna, Sympozjum Nawigacyjne, VI Międzynarodowe Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2005
Banachowicz A., Niewiak A., Identyfikacja znosu, Sympozjum Nawigacyjne, VI Międzynarodowe Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2005
Banachowicz A., Wolski A., The Geometric Aspect of Ship Position Coordinates Determination Accuracy, International Conference on Technology & Operation of Offshore Support Vessels, Organizator: National University of Singapore, 0, Republic of Singapore, 2005
Banachowicz A., Bober R., Wolski A., Banachowicz G., Changes in Time of Statistical GPS/DGPS Measurement Characteristics in West Pomerania, General Assembly 2005, European Geosciences Union, Vienna, Austria, 2005
Banachowicz A., Weintrit A., Banachowicz G., Koncepcja locji multimedialnej, Sympozjum, VI Międzynarodowe Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2005
Banachowicz A., Kamiński R., Dokładność względna systemu hiperbolicznego, X Sympozjum Wojskowej Techniki Morskiej, Centrum Techniki Morskiej, Gdynia, Polska, 2005
Banachowicz A., Bober R., Wolski A., Banachowicz G., Directional Errors of Ship’s Position in a Fairway, General Assembly 2005, European Geosciences Union, Vienna, Austria, 2005
Filipowicz Wł., Łącki M., Neumann T., AUTOMATYCZNY SYSTEM IDENTYFIKACJI (ASI) - EFEKTYWNIEJSZE ROZWIĄZANIA BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI DANYCH, Sympozjum, VI Międzynarodowe Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2005
Filipowicz Wł., Teoria uczenia ze wzmocnieniem jako koncepcyjna platforma procesu decyzyjnego w zakresie wyboru tras statków, Sympozjum, VI Międzynarodowe Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2005
Filipowicz Wł., Neumann T., REDUCING ENCOUNTERS NUMBERS IN VESSEL TRAFFIC SCHEMES, ESREL, European Safety and Reliability Conference, Organizator: European Safety and Reliability Association (ESRA), Polish Safety and Reliability Association (PSRA), Gdynia Maritime University, Department of Mathematics, Tri-City, Polska, 2005
Filipowicz Wł., Reinforcement Learning in Vessels Traffic Engineering, TST, Transport System Telematics, Katowice-Ustroń, Polska, 2005
Filipowicz Wł., Łącki M., Szłapczyńska J., Multicriteria decision support for vessels routing, ESREL, European Safety and Reliability Conference, Organizator: European Safety and Reliability Association (ESRA), Polish Safety and Reliability Association (PSRA), Gdynia Maritime University, Department of Mathematics, Tri-City, Polska, 2005
Filipowicz Wł., Łącki M., Neumann T., MOŻLIWOSCI WYKORZYSTANIA BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ DO BUDOWY SYSTEMU AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI STATKÓW W REJONIE ZATOKI GDAŃSKIEJ, TransComp, IX Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2005
Filipowicz Wł., Multicriteria Decision Support for Vessels Routing, ESREL, European Safety and Reliability Conference, Organizator: European Safety and Reliability Association (ESRA), Polish Safety and Reliability Association (PSRA), Gdynia Maritime University, Department of Mathematics, Tri-City, Polska, 2005
Januszewski J., Telematics applications of satellite navigations systems in restricted areas, TST, Transport System Telematics, Katowice-Ustroń, Polska, 2005
