Katedra Nawigacji
Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni

Seminaria naukoweLp. Imię Nazwisko Temat Data Godzina Miejsce
1 dr inż. kpt.ż.w. Grzegorz Rutkowski Determining the optimal ship’s safe speed

13.02.2020 09:15 P-105
2 mgr inż. Paweł Trzeciak - Enamor Systemy detekcji zlodzenia oraz nawigacji w lodzie. Prezentacja systemów firmy Rutter Inc

26.03.2020 09:15 P-105
3 mgr inż. Wojciech Bakierski - Furuno Polska HERMACE – System zdalnej diagnostyki zintegrowanego mostka nawigacyjnego firmy Furuno

23.04.2020 09:15 P-105
4 dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG Zmiany organizacji ruchu statków wzdłuż polskiego wybrzeża

21.05.2019 09:15 P-105