Katedra Nawigacji
Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni

Seminaria naukoweLp. Imię Nazwisko Temat Data Godzina Miejsce
1 dr inż. kpt.ż.w. Grzegorz Rutkowski Procedury podejściowe do instalacji ładunkowych Offshore z wykorzystaniem systemów DP do dynamicznego pozycjonowania statków

10.2020
2 mgr inż. Gil Mateusz Koncepcja minimalnego obszaru manewrowego statku w sytuacji kolizyjnej z obiektem stacjonarnym

11.2020
3 dr inż. Wróbel Krzysztof Projekt ENDURE – Detection, prediction, and solutions for safe operations of MASS

12.2020
4 Wybór wariantu projektowanej drogi wodnej w ujęciu wielokryterialnym 01.2021

5 mgr inż. Agnieszka Kerbrat Porównanie metod oceny ryzyka w kontekście bezpieczeństwa ruchu na etapie projektowania torów wodnych na wodach ograniczonych

02.2021
6 dr hab. inż. kpt. ż.w. Tadeusz Pastusiak, prof. UMG Granice zasięgu lodów z punktu widzenia naukowego i administracji morskiej

03.2021