Januszewski J., GPS Vertical Accuracy for Different Constellations, XI Konferencja Naukowo Techniczna Inżynieria Ruchu Morskiego, Organizator: Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie, Świnoujście, Polska, 2005
Januszewski J., Vertical Accuracy in Satellite Navigation Systems, GNSS, European Navigation Conferance ENC, Monachium, Germany, 2005
Januszewski J., Loran C system, today and in the future, Sympozjum, VI Międzynarodowe Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2005
Januszewski J., Geometry and Visibility of Satellite Navigation Systems in Restricted Areas, Insitute of Navigation National Technical Meeting, San Diego, USA, 2005
Januszewski J., Problemy eksploatacyjne odbiorników przenośnych nawigacyjnego systemu satelitarnego GPS, TransComp, IX Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Komitet Transportu, Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2005
Kostępski M., Wawruch R., Weintrit A., Analiza wykorzystania przez polskie ośrodki VTS systemu AIS do celów monitorowania statków oraz przewożonych ładunków, XI Konferencja Naukowo Techniczna Inżynieria Ruchu Morskiego, Organizator: Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie, Świnoujście, Polska, 2005
Szłapczyńska J., Rozszerzona metoda Fuzzy TOPSIS – przypadki użycia w nawigacji morskiej, Sympozjum, VI Międzynarodowe Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2005
Szłapczyńska J., Proposal of multi criteria decision process of vessel route selection for the VTS system, TST, Transport System Telematics, Katowice-Ustroń, Polska, 2005
Weintrit A., Modification of the chart presented in ECDIS, IMAM 2005, 1th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean - Maritime Transportation and Exploitation of Ocean and Coastal Resources, Lisboa, Portugal, 2005
Weintrit A., Algorytmy rejestracji danych w systemach elektronicznych map nawigacyjnych, TransComp, IX Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2005
Weintrit A., Presentation of safety contours on electronic navigational charts, IMAM 2005, 1th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean - Maritime Transportation and Exploitation of Ocean and Coastal Resources, Lisboa, Portugal, 2005
Weintrit A., IAMU model course on ECDIS, 6th Annual General Assembly and Conference: Maritime Security and MET, Malmő, Sweden, 2005
Weintrit A., Wawruch R., Towards New Performance Standards for ECDIS (Electronic Chart Display and Information Systems. Expectations and Fears, Seminarium Bezpieczeństwo w transporcie morskim, Organizator: Akademia Morska, Gdynia, Polska, 2005
Weintrit A., Nawigacyjne i hydrometeorologiczne zabezpieczenie żeglugi oraz prac hydrograficznych w polskich obszarach morskich, Seminarium Bezpieczeństwo w transporcie morskim, Organizator: Akademia Morska, Gdynia, Polska, 2005
Weintrit A., Kopacz P., Kołowrocki K., New approach to safety contour of electronic navigational chart. Advances in Safety and Reliability, ESREL, European Safety and Reliability Conference, Organizator: European Safety and Reliability Association (ESRA), Polish Safety and Reliability Association (PSRA), Gdynia Maritime University, Department of Mathematics, Tri-City, Polska, 2005
Weintrit A., Introduction to IAMU Model Course on Operational Use of Electronic Chart Display and Information System (ECDIS), Sympozjum, VI Międzynarodowe Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2005

