Katedra Nawigacji
Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni

Seminaria naukoweLp. Imię Nazwisko Temat Data Godzina Miejsce
1 prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit Hevelius Award of the Nautical Institute for Prof. Mirosław Jurdziński

03.10.2019 09:15 P-105
2 kmdr Dariusz Kolator i kmdr Andrzej Kowalski (BHMW) Działalność Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej. Nowe wyzwania w stulecie służby hydrograficznej w Polsce

07.11.2019 09:15 P-105
3 mgr inż. Kamil Formela Metoda oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego dla różnych wariantów projektowanej drogi wodnej w ujęciu wielo-kryterialnym.

21.11.2019 09:15 P-105
4 dr inż. Krzysztof Wróbel Sprawozdanie z konferencji naukowych:
  • International Seminar on Safety and Security of Autonomous Vessels (ISSAV 2019), Helsinki, Finland;
  • European STAMP Workshop and Conference (ESWC 2019) Helsinki, Finland;
  • World Maritime Conference 2019, Shanghai, China;
  • International Conference on Maritime Autonomous Surface Ships – ICMASS 2019, Trondheim, Norway;

12.12.2019 09:15 P-105
5 dr inż. kpt.ż.w. Grzegorz Rutkowski Determining the optimal ship’s safe speed

09.01.2020 09:15 P-105