2004

Banachowicz A., Wolski A., The Geometric Aspect of Ship Position Coordinates Determination Accuracy, V Russian Scientific-Technical Conference, „The Present-Day State and Problems of Navigation and Oceanography”, St. Petersburg, Russia, 2004
Banachowicz A., Weintrit A., Banachowicz G., Multimedial Sailing Directions in ECDIS - ePilots, XIVth International Scientific and Technical Conference, The Part of Navigation in Support of Human Activity on The Sea, Organizator: Institute of Navigation and Hydrography, University of Gdynia, Gdynia, Polska, 2004
Banachowicz A., Wolski A., The Geometrical Factors of a Navigational System, 2004
Banachowicz A., Bober R., Dołgopołow A., Wolski A., The Study of Possible Barge Traffic Control with a DGPS System in the Lower Odra River, 11th International Conference on Integrated Navigation Systems, St. Petersburg, Russia, 2004
Banachowicz A., Wymagania dokładnościowe w odniesieniu do prac hydrograficznych, XIVth International Scientific and Technical Conference, The Part of Navigation in Support of Human Activity on The Sea, Organizator: Institute of Navigation and Hydrography, University of Gdynia, Gdynia, Polska, 2004
Banachowicz A., Bober R., Banachowicz G., Zmienność czasowa charakterystyk statystycznych pomiarów GPS, Sympozjum Problemy Eksploatacyjne Systemu GPS, Organizator: Katedrę Nawigacji Technicznej Akademii Morskiej, Gdynia, Polska, 2004
Banachowicz A., Niewiak A., Obciążenie oceny współrzędnych pozycji w przypadku wykorzystania minimalnej liczby linii pozycyjnych, XIVth International Scientific and Technical Conference, The Part of Navigation in Support of Human Activity on The Sea, Organizator: Institute of Navigation and Hydrography, University of Gdynia, Gdynia, Polska, 2004
Banachowicz A., Bober R., Banachowicz G., Przestrzenne rozkłady błędów pozycji GPS na torze wodnym Szczecin-Świnoujście, Sympozjum Problemy Eksploatacyjne Systemu GPS, Organizator: Katedrę Nawigacji Technicznej Akademii Morskiej, Gdynia, Polska, 2004
Banachowicz A., Wykorzystanie ECDIS i GIS w systemach sterowania i zarządzania ruchem statków, TransComp, VIII Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2004
Banachowicz A., Uriasz J., Precise Navigation with the Use of Buffer Zones, 12th International Conference on Geoinformatics, „Geospatial Information Research: Bridging the Pacific and Atlantic”, Gävle, Sweden, 2004
Banachowicz A., Błędy systematyczne w nawigacji, XI Sesja Naukowa, „Aktualne problemy naukowe i techniczne prac geodezyjnych”, Organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska, 2004
Filipowicz Wł., Decision making in vessels routing, TST, Transport Systems Telematics, Katowice-Ustroń, Polska, 2004
Filipowicz Wł., Optymalizacja wielokryterialna i algorytmy ewolucyjne w inżynierii ruchu statków, EXPLO-SHIP, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Organizator: Akademię Morską w Szczecinie, Świnoujście-Kopenhaga, Polska, 2004
Filipowicz Wł., Neumann T., INTEGRATED EVIRONMENT TO MODEL AND SIMULATE VESSELS TRAFFIC - FURTHER DEVELOPMENT, MMAR, 10th IEEE International Conference Methods and Models in Automation and Robotics, Organizator: Institute of Control Engineering, Szczecin University of Technology, Polish Academy of Sciences, Międzyzdroje, Polska, 2004
Filipowicz Wł., Multicriteria Approach Towards Vessels Traffic Control Problems, 4th International Congress on Maritime Technological Innovations and Research, Barcelona, Spain, 2004
Filipowicz Wł., Neumann T., SIMULATION OF TRAFFIC WITHIN RESTRICTED AREAS - PRELIMINARY RESULTS, EXPLO-SHIP, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Organizator: Akademię Morską w Szczecinie, Świnoujście-Kopenhaga, Polska, 2004
Filipowicz Wł., Neumann T., ŚRODOWISKO DO MODELOWANIA I SYMULACJI RUCHU STATKÓW W REJONACH OGRANICZONYCH, TransComp, VIII Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2004
Filipowicz Wł., Minimizing Risk Probability For Vessels Traffic Control, TST, Transport Systems Telematics, Katowice-Ustroń, Polska, 2004
Filipowicz Wł., Łącki M., Upgrading Multicriteria Hierarchy for Vessels Routes Selection, MMAR, 10th IEEE International Conference Methods and Models in Automation and Robotics, Organizator: Institute of Control Engineering, Szczecin University of Technology, Polish Academy of Sciences, Międzyzdroje, Polska, 2004
Grabowska A., Szłapczyńska J., Porównanie systemu ILIAS i Moodle-przypadek użycia, II Sympozjum e-learning, Kształcenie na odległość - metody i narzędzia, Organizator: Akademia Morska w Gdyni, Gdynia, Polska, 2004
Januszewski J., Wykorzystanie nawigacyjnych systemów satelitarnych w akwenach ograniczonych, TransComp, VIII Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2004
Januszewski J., Terrestrial and satellite navigation systems, today and in the future, XIVth International Scientific and Technical Conference, The Part of Navigation in Support of Human Activity on The Sea, Organizator: Institute of Navigation and Hydrography, University of Gdynia, Gdynia, Polska, 2004
Januszewski J., Terrestrial and satellite radionavigation systems in marine area, European Navigation Conference GNSS 2004, Rotterdam, the Netherlands, 2004
Januszewski J., System GPS, stan obecny i perspektywy rozwoju, Sympozjum Problemy Eksploatacyjne Systemu GPS, Organizator: Katedrę Nawigacji Technicznej Akademii Morskiej, Gdynia, Polska, 2004
Januszewski J., Satellite navigation systems in the new advanced telematics applications, TST, Transport Systems Telematics, Katowice-Ustroń, Polska, 2004
Vagslid E., Wawruch R., Weintrit A., Towards New IMO Performance Standards for Shipborne Radar Equipment. Part I - Basic Requirements, 5th International Radar Symposium, IRS 2004, Organizator: Telecommunications Research Institute, German Institute of Navigation, Hamburg University of Technology, Warsaw University of Technology, Microwave & Radar Week, Warszawa, Polska, 2004
Vagslid E., Wawruch R., Weintrit A., Towards New IMO Performance Standards for Shipborne Radar Equipment. Part II - Target Tracking, Display Functions, Cooperation with AIS and SENC, Documentation and Installation, 5th International Radar Symposium, IRS 2004, Organizator: Telecommunications Research Institute, German Institute of Navigation, Hamburg University of Technology, Warsaw University of Technology, Microwave & Radar Week, Warszawa, Polska, 2004
Vagslid E., Wawruch R., Weintrit A., Towards New IMO Performance Standards for Ship Borne Radar Equipment. Part I - Basic Requirements, XIVth International Scientific and Technical Conference, The Part of Navigation in Support of Human Activity on The Sea, Organizator: Institute of Navigation and Hydrography, University of Gdynia, Gdynia, Polska, 2004
Vagslid E., Wawruch R., Weintrit A., Towards New IMO Performance Standards for Shipborne Radar Equipment. Part II - Target Tracking, Display Functions and Cooperation with AIS and SENC, XIVth International Scientific and Technical Conference, The Part of Navigation in Support of Human Activity on The Sea, Organizator: Institute of Navigation and Hydrography, University of Gdynia, Gdynia, Polska, 2004
Wawruch R., Weintrit A., Towards New Performance Standards for the Presentation of Navigation-Related Information, XIVth International Scientific and Technical Conference, The Part of Navigation in Support of Human Activity on The Sea, Organizator: Institute of Navigation and Hydrography, University of Gdynia, Gdynia, Polska, 2004
Wawruch R., Weintrit A., New Performance Standards for the Presentation of Navigation-Related Information on Shipborne Navigational Displays, XIVth International Scientific and Technical Conference, The Part of Navigation in Support of Human Activity on The Sea, Organizator: Institute of Navigation and Hydrography, University of Gdynia, Gdynia, Polska, 2004
Wawruch R., Weintrit A., Towards New Performance Standards for The Presentation of Navigation-Related Information on The Computer Monitors. Part I. Basic Requirements, TransComp, VIII Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Komitet Transportu, Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2004
Wawruch R., Weintrit A., Towards New Performance Standards For The Presentation Of Navigation-Related Information On The Computer Monitors. Part II. Display of The Radar and ECDIS, TransComp, VIII Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Komitet Transportu, Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2004
Weintrit A., Kopacz P., Safety Contours on Electronic Navigational Charts, ISIS 2004, 5th International Symposium Information on Ships, Organizator: German Institute of Navigation, German Society for Maritime Technology, Hamburg, Germany, 2004
Weintrit A., Kopacz P., The Use of Distance Measurement to the Nearest Navigational Danger in Route Planning, Route Monitoring and Voyage Recording in ECDIS, XIVth International Scientific and Technical Conference, The Part of Navigation in Support of Human Activity on The Sea, Organizator: Institute of Navigation and Hydrography, University of Gdynia, Gdynia, Polska, 2004
Weintrit A., Wykorzystanie systemu GPS w systemach map elektronicznych, Sympozjum Problemy Eksploatacyjne Systemu GPS, Organizator: Katedrę Nawigacji Technicznej Akademii Morskiej, Gdynia, Polska, 2004
Weintrit A., Kopacz P., Safety Contours on Electronic Navigational Charts, ISIS 2004, 5th International Symposium Information on Ships, Organizator: German Institute of Navigation, German Society for Maritime Technology, Hamburg, Germany, 2004
Weintrit A., Zuzelska M., Izobata bezpieczeństwa w systemie ECDIS, XXX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Organizator: Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Poznań, Polska, 2004

2003

Banachowicz A., Uriasz J., Detekcja zmian wektora prędkości statku z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych, VII Sympozjum, „Współczesne Problemy Podstawowych Sieci Geodezyjnych”, Olsztyn, Polska, 2003
Banachowicz A., Wiarygodność informacji nautycznej, VII Sympozjum, „Współczesne Problemy Podstawowych Sieci Geodezyjnych”, Olsztyn, Polska, 2003
Banachowicz A., Uriasz J., Assessment of accuracy spatial coordinates of ship’s position on fairway, International Symposium, “Modern technologies, education and professional practice in the globalizing world”, Organizator: International Association of Geodesy (IAG), Sofia, Bulgaria, 2003
Banachowicz A., Wolski A., Evaluation System of Navigational Situation on a Fairway, 11th IAIN World Congress “Smart Navigation – Systems and Services, Organizator: German Institute of Navigation, International Association of Institutes of Navigation, Berlin, Germany, 2003
Banachowicz A., Uriasz J., Ocena sytuacji nawigacyjnej na torze wodnym z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, VI Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy automatyzacji w Geodezji Inżynieryjnej, Organizator: Sekcję Geodezji Inżynieryjnej Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Sekcję Geodezji Inżynieryjnej Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Warszawa-Białobrzegi, Polska, 2003
Banachowicz A., Dołgopołow A., Kaczmarek M., Kozłowski Z., Wolski A., Enhancing the Safety of Navigation in West Pomerania, 10th Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems, Saint Petersburg, Russia, 2003
Filipowicz Wł., Neumann T., INTEGRATED ENVIRONMENT TO MODEL AND SIMULATE VESSELS TRAFFIC WITHIN RESTRICTED AREAS, MMAR, 9th IEEE International Conference Methods and Models in Automation and Robotics, Organizator: Institute of Control Engineering, Szczecin University of Technology, Polish Academy of Sciences, Międzyzdroje, Polska, 2003
Filipowicz Wł., Wielokryterialne podejście do kontroli ruchu statków, V Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej, Gdynia, Polska, 2003
Filipowicz Wł., Traffic Control Problem – PLA Approach, 3rd International Congress on Maritime Technological Innovations and Research, Bilbao, Spain, 2003
Filipowicz Wł., Algorytmy ewolucyjne w inżynierii ruchu statków, Trancomp, Organizator: Politechnika Radomska, Zakopane, Polska, 2003
Filipowicz Wł., Vessels Traffic Control within Restricted Areas, MMAR, 9th IEEE International Conference Methods and Models in Automation and Robotics, Organizator: Institute of Control Engineering, Szczecin University of Technology, Polish Academy of Sciences, Międzyzdroje, Polska, 2003
Januszewski J., Position Accuracy of Satellite Navigation Systems in Restricted Area, AIAA, 20th International Communications Satellite Systems Conference, Jokohama, Japan, 2003
Januszewski J., GPS and other satellite navigation systems in urban transport, CESURA'03, International Conference on Clean, Efficient & Safe Urban Transport, Organizator: Politechnika Gdańska, Gdańsk/Jurata, Polska, 2003
Januszewski J., Nawigacyjne systemy satelitarne na progu trzeciego tysiąclecia, V Konferencja Zastosowania satelitarnych systemów lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO, Poznań, Polska, 2003
Januszewski J., Geometry and Visibility of Satellite Navigation Systems in Restricted Area, The European Navigation Conference GNSS 2003, Graz, Austria, 2003
Januszewski J., Problemy eksploatacyjne nawigacyjnych systemów satelitarnych w transporcie miejskim, Trancomp, Organizator: Politechnika Radomska, Zakopane, Polska, 2003
Kołowrocki K., Weintrit A., A New ADMAR Unit Conception in ECDIS, Saferelnet Workshop, Safety and Reliability in Waterborne Transport, Organizator: Ship Design and Research Centre, Gdańsk, Polska, 2003
Kołowrocki K., Weintrit A., Uogólniona koncepcja modułu ADMAR w systemie ECDIS, VI Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy automatyzacji w Geodezji Inżynieryjnej, Organizator: Sekcję Geodezji Inżynieryjnej Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Sekcję Geodezji Inżynieryjnej Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Warszawa-Białobrzegi, Polska, 2003
Rymarz Wł., Weintrit A., Plany zmian w systemie rozgraniczenia ruchu Cape Finisterre, V Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej, Gdynia, Polska, 2003
Weintrit A., Wykorzystanie systemów ECDIS do automatycznej rejestracji podróży statku, VI Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy automatyzacji w Geodezji Inżynieryjnej, Organizator: Sekcję Geodezji Inżynieryjnej Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Sekcję Geodezji Inżynieryjnej Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Warszawa-Białobrzegi, Polska, 2003
Weintrit A., IAMU model course on training in the operational use of the Electronic Chart Display and Information System (ECDIS). Presentation of results of IAMU Grant sponsored by Nippon Foundation, 4th General Assembly of International Association of Maritime Universities (IAMU), Organizator: Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport, Alexandria, Egypt, 2003
Weintrit A., Voyage recording in ECDIS. Shipborne simplified version of Voyage Data Recorders (VDRs) for existing cargo ships based on potential of ECDIS, 11th IAIN World Congress “Smart Navigation – Systems and Services, Organizator: German Institute of Navigation, International Association of Institutes of Navigation, Berlin, Germany, 2003
Weintrit A., Konieczność uwzględnienia w zmianach programowych modułu szkolenia na symulatorach ECDIS oraz elektronicznych map nawigacyjnych, V Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej, Gdynia, Polska, 2003
Weintrit A., O potrzebie utworzenia Polskiego Instytutu Nawigacji (Polish Institute of Navigation) na wzór podobnych tego typu stowarzyszeń działających w krajach ościennych, X Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna Inżynieria Ruchu Morskiego, Organizator: Zespół Nawigacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego WSM w Szczecinie, Świnoujście, Polska, 2003

2002

Weintrit A., Automatyczny pomiar odległości do najbliższego niebezpieczeństwa nawigacyjnego w systemie ECDIS, XIII Konferencja Naukowo Techniczna pt. Rola Nawigacji w Zabezpieczaniu Działalności Ludzkiej na Morzu, Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Zespół Nawigacji Morskiej Komitetu Geodezji PAN, Nawigacji i Hydrografii Morskiej AMW, Gdynia, Polska, 2002
Weintrit A., Systemy GIS w nawigacji morskiej, IX edycja Konferencji GIS w Praktyce, Organizator: Centrum Promocji Informatyki pod patronatem prof. Bogdana Neya, Jachranka, Polska, 2002
Weintrit A., Geographical Information System for Maritime Purposes - ECDIS, IMAM'02, 10th International Congress of The International Maritime Association of the Mediterranean, Rethymno, Crete, Hellas, 2002

2001

Ferlas Z., Morgaś W., Najder M., Weintrit A., Opinia na temat projektu polskiej normy PrPN EN 61174 dotyczącej systemów ECDIS, IV Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny WSM, Nawigacji Komitetu Geodezji PAN, Sekcję Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu PAN, Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Gdynia, Polska, 2001
Weintrit A., Algorytm automatycznej rejestracji danych elektronicznej mapy nawigacyjnej do odtworzenia przebiegu procesu prowadzenia nawigacji statku, Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy automatyzacji w Geodezji Inżynieryjnej, Organizator: Sekcję Geodezji Inżynieryjnej Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Geodezji Inżynieryjnej Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Warszawa, Polska, 2001
Weintrit A., Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) - A Maritime Application of Geographical Information System (GIS), GIS Polonia, Geographical Information Systems International Conference, Organizator: Warsaw Technical University, Warszawa, Polska, 2001
Weintrit A., System aktualizacji morskich mapo nawigacyjnych i jego wpływ na bezpieczeństwo żeglugi, KONBiN, Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa i Niezawodności Safety and Reliability International Conference, Szczyrk, Polska, 2001
Weintrit A., Do We Need The Official Ranking of Maritime Universities/Faculties Associated in IAMU?, 2nd General Assembly of International Association of Maritime Universities (IAMU), Organizator: Awaji Yumebutai International Conference Center, Kobe, Japan, 2001
Weintrit A., ECDIS – a Marine Application of GIS, NAV'01, The International Conference of The Royal Institute of Navigation (RIN): Location and Navigation, London, UK, 2001
Weintrit A., Współczesne formy korekty morskich map nawigacyjnych, IV Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny WSM, Nawigacji Komitetu Geodezji PAN, Sekcję Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu PAN, Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Gdynia, Polska, 2001
Weintrit A., Zastosowanie systemów GIS na akwenach morskich - nawigacyjny system informacyjny ECDIS, Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacji: Geoinformacja Zintegrowanym Narzędziem Badań Przestrzennych, Organizator: Klub Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Teledetekcji Środowiska Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Kartografów Polskich, Wysowa, Polska, 2001
Weintrit A., Three dimensional (3D) computer map of sea bottom - the perfect tool for phenomena registration and research in the oceans and seas, 1st International Congress of Seas and Oceans, Organizator: West Pomeranian University, Szczecin-Międzyzdroje, Polska, 2001

2000

Weintrit A., Jurdziński M., Ferlas Z., Dacewicz M., Grzeszak J., Morgaś W., Grabiec D., Naus K., Polish comments to IMO model course (1.27) for the operational use of electronic chart display and information systems (ECDIS), II Sympozjum, Nawigacja zintegrowana, Organizator: Instytut Nawigacji Morskiej WSM w Szczecinie, Nawigacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Sekcję Nawigacji Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska, 2000

1999

Śmierzchalski R., Weintrit A., Domeny obiektów nawigacyjnych jako pomoc w planowaniu trajektorii statku w sytuacji kolizyjnej na morzu, III Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Wydział Nawigacyjny WSM w Gdyni, Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, ekcję Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu PAN, Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Gdynia, Polska, 1999
Weintrit A., Planowanie drogi statku w systemie map elektronicznych Navi Sailor 2400 S firmy Transas Marine, IV Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy automatyzacji w Geodezji Inżynieryjnej, Organizator: Sekcję Geodezji Przemysłowej Komitetu Geodezji PAN, Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji - Kolegium Twórczości Technicznej Akademii Inżynierskiej w Polsce, Geodezji Inżynieryjnej Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Warszawa, Polska, 1999
Weintrit A., Koncepcja powołania Polskiego Towarzystwa Nawigacyjnego (Polskiego Instytutu Nawigacji) na wzór The Royal Institute of Navigation, III Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Wydział Nawigacyjny WSM w Gdyni, Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, ekcję Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu PAN, Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Gdynia, Polska, 1999
Weintrit A., Podział i klasyfikacja systemów map elektronicznych, III Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Wydział Nawigacyjny WSM w Gdyni, Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, ekcję Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu PAN, Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Gdynia, Polska, 1999
Weintrit A., Prace Podkomitetu STW Międzynarodowej Organizacji Morskiej nad modelowym programem kursu obsługi i wykorzystania systemów ECDIS, III Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Wydział Nawigacyjny WSM w Gdyni, Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, ekcję Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu PAN, Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Gdynia, Polska, 1999
Weintrit A., Dziula P., Konieczność szkolenia oficerów nawigatorów w obsłudze i wykorzystaniu systemów map elektronicznych, III Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Wydział Nawigacyjny WSM w Gdyni, Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, ekcję Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu PAN, Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Gdynia, Polska, 1999

1997

Weintrit A., Mapy elektroniczne w świetle konwencji SOLAS i STCW, II Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Wydział Nawigacyjny WSM w Gdyni, Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji PAN, Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu PAN, Gdynia, Polska, 1997
Weintrit A., Piątkowski B., Raport o stanie wiedzy na temat systemów map elektronicznych. Oczekiwania i obawy użytkowników, II Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Wydział Nawigacyjny WSM w Gdyni, Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji PAN, Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu PAN, Gdynia, Polska, 1997

1996

Banachowicz A., Holec M., Weintrit A., Synergistic Approach to The Integrity of Navigational Systems, 3rd Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems, Saint Petersburg, Russia, 1996

1995

Korcz K., Weintrit A., Koncepcja integracji systemów ECDIS, GPS (GNSS) oraz GMDSS - system C3I (Command, Control, Communication and Information System), Sympozjum: 100 Lat Radiokomunikacji Morskiej, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Katedra Radioelektroniki Morskiej, Gdynia, Polska, 1995
Rymarz Wł., Weintrit A., System rozgraniczenia ruchu Off Finisterre, I Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Wydział Nawigacyjny, Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Gdynia, Polska, 1995
Weintrit A., Proces standaryzacji nawigacyjnych systemów informacyjnych ECDIS, I Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Wydział Nawigacyjny, Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Gdynia, Polska, 1995
Weintrit A., Ogólnoświatowa baza danych dla potrzeb systemu ECDIS, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Inżynieria Ruchu Morskiego, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji PAN, Instytut Nawigacji Morskiej WSM w Szczecinie, Szczecin, Polska, 1995
Weintrit A., Command, Control, Communication and Information (C3I) Systems in Maritime Shipping. Navigation Techniques of the 21st Century, Konferencja Naukowa, Inżynieria Systemów Transportowych, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska, 1995
Weintrit A., Why Should We Prefer ECDIS To ECS?, NAV'95, The International Conference of The Royal Institute of Navigation (RIN): Mapping And The Display of Navigation Information, London, UK, 1995

1994

Weintrit A., An Approach To Future Navigational Information Systems. Users' Expectations And Fears, NAV'94, The International Conference of The Royal Institute of Navigation (RIN) Transport 2000 Navigation, Command And Information Systems For The 21st Century, London, UK, 1994

1993

Weintrit A., RADAR, ARPA, ECDIS, V Konferencja Naukowo Techniczna Inżynieria Ruchu Morskiego, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Zespół Nawigacji Morskiej Komitetu Geodezji PAN, Instytut Nawigacji Morskiej WSM, Szczecin, Polska, 1993
Weintrit A., ECDIS Object Data Model, V Konferencja Naukowo Techniczna Inżynieria Ruchu Morskiego, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Zespół Nawigacji Morskiej Komitetu Geodezji PAN, Instytut Nawigacji Morskiej WSM, Szczecin, Polska, 1993
Weintrit A., Kierunki rozwoju terminologii nawigacji morskiej w dobie rewolucji informacyjno technologicznej, V Konferencja Naukowo Techniczna Inżynieria Ruchu Morskiego, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Zespół Nawigacji Morskiej Komitetu Geodezji PAN, Instytut Nawigacji Morskiej WSM, Szczecin, Polska, 1993
Weintrit A., DX90 Digital Data Exchange Standard For GIS & ECDIS Purposes, III Konferencja Naukowo Techniczna, Systemy Informacji Przestrzennej, Organizator: Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Kartograficzną Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Komitet Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska, 1993
Weintrit A., Accuracy Standards for Navigation and ECDIS, NAV'93, he Inter-national Conference of The Royal Institute of Navigation (RIN) Practical Navigation The Application of Advanced Systems, London, UK, 1993

1992

Weintrit A., Dynamizacja treści elektronicznej mapy nawigacyjnej, VIII Konferencja Naukowo Techniczna pt. Rola Nawigacji w Zabezpieczaniu Działalności Ludzkiej na Morzu, Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Zespół Nawigacji Morskiej Komitetu Geodezji PAN, Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej AMW, Gdynia, Polska, 1992
Weintrit A., Morski system nawigacyjny MNS 2000G firmy Racal Decca, VIII Konferencja Naukowo Techniczna pt. Rola Nawigacji w Zabezpieczaniu Działalności Ludzkiej na Morzu, Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Zespół Nawigacji Morskiej Komitetu Geodezji PAN, Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej AMW, Gdynia, Polska, 1992

1990

Weintrit A., Niektóre aspekty planowania trajektorii statku w oparciu o elektroniczną mapę nawigacyjną, VII Konferencja Naukowo Techniczna pt. Rola Nawigacji w Zabezpieczaniu Działalności Ludzkiej na Morzu, Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Zespół Nawigacji Morskiej Komitetu Geodezji PAN, Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej AMW, Gdynia, Polska, 1990
Weintrit A., Items of Electronic Chart Navigation System and Evolutional Trees of That New Technology, 5th International Congress on Marine Technology, Organizator: Hellenic Institute of Marine Technology, Athens, Greece, 1990

1989

Jurdziński M., Weintrit A., Elektroniczna mapa nawigacyjna w służbie VTS, Sympozjum Nawigacyjne pt. Systemy meldunkowe i nadzoru ruchu statków (Ships Reporting Systems and Vessel Traffic Services), Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Gdynia, Polska, 1989

1988

Weintrit A., Propozycja nowych standardów dokładności dla potrzeb nawigacji morskiej. Próba rewizji rezolucji IMO, III Sympozjum Inżynierii Ruchu Morskiego, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska, 1988